ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад для викладача ( IТ та МI ф-т ). 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Бровченко К.А.
_Середа
8.00Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.робота
АУТП 22-2
9.30чОснови автоматики384практика
АУТП-23
9.30зАвтоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.384практика
АУТП-23м
11.00Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.робота
АУТП-22-1+
13.00чМiкропроцесорна технiка385практика
АУТП-21+ст
13.00зЕлектричнi вимiрювання384практика
АУТП-21+ст
14.30чОснови електроприводу з мiкропр.кер.в-01практика
АУТП-22-1+
14.30зСистемний аналiз автомат.систем керування385практика
АУТП-21+ст
_Четвер
8.00Застосування мiкр.техн.для авт.систем елек.384практика
АУТП-23м
9.30чОснови робототехнiки та мехатронiки384лаб.робота
АУТП-22-1+
9.30зАвтоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.384практика
АУТП-23м
11.00чТеорiя автоматичного керування385практика
АУТП-21+ст
11.00зТехнiчнi засоби автоматизацii383лаб.робота
АУТП-22-1+
14.30чОснови проектування систем автомат.384практика
АУТП-20+ст
14.30зВиконавчi механiзми та регулюючi органи383лекцiя
АУТП-22-1+
_П`ятниця
8.00чОснови електроприводу з мiкропр.кер.в-01практика
АУТП 22-2
8.00зТехнiчнi засоби автоматизацii383лаб.робота
АУТП 22-2
9.30чВиконавчi механiзми та регулюючi органи383практика
АУТП 22-2
9.30зОснови автоматизованих систем керування 384практика
технол
АУТП-20+ст
11.00чОснови робототехнiки та мехатронiки384лаб.робота
АУТП 22-2
11.00зОснови комп`ютерно-iнтегрованого управлiння384практика
АУТП-20+ст
~доц.Живцова Л.I.
_Понедiлок
11.00зОснови САПРлекцiя
АУТП-20+ст
13.00зЕлектричнi вимiрюваннялекцiя
АУТП-21+ст
_Вiвторок
9.30Основи електроприводу з мiкропр.кер.лекцiя
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
11.00Основи робототехнiки та мехатронiкилекцiя
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
_Середа
9.30чЕлектричнi вимiрювання385практика
АУТП-21+ст
11.00чОснови САПР383практика
АУТП-20+ст
11.00зЕлектроустаткування технологiчних комплексiв383практика
АУТП-20+ст
13.00чМiкропроцесорна технiка385практика
АУТП-21+ст
14.30чОснови електроприводу з мiкропр.кер.в-01практика
АУТП-22-1+
_Четвер
9.30чОснови робототехнiки та мехатронiки384лаб.робота
АУТП-22-1+
11.00чТеорiя автоматичного керування385практика
АУТП-21+ст
_П`ятниця
8.00чОснови електроприводу з мiкропр.кер.в-01практика
АУТП 22-2
11.00чОснови робототехнiки та мехатронiки384лаб.робота
АУТП 22-2
~доц.Ткачов В.С.
_Понедiлок
9.30чОснови автоматикилекцiя
АУТП-23
9.30зОснови автоматизованих систем керування лекцiя
технол
АУТП-20+ст
13.00чОснови автоматизованих систем керування лекцiя
технол
АУТП-20+ст
13.00зЕлектроустаткування технологiчних комплексiвлекцiя
АУТП-20+ст
_Вiвторок
9.30чОснови комп`ютерно-iнтегрованого управлiннялекцiя
АУТП-20+ст
11.00Основи автоматикилекцiя
АУТП-23
13.00чКомплекси технiчних програмних засобiвлекцiя
АУТП-23м
_Середа
11.00чКомплекси технiчних програмних засобiв382практика
АУТП-23м
~доц.Ужеловский А.В.
_Понедiлок
8.00Iнтернет речейлекцiя
АУТП-23м
11.00Мiкропроцесорна технiкалекцiя
АУТП-21+ст
13.00зОснови iнтернет речей (ЮТ)лекцiя
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
_Вiвторок
9.30чЗастосування мови Python при розб.ал.керув.лекцiя
АУТП-21+ст
_Середа
11.00зIнтернет речей382лекцiя
АУТП-23м
_Четвер
8.00чОснови iнтернет речей (ЮТ)384практика
АУТП-22-1+
9.30чЗастосування мови Python при розб.ал.керув.385практика
АУТП-21+ст
_П`ятниця
9.30зОснови iнтернет речей (ЮТ)384практика
АУТП 22-2
~доц.Ужеловський В.О.
_Понедiлок
9.30Технiчнi засоби автоматизацiiлекцiя
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
13.00чВиконавчi механiзми та регулюючi органилекцiя
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
14.30чНавчальний практикум дослидж.налагод.системонл.практика
АУТП-20+ст
_Вiвторок
8.00чЕлектронiка i мiкросхемотехнiкалекцiя
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
11.00Теорiя автоматичного керуваннялекцiя
АУТП-21+ст
_Четвер
11.00зНавчальний практикум дослидж.налагод.систем384практика
АУТП-20+ст
~доц.Чумак Л.I.
_Понедiлок
9.30Автоматизацiя виробничих процесiвлекцiя
ТБК-20+ст
11.00чАвтоматизацiя технологiчних процесiвлекцiя
АУТП-20+ст
11.00зЗастосування мiкр.техн.для авт.систем елек.лекцiя
АУТП-23м
_Вiвторок
9.30Автоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.лекцiя
АУТП-23м
11.00Застосування мiкр.техн.для авт.систем елек.лекцiя
АУТП-23м
_Четвер
9.30чАвтоматизацiя технологiчних процесiв386практика
АУТП-20+ст
9.30зАвтоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.384практика
АУТП-23м
11.00чАвтоматизацiя технологiчних процесiв386практика
АУТП-20+ст
~проф.Базилевич Ю.М.
_Понедiлок
9.30Штучний iнтелект в упр.технолог.проц.лекцiя
АУТП-23м
11.00чШтучний iнтелект в упр.технолог.проц.лекцiя
АУТП-23м
13.00чСистемний аналiзлекцiя
КН-21+ст
_Вiвторок
9.30зСистемний аналiз автомат.систем керуваннялекцiя
АУТП-21+ст
11.00зСистемний аналiзлекцiя
КН-21+ст
13.00Iдинтифiкацiя та моделюваннятехн.проц.лекцiя
АУТП-21+ст
_Середа
11.00чIдинтифiкацiя та моделюваннятехн.проц.385практика
АУТП-21+ст
13.00чШтучний iнтелект в упр.технолог.проц.384практика
АУТП-23м
_П`ятниця
11.00зСистемний аналiзонл.практика
КН-21+ст

.
Будiв. дор. машин
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Голубченко О.I.
_Понедiлок
9.30зТеорiя розрахунок роб.проц.БДМлекцiя
БМО-23м
11.00Сучаснi методи дослiдження та розр.дин.проц.БДМлекцiя
БМО-23м
_Вiвторок
9.30Теорiя розрахунок роб.проц.БДМлекцiя
БМО-23м
11.00Вантажнопiдйомна транспортуюча та трансп. техн.лекцiя
БМО-21+ст
_Середа
11.00Сучаснi методи дослiдження та розр.дин.проц.БДМ3005практика
БМО-23м
13.00зТеорiя розрахунок роб.проц.БДМ283практика
БМО-23м
_Четвер
9.30зВантажнопiдйомна транспортуюча та трансп. техн.283практика
БМО-21+ст
11.00чВантажнопiдйомна транспортуюча та трансп. техн.283практика
БМО-21+ст
~доц.Кроль Р.М.
_Понедiлок
13.00чОцiнка ефективностi БДМ та обл.лекцiя
БМО-23м
_Середа
9.30зОцiнка ефективностi БДМ та обл.3005практика
БМО-23м
11.00чГiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практика
АТ-22-1+ст
11.00зГiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практика
АТ-22-1+ст
13.00чГiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практика
БМО-22 +ст
13.00зГiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практика
АТ-22-2
БМО-22 +ст
13.00Гiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практика
АТ-22-2
14.30зБудiвельна технiка285практика
ПЦБ-22-4п
_Четвер
9.30зБудiвельна технiка283практика
ПЦБ-22-2
~доц.Мацевич I.М.
_Понедiлок
11.00зДеталi машинлекцiя
БМО-21+ст
13.00Теорiя механiзмiв i машинлекцiя
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
_Середа
11.00чТеорiя механiзмiв i машин09практика
АТ-22-2
БМО-22 +ст
13.00чТеорiя механiзмiв i машин09практика
АТ-22-1+ст
_П`ятниця
9.30зДеталi машин09практика
БМО-21+ст
~доц.Пантелеєнко В.I.
_Понедiлок
9.30чМеханiзованний iнструментлекцiя
БМО-20+ст
11.00чОснови iнженiрiнгу БД i технол.маш.лекцiя
БМО-21+ст
13.00чБудiвельна технiкалекцiя
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
_Середа
9.30зБудiвельна технiка285практика
ПЦБ-22-3
_Четвер
9.30чБудiвельна технiка285практика
ПЦБ-23ст
9.30зБудiвельна технiка285практика
ПЦБ-22-1
_П`ятниця
11.00чМеханiзованний iнструмент285практика
БМО-20+ст
11.00зОснови iнженiрiнгу БД i технол.маш.285практика
БМО-21+ст
~доц.Спiльник М.А.
_Вiвторок
13.00зПроектування металоконструкцiй БДМлекцiя
БМО-21+ст
_Середа
8.00Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.робота
АУТП 22-2
11.00Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.робота
АУТП-22-1+
_Четвер
8.00чОснови iнтернет речей (ЮТ)384практика
АУТП-22-1+
9.30чПроектування металоконструкцiй БДМ283практика
БМО-21+ст
11.00зТехнiчнi засоби автоматизацii383лаб.робота
АУТП-22-1+
14.30зВиконавчi механiзми та регулюючi органи383лекцiя
АУТП-22-1+
_П`ятниця
8.00зТехнiчнi засоби автоматизацii383лаб.робота
АУТП 22-2
9.30чВиконавчi механiзми та регулюючi органи383практика
АУТП 22-2
9.30зОснови iнтернет речей (ЮТ)384практика
АУТП 22-2
~проф.Хмара Л.А.
_Понедiлок
14.30чМоделювання роб.процесiвБДМонл.практика
БМО-23м
_Вiвторок
11.00Тенденцii перспективи розвитку вдоск.БДМлекцiя
БМО-23м
13.00Моделювання роб.процесiвБДМонл.лекцiя
БМО-23м
~проф.Шатов С.В.
_Понедiлок
9.30чМашини та обладнання длявиконання р/роб.лекцiя
БМО-23м
11.00чМашини та обл.реконстр.будiвельвик.ав/рят.роб.лекцiя
БМО-20+ст
13.00зОснови сертифiкацii БДТлекцiя
БМО-23м
_Вiвторок
9.30Гiдравлiка. гiдропрiвiд машинлекцiя
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
11.00чДорожнi машинилекцiя
БМО-20+ст
_Середа
9.30чМашини та обладнання длявиконання р/роб.283практика
БМО-23м
9.30зДорожнi машини283практика
БМО-20+ст
11.00зМашини та обл.реконстр.будiвельвик.ав/рят.роб.283практика
БМО-20+ст
13.00чОснови сертифiкацii БДТ283практика
БМО-23м
_Четвер
11.00чДорожнi машини285практика
БМО-20+ст

.
ЕРМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Гела Р.О.
_Понедiлок
11.00зСтратегiя розвитку пiдприємств автом.трансп.лекцiя
АТ-20+ст
_Вiвторок
11.00зОрганiзацiя та основи управлiння автосерв.лекцiя
АТ-20+ст
13.00зОрганiзацiя та основи управлiння автосерв.лекцiя
АТ-20+ст
_Середа
11.00чIнтелектуальнi системи керування рухом авт.ЛДАпрактика
АТ-23м
11.00зОрганiзацiя та основи управлiння автосерв.09практика
АТ-20+ст
14.30чНадiйнiсть автомобiлiв170лаб.робота
АТ-23м
_П`ятниця
9.30зСтратегiя розвитку пiдприємств автом.трансп.ЛДАпрактика
АТ-20+ст
11.00зОрганiзацiя та основи управлiння автосерв.ЛДАпрактика
АТ-20+ст
~ас.Ракаєв О.М.
_Середа
11.00зДвигуни внутрiшнього згоранняЛДАпрактика
АТ-22-2
13.00зДвигуни внутрiшнього згоранняЛДАпрактика
АТ-22-1+ст
_Четвер
9.30зАналiз констр.автомоб.з елементами розрах.09практика
АТ-21+ст
11.00зАналiз констр.автомоб.з елементами розрах.09практика
АТ-21+ст
_П`ятниця
9.30чТехнiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлаб.робота
АТ-21+ст
11.00чОснови бнзпечного керування автомобiлем272практика
АТ-21+ст
~ас.Рокаєв О.М.
_Середа
11.00зДвигуни внутрiшнього згоранняЛДАпрактика
БМО-22 +ст
~доц.Iльєв I.М.
_Понедiлок
14.30чТеорiя алгоритмiвлекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
_Вiвторок
9.30зТехнологii захисту iнформацiiонл.лекцiя
КН-20+ст
13.00чКомп'ютернi мережiлекцiя
КН-22-2
13.00зХiмотодологiя експлуатацiйних мат-лiвлекцiя
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
~доц.Колеснiкова Т.М.
_Понедiлок
9.30чОснови автотехнiчноi експертизилекцiя
АТ-20+ст
11.00Iнтелектуальнi системи керування рухом авт.лекцiя
АТ-23м
_Вiвторок
9.30Експлуат.та обслуговування машинлекцiя
БМО-20+ст
13.00чДвигуни внутрiшнього згораннялекцiя
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
_П`ятниця
9.30чЕксплуат.та обслуговування машинЛДАпрактика
БМО-20+ст
~доц.Лиходiй О.С.
_Понедiлок
13.00Переобладнання та дообл.колiсних трансп.засобiвлекцiя
АТ-23м
_Вiвторок
9.30чАвтотракторний транспортлекцiя
БМО-21+ст
9.30зОснови експерементальних дослiдженьлекцiя
АТ-21+ст
11.00чОснови експерементальних дослiдженьлекцiя
АТ-21+ст
11.00зАналiз констр.автомоб.з елементами розрах.лекцiя
АТ-21+ст
13.00чАвтотракторний транспортлекцiя
БМО-21+ст
_Четвер
9.30чОснови експерементальних дослiджень09практика
АТ-21+ст
~доц.Стадник В.Л.
_Понедiлок
11.00Автом.для перевез.будiвельних вантажив.лекцiя
АТ-21+ст
_Вiвторок
11.00чОснови технологii виробн.ремонту риц.авт.лекцiя
АТ-20+ст
_Четвер
11.00чАвтом.для перевез.будiвельних вантажив.170практика
АТ-21+ст
~проф.Колiсник М.П.
_Понедiлок
9.30чТеорiя технiчних системлекцiя
АТ-23м
_Вiвторок
9.30зТеорiя технiчних системлекцiя
БМО-21+ст
11.00Методи наукових дослiджень патентознавстволекцiя
АТ-23м
13.00зОснови виробництва ремонту БМлекцiя
БМО-20+ст
_Четвер
9.30зОснови виробництва ремонту БМ170практика
БМО-20+ст
11.00зТеорiя технiчних систем272практика
БМО-21+ст
_П`ятниця
11.00чМетоди наукових дослiджень патентознавство09практика
АТ-23м
13.00чТеорiя технiчних систем09практика
АТ-23м
~ст.в.Богомолов В.В.
_Понедiлок
11.00чТехнологiчне проектування автообсл.пiдпр.лекцiя
АТ-20+ст
13.00чТехнолог.основи машинобудуваннялекцiя
БМО-20+ст
_Вiвторок
11.00зТехнолог.основи машинобудуваннялекцiя
БМО-20+ст
13.00зТехнiчна експлуатац. автомобiлiвлекцiя
АТ-21+ст
14.30чОснови бнзпечного керування автомобiлемлекцiя
АТ-21+ст
14.30зТехнологiчне проектування автообсл.пiдпр.лекцiя
АТ-20+ст
_Четвер
11.00зТехнолог.основи машинобудування170практика
БМО-20+ст
_П`ятниця
8.00чТехнолог.основи машинобудування170практика
БМО-20+ст

.
КН, IТ та ПМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Лукашук Г.О.
_Понедiлок
8.00чIнформатикаонл.практика
АТ-23
БМО-23
9.30чХмарнi технологiiонл.лаб.робота
КМiДМ-23
9.30зIнформатикаонл.практика
ПМ-23
14.30Основи iнформ. технологiй в дизайнiпрактика
ДС-23-1
ДС-23-2
_Вiвторок
8.00чБази данних автом.систем управлiннялекцiя
АУТП-20+ст
8.00зБази данних автом.систем управлiнняонл.лаб.робота
АУТП-20+ст
9.30зБази данних автом.систем управлiннялекцiя
АУТП-20+ст
11.00зХмарнi технологiiлекцiя
КМiДМ-23
_П`ятниця
9.30чСистеми сертифiкацii якостiонл.практика
КН-22-1+ст
9.30зIнформатикаонл.практика
ТГПВ-23
ЦБ-23
11.00чСистеми сертифiкацii якостiонл.практика
КН-22-2
11.00зIнформатикаонл.практика
ВВ-23-1
ВВ-23-2
~ас.Новицька Т.О.
_Четвер
9.30чПрикладна математика327практика
АРХ-23-2
9.30зПрикладна математика327практика
АРХ-23-5п
11.00чПрикладна математика327практика
АРХ-23-4п
11.00зПрикладна математика327практика
АРХ-23-1
~ас.Чорна В.В.
_Вiвторок
8.00зРозподiльнi комп'ютернi системи i мережi пр/заб.онл.практика
КН-23м
9.30чТехнологii захисту iнформацiiонл.практика
КН-20+ст
_Четвер
9.30зТеорiя алгоритмiвонл.практика
КН-22-2
11.00зТеорiя алгоритмiвонл.практика
КН-22-1+ст
_П`ятниця
8.00чКомп'ютеернi мережiонл.практика
КН-22-1+ст
8.00зКомп'ютернi мережiонл.практика
КН-21+ст
9.30чIнформацiйне моделювання споруд в проект.онл.практика
КН-23м
9.30зКомп'ютеернi мережiонл.практика
КН-22-1+ст
11.00чРозподiльнi комп'ютернi системи i мережi пр/заб.онл.практика
КН-23м
11.00зКомп'ютеернi мережiонл.практика
КН-22-2
13.00чКомп'ютернi мережiонл.практика
КН-22-2
~доц.Iльєв I.М.
_Понедiлок
9.30Розподiльнi комп'ютернi системи i мережi пр/заб.лекцiя
КН-23м
11.00Iнформацiйне моделювання споруд в проект.лекцiя
КН-23м
13.00зДiагностика мехатрон.систем суч.автом.лекцiя
АТ-20+ст
_Вiвторок
11.00чКомп'ютернi мережiлекцiя
КН-21+ст
13.00чКомп'ютеернi мережiлекцiя
КН-22-1+ст
~доц.Вельмагiна Н.О.
_Понедiлок
9.30чЕкономiко- матем. методи i моделiпрактика
МАГ-22
9.30зЕкономiко- матем. методи i моделiпрактика
ЕК-22
ПД-22
11.00чПрикладна математикалекцiя
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
13.00зТехнологiя створення програмних прод.лекцiя
КН-21+ст
14.30чЕкономiко- матем. методи i моделiпрактика
МЕН-22
14.30зЕкономiко- матем. методи i моделiпрактика
ФIН-22
_Вiвторок
8.00зЕкономiко- матем. методи i моделiпрактика
ЛОГ-22
ПУА-22
11.00чЧисельнi методилекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
11.00зЕкономiко- матем. методи i моделiлекцiя
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
13.00чЕкономiко- матем. методи i моделiпрактика
МБ-22
МТ-22
МТI-22
13.00зЕкономiко- матем. методи i моделiпрактика
ОО-22
14.30чЕкономiко- матем. методи i моделiлекцiя
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
_Четвер
8.00Технологii розподiленихсистем пар.об.онл.пр/лаб.
КН-20+ст
9.30зЧисельнi методионл.практика
КН-22-1+ст
11.00зЧисельнi методионл.практика
КН-22-2
_П`ятниця
9.30зТехнологiя створення програмних прод.онл.практика
КН-21+ст
~доц.Пономарьова О.А.
_Понедiлок
9.30чРоботатехнiкалекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
9.30зКомп`ютерна графiка 3D моделюваннялекцiя
КН-23
11.00Хмарнi технологiiлек./лаб.
КН-21+ст
13.00зОснови iнформ. технологiй в дизайнiлекцiя
ДС-23-1
ДС-23-2
_Вiвторок
11.00чМультимедiйнi технологiiлекцiя
КН-20+ст
_Четвер
9.30чРоботатехнiкаонл.практика
КН-22-1+ст
КН-22-2
~доц.Шибко О.М.
_Понедiлок
9.30Проектування iнформацiйних системлекцiя
КН-20+ст
11.00Алгоритмiзацiя i програмуваннялекцiя
КН-23
_Вiвторок
8.00чIнформатикалекцiя
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ТГПВ-23
ЦБ-23
9.30чПроектування сучасних iнформацiйних системлекцiя
КН-23м
11.00зАрхiтектура тп проектування прогр.забеспеченнялекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
13.00зТехнологii розподiленихсистем пар.об.лекцiя
КН-20+ст
_Середа
9.30Алгоритмiзацiя i програмуванняонл.лаб.робота
КН-23
11.00зПроектування сучасних iнформацiйних системонл.практика
КН-23м
_Четвер
8.00зАрхiтектура проектування прогр.забеспеченняонлпрактика
КН-22-1+ст
8.00зАрхiтектура тп проектування прогр.забеспеченняонлпрактика
КН-22-2
9.30Проектування iнформацiйних системонл.пр/лаб.
КН-20+ст
11.00чАрхiтектура проектування прогр.забеспеченняонлпрактика
КН-22-1+ст
11.00чАрхiтектура тп проектування прогр.забеспеченняонлпрактика
КН-22-2
~проф.Єршова Н.М.
_Понедiлок
9.30чТеорiя прийняття рiшеньлекцiя
КН-21+ст
11.00Сучасна теорiя управл.динамiчних сист.онл.лек./лаб.
КН-20+ст
13.00Модели та метод иприйняття рiшень в iн.зад.лекцiя
ПМ-23м
_Вiвторок
9.30зIнформацiйнi системи технологiiв упр.проектамилекцiя
КН-23м
11.00Математичнi методи прийняття рiшеньлек./пр.
КН-23м
13.00чСучасна теорiя управл.динамiчних сист.онл.лекцiя
КН-20+ст
13.00зТеорiя прийняття рiшеньонл.практика
КН-21+ст
14.30зСучасна теорiя управл.динамiчних сист.онл.лекцiя
КН-20+ст
_Середа
9.30зIнформацiйнi системи технологiiв упр.проектамионл.практика
КН-23м
_Четвер
9.30зМодели та метод иприйняття рiшень в iн.зад.онл.практика
ПМ-23м
~ст.в.Кривенкова Л.Ю.
_Понедiлок
9.30чТеорiя ймовiрностi.йм.процеси та матем.стат.лекцiя
КН-23
13.00чВеб-технологii та веб-дизайнонл.лаб.робота
КМiДМ-22+с
14.30чПредставлення знань в iнформ.системахонл.лаб.робота
КН-21+ст
_Вiвторок
8.00зВеб-технологii та веб-дизайнонл.лекцiя
КМiДМ-22+с
9.30чПредставлення знань в iнформ.системахлекцiя
КН-21+ст
9.30зВеб-технологii та веб-дизайнлекцiя
КН-21+ст
11.00чТеорiя ймовiрностi.йм.процеси та матем.стат.онл.лекцiя
КН-23
11.00зМатематичний аналiзлекцiя
КН-23
13.00чВеб-технологii та веб-дизайнонл.практика
КН-21+ст
14.30зВеб-технологii та веб-дизайнлекцiя
КН-21+ст
_Середа
8.00зТеорiя ймовiрностi.йм.процеси та матем.стат.онл.практика
КН-23
_Четвер
8.00чМатематичний аналiз327практика
КН-23
~ст.в.Плахтiй Є.Г.
_Понедiлок
9.30зОб'єктно-орiєнтоване програмуваннялекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
_Вiвторок
11.00зОснови програмноi iнженерiiлекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
_Четвер
8.00зОснови програмноi iнженерiiонл.практика
КН-22-1+ст
КН-22-2
11.00чОснови програмноi iнженерiiонл.практика
КН-22-1+ст
КН-22-2
_П`ятниця
9.30чОб'єктно-орiєнтоване програмуванняонл.практика
КН-22-2
9.30зОб'єктно-орiєнтоване програмуванняонлпрактика
КН-22-2
11.00Об'єктно-орiєнтоване програмуванняонлпрактика
КН-22-1+ст
~ст.в.Пономарьов С.М.
_Понедiлок
9.30чМiкропроц.в iнформацiйних системахлекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
9.30зIнформатикаонл.практика
КМiДМ-23
11.00зIнформатика та системологiялекцiя
ЕКО-23
13.00чКомп*ютерна технiка та програмуваннялекцiя
БМО-23д
13.00зIнформатикалекцiя
АТ-23
БМО-23
КМiДМ-23
ПМ-23
14.30чIнформатика та системологiялекцiя
ЕКО-23
14.30зКомп*ютерна технiка та програмуванняонл.практика
БМО-23д
_Вiвторок
11.00зМультимедiйнi технологiiонл.лаб.робота
КН-20+ст
13.00Iнформатика та системологiяонл.лек./пр.
ЕКО-23
_Середа
11.00Комп`ютерна графiка 3D моделюванняонл.лаб.робота
КН-23
_Четвер
9.30чМiкропроц.в iнформацiйних системахонл.практика
КН-22-1+ст
КН-22-2

.
Матер.обр.мат.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Пономарьов С.Б.
_Понедiлок
9.30чОснови 2D та 3D моделюваннялекцiя
КМiДМ-22+с
13.00чОснови 3Dпринтинга матерiалiвлекцiя
КМiДМ-23
14.30зОснови 3Dпринтинга матерiалiвлекцiя
КМiДМ-23
_Вiвторок
11.00чОснови 3Dпринтинга матерiалiвлекцiя
КМiДМ-23
_Середа
9.30чОснови 3Dпринтинга матерiалiв284практика
КМiДМ-23
_Четвер
11.00чМоделювання в програмному середовищi557практика
КМiДМ-22+с
11.00зОснови 2D та 3D моделювання557практика
КМiДМ-22+с
~доц.Грузiн Н.В.
_Вiвторок
11.00Фiзичнi основи розробки та застосування енерг.лекцiя
ПМ-21ст
13.00чЗварювання та iншi способи з'ед.мат-лiвлекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
13.00зПроблеми розробки теплоiз.мат-лiвлекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_Середа
11.00зФiзичнi основи розробки та застосування енерг.каф.лаб.робота
ПМ-21ст
14.30зПроблеми розробки теплоiз.мат-лiв553практика
ТГПВ-22-1
_Четвер
11.00чФiзичнi основи розробки та застосування енерг.каф.практика
ПМ-21ст
_П`ятниця
9.30чПроблеми розробки теплоiз.мат-лiв557практика
ВВ-22-2
9.30зПроблеми розробки теплоiз.мат-лiв557практика
ВВ-22-1
11.00зПроблеми розробки теплоiз.мат-лiв557практика
ТГПВ-22-2
~доц.Романова Н.С.
_Понедiлок
8.00Дiзайн та обробка сплавiв на основи залiзалекцiя
КМiДМ-21+с
9.30зМоделювання в програмному середовищiлекцiя
КМiДМ-22+с
11.00чСучаснi та перспективнi методи виробництвалекцiя
ПМ-21ст
13.00Нанотехнологii наноматерiалилекцiя
ПМ-21ст
14.30Теоретичнi основи технологii звар.буд.сталейлекцiя
ПМ-23м
_Вiвторок
8.00Теор.осн.терм.оброб.кон.стал.з придбан.бейт.типулекцiя
ПМ-23м
9.30Сучаснi та перспективнi методи виробництвалекцiя
ПМ-21ст
11.00Моделювання та дослiдження структури мат-лiвлекцiя
КМiДМ-21+с
13.00чТеор.осн.терм.оброб.кон.стал.з придбан.бейт.типулекцiя
ПМ-23м
13.00зМоделювання та дослiдження структури мат-лiвлекцiя
КМiДМ-21+с
14.30чНанотехнологii та наноматерiалилекцiя
КМiДМ-21+с
_Середа
9.30чТеор.осн.терм.оброб.кон.стал.з придбан.бейт.типу552практика
ПМ-23м
13.00Сучаснi та перспективнi методи виробництвакаф.лаб.робота
ПМ-21ст
14.30зСучаснi та перспективнi методи виробництвакаф.лекцiя
ПМ-21ст
_Четвер
9.30зНанотехнологii та наноматерiали284практика
КМiДМ-21+с
11.00чДiзайн та обробка сплавiв на основи залiза284практика
КМiДМ-21+с
11.00зМоделювання та дослiдження структури мат-лiв284практика
КМiДМ-21+с
14.30чНанотехнологii наноматерiаликаф.практика
ПМ-21ст
~доц.Тютєрєв I.А.
_Понедiлок
9.30Технологiя констр. матер. i матерiалознавстволекцiя
АТ-23
БМО-23
БМО-23д
11.00Технологiя обробки матерiалiвлекцiя
КМiДМ-21+с
_Вiвторок
13.00чТехнологiя обробки матерiалiвлекцiя
КМiДМ-21+с
_Середа
9.30чТехнологiя констр. матер. i матерiалознавство557практика
БМО-23
БМО-23д
9.30зТехнологiя обробки матерiалiв181практика
КМiДМ-21+с
11.00зТехнологiя констр. матер. i матерiалознавство557практика
АТ-23
~проф.Волчук В.М.
_Вiвторок
9.30Проблеми розробки нових буд.мат.для змен.тепл.лекцiя
ПМ-23м
_Середа
13.00зПроблеми розробки нових буд.мат.для змен.тепл.553практика
ПМ-23м
~проф.Губенко С.I.
_Вiвторок
8.00зФiзико-хiмiчнi методи анализулекцiя
ПМ-23
9.30Матерiалознавстволекцiя
КМiДМ-22+с
11.00чОснови металургiйного виробництвалекцiя
ПМ-23
11.00зФiзичнi основирозробки виробн.суч.б/млекцiя
ПМ-23м
13.00Використання високомiцних матерiалiвлекцiя
ПМ-21ст
14.30Фiзичнi основирозробки виробн.суч.б/млекцiя
ПМ-23м
_Середа
9.30чФiзико-хiмiчнi методи анализу553лаб.робота
ПМ-23
11.00чВикористання високомiцних матерiалiвкаф.практика
ПМ-21ст
11.00зОснови металургiйного виробництва553практика
ПМ-23
13.00чФiзичнi основирозробки виробн.суч.б/м553практика
ПМ-23м
14.30Матерiалознавство552практика
КМiДМ-22+с
~ст.в.Загороднiй О.Б.
_Вiвторок
9.30зСтандарт. метрологiя та контролювання як. прод.лекцiя
КМiДМ-21+с
_Середа
11.00зСтандарт. метрологiя та контролювання як. прод.284практика
КМiДМ-21+с
_Четвер
9.30чСтандарт. метрологiя та контролювання як. прод.284практика
КМiДМ-21+с
~ст.в.Любушкiн В.I.
_Середа
11.00Теоретичнi основи технологii звар.буд.сталей284практика
ПМ-23м
_П`ятниця
9.30чЗварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практика
ВВ-22-1
9.30зЗварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практика
ВВ-22-2
11.00чЗварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практика
ТГПВ-22-2
11.00зЗварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практика
ТГПВ-22-1
копія 10.05.2024