ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад для викладача ( IТ та МI ф-т ). 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Бровченко К.А.
_Вiвторок
9.30чТеорiя автоматичного керування1006практика
АУТП-18+ст
11.00Застосування мiкропроц технiки для авт.систем 386практика
елек
АУТП-20м
13.00чЕлектронiка i мiкросхемотехнiка1006практика
АУТП-19+ст
13.00зЕлектронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.робота
АУТП-19+ст
13.00зШтучний iнтелект в упр.технол.об.385практика
АУТП-20м
_Середа
9.30чМiкропроцесорна технiка1006практика
АУТП-18+ст
9.30зIдентифiкацiя та моделювання технолог. об*ектiв1006практика
АУТП-18+ст
11.00Технiчнi засоби автоматизацii1006практика
АУТП-19+ст
13.00зАвтоматизацiя технологiчних процесiв386практика
АУТП-17
13.00зАвтоматизоване проектування засобiв i сист.упр.385практика
АУТП-20м
14.30зЕлектроустаткування технологiчних комплексiв487практика
АУТП-17
~доц.Живцова Л.I.
_Вiвторок
8.00чОснови автоматизованих систем керування 487практика
технол
АУТП-17
8.00зОснови автоматизованного проектування зас.авт.382лекцiя
АУТП-17
9.30зОснови автоматизованного проектування зас.авт.1006практика
АУТП-17
11.00чОснови електроприводу385лекцiя
АУТП-19+ст
_Четвер
9.30Основи електроприводу382лекцiя
АУТП-19+ст
11.00Основи робототехнiки382лекцiя
АУТП-19+ст
13.00чОснови робототехнiки487практика
АУТП-19+ст
~доц.Петльований
_Вiвторок
11.00чОснови науково-технiчної творчостi383лекцiя
МIТ-18ст
11.00зОснови науково-технiчної творчостi383практика
МIТ-18ст
~доц.Ткачов В.С.
_Вiвторок
9.30чКомплекси технiчних прогр.засобiв i/в сист.384лекцiя
АУТП-20м
9.30зКомплекси технiчних прогр.засобiв i/в сист.384практика
АУТП-20м
_П`ятниця
9.30Основи комп`ютерно-iнтегрованого управлiння382лекцiя
АУТП-17
11.00чОснови комп`ютерно-iнтегрованого управлiння384практика
АУТП-17
~доц.Ужеловский А.В.
_Середа
14.30чОснови проектування систем автоматизацii487практика
АУТП-17
_Четвер
9.30Навчальний практикум487практика
АУТП-17
11.00Автоматизоване проектування засобiв i сист.упр.385лекцiя
АУТП-20м
13.00Мiкропроцесорна технiка382лекцiя
АУТП-18+ст
~доц.Ужеловський В.О.
_Понедiлок
11.00Теорiя автоматичного керування3382лекцiя
АУТП-18+ст
_Вiвторок
9.30чТехнiчнi засоби автоматизацii382лекцiя
АУТП-19+ст
9.30зТеорiя автоматичного керування383лекцiя
АУТП-18+ст
_Середа
8.00Електронiка i мiкросхемотехнiка382лекцiя
АУТП-19+ст
9.30Технiчнi засоби автоматизацii382лекцiя
АУТП-19+ст
~доц.Чумак Л.I.
_Понедiлок
8.00Застосування мiкропроц технiки для авт.систем 382лекцiя
елек
АУТП-20м
9.30Автоматизацiя алгоритм.технолог. процесiв382лекцiя
АУТП-20м
11.00чЗастосування мiкропроц технiки для авт.систем 386лекцiя
елек
АУТП-20м
_Вiвторок
9.30чАвтоматизацiя технологiчних процесiв386практика
ТБК-17+ст
9.30зАвтоматизацiя технологiчних процесiв386лекцiя
ТБК-17+ст
11.00Автоматизацiя технологiчних процесiв382лекцiя
АУТП-17
13.00чАвтоматизацiя алгоритм.технолог. процесiв386практика
АУТП-20м
_Середа
13.00чАвтоматизацiя алгоритм.технолог. процесiв386практика
АУТП-20м
~проф.Базилевич Ю.М.
_Середа
11.00чАналiз складних систем управлiння382/487лекцiя
АУТП-18+ст
11.00зАналiз складних систем управлiння382/487практика
АУТП-18+ст
13.00Iдентифiкацiя та моделювання технолог. об*ектiв382лекцiя
АУТП-18+ст
_Четвер
8.00чШтучний iнтелект в упр.технол.об.382лекцiя
АУТП-20м
9.30Штучний iнтелект в упр.технол.об.385лекцiя
АУТП-20м
11.00Основи автоматизованих систем керування 384лекцiя
технол
АУТП-17
13.00Електроустаткування технологiчних комплексiв384лекцiя
АУТП-17

.
Будiв. дор. машин
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Голубченко О.I.
_Вiвторок
9.30Вантажпiдйомна.транспортуюча та транс.техн.285лекцiя
БМО-18+ст
11.00Теорiя i розрахунок робочих процесiв3007лекцiя
БМО-20м
13.00чВантажпiдйомна.транспортуюча та транс.техн.285практика
БМО-18+ст
_Середа
9.30чТеорiя i розрахунок робочих процесiв3007практика
БМО-20м
9.30зВантажпiдйомна.транспортуюча та транс.техн.283практика
БМО-18+ст
11.00Сучаснi методи дослiдження та розрахунку 3007лекцiя
динам.про
БМО-20м
13.00Сучаснi методи дослiдження та розрахунку 3007практика
динам.про
БМО-20м
~доц.Дахно О.О.
_Четвер
8.00зОснови сертифiкацii будiвельноi i дорож.технiки285практика
БМО-20м
9.30зОснови сертифiкацii будiвельноi i дорож.технiки285лекцiя
БМО-20м
11.00чПрикладна механiка i основи кон.струюв.283лекцiя
АУТП-20
11.00зПрикладна механiка i основи кон.струюв.283практика
АУТП-20
_П`ятниця
8.00чПрикладна механiка285лекцiя
ПМ-19 +ст
8.00зПрикладна механiка285практика
ПМ-19 +ст
9.30чОснови iнженiрiнгу БДМ285лекцiя
БМО-18+ст
9.30чОснови iнженiрiнгу БДМ285практика
БМО-18+ст
~доц.Кроль Р.М.
_Вiвторок
9.30чГiдравлiка та гiдропривiд машин283практика
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
13.00Дорожнi машинi283лекцiя
БМО-17+ст
14.30зДорожнi машини283практика
БМО-17+ст
_Середа
9.30зДорожнi машини285практика
БМО-17+ст
14.30чОцiнка ефективностi БДМта обл.283лекцiя
БМО-20м
14.30зОцiнка ефективностi БДМта обл.283практика
БМО-20м
_Четвер
9.30Гiдравлiка та гiдропривiд машин283практика
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
~доц.Мацевич I.М.
_Вiвторок
11.00чТеорiя механiзмiв i машин283практика
БМО-19 +ст
_Середа
11.00зТеорiя механiзмiв i машин283практика
АТ-19+ст
_П`ятниця
8.00зТеорiя механiзмiв i машин283практика
БМО-19 +ст
9.30Теорiя механiзмiв i машин283лекцiя
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
11.00чДеталi машин285лекцiя
БМО-18+ст
11.00зДеталi машин285лекцiя
БМО-18+ст
~доц.Пантелеєнко В.I.
_Четвер
9.30чМеханiзованний iнструмент3007лекцiя
БМО-17+ст
9.30зМеханiзованний iнструмент3007практика
БМО-17+ст
~доц.Спiльник М.А.
_Понедiлок
9.30чПроектування металоконстр. буд.д/м283лекцiя
БМО-18+ст
11.00чПроектування металоконстр. буд.д/м283практика
БМО-18+ст
~доц.Шатов С.В.
_Вiвторок
11.00чМашини та обл..реконструкцii бiдiвель викон.а/в ро322бпрактика
БМО-17+ст
11.00зМашини та обл..реконструкцii бiдiвель викон.а/в ро322блекцiя
БМО-17+ст
13.00Тенденцii i перспективи розвитку БДМ3007лекцiя
БМО-20м
_Четвер
11.00Гiдравлiка та гiдропривiд машин322блекцiя
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
13.00чМашини та обладнання для виконання рят.роб.285лекцiя
БМО-20м
13.00зМашини та обладнання для виконання рят.роб.285практика
БМО-20м
~проф.Хмара Л.А.
_Четвер
9.30чМоделювання робочих процесiв БДМ285лекцiя
БМО-20м
11.00чМоделювання робочих процесiв БДМ285лекцiя
БМО-20м
11.00зМоделювання робочих процесiв БДМ285практика
БМО-20м

.
ЕРМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Коноваленко Ю.I.
_Вiвторок
9.30Компь*ютерно-iнформацiйнi технологii керування ЛДАпрактика
а/з
АТ-20м
11.00Основи технiчноi дiагностики автомобiлiв523бпрактика
АТ-17
13.00Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕпрактика
АТ-17
_Середа
9.30зБезпека дорожнього руху523бпрактика
АТ-18+ст
13.00зЕксплуат.та обслуговування машинЛТЕпрактика
БМО-17+ст
_Четвер
8.00Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕпрактика
АТ-18+ст
9.30Автомобiлi07практика
АТ-18+ст
13.00чТехнологiчнi обладнання для обсл.рем.авт.523бпрактика
АТ-17
13.00зОрганiзацiя державного обллiку контр.т/с авт523бпрактика
АТ-17
~ас.Лиходiй О.С.
_Вiвторок
9.30Автомобiлi09лекцiя
АТ-18+ст
_Середа
9.30Основи конструкцiй автом.та iх аналiз09лекцiя
АТ-19+ст
11.00чОснови конструкцiй автом.та iх аналiз07практика
АТ-19+ст
~доц.Заяць Г.В.
_Вiвторок
9.30Основи технiчноi дiагностики автомобiлiв170лекцiя
АТ-17
11.00зСистема дiагностування автомобiлiв170практика
АТ-20м
_Середа
9.30чТехнологiчнi основи машинобудування170практика
БМО-17+ст
11.00Технологiчнi основи машинобудування170лекцiя
БМО-17+ст
13.00чТехнологiчнi основи машинобудування170практика
БМО-17+ст
_П`ятниця
11.00Система дiагностування автомобiлiв170лекцiя
АТ-20м
~доц.Колеснiкова Т.М.
_Вiвторок
11.00чТранспортна логiстика272практика
АТ-20м
13.00Експлуатацiйнi матерiали272лекцiя
АТ-18+ст
_Середа
11.00Експлуатацiйнi матерiали272лекцiя
БМО-19 +ст
13.00чАвтомобiльнi двигунi272лекцiя
АТ-18+ст
13.00зЕксплуатацiйнi матерiали272практика
АТ-18+ст
_Четвер
13.00Експлуатацiйнi матерiали272практика
БМО-19 +ст
~доц.Сакно О.П.
_Четвер
8.00Експлуат.та обслуговування машинЛДАлекцiя
БМО-17+ст
9.30Компь*ютерно-iнформацiйнi технологii керування ЛДАлекцiя
а/з
АТ-20м
_П`ятниця
8.00Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлекцiя
АТ-18+ст
9.30Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлекцiя
АТ-17
~доц.Стадник В.Л.
_Вiвторок
13.00Транспортна логiстика523блекцiя
АТ-20м
_Середа
9.30зОрганiзацiя автомобiльних перевезень272практика
АТ-17
11.00чОрганiзацiя автомобiльних перевезень272лекцiя
АТ-17
11.00зОрганiзацiя автомобiльних перевезень272практика
АТ-17
13.00чТехнологiчнi обладнання для обсл.рем.авт.523глекцiя
АТ-17
~доц.Татарчук О.В
_Четвер
11.00чОснови вироб. i ремонту буд. маш.170лекцiя
БМО-17+ст
11.00зОснови вироб. i ремонту буд. маш.170практика
БМО-17+ст
~проф.Заренбiн В.Г.
_Середа
9.30чАвтомобiльнi двигунi523бпрактика
АТ-18+ст
_П`ятниця
9.30Автомобiльнi двигунi523бпрактика
АТ-18+ст
~проф.Колiсник М.П.
_Вiвторок
11.00зСистема дiагностування автомобiлiв170практика
АТ-20м
_Середа
9.30чТеорiя технiчних систем523апрактика
БМО-18+ст
11.00Теорiя технiчних систем523алекцiя
БМО-18+ст
_Четвер
11.00Теорiя технiчних систем523алекцiя
АТ-20м
13.00чТеорiя технiчних систем523алекцiя
АТ-20м
13.00зСистема дiагностування автомобiлiв523апрактика
АТ-20м
~ст.в.Богомолов В.В.
_Середа
9.30чОрганiзацiя державного обллiку контр.т/с авт272практика
АТ-17
11.00Безпека дорожнього руху523блекцiя
АТ-18+ст
_Четвер
9.30Автотракторний транспорт272лекцiя
БМО-18+ст
11.00Лiцензування та сертифiкацiя на авт трансп.523блекцiя
АТ-17

.
КН, IТ та ПМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Вiвторок
13.00зПобудова iнформацiйно-вимiр.сист.383лекцiя
МIТ-18ст
~ас.Лукашук Г.О.
_Понедiлок
9.30Теорiя експерименту485лекцiя
МIТ-18ст
_Середа
9.30Теорiя експерименту453практика
МIТ-18ст
11.00чМоделювання i оптимизацiя систем керування453практика
МIТ-18ст
11.00зМоделювання i оптимизацiя систем керування388лекцiя
АУТП-17
МIТ-18ст
13.00чМоделювання i оптимизацiя систем керування453практика
АУТП-17
13.00зМоделювання i оптимизацiя систем керування453практика
МIТ-18ст
_П`ятниця
9.30чЧисловi методи i моделювання на ЕОМ487практика
АУТП-19+ст
9.30зЧисловi методи i моделювання на ЕОМ487лекцiя
АУТП-19+ст
11.00Бази даннихкаф.лекцiя
МIТ-18ст
13.00чБази данних487практика
МIТ-18ст
~ас.Новицька Т.О.
_Понедiлок
9.30Прикладна математика327практика
АРХ-20-4п
13.00Прикладна математика327практика
АРХ-20-5п
_Вiвторок
11.00Прикладна математика327практика
АРХ-20-3
_Середа
11.00Прикладна математика327практика
АРХ-20-1
_Четвер
14.30Прикладна математика327практика
АРХ-20-2
~доц.Iльєв I.М.
_Понедiлок
9.30чIнформатика324лекцiя
БЦI-20-3
БЦI-20-4п
11.00Комп*ютернi мережi327лекцiя
КН-18+ст
13.00чIнформатика324лекцiя
БЦI-20-1
БЦI-20-2
13.00зIнформацiйне моделювання споруд1007практика
КН-20м
_Вiвторок
9.30Iнформатика116практика
БЦI-20-3
11.00зКомп*ютернi мережi1007практика
КН-18+ст
13.00зIнформатика1006практика
АТ-20
БМО-20
14.30Iнформатика1006практика
БЦI-20-4п
_Середа
13.00Iнформатика1006практика
БЦI-20-2
14.30Iнформатика1006практика
БЦI-20-1
_Четвер
11.00Iнформацiйне моделювання споруд327лекцiя
КН-20м
~доц.Вельмагiна Н.О.
_Вiвторок
9.30Екон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi353лекцiя
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
МАГ-19+ст
МБ-19
МТ-19
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
11.00Екон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi116практика
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
13.00Екон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi116практика
МАГ-19+ст
МБ-19
МТ-19
_Середа
11.00чПрикладна математика504лекцiя
АРХ-20-2
АРХ-20-3
_Четвер
8.00зТехнологii розподiлених систем та пор.об.453практика
КН-17
9.30чЧисльни методи453лекцiя
КН-19
9.30зЧисльни методи453лекцiя
КН-19
11.00чПрикладна математика324лекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
11.00зЧисльни методи453практика
КН-19
13.00зЕкон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi324лекцiя
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
МАГ-19+ст
МБ-19
МТ-19
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
_П`ятниця
9.30Технологii розподiлених систем та пор.об.453практика
КН-17
11.00Системний аналiз324лекцiя
КН-18+ст
13.00чСистемний аналiз324лекцiя
КН-18+ст
~доц.Власенко Ю.Є.
_Понедiлок
9.30Об*ектно-орiєнтоване програмування328алекцiя
КН-19
11.00Розподiльнi комп*ютернi системи i мережi п/з351лекцiя
КН-20м
13.00чРозподiльнi комп*ютернi системи i мережi п/з1007практика
КН-20м
_Середа
9.30Технологii комп*ютерного проектування324лекцiя
КН-17
11.00Об*ектно-орiєнтоване програмування1007практика
КН-19
_Четвер
8.00чРозподiльнi комп*ютернi системи i мережi п/з1006практика
КН-20м
11.00чТехнологii комп*ютерного проектування453практика
КН-17
~доц.Калашников
_Вiвторок
13.00Технологiя створення програм.продуктiв353лекцiя
КН-18+ст
_Середа
13.00Технологiя створення програм.продуктiв116практика
КН-18+ст
~доц.Пономарьова О.А.
_Понедiлок
9.30зКомп`ютерна графiка 3D модел.324лекцiя
КН-20
11.00Метрологiя та вимiрювання485лекцiя
МIТ-18ст
13.00Аналiз та обробка даних в екс.их досл.351лекцiя
МIТ-20м
14.30чМетрологiчне забеспечення засобiв в/т487практика
МIТ-20м
_Вiвторок
9.30Метрологiя та вимiрювання485практика
МIТ-18ст
11.00зМетрологiчне забеспечення засобiв в/т483лаб.робота
МIТ-20м
13.00Метрологiчне забеспечення засобiв в/т485лекцiя
МIТ-20м
_Четвер
9.30Хмарнi технологii328блекцiя
КН-18+ст
11.00Хмарнi технологii487практика
КН-18+ст
13.00Аналiз та обробка даних в екс.их досл.485практика
МIТ-20м
~доц.Семенець С.М.
_Середа
8.00чТеорiя алгоритмiв327лекцiя
КН-19
8.00зАрхiтектура та проектування прогр.забесп.327лекцiя
КН-19
9.30чТеорiя алгоритмiв327практика
КН-19
_Четвер
11.00чАрхiтектура та проектування прогр.забесп.351лекцiя
КН-19
13.00Архiтектура та проектування прогр.забесп.116практика
КН-19
_П`ятниця
9.30чДiскретнi структури327лекцiя
КН-20
9.30зДiскретнi структури327практика
КН-20
11.00чДiскретнi структури327лекцiя
КН-19
11.00зДiскретнi структури327практика
КН-19
~доц.Шибко О.М.
_Понедiлок
9.30чIнформатика351лекцiя
БЦI-20-5
ВВ -20
ТГПВ-20
ЦБ-20
9.30зIнформатика1006практика
БЦI-20-5
11.00Проектування iнформацiйних систем328блекцiя
КН-17
_Вiвторок
8.00чПроектування сучасних iнформацiйних систем1007практика
КН-20м
9.30чПроектування сучасних iнформацiйних систем351лекцiя
КН-20м
_Середа
9.30зКонстрруювання програмного забесп.1007практика
КН-19
11.00Алгоритмiзацiя та програмування324лекцiя
КН-20
13.00зIнформатика1007практика
ВВ -20
ТГПВ-20
ЦБ-20
_Четвер
8.00чПроектування iнформацiйних систем453практика
КН-17
8.00зАлгоритмiзацiя та програмування116лаб.робота
КН-20
9.30Проектування iнформацiйних систем351лекцiя
КН-17
11.00чАлгоритмiзацiя та програмування116практика
КН-20
_П`ятниця
8.00Технологii розподiлених систем та пор.об.324лекцiя
КН-17
9.30чКонстрруювання програмного забесп.324лекцiя
КН-19
9.30зКонстрруювання програмного забесп.324лекцiя
КН-19
11.00Проектування iнформацiйних систем453практика
КН-17
~проф.Корхiн А. С.
_Понедiлок
13.00чIнформатика та системологiя485лекцiя
ЕКО-20
13.00зIнформатика та системологiя485практика
ЕКО-20
_Четвер
9.30чМатематичнi методи прийняття рiшень328алекцiя
КН-20м
9.30зМатематичнi методи прийняття рiшень1006практика
КН-20м
11.00чIнформатика та системологiя327лекцiя
ЕКО-20
11.00зIнформатика та системологiя1007практика
ЕКО-20
~проф.Єршова Н.М.
_Понедiлок
9.30чIнформацiйнi системи i технологii на пiдп.1007лекцiя
КН-20м
9.30зIнформацiйнi системи i технологii на пiдп.1007практика
КН-20м
11.00Моделi та методи прийняття рiшень324лекцiя
ПМ-20м
14.30зТеорiя прийняття рiшень1007практика
КН-18+ст
_Вiвторок
9.30Сучасна теорiя упр.динамiч.системами324лекцiя
КН-17
11.00Сучасна теорiя упр.динамiч.системами1006практика
КН-17
13.00зМоделi та методи прийняття рiшень1007практика
ПМ-20м
_Середа
11.00Теорiя прийняття рiшень351лекцiя
КН-18+ст
13.00Сучасна теорiя упр.динамiч.системами324лекцiя
КН-17
~ст.в.Кривенкова Л.Ю.
_Вiвторок
8.00ч327лекцiя
КН-20
8.00чТеорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi прцеси327практика
КН-20
9.30чМатематичний аналiз327практика
КН-20
9.30зМатематичний аналiз327лекцiя
КН-20
11.00чПредставлення знань в iнф.системах1007практика
КН-18+ст
13.00зВеб-технологii та веб-дизайн327практика
КН-17
_Середа
11.00Веб-технологii та веб-дизайн328алекцiя
КН-17
_П`ятниця
8.00чТеорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi прцеси327лекцiя
КН-20
8.00зТеорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi прцеси327практика
КН-20
9.30зПредставлення знань в iнф.системах351лекцiя
КН-18+ст
~ст.в.Пономарьов С.М.
_Понедiлок
9.30чКомп`ютерна графiка 3D модел.487практика
КН-20
14.30зIнтелектуальнi засоби вим.техники483практика
МIТ-20м
_Вiвторок
9.30чМiкропроц. в iнформацiйних системах487лекцiя
КН-19
9.30зМiкропроц. в iнформацiйних системах487лекцiя
КН-19
11.00чКомп*ютерне моделювання засобiв в/т483практика
МIТ-20м
11.00зКомп`ютерна графiка 3D модел.487практика
КН-20
13.00чОбчислювальна технiка i програмування487лекцiя
АУТП-20
13.00зОбчислювальна технiка i програмування487практика
АУТП-20
14.30чIнформацiйнi технологii в метрологii та в/т483практика
МIТ-20м
14.30зIнформацiйнi технологii в метрологii та в/т483лекцiя
МIТ-20м
_Четвер
9.30Комп*ютерне моделювання засобiв в/т485лекцiя
МIТ-20м
11.00Iнтелектуальнi засоби вим.техники485лекцiя
МIТ-20м
_П`ятниця
8.00Мiкропроцесорнi системи487лекцiя
МIТ-18ст
9.30Мiкропроцесорнi системи483практика
МIТ-18ст
11.00Мiкропроцесорнi системи авт.та електромобiлiв487лекцiя
АТ-17
13.00чМiкропроцесорнi системи авт.та електромобiлiв483практика
АТ-17

.
Матер.обр.мат.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Iванцов С.В.
_Вiвторок
9.30чМатерiалознавство552практика
ПМ-19 +ст
_Середа
9.30Матерiалознавство552лекцiя
ПМ-19 +ст
11.00чМатерiалознавство552лекцiя
ПМ-19 +ст
11.00зМатерiалознавство552практика
ПМ-19 +ст
~доц.Тютєрєв I.А.
_Понедiлок
9.30Технологiя констр. матер. i матерiалознавство552лекцiя
АТ-20
БМО-20
_Вiвторок
13.00чТехнологiя констр. матер. i матерiалознавство552практика
АТ-20
БМО-20
~доц.Узлов О.В.
_Вiвторок
9.30чСплави на основi залiза553лекцiя
ПМ-18+ст
_Середа
11.00Термiчна обробка553лекцiя
ПМ-18+ст
13.00чТермiчна обробка487практика
ПМ-18+ст
13.00зСплави на основi залiза487практика
ПМ-18+ст
~доц.Чайковська Г.О.
_Понедiлок
9.30Взаемозамiнiсть мат-лiв та удосконалення якости 553практика
пр
ПМ-18+ст
11.00чТеорiя процесiв формування стр.та вл.к/м553лекцiя
ПМ-18+ст
11.00зТеорiя процесiв формування стр.та вл.к/м553практика
ПМ-18+ст
13.00чФiзiичнi основи розробки та вир.б/м553лекцiя
ПМ-20м
13.00зФiзiичнi основи розробки та вир.б/м553практика
ПМ-20м
_Вiвторок
9.30Взаемозамiнiсть мат-лiв та удосконалення якости 322алекцiя
пр
ПМ-18+ст
11.00Новi методи змiцнення констр.мат-лiв557лекцiя
ПМ-18ст
13.00Взаемозамiнiсть мат-лiв та удосконалення якости 322алекцiя
пр
ПМ-18+ст
_Середа
8.00Новi методи змiцнення констр.мат-лiв552практика
ПМ-18ст
9.30Фiзiичнi основи розробки та вир.б/м557лекцiя
ПМ-20м
~проф.Большаков В.I
_Вiвторок
9.30Теоретичнi основи методи термiчноi обробкi кон.ст284лекцiя
ПМ-20м
11.00чТеоретичнi основи методи термiчноi обробкi кон.ст284практика
ПМ-20м
_Середа
9.30Сучаснi та перспективнi технологii виробництва к/м284лекцiя
ПМ-18ст
11.00зСучаснi та перспективнi технологii виробництва к/м284практика
ПМ-18ст
~проф.Вахрушева В.С
_Четвер
9.30Методи структурного аналiзу мат-лiв553лекцiя
ПМ-18+ст
13.00зМетоди структурного аналiзу мат-лiв553практика
ПМ-18+ст
~проф.Волчук В.М.
_Понедiлок
9.30Проблеми розробки нових буд.мат557лекцiя
ПМ-20м
_Вiвторок
9.30чВикористання високомiцних мат-лiв. в маш.557лекцiя
ПМ-18ст
9.30зВикористання високомiцних мат-лiв. в маш.557лекцiя
ПМ-18ст
11.00зПроблеми розробки нових буд.мат552практика
ПМ-20м
13.00чКристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiя553практика
ПМ-19 +ст
13.00зКристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiя553лекцiя
ПМ-19 +ст
_Четвер
9.30Кристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiя552лекцiя
ПМ-19 +ст
11.00чМатемат.моделювання та оптiм.тех.проц. та мат.553лекцiя
ПМ-18+ст
11.00зМатемат.моделювання та оптiм.тех.проц. та мат.116практика
ПМ-18+ст
13.00чВикористання високомiцних мат-лiв. в маш.552практика
ПМ-18ст
~проф.Лаухiн Д.В.
_Вiвторок
13.00Нано технологii наномат-лi557лекцiя
ПМ-18ст
_Середа
9.30Зварювання та iншi способи з`єднання констр.553лекцiя
ПМ-18+ст
11.00Теоретичнi основи та технологiя звар.557лекцiя
ПМ-20м
13.00Теоретичнi основи та технологiя звар.557практика
ПМ-20м
14.30чТеоретичнi основи та технологiя звар.557лекцiя
ПМ-20м
_Четвер
11.00чНано технологii наномат-лi552практика
ПМ-18ст
13.00чЗварювання та iншi способи з`єднання констр.553практика
ПМ-18+ст
копія 21.04.2021