ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 1.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АТ-20
Нарисна геометрiя та iнженерна ком. графiкадоц.Ярова Т.П.15.05.20218.0030717.05.202110.00307
Iноземна мовадоц.Тютюнник В.Ю.20.05.20218.00452а21.05.202110.00452а
Технологiя констр. матер. i матерiалознавстводоц.Тютєрєв I.А.24.05.20218.0055225.05.202110.00552
Вища математикадоц.Левкович О.О.28.05.20218.0035429.05.202110.00354
~АУТП-20
Iноземна мовав.Левицька С.I.11.05.20218.0051312.05.202110.00513
Обчислювальна технiка i програмуванняст.в.Пономарьов С.М.15.05.20218.0035117.05.202110.00351
Фiзикадоц.Бекетов О.В.20.05.20218.0040721.05.202110.00407
Гiдрогазодинамiкадоц.Циганкова С.Г.24.05.20218.0001225.05.202110.00012
Вища математикадоц.Левкович О.О.28.05.20218.0035429.05.202110.00354
~БМО-20
Iноземна мовав.Левицька С.I.11.05.20218.0051312.05.202110.00513
Нарисна геометрiя та iнженерна ком. графiкадоц.Ярова Т.П.15.05.20218.0030717.05.202110.00307
Фiзикадоц.Бекетов О.В.20.05.20218.0040721.05.202110.00407
Технологiя констр. матер. i матерiалознавстводоц.Тютєрєв I.А.24.05.20218.0055225.05.202110.00552
Вища математикадоц.Левкович О.О.28.05.20218.0035429.05.202110.00354
~КН-20
Алгоритмiзацiя i програмуваннядоц.Шибко О.М.11.05.20218.0032412.05.202110.00324
Iноземна мовав.Левицька С.I.15.05.20218.0051517.05.202110.00515
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.20.05.20218.0041421.05.202110.00414
Комп`ютерна графiкадоц.Пономарьова О.А.24.05.20218.0032425.05.202110.00324
Математичний аналiзст.в.Кривенкова Л.Ю.28.05.20218.00322б29.05.202110.00322б
копія 21.04.2021