Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 3.

.
АТ-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Автомобiлi09лекцiяЕРМас.Лиходiй О.С.
_11.00
Фiлософiяв701лекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_13.00
Експлуатацiйнi матерiали272лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
~Середа
_9.30ч
Автомобiльнi двигунi523бпрактикаЕРМпроф.Заренбiн В.Г.
_9.30з
Безпека дорожнього руху523бпрактикаЕРМас.Коноваленко Ю.I.
_11.00
Безпека дорожнього руху523блекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
_13.00ч
Автомобiльнi двигунi272лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
_13.00з
Експлуатацiйнi матерiали272практикаЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
~Четвер
_8.00
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕпрактикаЕРМас.Коноваленко Ю.I.
_9.30
Автомобiлi07практикаЕРМас.Коноваленко Ю.I.
_11.00
Основи менеджменту i маркетингув501лекцiяМУП i Лпроф.Вечеров В.Т.
~П`ятниця
_8.00
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлекцiяЕРМдоц.Сакно О.П.
_9.30
Автомобiльнi двигунi523бпрактикаЕРМпроф.Заренбiн В.Г.
.
АУТП-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Теорiя автоматичного керування3382лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловський В.О.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30ч
Теорiя автоматичного керування1006практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
_9.30з
Теорiя автоматичного керування383лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловський В.О.
_11.00
Фiлософiяв701лекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_13.00
Електричнi вимiрювання407практикаФ i ПДдоц.Карасьов Г.Г.
~Середа
_9.30ч
Мiкропроцесорна технiка1006практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
_9.30з
Iдентифiкацiя та моделювання 1006практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
технолог. об*ектiв
_11.00ч
Аналiз складних систем управлiння382/487лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
_11.00з
Аналiз складних систем управлiння382/487практикаАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
_13.00
Iдентифiкацiя та моделювання 382лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
технолог. об*ектiв
~Четвер
_9.30ч
Електричнi вимiрювання407лекцiяФ i ПДдоц.Карасьов Г.Г.
_11.00
Основи менеджменту i маркетингув501лекцiяМУП i Лпроф.Вечеров В.Т.
_13.00
Мiкропроцесорна технiка382лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловский А.В.
.
БМО-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Проектування металоконстр. буд.д/м283лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
_11.00ч
Проектування металоконстр. буд.д/м283практикаБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Вантажпiдйомна.транспортуюча та 285лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
транс.техн.
_11.00
Фiлософiяв701лекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_13.00ч
Вантажпiдйомна.транспортуюча та 285практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
транс.техн.
~Середа
_9.30ч
Теорiя технiчних систем523апрактикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
_9.30з
Вантажпiдйомна.транспортуюча та 283практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
транс.техн.
_11.00
Теорiя технiчних систем523алекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
~Четвер
_9.30
Автотракторний транспорт272лекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
_11.00
Основи менеджменту i маркетингув501лекцiяМУП i Лпроф.Вечеров В.Т.
~П`ятниця
_9.30ч
Основи iнженiрiнгу БДМ285лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Дахно О.О.
Основи iнженiрiнгу БДМ285практикаБудiв. дор. машиндоц.Дахно О.О.
_11.00ч
Деталi машин285лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Мацевич I.М.
_11.00з
Деталi машин285лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Мацевич I.М.
.
КН-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Комп*ютернi мережi327лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30з
Теорiя прийняття рiшень1007практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
~Вiвторок
_11.00ч
Представлення знань в 1007практикаКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
iнф.системах
_11.00з
Комп*ютернi мережi1007практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Технологiя створення 353лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Калашников
програм.продуктiв
~Середа
_8.00ч
Охорона працi та цивiльний захиств1301практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_9.30
Охорона працi та цивiльний захиств1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00
Теорiя прийняття рiшень351лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
_13.00
Технологiя створення 116практикаКН, IТ та ПМдоц.Калашников
програм.продуктiв
~Четвер
_9.30
Хмарнi технологii328блекцiяКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
_11.00
Хмарнi технологii487практикаКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
~П`ятниця
_9.30з
Представлення знань в 351лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
iнф.системах
_11.00
Системний аналiз324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_13.00ч
Системний аналiз324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
.
ПМ-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Взаемозамiнiсть мат-лiв та 553практикаМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
удосконалення якости пр
_11.00ч
Теорiя процесiв формування стр.та 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
вл.к/м
_11.00з
Теорiя процесiв формування стр.та 553практикаМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
вл.к/м
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30ч
Сплави на основi залiза553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
_9.30
Взаемозамiнiсть мат-лiв та 322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
удосконалення якости пр
_11.00
Фiлософiяв701лекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_13.00
Взаемозамiнiсть мат-лiв та 322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
удосконалення якости пр
~Середа
_9.30
Зварювання та iншi способи 553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Лаухiн Д.В.
з`єднання констр.
_11.00
Термiчна обробка553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
_13.00ч
Термiчна обробка487практикаМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
_13.00з
Сплави на основi залiза487практикаМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
~Четвер
_9.30
Методи структурного аналiзу мат-лiв553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
_11.00ч
Математ.моделювання та 553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
оптiм.тех.проц. та мат.
_11.00з
Математ.моделювання та 116практикаМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
оптiм.тех.проц. та мат.
_13.00ч
Зварювання та iншi способи 553практикаМатер.обр.мат.проф.Лаухiн Д.В.
з`єднання констр.
_13.00з
Методи структурного аналiзу мат-лiв553практикаМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
копія 21.04.2021