ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.08.2022

Розклад для викладача ( IТ та МI ф-т ). 1 семестр 1 половина. 2022/2023 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Бровченко К.А.
_Понедiлок
9.30чАвтоматизацiя технологiчних процесiв386практика
АУТП-22м
9.30зАвтоматизирований електропривiд384практика
АУТП-20+ст
13.00чТеорiя автоматичного керування385/1007лаб.робота
АУТП-20+ст
13.00зОснови цифровоi технiкi385практика
АУТП-20+ст
14.30Технiчнi засоби автоматизацii сист.упр.487лаб.робота
АУТП-19+ст
_Вiвторок
9.30Автоматизацiя технологiчних процесiв386практика
АУТП-22м
13.00чПроектування монтаж та експлуатацiя систем 487практика
автом.
АУТП-22м
13.00зОснови автоматизацii машин i робототехнiки383практика
БМО-20+ст
14.30зЗастосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.487практика
АУТП-22м
_Середа
9.30чПроектування монтаж та експлуатацiя систем 487практика
автом.
АУТП-22м
11.00чЗастосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.487практика
АУТП-22м
_Четвер
14.30зАвтоматизацiя об*єктiв теплоенергетики384практика
АУТП-19+ст
~ас.Грубов В.В.
_Четвер
13.00зФiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiв552лаб.робота
ПМ-19ст
~доц.Живцова Л.I.
_Вiвторок
14.30Механiзацiя технологiчних прцесiв384лекцiя
АУТП-19+ст
_Середа
14.30чМеханiзацiя технологiчних прцесiв385практика
АУТП-19+ст
_Четвер
11.00Електропостачання промислових пiдприємств384лекцiя
АУТП-19+ст
13.00Електропостачання промислових пiдприємств384пр./лаб.
АУТП-19+ст
14.30Комп*ютерно-iнтегрованi технологiiкаф.лек./пр.
КМiДМ-21ст
14.30Комп`ютерно-iнтегрованi технологiiкаф.лек./пр.
ПМ-21ст
~доц.Ткачов В.С.
_Середа
9.30Метрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади 382лекцiя
автомат
АУТП-21+ст
11.00зМетрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади 384практика
автомат
АУТП-21+ст
13.00Основи збору.передачi та обробки iнформацii385лекцiя
КМiДМ-21+с
_П`ятниця
8.00Автоматизацiя об*єктiв теплоенергетики382лекцiя
АУТП-19+ст
9.30Метрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади382лекцiя
АУТП-20+ст
11.00чМетрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади385лаб.робота
АУТП-20+ст
~доц.Ужеловский А.В.
_Вiвторок
11.00Технiчнi засоби автоматизацii сист.упр.382лекцiя
АУТП-19+ст
13.00чОснови автоматизацii машин i робототехнiки382лекцiя
БМО-20+ст
13.00зПроектування монтаж та експлуатацiя систем 382лекцiя
автом.
АУТП-22м
14.30чПроектування монтаж та експлуатацiя систем 382лекцiя
автом.
АУТП-22м
_Середа
13.00зЗастосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.382лекцiя
АУТП-22м
14.30Застосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.382лекцiя
АУТП-22м
_Четвер
13.00зПроектування монтаж та експлуатацiя систем 382лекцiя
автом.
АУТП-22м
14.30Основи цифровоi технiкi382лекцiя
АУТП-20+ст
_П`ятниця
9.30Навчальний практикум з маш.проект.384практика
АУТП-19+ст
~доц.Ужеловський В.О.
_Понедiлок
9.30чАвтоматизирований електропривiд382лекцiя
АУТП-20+ст
13.00Комп`ютернi технологii проектування досл.382лекцiя
АУТП-22м
_Четвер
9.30чКомп`ютернi технологii проектування досл.384практика
АУТП-22м
11.00чТеорiя автоматичного керування382лекцiя
АУТП-20+ст
~доц.Чумак Л.I.
_Понедiлок
9.30зАвтоматизацiя технологiчних процесiв382лекцiя
АУТП-22м
11.00Автоматизацiя технологiчних процесiв382лекцiя
АУТП-22м
_Середа
11.00Виробничi процеси та обладнання об.\авт.382лекцiя
АУТП-19+ст
13.00Виробничi процеси та обладнання об.\авт.382/384лек./лаб.
АУТП-19+ст
_П`ятниця
11.00Вища математика108лекцiя
АДА-22
МКГ-22
ТБК-22
~проф.Базилевич Ю.М.
_Вiвторок
13.00Бази данних324лекцiя
КН-20+ст
_Четвер
13.00чIнформацiйнi технологii с сист.авт382лекцiя
АУТП-20+ст
13.00зIнформацiйнi технологii с сист.авт1006практика
АУТП-20+ст

.
Будiв. дор. машин
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Голубченко О.I.
_Середа
11.00Машини для виробництва будiвельних матерiалiв283лекцiя
БМО-19+ст
13.00Машини для виробництва будiвельних матерiалiв283практика
БМО-19+ст
_Четвер
11.00Основи наук. дослiджень патентознавство та лiц.283лекцiя
БМО-21мн
13.00чМашини для виробництва будiвельних матерiалiв283лаб.робота
БМО-19+ст
~доц.Дахно О.О.
_Вiвторок
13.00Прикладна механiка i основи конструювання173алекцiя
АУТП-21+ст
14.30Прикладна механiка i основи конструювання173апрактика
АУТП-21+ст
_П`ятниця
8.00зБудiвельнi та дорожнi машини пiдв.ефект.285лаб.робота
БМО-22м
9.30Будiвельнi та дорожнi машини пiдв.ефект.285лекцiя
БМО-22м
~доц.Кроль Р.М.
_Понедiлок
13.00Теорiя i розрахунок робочих процесiв283лекцiя
БМО-22м
14.30Теорiя i розрахунок робочих процесiв283лаб./лек.
БМО-22м
_Вiвторок
11.00Створення будiвельних дорожнiх з викор.283лекцiя
БМО-21мн
13.00Теорiя i розрахунок робочих процесiв283лекцiя
БМО-22м
_П`ятниця
9.30Машини для земляних робiт283лекцiя
БМО-19+ст
11.00Машини для земляних робiт283пр./лаб.
БМО-19+ст
~доц.Мацевич I.М.
_Середа
14.30Теорiя механiзмiв i машин09лекцiя
БМО-20+ст
_П`ятниця
9.30Теорiя механiзмiв i машин09практика
БМО-20+ст
11.00Деталi машин09лекцiя
АТ-20+ст
БМО-20+ст
13.00зДеталi машин09практика
АТ-20+ст
БМО-20+ст
~доц.Пантелеєнко В.I.
_Понедiлок
9.30Лiфти та лiфтове господарство285лекцiя
БМО-19+ст
_Середа
14.30чЛiфти та лiфтове господарство283практика
БМО-19+ст
~доц.Спiльник М.А.
_Середа
11.00Використання сучасних комп.технологiй285лекцiя
БМО-21мн
13.00зВикористання сучасних комп.технологiй285практика
БМО-21мн
_П`ятниця
9.30Сучаснi методи конструювання та розр.пр.173алекцiя
БМО-21мн
11.00Сучаснi методи конструювання та розр.пр.173апрактика
БМО-21мн
~доц.Шатов С.В.
_Понедiлок
9.30Методи розпiзнавання об*єктiв285лекцiя
КН-22м
11.00Методи розпiзнавання об*єктiв502практика
КН-22м
_Вiвторок
9.30чКомплексна мех.авт. i механозабесп. будiвництва322бпрактика
БМО-19+ст
11.00Комплексна мех.авт. i механозабесп. будiвництва322блекцiя
БМО-19+ст

.
ЕРМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Червоноштан
_Середа
9.30Навчальний практикум з 3D моделювання502практика
АТ-21+ст
_Четвер
13.00чЕлектронне та електричне обладання автомобiлiвЛТЕлаб.робота
АТ-20+ст
14.30Автомобiлi07пр./лаб.
АТ-19+ст
~доц.Заяць Г.В.
_Понедiлок
11.00Сервiс i дiагностика будiвельноi технiки170лекцiя
БМО-22м
13.00Електронне та електричне обладання автомобiлiв170лекцiя
АТ-20+ст
_Вiвторок
9.30чСервiс i дiагностика будiвельноi технiки170лекцiя
БМО-22м
13.00Стандартизацiя квалiметрiя як.дет.авт.170лек/пр
АТ-20+ст
_Середа
11.00Основи технологii виробництва та ремонту 170лекцiя
автомоб.
АТ-19+ст
13.00Основи технологii виробництва та ремонту 170лаб./пр.
автомоб.
АТ-19+ст
_Четвер
11.00Якiсть машин170лекцiя
БМО-19+ст
13.00Моделювання технологiчних процесiв170лек./пр.
АТ-19+ст
~доц.Колеснiкова Т.М.
_Вiвторок
11.00зЕлементи розрахункiв двигунiв вн.зг.272практика
АТ-20+ст
13.00чТермодинамiка i теплотехнiка272лек./пр.
АУТП-20+ст
_Середа
11.00Елементи розрахункiв двигунiв вн.зг.272лекцiя
АТ-20+ст
13.00чТеоретичнi основи теплотехнiки272лек./пр.
БМО-20+ст
13.00Теоретичнi основи теплотехнiки272лек./пр.
АТ-20+ст
~доц.Лиходiй О.С.
_Понедiлок
13.00Основи конструкцiй сучасних автомоб.272лекцiя
АТ-22
14.30чОснови конструкцiй сучасних автомоб.272лекцiя
АТ-22
_Вiвторок
13.00Автомобiлi09лекцiя
АТ-19+ст
_Четвер
9.30Основи конструкцiй сучасних автомоб.09лекцiя
АТ-22
11.00Основи конструкцiй сучасних автомоб.07лаб.робота
АТ-22
~доц.Стадник В.Л.
_Понедiлок
11.00Управлiння якiстю послуг пiдприємств 09лекцiя
а/т.документо
АТ-22м
13.00Управлiння якiстю послуг пiдприємств 07пр./лек.
а/т.документо
АТ-22м
14.30Органiзацiя автомобiльних перевезень09лек./пр.
АТ-19+ст
_Вiвторок
13.00Проектування пiдприємств автом.трансп.засоб. 07практика
CAD
АТ-22м
~проф.Колiсник М.П.
_Середа
13.00зСервiс i дiагностика будiвельноi технiки07лаб.робота
БМО-22м
14.30Сервiс i дiагностика будiвельноi технiки07лаб.робота
БМО-22м
_Четвер
9.30Теорiя i практика вантажопiдiймальних кр.07лекцiя
БМО-21мн
13.00чТеорiя i практика вантажопiдiймальних кр.07лаб.робота
БМО-21мн
13.00зЯкiсть машин523апрактика
БМО-19+ст
~ст.в.Богомолов В.В.
_Середа
9.30зФiрмове обслуговування БДМЛДАпрактика
БМО-22м
11.00чТрiботехнiкаЛДАлекцiя
АТ-22м
13.00зТрiботехнiкаЛДАлекцiя
АТ-22м
14.30Проектування пiдприємств автом.трансп.засоб. ЛДАлекцiя
CAD
АТ-22м
_Четвер
9.30Фiрмове обслуговування БДМЛДАлекцiя
БМО-22м
11.00чФiрмове обслуговування БДМЛДАпрактика
БМО-22м
11.00зОрганiзацiя та основи управлiння автосервiсомЛДАпрактика
АТ-19+ст
13.00ТрiботехнiкаЛДАлекцiя
АТ-22м
_П`ятниця
8.00чТехнiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлаб.робота
АТ-19+ст
9.30Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлек./пр.
АТ-19+ст
11.00Органiзацiя та основи управлiння автосервiсомЛДАлекцiя
АТ-19+ст
11.00ТрiботехнiкаЛДАпрактика
АТ-22м
13.00Проектування пiдприємств автом.трансп.засоб. ЛДАлекцiя
CAD
АТ-22м

.
КН, IТ та ПМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Лукашук Г.О.
_Вiвторок
9.30зОбчислювальна технiка з основами програмування1006практика
ЕКО-22
_Четвер
9.30чБази данних502практика
КН-20+ст
13.00Iнформатика та програмування1007практика
ГiЗ-22
14.30Математичнi i комп.методи обробки ек.д.502лаб./пр.
КН-19+ст
_П`ятниця
8.00зЧисловi методи i моделювання на ЕОМ502лаб.робота
АУТП-20+ст
11.00чСистеми сертифiкацii якостi324лекцiя
КН-20+ст
11.00зСистеми сертифiкацii якостi324практика
КН-20+ст
~ас.Новицька Т.О.
_Вiвторок
8.00зПрикладна математика324практика
АРХ-22-1
_Середа
9.30Прикладна математика327практика
АРХ-22-4п
_П`ятниця
11.00Прикладна математика327практика
АРХ-22-1
~ас.Рудь В.В.
_Вiвторок
8.00чОб*єктно-орiентоване програмування327лекцiя
КН-21
8.00зОб*єктно-орiентоване програмування502практика
КН-21
~доц.Iльєв I.М.
_Понедiлок
8.00чIнтегрованi комп*ютернi системи502практика
КН-22м
13.00Технологii комп*ютерного проектування327лекцiя
КН-19+ст
14.30Технологii комп*ютерного проектуваннякаф.лаб./пр.
КН-19+ст
_Середа
9.30зIнформатика217лекцiя
АДА-22
МКГ-22
ТБК-22
_Четвер
11.00Iнтегрованi комп*ютернi системи310лекцiя
КН-22м
~доц.Вельмагiна Н.О.
_Вiвторок
9.30Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя327практика
КН-22
11.00чМатематичнi методи дослiдження операцiй327лекцiя
КН-20+ст
11.00зМатематичнi методи дослiдження операцiй502практика
КН-20+ст
13.00чПрикладна математика327практика
ДС-22
14.30Прикладна математика327практика
ДС-22
_Четвер
8.00зЛiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя324практика
КН-22
9.30чПрикладна математика324лекцiя
АРХ-22-1
АРХ-22-4п
ДС-22
9.30зЛiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя324лекцiя
КН-22
_П`ятниця
9.30Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя328блекцiя
КН-22
13.00Диференцiйнi рiвняння310лек./пр.
КН-21
~доц.Пономарьова О.А.
_Понедiлок
9.30Комп*ютерна схемотехнiка та арх.ком.324лекцiя
КН-21
13.00Iновацiйнi технологii324лекцiя
КН-20+ст
14.30чЧисловi методи i моделювання на ЕОМ327лекцiя
АУТП-20+ст
_Середа
11.00Вступ до спецiальностi324лекцiя
КН-22
13.00Операцiйнi системи502лаб.робота
КН-19+ст
14.30чАдмiнiстрування операцiйних систем502лаб.робота
КМiДМ-21+с
14.30зАдмiнiстрування операцiйних систем327лекцiя
КМiДМ-21+с
_Четвер
9.30чВступ до спецiальностi171лекцiя
КН-22
9.30зIновацiйнi технологii502практика
КН-20+ст
11.00чМетоди обробки зображень та пр.зiр327лекцiя
КН-20+ст
13.00Операцiйнi системи324лекцiя
КН-19+ст
~доц.Шибко О.М.
_Понедiлок
8.00зIнформатика1006практика
АДА-22
МКГ-22
ТБК-22
9.30чПрограмування на Java327лекцiя
КН-20+ст
9.30зПрограмування на Java327практика
КН-20+ст
13.00Основи обчислювальноi технiки351лекцiя
КН-22
14.30Основи обчислювальноi технiки502практика
КН-22
_П`ятниця
9.30Технологii розподiлених систем та пар.об.324лекцiя
КН-19+ст
11.00чIнформатика351лекцiя
ВВ -22
ТГПВ-22
ЦБ-22
11.00зIнформатика1007практика
ВВ -22
ТГПВ-22
ЦБ-22
~проф.Прокопчук Ю.А.
_Середа
14.30Основи обчислювального iнтелекту324лекцiя
КН-22м
_П`ятниця
8.00Методи та системи штучного iнтелекту327лекцiя
КН-20+ст
9.30чОснови обчислювального iнтелекту502практика
КН-22м
9.30зМетоди та системи штучного iнтелекту502практика
КН-20+ст
~проф.Єршова Н.М.
_Вiвторок
9.30чТеорiя комп*ютерного проектування502лаб.робота
КН-22м
13.00Методи математичного i комп.модел.351лекцiя
КН-22м
_Середа
9.30Методи оптимiзацii при розв.iнж.задач328алекцiя
БМО-21мн
11.00Моделювання систем502лаб./пр.
КН-19+ст
13.00зМетоди математичного i комп.модел.502практика
КН-22м
_Четвер
9.30Теорiя комп*ютерного проектування327лекцiя
КН-22м
11.00Моделювання систем324лекцiя
КН-19+ст
~ст.в.Кривенкова Л.Ю.
_Вiвторок
11.00Iнтелектуальний аналiз даних324лекцiя
КН-19+ст
13.00Iнтелектуальний аналiз даних502пр./лаб.
КН-19+ст
_Четвер
11.00Математичний аналiз171лекцiя
КН-22
13.00Математичний аналiз171практика
КН-22
_П`ятниця
8.00Математичнi i комп.методи обробки ек.д.324лекцiя
КН-19+ст
9.30чГрупова динамiка i комунiкацii327лекцiя
КН-20+ст
9.30зТеорiя ймоверностi процеси та математ. статистика310практика
КН-21
11.00Теорiя ймоверностi процеси та математ. статистика310практика
КН-21
~ст.в.Пономарьов С.М.
_Вiвторок
14.30чСучаснi iнформацiйнi та комп.технологii327лекцiя
БМО-21 +ст
14.30зСучаснi iнформацiйнi та комп.технологii502лекцiя
БМО-21 +ст
_Середа
9.30Iнформатика та програмування324лекцiя
ГiЗ-22
_Четвер
11.00зМетоди обробки зображень та пр.зiр502лаб.робота
КН-20+ст
13.00Обчислювальна технiка з основами програмування327лекцiя
ЕКО-22
_П`ятниця
8.00Основи проектування систем автомат.165/502лек./пр.
АУТП-22
9.30Iнформатика165/1007лек./пр.
АТ-22
БМО-22
КМiДМ-22
ПМ-22

.
Матер.обр.мат.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Слупська Ю.С.
_П`ятниця
11.00Комп*ютерне планування експериментукаф.лекцiя
КМiДМ-21ст
13.00чКомп*ютерне планування експериментукаф.практика
КМiДМ-21ст
~доц.Загороднiй О.Б.
_Понедiлок
9.30чМетоди поверхневоi оьробки мат-лiвкаф.лекцiя
ПМ-21ст
9.30зМетоди поверхневоi оьробки мат-лiвкаф.практика
ПМ-21ст
13.00чВзаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрювання557лекцiя
БМО-20+ст
13.00зВзаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрювання557практика
БМО-20+ст
~доц.Тютєрєв I.А.
_Середа
11.00Технологiя констр. матер. i матерiалознавство553лек./пр.
АТ-22
БМО-22
13.00чТехнологiя обробки матерiалiв552лаб.робота
ПМ-19ст
_Четвер
11.00Технологiя обробки матерiалiв552лекцiя
ПМ-19ст
~доц.Чайковська Г.О.
_Понедiлок
8.00Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiя
МКГ-20
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ТБК-20
9.30Метали i зварювання в будiвництвi322блекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-21ст
_Середа
8.00Матерiали для енергоефектив. буд. констр.552лекцiя
ПЦБ-21-1мн
9.30зОснови корозii металiв та довговiчнiсть552практика
ПМ-19ст
_П`ятниця
9.30Композицiйнi матерiали552лек./лаб.
ПМ-19ст
11.00Основи корозii металiв та довговiчнiсть552лекцiя
ПМ-19ст
~проф.Большаков В.I
_Понедiлок
11.00Розробка вибiр та викор.конст.сталей284лек./пр.
ПМ-22м
_Вiвторок
11.00Проектування реконструкцii 5-типоверхових 284практика
будiвель
ПМ-21мн
13.00Розробка вибiр та викор.конст.сталей284лекцiя
ПМ-22м
~проф.Вахрушева В.С
_Понедiлок
9.30Теорiя технологiя контр.прокатки б/с/практика
ПМ-22м
11.00Сучаснi методи з*єднання матерiалiвкаф.лек./пр.
ПМ-21мн
13.00Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвкаф.лекцiя
КМiДМ-21ст
_Вiвторок
9.30чТеоретичнi основи розробки суч.б/ст.284лекцiя
ПМ-22м
9.30зТеорiя технологiя контр.прокатки б/с284практика
ПМ-22м
13.00Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiв552лекцiя
ПМ-19ст
14.30Функцiональнi матерiаликаф.лекцiя
ПМ-21мн
_Середа
9.30Сучаснi методи дослiдження мат-лiвкаф.лекцiя
ПМ-21мн
11.00Проблеми надiйностi та довговiчностiкаф.лекцiя
ПМ-21мн
13.00Проблеми надiйностi та довговiчностiкаф.практика
ПМ-21мн
14.30Теоретичнi основи розробки суч.б/ст.284лекцiя
ПМ-22м
_Четвер
9.30Теорiя технологiя контр.прокатки б/с284лекцiя
ПМ-22м
11.00чТеорiя технологiя контр.прокатки б/с553практика
ПМ-22м
11.00зФiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвкаф.лаб.робота
КМiДМ-21ст
13.00Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвкаф.лекцiя
КМiДМ-21ст
14.30чТеорiя технологiя контр.прокатки б/с553лаб.робота
ПМ-22м
14.30зТеорiя технологiя контр.прокатки б/с553лекцiя
ПМ-22м
~проф.Волчук В.М.
_Понедiлок
9.30Науково-дослiдницька робота заст.мат.каф.лекцiя
ПМ-21мн
_Вiвторок
11.00Фiзика конденсованого стану матерiалiвкаф.лекцiя
ПМ-21ст
13.00Комп*ютерне планування експер.в мат-вiкаф.лек./лаб.
КМiДМ-21ст
_Середа
11.00Експертнi дослiдження причин руйнування мат-лiв552лекцiя
ПМ-19ст
_Четвер
9.30зЕкспертнi дослiдження причин руйнування мат-лiв552практика
ПМ-19ст
13.00зФiзика конденсованого стану матерiалiвкаф.практика
ПМ-21ст
~проф.Губенко С.I.
_Вiвторок
9.30Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-в552лекцiя
ПМ-19ст
11.00Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-в552лаб.робота
ПМ-19ст
13.00Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.лекцiя
ПМ-21ст
_Середа
9.30чМеханiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-в552лекцiя
ПМ-19ст
9.30зФiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.лекцiя
КМiДМ-21ст
11.00Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.лекцiя
КМiДМ-21ст
13.00чФiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.практика
КМiДМ-21ст
13.00зФiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.практика
ПМ-21ст
~ст.в.Грузiн Н.В.
_Понедiлок
14.30Дiагностика i дефектоскопiя матер-лiв та виробiв552лекцiя
ПМ-19ст
_Вiвторок
13.00зФункцiональнi матерiаликаф.практика
ПМ-21мн
14.30чТеоретичнi основи розробки суч.б/ст.284практика
ПМ-22м
_Середа
8.00чСучаснi методи дослiдження мат-лiвкаф.лаб.робота
ПМ-21мн
9.30Кольоровi метали та сплавикаф.лек./лаб.
ПМ-21ст
11.00Недоск.кристалiчних решiток та фiзика мiцностiкаф.лек./лаб.
ПМ-21ст
_Четвер
9.30чДiагностика i дефектоскопiя матер-лiв та виробiв552практика
ПМ-19ст
11.00чФiзичнi основи розробки мат-лiв спец.пр.каф.лекцiя
ПМ-21ст
11.00зФiзичнi основи розробки мат-лiв спец.пр.каф.практика
ПМ-21ст
копія 17.08.2022