ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 4.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АТ-17
Мiкропроцесорнi системи авт.електр.ст.в.Пономарьов С.М.13.05.20218.0048514.05.202110.00485
Основи технiчноi дiагностики автомобiлiвдоц.Заяць Г.В.17.05.20218.0027218.05.202110.00272
Технiчна експлуатац. автомобiлiвдоц.Сакно О.П.22.05.20218.00ЛДА24.05.202110.00ЛДА
Органiзацiя автомобiльних перевезеньдоц.Стадник В.Л.27.05.20218.00523б28.05.202110.00523б
~АУТП-17
Основи комп`ютерно-iнтегрованого управлiннядоц.Ткачов В.С.13.05.20218.0038314.05.202110.00383
Моделювання i оптимизацiя систем керуванняас.Лукашук Г.О.17.05.20218.0035118.05.202110.00351
Автоматизацiя технологiчних процесiвдоц.Чумак Л.I.22.05.20218.0038224.05.202110.00382
Основи автоматизованих систем керування технолпроф.Базилевич Ю.М.27.05.20218.0038228.05.202110.00382
~БМО-17+ст
Дорожнi машинидоц.Кроль Р.М.13.05.20218.0028314.05.202110.00283
Основи вироб. i ремонту буд. маш.доц.Татарчук О.В18.05.20218.0017019.05.202110.00170
Механiзованний iнструментдоц.Пантелеєнко В.I.22.05.20218.0028324.05.202110.00283
Технолог.основи машинобудуваннядоц.Заяць Г.В.27.05.20218.0027228.05.202110.00272
~КН-17
Сучасна теорiя упр.дин.сист.проф.Єршова Н.М.13.05.20218.0035114.05.202110.00351
Технологii комп.проектуваннядоц.Власенко Ю.Є.18.05.20218.0032719.05.202110.00327
Проектування iнформац. системдоц.Шибко О.М.22.05.20218.0035124.05.202110.00351
Веб-технологii та веб-диз.ст.в.Кривенкова Л.Ю.27.05.20218.0035128.05.202110.00351
~МIТ-18ст
Мiкропроцесорнi системист.в.Пономарьов С.М.12.05.20218.0048513.05.202110.00485
Моделювання i оптимизацiя систем керуванняас.Лукашук Г.О.17.05.20218.0035118.05.202110.00351
Бази даних i знаньас.Лукашук Г.О.20.05.20218.0035121.05.202110.00351
Теорiя експериментуас.Лукашук Г.О.24.05.20218.0045325.05.202110.00453
Метьрологiя та вимiрюваннядоц.Пономарьова О.А.28.05.20218.0045329.05.202110.00453
~ПМ-18ст
Пробл.розр. нов.буд.мат.доц.Дехта Т.М.13.05.20218.0016514.05.202110.00165
Нанотехнологii та наномат-липроф.Лаухiн Д.В.18.05.20218.0055219.05.202110.00552
Сучаснi технологii виготов.мат.для обл.будiвельдоц.Дехта Т.М.22.05.20218.0016524.05.202110.00165
Новi методи змiцнення констр.мат-лiвдоц.Чайковська Г.О.27.05.20218.0055328.05.202110.00553
копія 21.04.2021