ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.08.2022

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2022/2023 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 1.

.
АТ-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_9.30
Вища математика129лек./пр.Ф i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Основи конструкцiй сучасних 272лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
автомоб.
_14.30ч
Основи конструкцiй сучасних 272лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
автомоб.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_9.30
Вища математика129лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Вища математика352практикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_13.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_14.30ч
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Середа
_8.00
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Технологiя констр. матер. i 553лек./пр.Матер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
_13.00
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_14.30
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
~Четвер
_8.00
Вища математика351лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_9.30
Основи конструкцiй сучасних 09лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
автомоб.
_11.00
Основи конструкцiй сучасних 07лаб.роботаЕРМдоц.Лиходiй О.С.
автомоб.
_13.00
Нарисна геометрiя та комп.графiка327впрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~П`ятниця
_9.30
Iнформатика165/1007лек./пр.КН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
_11.00
Iноземна мова516практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_13.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
.
АУТП-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_9.30
Вища математика129лек./пр.Ф i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_14.30ч
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_9.30
Вища математика129лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Вища математика352практикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_13.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_14.30з
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова525практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_13.00
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
_14.30
Нарисна геометрiя та комп.графiка328впрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Четвер
_8.00
Вища математика351лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_9.30
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_11.00
Хiмiя219лаб.роботаФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_13.00
Iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_14.30
Iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
~П`ятниця
_8.00
Основи проектування систем 165/502лек./пр.КН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
автомат.
_11.00
Основи архiтектури427алекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
.
БМО-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_9.30
Вища математика129лек./пр.Ф i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_14.30ч
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_9.30
Вища математика129лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Вища математика352практикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_13.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_14.30ч
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Середа
_8.00
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Технологiя констр. матер. i 553лек./пр.Матер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
_13.00
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_14.30
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
~Четвер
_8.00
Вища математика351лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_9.30
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_11.00
Хiмiя219лаб.роботаФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_13.00
Нарисна геометрiя та комп.графiка327впрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~П`ятниця
_9.30
Iнформатика165/1007лек./пр.КН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
_11.00
Iноземна мова516практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_13.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
.
КМiДМ-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_9.30
Вища математика129лек./пр.Ф i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_14.30ч
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_9.30
Вища математика129лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Вища математика352практикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_13.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_14.30з
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова525практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_13.00
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
_14.30
Нарисна геометрiя та комп.графiка328впрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Четвер
_8.00
Вища математика351лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_9.30
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_11.00
Хiмiя219лаб.роботаФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_13.00
Iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_14.30
Iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
~П`ятниця
_9.30
Iнформатика165/1007лек./пр.КН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
_11.00
Основи архiтектури427алекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
.
КН-20+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Програмування на Java327лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_9.30з
Програмування на Java327практикаКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_11.00ч
Математичнi методи дослiдження 327лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
операцiй
_11.00з
Математичнi методи дослiдження 502практикаКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
операцiй
_13.00
Бази данних324лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
~Четвер
_9.30ч
Бази данних502практикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
_9.30з
Iновацiйнi технологii502практикаКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
_11.00ч
Методи обробки зображень та пр.зiр327лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
_11.00з
Методи обробки зображень та пр.зiр502лаб.роботаКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
~П`ятниця
_8.00
Методи та системи штучного 327лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Прокопчук Ю.А.
iнтелекту
_9.30ч
Групова динамiка i комунiкацii327лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
_9.30з
Методи та системи штучного 502практикаКН, IТ та ПМпроф.Прокопчук Ю.А.
iнтелекту
_11.00ч
Системи сертифiкацii якостi324лекцiяКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
.
КН-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_9.30
Iноземна мова513практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Основи обчислювальноi технiки351лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_14.30
Основи обчислювальноi технiки502практикаКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_9.30
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя327практикаКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00
Дискретна математика010лекцiяФ i ПДдоц.Осипчук М.М.
_13.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_14.30
Дискретна математика010лекцiяФ i ПДдоц.Осипчук М.М.
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Вступ до спецiальностi324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
_13.00
Iноземна мова513практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
_14.30
Дискретна математика121практикаФ i ПДдоц.Осипчук М.М.
~Четвер
_8.00з
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя324практикаКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_9.30ч
Вступ до спецiальностi171лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
_9.30з
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00
Математичний аналiз171лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
_13.00
Математичний аналiз171практикаКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
~П`ятниця
_9.30
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя328блекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00
Iноземна мова513практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
_13.00ч
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_13.00з
Дискретна математика121практикаФ i ПДдоц.Осипчук М.М.
.
ПМ-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_9.30
Вища математика129лек./пр.Ф i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_14.30ч
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_9.30
Вища математика129лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Вища математика352практикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_13.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_14.30з
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова525практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_13.00
Нарисна геометрiя та комп.графiка307лекцiяНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
_14.30
Нарисна геометрiя та комп.графiка328впрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
~Четвер
_8.00
Вища математика351лекцiяФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_9.30
Хiмiя217лекцiяФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_11.00
Хiмiя219лаб.роботаФ i ПДдоц.Голубченко Т.М.
_13.00
Iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_14.30
Iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
~П`ятниця
_9.30
Iнформатика165/1007лек./пр.КН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
_11.00
Основи архiтектури427алекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура України129лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
копія 17.08.2022