ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
15.11.2021

Розклад сесiї. 1 семестр. 2021/2022 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 1.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АТ-21
Основи конструкцiй суч.автомобiлiвас.Лиходiй О.С.13.12.20218.000914.12.202110.0009
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.17.12.20218.00в60818.12.202110.00в608
Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.22.12.20218.0032423.12.202110.00324
Нарисна геометрiя та iнженерна графiкадоц.Ярова Т.П.24.12.20218.00328а28.12.202110.00328а
Вища математикадоц.Левкович О.О.30.12.20218.0035231.12.202110.00352
~АУТП-21
Нарисна геометрiя та iнженерна графiкадоц.Ярова Т.П.13.12.20218.00328а14.12.202110.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.18.12.20218.00в60820.12.202110.00в608
Обчислювальна технiка i програмуванняст.в.Пономарьов С.М.23.12.20218.0032424.12.202110.00324
Вища математикадоц.Левкович О.О.24.12.20218.0035228.12.202110.00352
Хiмiядоц.Голубченко Т.М.30.12.20218.0022031.12.202110.00220
~БМО-21
Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.13.12.20218.00328а14.12.202110.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.17.12.20218.00в60818.12.202110.00в608
Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.22.12.20218.0032423.12.202112.00324
Вища математикадоц.Левкович О.О.24.12.20218.0035228.12.202110.00352
Хiмiядоц.Голубченко О.I.30.12.20218.0022031.12.202110.00220
~КМiДМ-21
Нарисна геометрiя та iнженерна графiкадоц.Ярова Т.П.13.12.20218.00328а14.12.202110.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.18.12.20218.00в60820.12.202110.00в608
Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.22.12.20218.0032423.12.202112.00324
Вища математикадоц.Левкович О.О.24.12.20218.0035228.12.202110.00352
Хiмiядоц.Голубченко Т.М.30.12.20218.0022031.12.202110.00220
~КН-21
Основи обчислювальноi технiкидоц.Шибко О.М.14.12.20218.0032415.12.202110.00324
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.18.12.20218.00в60820.12.202110.00в608
Дискретна математикадоц.Осипчук М.М.23.12.20218.0035124.12.202110.00351
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiядоц.Вельмагiна Н.О.28.12.20218.0045329.12.202110.00453
~ПМ-21
Нарисна геометрiя та iнженерна графiкадоц.Ярова Т.П.13.12.20218.00328а14.12.202110.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.18.12.20218.00в60820.12.202110.00в608
Iнформатикаст.в.Пономарьов С.М.22.12.20218.0032423.12.202112.00324
Вища математикадоц.Левкович О.О.24.12.20218.0035228.12.202110.00352
Хiмiядоц.Голубченко Т.М.30.12.20218.0022031.12.202110.00220
копія 17.11.2021