ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад для викладача ( Економiчний ф-т ). 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк.

ДН ФОМ ЕМП ЕТ та МЕВ ПУта П Фiлософiї

.
ДН ФОМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Маргарян М.Л.
_Вiвторок
11.00Маркетинг послуглекцiя
МАГ-20
_Середа
9.30зРекламний менеджментп105практика
ДН-23-1мн
11.00Маркетингп107практика
МАГ-22
_Четвер
9.30чIнновац.розвиток фiн.технол.та iнструм.322бпрактика
ФIН-23мп
9.30зМаркетинг послугп106практика
МАГ-20
11.00Проєктування комплексу маркетинга388практика
МАГ-21+ст
13.00зIнновац.розвиток фiн.технол.та iнструм.п107практика
ФIН-23мп
14.30чБренд-менеджментп311практика
ДН-23-2мн
МАГ-23мп
14.30зПромисловий маркетинг352практика
МАГ-21+ст
~доц.Грабовський I.С.
_Понедiлок
9.30Фiнансилекцiя
ФIН-22
_Вiвторок
11.00Публiчнi фiнансилекцiя
ПУА-20
_Середа
9.30чПублiчнi фiнанси225практика
ПУА-20
11.00Фiнанси225практика
ФIН-22
~доц.Загорельська Т.Ю.
_Понедiлок
9.30Фiнансова безпека пiдприємствалекцiя
ФIН-20
13.00Фiнансова звiтнiстьлекцiя
ОО-21+ст
_Вiвторок
8.00Фiнансова грамотнiстьлекцiя
ФIН-23
9.30чПодатковий менеджментлекцiя
ОО-23мп
ФIН-23мп
11.00Бiзнес-податки та оподаткуваннялекцiя
ОО-21+ст
ФIН-21+ст
13.00Державнi фiнансилекцiя
ФIН-21+ст
_Четвер
8.00зФiнансова грамотнiстьп210практика
ФIН-23
9.30чДержавнi фiнансив401практика
ФIН-21+ст
9.30зФiнансова звiтнiстьв401практика
ОО-21+ст
11.00Бiзнес-податки та оподаткуванняв401практика
ОО-21+ст
ФIН-21+ст
13.00чПодатковий менеджментп107практика
ОО-23мп
ФIН-23мп
14.30Фiнансова безпека пiдприємствап106практика
ФIН-20
~доц.Морозова Є.П.
_Понедiлок
9.30Маркетинговi комунiкацiїлекцiя
МАГ-21+ст
13.00Основи маркетингової дiяльностiлекцiя
МАГ-23
14.30Маркетинглекцiя
МАГ-22
_Вiвторок
9.30чМаркетинг в будiвництвiлекцiя
МАГ-20
11.00Система управлiння маркетингом на пiдпр.лекцiя
МАГ-23мп
13.00чМерчандайзинглекцiя
МАГ-23мп
_Середа
13.00чМаркетинговi комунiкацiї328апрактика
МАГ-21+ст
_Четвер
9.30Система управлiння маркетингом на пiдпр.512практика
МАГ-23мп
14.30зОснови маркетингової дiяльностiп217практика
МАГ-23
_П`ятниця
9.30чМерчандайзингп105практика
МАГ-23мп
11.00чМаркетинг в будiвництвiп107практика
МАГ-20
~доц.Олiнiченко I.В.
_Понедiлок
9.30Органiзацiя первинного облiкулекцiя
ОО-22
11.00Контролiнглекцiя
МАГ-20
ОО-20+ст
ФIН-20
13.00Бiзнес-аналiзлекцiя
МАГ-20
ФIН-20
_Вiвторок
8.00Органiзацiя бух.облiку та оподаткуваннялекцiя
ОО-23мп
11.00чАналiз бузнес -звiтностiлекцiя
ОО-20+ст
11.00зПроєктне фiнансуваннялекцiя
ФIН-20
13.00Облiк у бюджетних установахлекцiя
ОО-20+ст
_Четвер
11.00чБiзнес-аналiзп106практика
МАГ-20
ФIН-20
11.00зПроєктне фiнансуванняп106практика
ФIН-20
14.30Органiзацiя первинного облiкуп107практика
ОО-22
_П`ятниця
9.30зОрганiзацiя бух.облiку та оподаткуванняп105практика
ОО-23мп
11.00Облiк у бюджетних установахкаф.практика
ОО-20+ст
13.00Контролiнгп105практика
МАГ-20
ОО-20+ст
ФIН-20
14.30чАналiз бузнес -звiтностiкаф.практика
ОО-20+ст
~доц.Онищенко В.Є.
_Понедiлок
9.30Аудит та пiдтвердж.звiтностiлекцiя
ОО-21+ст
13.00чДiджиталiзацiя облiкулекцiя
ОО-23мп
14.30чФiнансовий облiклекцiя
ОО-22
_Вiвторок
8.00чФiнансовий облiклекцiя
ФIН-20
9.30Iнформ. системи i технологiї в облiкулекцiя
ОО-20+ст
11.00чСтратег.аналiз в управлiнi пiдприємствомлекцiя
ОО-23мп
11.00зМiжнароднi стандарти аудиту та контролюлекцiя
ОО-23мп
_Четвер
8.00зАудит та пiдтвердж.звiтностi354практика
ОО-21+ст
9.30чАудит та пiдтвердж.звiтностi279практика
ОО-21+ст
9.30зДiджиталiзацiя облiку351практика
ОО-23мп
11.00чIнформ. системи i технологiї в облiкукаф.практика
ОО-20+ст
11.00зФiнансовий облiк171практика
ОО-22
13.00зСтратег.аналiз в управлiнi пiдприємствомп106практика
ОО-23мп
_П`ятниця
8.00чМiжнароднi стандарти аудиту та контролюп105практика
ОО-23мп
11.00чФiнансовий облiкп106практика
ФIН-20
~доц.Ползiкова Г.В.
_Понедiлок
9.30Фiнансова дiяльнiсть суб`єктiв господ.лекцiя
ФIН-21+ст
13.00Фiнанси пiдприємствлекцiя
МАГ-21+ст
14.30чМенеджмент якостi в маркетингулекцiя
МАГ-23мп
_Вiвторок
9.30Маркетинглекцiя
ОО-21+ст
ФIН-21+ст
11.00Маркетинговi дослiдженнялекцiя
МАГ-21+ст
13.00Бюджетування в маркетингулекцiя
МАГ-20
_Середа
9.30Фiнансова дiяльнiсть суб`єктiв господ.322апрактика
ФIН-21+ст
11.00чФiнанси пiдприємств322апрактика
МАГ-21+ст
11.00зМаркетинг322апрактика
ОО-21+ст
ФIН-21+ст
_Четвер
9.30Маркетинговi дослiдження272практика
МАГ-21+ст
11.00зМенеджмент якостi в маркетингу512практика
МАГ-23мп
14.30Бюджетування в маркетингуп210практика
МАГ-20
~доц.Свiчкар Н.М.
_Понедiлок
9.30Управлiнський облiк та бiзнес звiтн.лекцiя
ОО-20+ст
11.00Бiзнес-планув. стартап проєктiвлекцiя
МАГ-23мп
ОО-23мп
ФIН-23мп
13.00Фiнансування девелоперських проєктiвлекцiя
ДН-23-1мн
ДН-23-2мн
ФIН-23мп
14.30чБлокчейн технологiї та криптовал.в фiн.опер.лекцiя
ФIН-23мп
_Вiвторок
9.30зМiжнародне оподаткуваннялекцiя
ОО-23мп
ФIН-23мп
_Середа
9.30зФiнансування девелоперських проєктiвп212практика
ДН-23-2мн
11.00зФiнансування девелоперських проєктiвп213практика
ДН-23-1мн
_Четвер
9.30чУправлiнський облiк та бiзнес звiтн.каф.практика
ОО-20+ст
11.00чБiзнес-планув. стартап проєктiв351практика
ОО-23мп
ФIН-23мп
13.00чБiзнес-планув. стартап проєктiвп311практика
МАГ-23мп
_П`ятниця
9.30чМiжнародне оподаткуванняп310практика
ОО-23мп
ФIН-23мп
11.00чФiнансування девелоперських проєктiвп310практика
ФIН-23мп
13.00чБлокчейн технологiї та криптовал.в фiн.опер.п310практика
ФIН-23мп
~доц.Фiсуненко Н.О.
_Вiвторок
9.30чЗагальна теорiя бух. облiкулекцiя
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
13.00чОблiк та звiтнiсть за мiжнарод. стандартамилекцiя
ОО-21+ст
_Середа
9.30чЗагальна теорiя бух. облiкуп212практика
МЕН-22
9.30зЗагальна теорiя бух. облiкуп210практика
ЛОГ-22
ПУА-22
11.00чОблiк та звiтнiсть за мiжнарод. стандартами217практика
ОО-21+ст
_Четвер
9.30чЗагальна теорiя бух. облiкуп212практика
ЕК-22
ПД-22
9.30зЗагальна теорiя бух. облiкуп310практика
МБ-22
МТ-22
МТI-22
11.00чЗагальна теорiя бух. облiкуп107практика
МАГ-22
11.00зЗагальна теорiя бух. облiкуп213практика
ФIН-22
~проф.Васильчак С.В.
_Вiвторок
9.30зБренд-менеджментлекцiя
ДН-23-2мн
МАГ-23мп
11.00Iнновац.розвиток фiн.технол.та iнструм.лекцiя
ФIН-23мп
~проф.Мойсеєнко I.П.
_Понедiлок
11.00чРекламний менеджментлекцiя
ДН-23-1мн
13.00Фiнансовий риноклекцiя/прак.
ФIН-21+ст
_Вiвторок
9.30Проєктування комплексу маркетингалекцiя
МАГ-21+ст
13.00чПромисловий маркетинглекцiя
МАГ-21+ст
~проф.Фесенко В.В.
_Понедiлок
9.30зОрганiзацiя i методика аудитулекцiя
ОО-23мп
ФIН-23мп
13.00Основи бухгалтерського облiкулекцiя
ОО-23
_П`ятниця
8.00зОснови бухгалтерського облiкуп212практика
ОО-23
11.00зОрганiзацiя i методика аудитуп310практика
ОО-23мп
ФIН-23мп
~ст.в.Галушко О.I.
_Понедiлок
9.30чCRM-системилекцiя
МАГ-20
13.00Iнтернет-маркетинглекцiя
МАГ-23мп
14.30зМаркетинговий консалтiнглекцiя
МАГ-23мп
_Вiвторок
9.30Iнформ. системи в фiнансахлекцiя
ФIН-20
_П`ятниця
9.30зIнформ. системи в фiнансахп106практика
ФIН-20
11.00чМаркетинговий консалтiнгп105практика
МАГ-23мп
11.00зCRM-системип107практика
МАГ-20
13.00чIнтернет-маркетингп106практика
МАГ-23мп

.
ЕМП
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Зозуля Н.В.
_Середа
9.30чСтатистикап210практика
ЛОГ-22
ПУА-22
9.30зСтатистикап103практика
ФIН-22
11.00чСтатистикап210практика
МЕН-22
11.00зСтатистикап106практика
ОО-22
13.00чIнновацiйний менеджментп311практика
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
_Четвер
9.30чДiловi комунiкацiї в менеджментiп108практика
МЕН-20+ст
9.30зСтатистикап212практика
ЕК-22
ПД-22
11.00чСтатистикап311практика
МБ-22
МТ-22
МТI-22
11.00зСтатистикап107практика
МАГ-22
13.00зУправлiння закупiвлями i контрактамип213практика
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
~ас.Кiрнос О.В.
_Вiвторок
11.00Митне та страхове забес.логiстич. дiяльн.лекцiя
ЛОГ-20
_Четвер
11.00чБiзнес-планув. iнновац. проєкт. в буд-вiп105практика
ПД-23мп
11.00зЕкономiка будiвництва271практика
ТГПВ-21+ст
_П`ятниця
9.30зЕкономiка будiвництва171практика
ВВ-21+ст
11.00Митне та страхове забес.логiстич. дiяльн.п210практика
ЛОГ-20
~доц.Герасимова О.Л.
_Понедiлок
11.00зУправлiння безпекою та ризиками бiзнесулекцiя
ПД-23мп
13.00Iнвестицiйно- будiвельний комплекслекцiя
ЕК-23
14.30зОрганiзацiйне проєктуваннялекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
_Вiвторок
9.30чВартiсний iнжинiрiнглекцiя
ЕП-20+ст
9.30зЕкон.будiвн.експлуат.авт.дорiг аеродромiвлекцiя
АДА-20
11.00Системний аналiз в логiстицiлекцiя
ЛОГ-21+ст
14.30чЦiноутворення в будiвництвiлекцiя
ОО-20+ст
14.30зВартiсний iнжинiрiнглекцiя
ЕП-20+ст
_Середа
11.00чОрганiзацiйне проєктуванняп310практика
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
11.00зСистемний аналiз в логiстицiп103практика
ЛОГ-21+ст
13.00Основи економiки будiвництва279практика
АРХ-20-5п
14.30Основи економiки будiвництва310практика
АРХ-20-1
_Четвер
8.00Основи економiки будiвництва353практика
АРХ-20-4п
9.30чУправлiння безпекою та ризиками бiзнесуп105практика
ПД-23мп
11.00чЕкон.будiвн.експлуат.авт.дорiг аеродромiв310лекцiя
АДА-20
11.00зЦiноутворення в будiвництвiкаф.практика
ОО-20+ст
14.30Вартiсний iнжинiрiнгп103практика
ЕП-20+ст
_П`ятниця
8.00зIнвестицiйно- будiвельний комплексп210практика
ЕК-23
~доц.Каширнiкова I.О.
_Понедiлок
8.00Економiка бiзнесулекцiя
ЕК-22
ПД-22
9.30чТоргiвельне пiдприємництволекцiя
ПД-21+ст
11.00чМетоди економ.i статистичних дослiдженьлекцiя
ПД-23мп
13.00чПланування та контроль в бiзнесiлекцiя
ЕП-20+ст
_Вiвторок
9.30Електронна комерцiялекцiя
ПД-21+ст
11.00Потенцiал i розвиток пiдпр.структурлекцiя
ПД-21+ст
13.00зЕкономiка бiзнесулекцiя
ЕК-22
ПД-22
_Четвер
9.30зМетоди економ.i статистичних дослiдженьп105практика
ПД-23мп
11.00Економiка бiзнесуп212практика
ЕК-22
ПД-22
14.30чЕлектронна комерцiя352практика
ПД-21+ст
_П`ятниця
9.30зПотенцiал i розвиток пiдпр.структур322апрактика
ПД-21+ст
11.00зТоргiвельне пiдприємництво322апрактика
ПД-21+ст
13.00зПланування та контроль в бiзнесiп103практика
ЕП-20+ст
~доц.Климчук О.О.
_Понедiлок
9.30зЛогiстичне обслуговуваннялекцiя
ЛОГ-23мп
13.00Проєктний менеджментлекцiя
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
14.30Сучаснi iнструменти в менед. i маркетингулекцiя
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
_Вiвторок
9.30зДiлове адмiнiстрування в мен.орган.лекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
13.00Антикризовий менеджментлекцiя
ЛОГ-20
МЕН-20+ст
14.30Управлiння ресурс.потенц.пiдпр.лекцiя
МЕН-20+ст
~доц.Котуранова Т.В.
_Понедiлок
9.30чIнновацiйний менеджментлекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
11.00чДiловi комунiкацiї в менеджментiлекцiя
МЕН-20+ст
_Вiвторок
11.00зУправлiння закупiвлями i контрактамилекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
13.00чУправлiння закупiвлями i контрактамилекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
~доц.Спiрiдонова К.О.
_Понедiлок
9.30чЕкономiка будiвництвалекцiя
ВВ-21+ст
ТГПВ-21+ст
9.30зКонкурентоспром. бiзнесу та упр.якiс. тов.i посл.лекцiя
ПД-23мп
11.00Планування змiн та реструк.бiзнесулекцiя
ЕП-20+ст
13.00Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проєктамилекцiя
ПД-21+ст
_Вiвторок
9.30Бiзнес-планув. iнновац. проєкт. в буд-вiлекцiя
ПД-23мп
11.00Обгрунтування упр. рiшень в операц. дiяльн.лекцiя
ПД-23мп
13.00Обгрунтування та експертиза бiзнес-проєктiвлекцiя
ЕП-20+ст
_Четвер
9.30Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проєктами407практика
ПД-21+ст
11.00чОбгрунтування та експертиза бiзнес-проєктiвп103практика
ЕП-20+ст
11.00зКонкурентоспром. бiзнесу та упр.якiс. тов.i посл.п105практика
ПД-23мп
14.30зОбгрунтування упр. рiшень в операц. дiяльн.п105практика
ПД-23мп
_П`ятниця
9.30чАнтикризовий менеджментп108практика
ЛОГ-20
МЕН-20+ст
9.30зПланування змiн та реструк.бiзнесуп103практика
ЕП-20+ст
11.00чУправлiння ресурс.потенц.пiдпр.п108практика
МЕН-20+ст
~доц.Стенiчева I.Б.
_Понедiлок
9.30Регiональна економiка та транснац.спiв.лекцiя
МБ-21
13.00зТоварна полiтика пiдприємствалекцiя
ЕП-20+ст
_Вiвторок
9.30зСтатистикалекцiя
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
_Четвер
11.00зРегiональна економiка та транснац.спiв.328апрактика
МБ-21
_П`ятниця
11.00зТоварна полiтика пiдприємствап103практика
ЕП-20+ст
~доц.Ступнiкер Г.Л.
_Понедiлок
13.00Основи пiдприємницької дiяльностiлекцiя
ПД-23
_Вiвторок
9.30чПроцесний менеджментлекцiя
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
11.00Iнформацiйний менеджментлекцiя
МЕН-21+ст
13.00Бiржова дiяльнiстьлекцiя
ПД-21+ст
_Четвер
9.30чIнформацiйний менеджмент358практика
МЕН-21+ст
9.30зПроцесний менеджмент358практика
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
11.00Бiржова дiяльнiсть407практика
ПД-21+ст
14.30чОснови пiдприємницької дiяльностi324практика
ПД-23
14.30зДiлове адмiнiстрування в мен.орган.п213практика
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
~доц.Уфiмцева О.Ю.
_Понедiлок
8.00Методи прийняття бiзнес-рiшень в менедж.лекцiя
ЛОГ-22
МЕН-22
~доц.Черчата А.О.
_Понедiлок
11.00Управлiння конкурентоспромож. пiдпр.лекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
_Середа
9.30чУправлiння конкурентоспромож. пiдпр.п311практика
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
9.30зЛогiстичне обслуговуванняп311практика
ЛОГ-23мп
11.00чПроєктний менеджмент170практика
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
~доц.Шапа Н.М.
_Понедiлок
11.00Управлiнськi рiшення в логiстицiлекцiя
ЛОГ-20
13.00чКадровий менеджментлекцiя
МЕН-23мп
ПМен-23мп
13.00зТеорiя i практ. сист. ан. та прийн. упр.рiшеньлекцiя
ПМен-23мп
_Вiвторок
8.00Компетенцiї менеджералекцiя
МЕН-23
9.30чУправлiння ризиками орган.змiнлекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
9.30зЛiдерство в менеджментiлекцiя
ПМен-23мп
11.00чКорпоративне управлiннялекцiя
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
_Середа
9.30чКомпетенцiї менеджерап213практика
МЕН-23
9.30зКадровий менеджментп310практика
МЕН-23мп
ПМен-23мп
11.00чЛiдерство в менеджментiп311практика
ПМен-23мп
11.00зКорпоративне управлiнняп311практика
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
13.00зУправлiння ризиками орган.змiнп311практика
ЛОГ-23мп
МЕН-23мп
ПМен-23мп
14.30зТеорiя i практ. сист. ан. та прийн. упр.рiшеньп311практика
ПМен-23мп
_Четвер
8.00чУправлiнськi рiшення в логiстицiп210практика
ЛОГ-20
9.30Методи прийняття бiзнес-рiшень в менедж.п311практика
МЕН-22
11.00Методи прийняття бiзнес-рiшень в менедж.п210практика
ЛОГ-22
~проф.Божанова В.Ю.
_Понедiлок
9.30чМенеджмент якостiлекцiя
ЛОГ-20
МЕН-20+ст
9.30зОщадлива логiстикалекцiя
ЛОГ-20
13.00Основи логiстичної дiяльностiлекцiя
ЛОГ-23
_Четвер
9.30чОщадлива логiстикап210практика
ЛОГ-20
9.30зМенеджмент якостiп108практика
ЛОГ-20
МЕН-20+ст
11.00Сучаснi iнструменти в менед. i маркетингу358практика
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
14.30зОснови логiстичної дiяльностi324практика
ЛОГ-23
~проф.Вечеров В.Т.
_Понедiлок
13.00Основи менеджменту i маркетингулекцiя
АТ-21+ст
БМО-21+ст
_Вiвторок
11.00Клiєнт-менеджмент та управлiня продажамилекцiя
МЕН-20+ст
13.00Операцiйний менеджментлекцiя
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
_Середа
9.30Операцiйний менеджмент171практика
ЛОГ-21+ст
МЕН-21+ст
_Четвер
14.30Клiєнт-менеджмент та управлiня продажамип108практика
МЕН-20+ст
~проф.Поповиченко I.В.
_Понедiлок
9.30чВенчурне пiдприємництволекцiя
ПД-23мп
11.00чПiдприєм.дiяльн. та бiзнес-планув. в арх.i мiст.лекцiя
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
13.00чОснови економiки будiвництвалекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
_Вiвторок
9.30Реiнжинiринглекцiя
ЛОГ-20
МЕН-20+ст
11.00Управлiння ланцюгами постачаннялекцiя
ЕП-20+ст
13.00чУправлiння бiзнес- процесами в торгiвлiлекцiя
ПД-23мп
13.00зРозробка бiзнес-стратегiйлекцiя
ПД-23мп
_Середа
9.30чПiдприєм.дiяльн. та бiзнес-планув. в арх.i мiст.412практика
АРХ-23-1мп
11.00чПiдприєм.дiяльн. та бiзнес-планув. в арх.i мiст.412практика
АРХ-23-2мн
_Четвер
9.30Управлiння ланцюгами постачанняп103практика
ЕП-20+ст
11.00Реiнжинiрингп108практика
ЛОГ-20
МЕН-20+ст
13.00чУправлiння бiзнес- процесами в торгiвлiп105практика
ПД-23мп
13.00зВенчурне пiдприємництвоп105практика
ПД-23мп
14.30чРозробка бiзнес-стратегiйп105практика
ПД-23мп

.
ЕТ та МЕВ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Глущенко Г.В.
_Понедiлок
8.00Суспiльн.розвиток i соц. вiдповiдальнiстьлекцiя
МБ-21
9.30чМiжнародна економiкалекцiя
МБ-22
11.00Мiсцеве самоврядув. в країнах ЄСлекцiя
МБ-21
13.00Основи мiжнарод. туристичної дiяльностiлекцiя
МТ-23
14.30Полiтика ЄС щодо зеленої економ. та iнновац.лекцiя
МБ-22
МТ-22
16.00Сучаснi свiтовi туристичнi центрилекцiя
МТ-22
_Вiвторок
11.00чМiжнароднi економiчнi вiдносини: теор. i прак.лекцiя
МТ-22
МТI-22
13.00Полiтика децентралiз. в країнаї ЄСлекцiя
ПУА-20
_Середа
9.30чСучаснi свiтовi туристичнi центрипрактика
МТ-22
9.30зЄвропейська практика iнвест.зеленого буд-вап106практика
МБ-21
МБ-23мп
МТI-22
11.00зПолiтика ЄС щодо зеленої економ. та iнновац.217практика
МБ-22
МТ-22
_Четвер
11.00зПолiтика ЄС щодо зеленої економ. та iнновац.в101практика
МБ-22
МТ-22
14.30чПолiтика децентралiз. в країнаї ЄСкаф.практика
ПУА-20
14.30зМiсцеве самоврядув. в країнах ЄС310практика
МБ-21
14.30зОснови мiжнарод. туристичної дiяльностi271практика
МТ-23
~ас.Забiрна Н.В.
_Вiвторок
14.30чМiжнароднi фiнансовi ринкилекцiя
МБ-23мп
_Середа
9.30чМiжнародна економiкап108практика
МБ-22
11.00чМiжнароднi економiчнi вiдносини: теор. i прак.п108практика
МТ-22
МТI-22
13.00чМiжнароднi фiнансовi ринкип106практика
МБ-23мп
_Четвер
9.30чМiжнародна економiка557практика
МБ-22
11.00чМiжнароднi фiнансовi ринки353практика
МБ-23мп
13.00чМiжнароднi фiнансовi ринки353практика
МБ-23мп
~ас.Зимогляд Б.Г.
_Понедiлок
13.00Економiка зарубiжних країнлекцiя
МБ-23
14.30чМiжнарод. менедж.та крос-культур. комун.лекцiя
МБ-23мп
_Вiвторок
11.00Мiжнародна спецiалiзацiя країнлекцiя
МБ-21
_Середа
11.00зМiжнарод. менедж.та крос-культур. комун.319практика
МБ-23мп
_П`ятниця
9.30чЕкономiка зарубiжних країнп212практика
МБ-23
11.00чМiжнародна спецiалiзацiя країн322апрактика
МБ-21
~ас.Зюзя А.О.
_Понедiлок
11.00Сучасна економiчна глобалiзацiялекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ФIН-23
13.00Основи мiжнарод. торгiвлi та iнвестуваннялекцiя
МТI-23
_Вiвторок
11.00чУправлiння мiжнародним бiзнесомлекцiя
МБ-23мп
11.00зМiжнародна конкурентопромож. бiзнесулекцiя
МБ-23мп
14.30чМiжнародна конкурентноспроможнiстьлекцiя
МБ-21
_Четвер
9.30чМiжнародна конкурентопромож. бiзнесу353практика
МБ-23мп
11.00чМiжнародна конкурентноспроможнiсть328апрактика
МБ-21
11.00зУправлiння мiжнародним бiзнесом353практика
МБ-23мп
14.30зОснови мiжнарод. торгiвлi та iнвестування504практика
МТI-23
~доц.Корнiєвський С.В.
_Понедiлок
14.30чМакроекономiкалекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ФIН-23
_Вiвторок
11.00чIсторiя економiки та економiчної думкилекцiя
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
14.30чМакроекономiкалекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ФIН-23
14.30зСоцiальна вiдповiдальнiстьлекцiя
МБ-23мп
_Середа
8.00чIсторiя економiки та економiчної думкип311практика
МЕН-22
8.00зIсторiя економiки та економiчної думкип103практика
МБ-22
ОО-22
9.30чIсторiя економiки та економiчної думкип103практика
ФIН-22
9.30зIсторiя економiки та економiчної думкип107практика
МАГ-22
11.00зIсторiя економiки та економiчної думкип210практика
ЛОГ-22
ПУА-22
_Четвер
8.00чIсторiя економiки та економiчної думкип212практика
ЕК-22
ПД-22
13.00зСоцiальна вiдповiдальнiсть353практика
МБ-23мп
14.30чМакроекономiка328бпрактика
ЛОГ-23
МЕН-23
_П`ятниця
9.30зМакроекономiкап212практика
МБ-23
МТ-23
МТI-23
13.00чМакроекономiкап212практика
МАГ-23
ФIН-23
13.00зМакроекономiкап210практика
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
~доц.Чала В.С.
_Вiвторок
8.00зЄвропейська практика iнвест.зеленого буд-валекцiя
МБ-21
МБ-23мп
МТI-22
9.30Iнвестування зовнiшньоеконом. дiяльностiлекцiя
МБ-21
13.00зЄвропейська практика iнвест.зеленого буд-валекцiя
МБ-21
МБ-23мп
МТI-22
_П`ятниця
9.30чIнвестування зовнiшньоеконом. дiяльностi322апрактика
МБ-21
~доц.Шевцова С.А.
_Понедiлок
16.00Економiчна теорiялекцiя
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МЕН-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
_Вiвторок
16.00Економiчна теорiялекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
ДС-21
~проф.Орловська Ю.В.
_Понедiлок
14.30Полiтика ЄС щодо зеленої економ. та iнновац.лекцiя
МБ-22
МТ-22
~проф.Разумова Г.В.
_Понедiлок
14.30чАналiз та оцiнка коньюк. свiтових ринкiвлекцiя
МТI-22
14.30зЄвропейська економiчна полiтикалекцiя
МБ-23мп
_Вiвторок
14.30зАналiз та оцiнка коньюк. свiтових ринкiвлекцiя
МТI-22
_Середа
11.00зАналiз та оцiнка коньюк. свiтових ринкiвп108практика
МТI-22
13.00зЄвропейська економiчна полiтикап106практика
МБ-23мп

.
ПУта П
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Скачедуб С.А.
_Понедiлок
8.00Правознавстволекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
ДС-21
9.30Правознавстволекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23
_Середа
9.30зПравознавствоп213практика
ЛОГ-23
МЕН-23
ПУА-23
11.00чПравознавствоп213практика
ЛОГ-23
МЕН-23
ПУА-23
13.00чЗемельне право419практика
ГiЗ-22
_П`ятниця
9.30чПравознавствоп107практика
МАГ-23
ФIН-23
9.30зПравознавствоп210практика
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
11.00Правознавствоп212практика
МБ-23
МТ-23
МТI-23
13.00чПравознавствоп210практика
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
13.00зПравознавствоп212практика
МАГ-23
ФIН-23
~доц.Кахович О.О.
_Понедiлок
11.00Полiт. iнститути та процесилекцiя
ПУА-23мп
_Середа
11.00зПолiт. iнститути та процесип310практика
ПУА-23мп
~доц.Корнiєвський С.В.
_Понедiлок
9.30Особливостi полiтики децентралiз. в Українiлекцiя
ПУА-20
11.00Комунiкац. та упр.конф. в публ.управл.лекцiя
ПУА-20
13.00чЕлектронне урядування та елек. демократiялекцiя
ПУА-23мп
13.00зПублiчна служба та упр.персон. в публ.орг.лекцiя
ПУА-23мп
14.30зОрганiзацiя та упр. публ. комунiкацiямилекцiя
ПУА-23мп
_Вiвторок
9.30чПублiчнi послугилекцiя
ПУА-20
13.00чНадання публ. послуг органами держ.владилекцiя
ПУА-23мп
_Середа
13.00чПублiчнi послугикаф.практика
ПУА-20
13.00зПублiчна служба та упр.персон. в публ.орг.п310практика
ПУА-23мп
_Четвер
11.00чОсобливостi полiтики децентралiз. в Українiкаф.практика
ПУА-20
14.30зКомунiкац. та упр.конф. в публ.управл.каф.практика
ПУА-20
_П`ятниця
8.00зЕлектронне урядування та елек. демократiяп213практика
ПУА-23мп
9.30чОрганiзацiя та упр. публ. комунiкацiямип213практика
ПУА-23мп
11.00чНадання публ. послуг органами держ.владип213практика
ПУА-23мп
~доц.Ричка Д.О.
_Понедiлок
8.00Теорiя держави i правалекцiя
ПУА-23
9.30Публiчне управлiння та адмiнiструваннялекцiя
ПУА-22
13.00Публiчне адмiнiстрування та рег.менедж.лекцiя
ПУА-20
_Вiвторок
9.30Упр. стратег.розв. об*єд. територ.громадлекцiя
ПУА-23мп
_Середа
11.00Публiчне адмiнiстрування та рег.менедж.каф.практика
ПУА-20
_Четвер
8.00зТеорiя держави i правап212практика
ПУА-23
11.00Публiчне управлiння та адмiнiструванняп310практика
ПУА-22
_П`ятниця
11.00зУпр. стратег.розв. об*єд. територ.громадп213практика
ПУА-23мп
~доц.Саксонов В.Б.
_Понедiлок
11.00Земельне праволекцiя
ГiЗ-22
_Вiвторок
14.30Адмiнiстративно- терiторiал. устрiй державилекцiя
ПУА-23
_Середа
14.30зАдмiнiстративно- терiторiал. устрiй державип213практика
ПУА-23
~проф.Євсєєва Г.П.
_Понедiлок
11.00чДержавотворення в Українiлекцiя
ПУА-23
_Вiвторок
11.00чКомунiк. в пуб.упр.та розв. громад.сусп.лекцiя
ПУА-23мп
11.00зДокументооб.та сучас.дiловод.в ПУАлекцiя
ПУА-23мп
_Середа
9.30чКомунiк. в пуб.упр.та розв. громад.сусп.222практика
ПУА-23мп
11.00чДокументооб.та сучас.дiловод.в ПУА222практика
ПУА-23мп
11.00зДержавотворення в Українi222практика
ПУА-23

.
Фiлософiї
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Бiлополий В.В.
_Понедiлок
9.30Фiлософiялекцiя
АТ-21+ст
АУТП-21+ст
БМО-21+ст
КМiДМ-21+с
_Вiвторок
13.00чФiлософiялекцiя
АТ-21+ст
~доц.Гребiнник Т.О.
_Вiвторок
13.00Фiлософiялекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23
~доц.Плаксiна О.I.
_Вiвторок
11.00Фiлософiялекцiя
КЕР-23
УМЛ-23
14.30Релiгiєзнавстволекцiя
УМЛ-23
~доц.Савош Г.П.
_Понедiлок
9.30Фiлософiялекцiя
АДА-21
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
ТБК-21
11.00Дiлова етика та економiчна психологiялекцiя
ЛОГ-21+ст
МАГ-21+ст
МЕН-21+ст
ОО-21+ст
ПД-21+ст
ФIН-21+ст
~доц.Складановська М.Г.
_Вiвторок
11.00Психологiя. Етика i естетiкалекцiя
ДС-22
ОМ-22
копія 19.04.2024