Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 3.

.
АТ-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Бiлополий В.В.
_11.00
Автом.для перевез.будiвельних лекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
вантажив.
_13.00
Основи менеджменту i маркетингулекцiяЕМПпроф.Вечеров В.Т.
~Вiвторок
_9.30з
Основи експерементальних лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
дослiджень
_11.00ч
Основи експерементальних лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
дослiджень
_11.00з
Аналiз констр.автомоб.з елементами лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
розрах.
_13.00ч
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Бiлополий В.В.
_13.00з
Технiчна експлуатац. автомобiлiвлекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
_14.30ч
Основи бнзпечного керування лекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
автомобiлем
~Четвер
_9.30ч
Основи експерементальних 09практикаЕРМдоц.Лиходiй О.С.
дослiджень
_9.30з
Аналiз констр.автомоб.з елементами 09практикаЕРМас.Ракаєв О.М.
розрах.
_11.00ч
Автом.для перевез.будiвельних 170практикаЕРМдоц.Стадник В.Л.
вантажив.
_11.00з
Аналiз констр.автомоб.з елементами 09практикаЕРМас.Ракаєв О.М.
розрах.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_9.30ч
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлаб.роботаЕРМас.Ракаєв О.М.
_11.00ч
Основи бнзпечного керування 272практикаЕРМас.Ракаєв О.М.
автомобiлем
.
АУТП-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Бiлополий В.В.
_11.00
Мiкропроцесорна технiкалекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловский А.В.
_13.00з
Електричнi вимiрюваннялекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Живцова Л.I.
~Вiвторок
_9.30ч
Застосування мови Python при лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловский А.В.
розб.ал.керув.
_9.30з
Системний аналiз автомат.систем лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
керування
_11.00
Теорiя автоматичного керуваннялекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловський В.О.
_13.00
Iдинтифiкацiя та лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
моделюваннятехн.проц.
~Середа
_9.30ч
Електричнi вимiрювання385практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Живцова Л.I.
_11.00ч
Iдинтифiкацiя та 385практикаАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
моделюваннятехн.проц.
_13.00ч
Мiкропроцесорна технiка385практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
Мiкропроцесорна технiка385практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Живцова Л.I.
_13.00з
Електричнi вимiрювання384практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
_14.30з
Системний аналiз автомат.систем 385практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
керування
~Четвер
_9.30ч
Застосування мови Python при 385практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловский А.В.
розб.ал.керув.
_11.00ч
Теорiя автоматичного керування385практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
Теорiя автоматичного керування385практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Живцова Л.I.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
.
БМО-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Бiлополий В.В.
_11.00ч
Основи iнженiрiнгу БД i технол.маш.лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Пантелеєнко В.I.
_11.00з
Деталi машинлекцiяБудiв. дор. машиндоц.Мацевич I.М.
_13.00
Основи менеджменту i маркетингулекцiяЕМПпроф.Вечеров В.Т.
~Вiвторок
_9.30ч
Автотракторний транспортлекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
_9.30з
Теорiя технiчних системлекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
_11.00
Вантажнопiдйомна транспортуюча лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
та трансп. техн.
_13.00ч
Автотракторний транспортлекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
_13.00з
Проектування металоконструкцiй лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
БДМ
~Четвер
_9.30ч
Проектування металоконструкцiй 283практикаБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
БДМ
_9.30з
Вантажнопiдйомна транспортуюча 283практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
та трансп. техн.
_11.00ч
Вантажнопiдйомна транспортуюча 283практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
та трансп. техн.
_11.00з
Теорiя технiчних систем272практикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_9.30з
Деталi машин09практикаБудiв. дор. машиндоц.Мацевич I.М.
_11.00з
Основи iнженiрiнгу БД i технол.маш.285практикаБудiв. дор. машиндоц.Пантелеєнко В.I.
.
КМiДМ-21+с
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Дiзайн та обробка сплавiв на лекцiяМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
основи залiза
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Бiлополий В.В.
_11.00
Технологiя обробки матерiалiвлекцiяМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
~Вiвторок
_9.30з
Стандарт. метрологiя та лекцiяМатер.обр.мат.ст.в.Загороднiй О.Б.
контролювання як. прод.
_11.00
Моделювання та дослiдження лекцiяМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
структури мат-лiв
_13.00ч
Технологiя обробки матерiалiвлекцiяМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
_13.00з
Моделювання та дослiдження лекцiяМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
структури мат-лiв
_14.30ч
Нанотехнологii та наноматерiалилекцiяМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
~Середа
_9.30з
Технологiя обробки матерiалiв181практикаМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
_11.00з
Стандарт. метрологiя та 284практикаМатер.обр.мат.ст.в.Загороднiй О.Б.
контролювання як. прод.
~Четвер
_9.30ч
Стандарт. метрологiя та 284практикаМатер.обр.мат.ст.в.Загороднiй О.Б.
контролювання як. прод.
_9.30з
Нанотехнологii та наноматерiали284практикаМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
_11.00ч
Дiзайн та обробка сплавiв на 284практикаМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
основи залiза
_11.00з
Моделювання та дослiдження 284практикаМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
структури мат-лiв
_13.00
Кураторська годинаКуратори
.
КН-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Теорiя прийняття рiшеньлекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
_9.30з
Iсторiя архiтектури та лекцiяДизайну та РАСдоц.Харлан О.В.
мiстобудування
_11.00
Хмарнi технологiiлек./лаб.КН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
_13.00ч
Системний аналiзлекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
_13.00з
Технологiя створення програмних лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
прод.
_14.30ч
Представлення знань в онл.лаб.роботаКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
iнформ.системах
~Вiвторок
_9.30ч
Представлення знань в лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
iнформ.системах
_9.30з
Веб-технологii та веб-дизайнлекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
_11.00ч
Комп'ютернi мережiлекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_11.00з
Системний аналiзлекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
_13.00ч
Веб-технологii та веб-дизайнонл.практикаКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
_13.00з
Теорiя прийняття рiшеньонл.практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
_14.30з
Веб-технологii та веб-дизайнлекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
~Четвер
_11.00з
Iсторiя архiтектури та 522практикаДизайну та РАСдоц.Харлан О.В.
мiстобудування
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_8.00з
Комп'ютернi мережiонл.практикаКН, IТ та ПМас.Чорна В.В.
_9.30з
Технологiя створення програмних онл.практикаКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
прод.
_11.00з
Системний аналiзонл.практикаАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
копія 19.04.2024