ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
24.10.2023

Розклад для викладача ( IТ та МI ф-т ). 1 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Бровченко К.А.
_Четвер
9.30чОснови автоматизацii машин i робототехнiки383практика
БМО-21+ст
9.30зОснови цифровоi технiкi383практика
АУТП-21+ст
11.00чТехнiчнi засоби автомат. систем управлiння384практика
АУТП-20+ст
11.00зТеорiя автоматичного керування384практика
АУТП-21+ст
14.30Автоматизацiя технологiчних процесiв386практика
АУТП-23м
_П`ятниця
8.00чПроектування.монтаж експлуатацiя систем авт.384практика
АУТП-23м
8.00зАвтоматизацiя об'єктiв теплоенергетики502практика
АУТП-20+ст
9.30чЗастосування мiкропроцес.засобiв384практика
АУТП-23м
9.30зАвтоматизирований електропривiдв01практика
АУТП-21+ст
~доц.Живцова Л.I.
_Понедiлок
9.30чКомп`ютерно-iнтегрованi технологiiлекцiя
КМiДМ-21+с
11.00чМеханiзацiя технологiчних пiдприємствлекцiя
АУТП-20+ст
11.00зЕлектропостачання промислових пiдпр.лекцiя
АУТП-20+ст
_Вiвторок
13.00зПроектування.монтаж експлуатацiя систем авт.лекцiя
АУТП-23м
_Середа
9.30зКомп`ютерно-iнтегрованi технологii502лаб.робота
КМiДМ-21+с
_П`ятниця
9.30чЕлектропостачання промислових пiдпр.385лекцiя
АУТП-20+ст
11.00чМеханiзацiя технологiчних пiдприємств385практика
АУТП-20+ст
~доц.Ткачов В.С.
_Понедiлок
11.00Метрологiя. Технолог.вимiрювання та приладилекцiя
АУТП-22+ст
_Вiвторок
11.00зАвтоматизацiя об'єктiв теплоенергетикилекцiя
АУТП-20+ст
13.00чОснови збору.передачи та обробки iнф.лекцiя
КМiДМ-22+с
_Середа
11.00зМетрологiя. Технолог.вимiрювання та прилади383практика
АУТП-22+ст
13.00чОснови збору.передачи та обробки iнф.384практика
КМiДМ-22+с
~доц.Ужеловский А.В.
_Вiвторок
9.30чОснови цифровоi технiкiлекцiя
АУТП-21+ст
11.00зОснови автоматизацii машин i робототехнiкилекцiя
БМО-21+ст
_Четвер
9.30Навчальний практикум з маш.проектування384практика
АУТП-20+ст
~доц.Ужеловський В.О.
_Понедiлок
9.30Технiчнi засоби автомат. систем управлiннялекцiя
АУТП-20+ст
11.00чТеорiя автоматичного керуваннялекцiя
АУТП-21+ст
11.00зАвтоматизирований електропривiдлекцiя
АУТП-21+ст
13.00Застосування мiкропроцес.засобiвлекцiя
АУТП-23м
14.30зКомп*ютернi технологii проектуваннялекцiя
АУТП-23м
_Вiвторок
8.00чКомп*ютернi технологii проектуваннялекцiя
АУТП-23м
_Четвер
11.00чКомп*ютернi технологii проектування385практика
АУТП-23м
~доц.Чумак Л.I.
_Вiвторок
9.30чВиробничi процеси та обладнання об.\авт.лекцiя
АУТП-20+ст
11.00Автоматизацiя технологiчних процесiвлекцiя
АУТП-23м
_Четвер
11.00зВиробничi процеси та обладнання об.\авт.386практика
АУТП-20+ст
~проф.Базилевич Ю.М.
_Понедiлок
13.00чIнформацiйнi технологii в сист.автомат.лекцiя
АУТП-21+ст
_Вiвторок
11.00зБази данихлекцiя
КН-21+ст
_П`ятниця
9.30зБази даних453лаб.робота
КН-21+ст
11.00зIнформацiйнi технологii в сист.автомат.1007практика
АУТП-21+ст

.
Будiв. дор. машин
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Голубченко О.I.
_Понедiлок
9.30Основи наук. дослiджень i патентознавстволекцiя
БМО-22мн
11.00Машини для виробництва будiвельних матерiалiвлекцiя
БМО-20+ст
~доц.Кроль Р.М.
_Понедiлок
11.00зТеорiя i розрахунок робочих процесiв БДМлекцiя
БМО-23м
13.00Теорiя i розрахунок робочих процесiв БДМлекцiя
БМО-23м
_Вiвторок
9.30Машини для земляних робiтлекцiя
БМО-20+ст
_Середа
11.00Машини для земляних робiт283пр./лаб.
БМО-20+ст
_Четвер
9.30зТеорiя i розрахунок робочих процесiв БДМ322бпрактика
БМО-23м
11.00зМашини для виробництва будiвельних матерiалiв283лаб.робота
БМО-20+ст
~доц.Мацевич I.М.
_Понедiлок
9.30зПрикладна механiка i основи конструюваннялекцiя
АУТП-22+ст
11.00чДеталi машинлекцiя
АТ-21+ст
БМО-21+ст
_Вiвторок
9.30чТеорiя механiзмiв i машинлекцiя
БМО-21+ст
11.00зПрикладна механiка i основи конструюваннялекцiя
АУТП-22+ст
_Четвер
11.00Прикладна механiка i основи конструювання09практика
АУТП-22+ст
_П`ятниця
8.00чДеталi машин09практика
АТ-21+ст
9.30чТеорiя механiзмiв i машин09практика
БМО-21+ст
9.30зДеталi машин09практика
БМО-21+ст
11.00чДеталi машин09практика
БМО-21+ст
11.00зДеталi машин09практика
АТ-21+ст
~доц.Пантелеєнко В.I.
_Вiвторок
11.00зЛiфти та лiфтове господарстволекцiя
БМО-20+ст
_Четвер
9.30чЛiфти та лiфтове господарство283практика
БМО-20+ст
~доц.Спiльник М.А.
_Понедiлок
11.00Сучаснi методи констрування та розрахунку пр.лекцiя
БМО-22мн
13.00чСучаснi методи констрування та розрахунку пр.лекцiя
БМО-22мн
_Вiвторок
13.00Використання сучасних комп.технологiйлекцiя
БМО-22мн
_Середа
11.00чСучаснi методи констрування та розрахунку пр.БДМпрактика
БМО-22мн
11.00зВикористання сучасних комп.технологiй3005практика
БМО-22мн
~проф.Хмара Л.А.
_Вiвторок
11.00Створення БД з використанням гiдр.ен.технологiйлек./пр.
БМО-22мн
~проф.Шатов С.В.
_Понедiлок
9.30зКомплексна механiзацiя автоматизацiялекцiя
БМО-20+ст
_Вiвторок
11.00зБДМ пiдвищеноi ефективностiлекцiя
БМО-23м
13.00зМетоди розпiзнавання об*ектiвлекцiя
КН-23м
_Середа
11.00чБДМ пiдвищеноi ефективностiЛТЕпрактика
БМО-23м
13.00чКомплексна механiзацiя автоматизацiя283практика
БМО-20+ст
14.30чМетоди розпiзнавання об*ектiв502практика
КН-23м

.
ЕРМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Гела Р.О.
_Понедiлок
11.00чОснови технiчноi дiагностики автомобiлiвлекцiя
АТ-20+ст
_Середа
11.00чОснови технiчноi дiагностики автомобiлiвЛДАпрактика
АТ-20+ст
_Четвер
11.00зОснови конструкций сучасних автомобЛДАпрактика
АТ-23
~ас.Червоноштан
_Четвер
9.30чТехнологiчне обладнання для обсл.р/аЛДАпрактика
АТ-20+ст
13.00зТехнологiчне обладнання для обсл.р/аЛДАпрактика
АТ-20+ст
_П`ятниця
9.30Електричне та електронне обл.автом.ЛДАпр,/лаб
АТ-21+ст
~доц.Волчок
_Вiвторок
11.00чОснови моделювання мехатронних систем авт.лекцiя
АТ-20+ст
_Середа
13.00чОснови моделювання мехатронних систем авт.09практика
АТ-20+ст
~доц.Колеснiкова Т.М.
_Понедiлок
9.30зТриботехнiкалекцiя
АТ-23м
11.00зСучаснi напрямки покращення еколог.безпеки авт.лекцiя
АТ-23м
13.00зЕлементи розрахункiв двигунiв вн.згоряннялекцiя
АТ-21+ст
_Вiвторок
11.00чТеоретичнi основи теплотехнiкилекцiя
АТ-21+ст
БМО-21+ст
11.00зТермодинамiка i теплотехнiкалекцiя
АУТП-21+ст
_Середа
11.00чСучаснi напрямки покращення еколог.безпеки авт.ЛТЕпрактика
АТ-23м
_Четвер
11.00чТеоретичнi основи теплотехнiки272практика
АТ-21+ст
11.00зТеоретичнi основи теплотехнiки272практика
БМО-21+ст
14.30чТермодинамiка i теплотехнiка272практика
АУТП-21+ст
~доц.Лиходiй О.С.
_Понедiлок
9.30Сервiс i дiагностика будiвельноi технiкилекцiя
БМО-23м
13.00Основи конструкций сучасних автомоблекцiя
АТ-23
14.30Проектування пiдприємств автомоб.транспорулекцiя
АТ-23м
_Вiвторок
9.30чСтандартизацiя.квалiметрiя та якiсть виг.авт.лекцiя
АТ-21+ст
11.00зСтандартизацiя.квалiметрiя та якiсть виг.авт.лекцiя
АТ-21+ст
14.30чОснови конструкцiй сучасних автомобiлiвлекцiя
АТ-23
_Середа
13.00Навчальний практикум453практика
АТ-22-1+ст
14.30Навчальний практикум453практика
АТ-22-2
~доц.Стадник В.Л.
_Понедiлок
9.30чОрганiзацiя автомобiльних перевезеньлекцiя
АТ-20+ст
13.00Логiстика на пiдпр.автотранспортулекцiя
АТ-23м
_Вiвторок
11.00зТехнологiчне обладнання для обсл.р/алекцiя
АТ-20+ст
_Середа
9.30зОрганiзацiя автомобiльних перевезень272практика
АТ-20+ст
11.00зЛогiстика на пiдпр.автотранспорту453лекцiя
АТ-23м
~проф.Колiсник М.П.
_Вiвторок
9.30Теорiя i практика вантажопiдiймальних кранiвлекцiя
БМО-22мн
_Середа
11.00зСервiс i дiагностика будiвельноi технiкиЛДЕпрактика
БМО-23м
13.00зТеорiя i практика вантажопiдiймальних кранiв09практика
БМО-22мн
_Четвер
11.00зСервiс i дiагностика будiвельноi технiкиЛДЕпрактика
БМО-23м
~ст.в.Богомолов В.В.
_Вiвторок
8.00чФiрмове обслуговування БДМлекцiя
БМО-23м
9.30чТехнiчна експлуатацiя автомобiлiвлекцiя
АТ-20+ст
9.30зТеорiя експлуатацiйних власт.автом.лекцiя
АТ-20+ст
11.00чЯкiсть машинлекцiя
БМО-20+ст
_Середа
8.00Триботехнiка170практика
АТ-23м
9.30чПроектування пiдприємств автомоб.транспору453практика
АТ-23м
9.30зТриботехнiка170лаб.робота
АТ-23м
11.00зТехнiчна експлуатацiя автомобiлiвЛДАпрактика
АТ-20+ст
_Четвер
9.30чСтандартизацiя.квалiметрiя та якiсть виг.авт.09практика
АТ-21+ст
9.30зЯкiсть машинЛТЕлаб.робота
БМО-20+ст
11.00чТеорiя експлуатацiйних власт.автом.07практика
АТ-20+ст
13.00зФiрмове обслуговування БДМЛТЕлаб.робота
БМО-23м

.
КН, IТ та ПМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Лукашук Г.О.
_Понедiлок
8.00Iнформатика та програмуванняпрактика
ГiЗ-23
11.00Iнформатика1007практика
МАГ-23
МТI-23
ФIН-23
13.00зСистеми сертифiкацii якостiлекцiя
КН-21+ст
14.30Iнформатика1006практика
ЛОГ-23
МЕН-23
_Вiвторок
8.00чIнформатикапрактика
ТБК-23
8.00зОбчислювальна технiка з основами програмуванняпрактика
ЕКО-23
11.00зIнформатикапрактика
АТ-23
БМО-23
14.30Iнформатикапрактика
КЕР-23
_Середа
9.30Iнформатика1006практика
ЕК-23
МБ-23
МТ-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
11.00зЗастосування чичлових методiв в сист.автом.1007практика
АУТП-21+ст
13.00чIнформатика1007практика
ПЦБ-23-1
13.00зIнформатика1007практика
ПЦБ-23-2
14.30зIнформатика502практика
КЕР-23
_Четвер
9.30чIнформатика1007практика
ПЦБ-23-4п
_П`ятниця
8.00чIнформатикапрактика
ТГПВ-23
9.30чIнформатикапрактика
ПЦБ-23-3
9.30зIнформатикапрактика
АДА-23
13.00чСистеми сертифiкацii якостi453практика
КН-21+ст
~ас.Новицька Т.О.
_Середа
11.00чПрикладна математика351практика
АРХ-23-4п
13.00чПрикладна математика351практика
АРХ-23-1
14.30Прикладна математика327практика
ДС-23
_Четвер
9.30зПрикладна математика351практика
АРХ-23-5п
11.00зПрикладна математика351практика
АРХ-23-2
~доц.Iльєв I.М.
_Понедiлок
8.00зIнформатикалекцiя
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
9.30Iнформатикалекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23
13.00чТехнологii комп*ютерного проектуваннялекцiя
КН-20+ст
_Вiвторок
9.30зЕлектричне та електронне обл.автом.лекцiя
АТ-21+ст
11.00чКомп`ютернi мережiлекцiя
АУТП-20+ст
11.00зIнтегрованi комп*ют. системи проект.анал.лекцiя
КН-23м
_Четвер
9.30чIнтегрованi комп*ют. системи проект.анал.453практика
КН-23м
_П`ятниця
11.00Технологii комп*ютерного проектування116лаб./пр.
КН-20+ст
13.00чТехнологii комп*ютерного проектування502лекцiя
КН-20+ст
13.00зКомп`ютернi мережiпрактика
АУТП-20+ст
~доц.Вельмагiна Н.О.
_Понедiлок
11.00чПрикладна математикалекцiя
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
13.00чМатематичнi методи дослiдження операцiйлекцiя
КН-21+ст
_Вiвторок
9.30чПрикладна математикалекцiя
ДС-23
11.00чМатематичнi методи дослiдження операцiйлекцiя
КН-21+ст
11.00зДиференцiйнi рiвняннялекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
13.00чЛiнiйна алгебра та аналiт.гноиетрiялекцiя
КН-23
_Середа
8.00Лiнiйна алгебра та аналiт.гноиетрiя327практика
КН-23
13.00чДиференцiйнi рiвняння327практика
КН-22-1+ст
13.00зДиференцiйнi рiвняння327практика
КН-22-2
_Четвер
8.00чДиференцiйнi рiвняння351практика
КН-22-1+ст
9.30чДиференцiйнi рiвняння327практика
КН-22-2
_П`ятниця
9.30чМатематичнi методи дослiдження операцiй453практика
КН-21+ст
13.00зТехнологii розподiлених систем та пар.обч.502практика
КН-20+ст
~доц.Пономарьова О.А.
_Понедiлок
11.00чМетоди обробки зображень та програмний зiрлекцiя
КН-21+ст
13.00Вступ до спецiальностiлекцiя
КН-23
_Вiвторок
9.30Операцiйнi системилекцiя
КН-20+ст
11.00чЗастосування чичлових методiв в сист.автом.лекцiя
АУТП-21+ст
13.00зКомп*ютерна схемотехнiка та арх.комп.лекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
_Четвер
9.30зРобототехнiка502лаб.робота
КН-21+ст
11.00чКомп*ютерна схемотехнiка та арх.комп.351практика
КН-22-2
11.00зКомп*ютерна схемотехнiка та арх.комп.327практика
КН-22-1+ст
~доц.Прокапчук
_Вiвторок
9.30чМетоди та системи штучного iнтелектулекцiя
КН-21+ст
_П`ятниця
11.00чМетоди та системи штучного iнтелекту453практика
КН-21+ст
~доц.Прокопчук
_Вiвторок
11.00чОснови обчислюваного iнтнлектулекцiя
КН-23м
_Четвер
13.00Основи обчислюваного iнтнлекту453практика
КН-23м
~доц.Шибко О.М.
_Понедiлок
9.30чПрограмування на Javaлекцiя
КН-21+ст
9.30зТехнологii розподiлених систем та пар.обч.лекцiя
КН-20+ст
11.00чIнформатикалекцiя
ВВ-23
ТГПВ-23
ЦБ-23
11.00зПрограмування на Javaлекцiя
КН-21+ст
14.30зОснови обчислювальноi технiкилекцiя
КН-23
_Вiвторок
8.00чОснови обчислювальноi технiкилекцiя
КН-23
8.00зIнформатика1007практика
ВВ-23
ЦБ-23
_Четвер
8.00зПрограмування на Java502практика
КН-21+ст
14.30зОснови обчислювальноi технiки453практика
КН-23
~проф.Єршова Н.М.
_Понедiлок
9.30зМетоди математичного i комп`ютерного модел.лекцiя
КН-23м
11.00зТеорiя комп`ютерного проектування складних лекцiя
об`єктi
КН-23м
13.00зМетоди оптимiзацii при розв.iнженерних задачлекцiя
БМО-22мн
_Середа
9.30зМетоди оптимiзацii при розв.iнженерних задач1006практика
БМО-22мн
11.00чТеорiя комп`ютерного проектування складних 502практика
об`єктi
КН-23м
13.00зМетоди математичного i комп`ютерного модел.502практика
КН-23м
~ст.в.Кривенкова Л.Ю.
_Понедiлок
9.30зМатематичний аналiзлекцiя
КН-23
_Вiвторок
8.00чГрупова динамiка i комунiкацiiлекцiя
КН-21+ст
8.00зIнтелектуальний аналiз данихлекцiя
КН-20+ст
9.30чТеорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.лекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
11.00чIнтелектуальний аналiз данихлекцiя
КН-20+ст
11.00зОбробка актуальних експериментальних данихлекцiя
КН-20+ст
_Середа
13.00чТеорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.324практика
КН-22-2
13.00зТеорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.327практика
КН-22-1+ст
_Четвер
8.00Математичний аналiз327практика
КН-23
9.30чТеорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.327практика
КН-22-1+ст
9.30зТеорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.327практика
КН-22-2
11.00Iнтелектуальний аналiз даних502пр./лаб.
КН-20+ст
14.30зОбробка актуальних експериментальних даних1007практика
КН-20+ст
_П`ятниця
8.00Групова динамiка i комунiкацii453практика
КН-21+ст
~ст.в.Плахтiй Є.Г.
_Понедiлок
9.30зОб*єктно-орiєнтоване програмуваннялекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
_Середа
11.00чОб*єктно-орiєнтоване програмування453практика
КН-22-1+ст
11.00зОб*єктно-орiєнтоване програмування453практика
КН-22-2
~ст.в.Пономарьов С.М.
_Понедiлок
8.00чIнформатикапрактика
КМiДМ-23
ПМ-23
9.30Iнформатикалекцiя
КЕР-23
11.00чАдмiнiстрування операц.систем та прикл.прогр.лекцiя
КМiДМ-22+с
13.00чIнформатика та програмуваннялекцiя
ГiЗ-23
14.30чКомп`ютерна технiка та програмуваннялекцiя
БМО-23д
_Вiвторок
8.00зIнформатикалекцiя
АТ-23
БМО-23
КМiДМ-23
ПМ-23
13.00чОснови програмування систем автом.лекцiя
АУТП-23
13.00зСучаснi iнформацiйнi та комп.технологiiлекцiя
БМО-22 +ст
14.30чОбчислювальна технiка з основами програмуваннялекцiя
ЕКО-23
_Середа
8.00зОснови програмування систем автом.307практика
АУТП-23
9.30зКомп`ютерна технiка та програмуванняпрактика
БМО-23д
_П`ятниця
9.30чСучаснi iнформацiйнi та комп.технологii1007практика
БМО-22 +ст
9.30зОперацiйнi системи1007практика
КН-20+ст
11.00чАдмiнiстрування операц.систем та прикл.прогр.практика
КМiДМ-22+с
11.00зМетоди обробки зображень та програмний зiр453практика
КН-21+ст

.
Матер.обр.мат.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Грузiн Н.В.
_Понедiлок
9.30зМетали i зварювання в будiвництвiлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
ТБК-21
11.00чКомпозицiйнi мат-лiлекцiя
ПМ-21ст
11.00зОснови корозii металiв та довг.лекцiя
ПМ-21ст
_Вiвторок
9.30чДiагностика та дефект.мат-лiв та вир.лекцiя
ПМ-21ст
11.00чРозробка.вибiр та використання констр.лекцiя
ПМ-23м
11.00зДiагностика та дефект.мат-лiв та вир.каф.лекцiя
ПМ-21ст
13.00Функцiональнi матеiалилекцiя
ПМ-22мн
_Середа
11.00чРозробка.вибiр та використання констр.552практика
ПМ-23м
11.00зОснови корозii металiв та довг.каф.практика
ПМ-21ст
13.00зКомпозицiйнi мат-лiкаф.практика
ПМ-21ст
_Четвер
9.30чДiагностика та дефект.мат-лiв та вир.каф,практика
ПМ-21ст
13.00зФункцiональнi матеiали552практика
ПМ-22мн
14.30чМетали i зварювання в будiвництвi181практика
ПЦБ-21-3
_П`ятниця
9.30чМетали i зварювання в будiвництвi181практика
ПЦБ-22ст
ТБК-21
9.30зМетали i зварювання в будiвництвi181практика
ПЦБ-21-2
11.00чМетали i зварювання в будiвництвi181практика
ПЦБ-21-4п
11.00зМетали i зварювання в будiвництвi181практика
ПЦБ-21-1
~доц.Тютєрєв I.А.
_Понедiлок
9.30чТехнологiя обробки мат-лiвлекцiя
ПМ-21ст
_Вiвторок
11.00чТехнологiя констр.матерiалiв та мат-знавстволекцiя
АТ-23
БМО-23
БМО-23д
_Середа
9.30чТехнологiя констр.матерiалiв та мат-знавство181практика
БМО-23
БМО-23д
9.30зТехнологiя обробки мат-лiвкаф.практика
ПМ-21ст
11.00зТехнологiя констр.матерiалiв та мат-знавство181практика
АТ-23
~проф.Вахрушева В.С
_Понедiлок
9.30Теорiя i технологiя термiчноi обробкилекцiя
ПМ-23м
11.00чСучаснi методи з*еднання мат-лiвлекцiя
ПМ-22мн
13.00Фiзичнi властивостi i методи досл.мат-лiвлекцiя
КМiДМ-21+с
_Вiвторок
8.00зСучаснi методи дослiдження мат-лiвлекцiя
ПМ-22мн
9.30Проблеми надiйностi та довговiчностi кон.вир.лекцiя
ПМ-22мн
11.00чФiзичнi власт.методидосл.мат-лiвлекцiя
ПМ-21ст
11.00зТеоретичнi основи розробки сучасних б/слекцiя
ПМ-23м
13.00чТеоретичнi основи розробки сучасних б/слекцiя
ПМ-23м
13.00зТеорiя i технологiя контр.прокатки буд.сталейлекцiя
ПМ-23м
_Четвер
11.00чФiзичнi власт.методидосл.мат-лiвкаф.практика
ПМ-21ст
11.00зФiзичнi властивостi i методи досл.мат-лiв552практика
КМiДМ-21+с
13.00чТеоретичнi основи розробки сучасних б/с552практика
ПМ-23м
13.00зТеорiя i технологiя термiчноi обробки552лекцiя
ПМ-23м
14.30чТеорiя i технологiя контр.прокатки буд.сталей552практика
ПМ-23м
_П`ятниця
9.30Проблеми надiйностi та довговiчностi кон.вир.552практика
ПМ-22мн
11.00чСучаснi методи дослiдження мат-лiв552практика
ПМ-22мн
11.00зСучаснi методи з*еднання мат-лiв552практика
ПМ-22мн
~проф.Волчук В.М.
_Понедiлок
9.30чПробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. будов. 60-70лекцiя
ПМ-22мн
9.30зЕкспертнi досл.причин руйн.б/м та iнс.лекцiя
ПМ-21ст
11.00Комп*ютерна iнженерiя матерiалiвлекцiя
КМiДМ-21+с
13.00Науково-дослiдницька роботалекцiя
ПМ-22мн
14.30чКомп*ютерне планування експериментулекцiя
КМiДМ-21+с
_Вiвторок
9.30Комп*ютерне планування експериментулекцiя
КМiДМ-21+с
_Середа
11.00чНауково-дослiдницька робота553практика
ПМ-22мн
11.00зКомп*ютерне планування експерименту552лаб.робота
КМiДМ-21+с
13.00чПробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. будов. 60-70553практика
ПМ-22мн
_Четвер
9.30зЕкспертнi досл.причин руйн.б/м та iнс.кафпрактика
ПМ-21ст
11.00чКомп*ютерна iнженерiя матерiалiв552практика
КМiДМ-21+с
~проф.Губенко С.I.
_Понедiлок
9.30зФiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвлекцiя
КМiДМ-21+с
_Вiвторок
11.00Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвлекцiя
КМiДМ-21+с
14.30зМеханiчнi властивости та конст.мiцн.мат.лекцiя
ПМ-21ст
_Четвер
9.30зФiзика руйнування конструкцiйних матерiалiв552практика
КМiДМ-21+с
11.00зМеханiчнi властивости та конст.мiцн.мат.каф.практика
ПМ-21ст
~ст.в.Загороднiй О.Б.
_Понедiлок
11.00зВзаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрюваннялекцiя
БМО-21+ст
13.00чВзаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрюваннялекцiя
БМО-21+ст
_Середа
13.00Навчальний практикум552практика
АТ-22-1+ст
14.30Навчальний практикум552практика
АТ-22-2
_П`ятниця
11.00зВзаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрювання284практика
БМО-21+ст
копія 05.12.2023