ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 1.

.
АТ-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Технологiя констр. матер. i 552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
_11.00
Нарисна геометрiя та iнженерна 307лекцiяНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
графiка
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_11.00
Фiзика412лекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_13.00ч
Технологiя констр. матер. i 552практикаМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
_13.00з
Iнформатика1006практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Вища математика328бпрактикаФ i ПДас.Овчинникова Н. П.
_13.00
Безпека життєдiяльностi504лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
~Четвер
_9.30ч
Фiзика412лекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_9.30з
Фiзика414практикаФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_11.00
Нарисна геометрiя та iнженерна 1006практикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
графiка
_13.00
Iноземна мова513практикаIноземн.мовидоц.Тютюнник В.Ю.
_14.30
Iноземна мова513практикаIноземн.мовидоц.Тютюнник В.Ю.
~П`ятниця
_9.30
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Левкович О.О.
_11.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
.
АУТП-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Гiдрогазодинамiка012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Циганкова С.Г.
_9.30з
Гiдрогазодинамiка012лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Циганкова С.Г.
_11.00ч
Гiдрогазодинамiка012лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Циганкова С.Г.
_11.00з
Гiдрогазодинамiка012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Циганкова С.Г.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_11.00
Фiзика412лекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_13.00ч
Обчислювальна технiка i 487лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
програмування
_13.00з
Обчислювальна технiка i 487практикаКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
програмування
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Вища математика328бпрактикаФ i ПДас.Овчинникова Н. П.
_13.00
Безпека життєдiяльностi504лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
~Четвер
_9.30ч
Фiзика412лекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_9.30з
Фiзика414практикаФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_11.00ч
Прикладна механiка i основи 283лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Дахно О.О.
кон.струюв.
_11.00з
Прикладна механiка i основи 283практикаБудiв. дор. машиндоц.Дахно О.О.
кон.струюв.
_13.00
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
~П`ятниця
_9.30
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Левкович О.О.
_11.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
.
БМО-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Технологiя констр. матер. i 552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
_11.00
Нарисна геометрiя та iнженерна 307лекцiяНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
графiка
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_11.00
Фiзика412лекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_13.00ч
Технологiя констр. матер. i 552практикаМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
_13.00з
Iнформатика1006практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Вища математика328бпрактикаФ i ПДас.Овчинникова Н. П.
_13.00
Безпека життєдiяльностi504лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
~Четвер
_9.30ч
Фiзика412лекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_9.30з
Фiзика414практикаФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_11.00
Нарисна геометрiя та iнженерна 1006практикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
графiка
_13.00
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
~П`ятниця
_9.30
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Левкович О.О.
_11.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
.
КН-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Комп`ютерна графiка 3D модел.487практикаКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
_9.30з
Комп`ютерна графiка 3D модел.324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
_11.00
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_8.00ч
327лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
Теорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi 327практикаКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
прцеси
_9.30ч
Математичний аналiз327практикаКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
_9.30з
Математичний аналiз327лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
_11.00з
Комп`ютерна графiка 3D модел.487практикаКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
~Середа
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00
Алгоритмiзацiя та програмування324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_13.00
Безпека життєдiяльностi504лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
~Четвер
_8.00з
Алгоритмiзацiя та програмування116лаб.роботаКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_9.30
Iноземна мова516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_11.00ч
Алгоритмiзацiя та програмування116практикаКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_11.00з
Фiзика414практикаФ i ПДст.в.Волнянська I.П.
_13.00з
Фiзика407лекцiяФ i ПДст.в.Волнянська I.П.
~П`ятниця
_8.00ч
Теорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi 327лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
прцеси
_8.00з
Теорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi 327практикаКН, IТ та ПМст.в.Кривенкова Л.Ю.
прцеси
_9.30ч
Дiскретнi структури327лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Семенець С.М.
_9.30з
Дiскретнi структури327практикаКН, IТ та ПМдоц.Семенець С.М.
_11.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
копія 21.04.2021