Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.Економiчний. Курс 4.

.
ЕП-20+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Планування змiн та реструк.бiзнесулекцiяЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
_13.00ч
Планування та контроль в бiзнесiлекцiяЕМПдоц.Каширнiкова I.О.
_13.00з
Товарна полiтика пiдприємствалекцiяЕМПдоц.Стенiчева I.Б.
~Вiвторок
_9.30ч
Вартiсний iнжинiрiнглекцiяЕМПдоц.Герасимова О.Л.
_11.00
Управлiння ланцюгами постачаннялекцiяЕМПпроф.Поповиченко I.В.
_13.00
Обгрунтування та експертиза бiзнес-лекцiяЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
проєктiв
_14.30з
Вартiсний iнжинiрiнглекцiяЕМПдоц.Герасимова О.Л.
~Четвер
_9.30
Управлiння ланцюгами постачанняп103практикаЕМПпроф.Поповиченко I.В.
_11.00ч
Обгрунтування та експертиза бiзнес-п103практикаЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
проєктiв
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Вартiсний iнжинiрiнгп103практикаЕМПдоц.Герасимова О.Л.
~П`ятниця
_9.30з
Планування змiн та реструк.бiзнесуп103практикаЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
_11.00з
Товарна полiтика пiдприємствап103практикаЕМПдоц.Стенiчева I.Б.
_13.00з
Планування та контроль в бiзнесiп103практикаЕМПдоц.Каширнiкова I.О.
.
ЛОГ-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Менеджмент якостiлекцiяЕМПпроф.Божанова В.Ю.
_9.30з
Ощадлива логiстикалекцiяЕМПпроф.Божанова В.Ю.
_11.00
Управлiнськi рiшення в логiстицiлекцiяЕМПдоц.Шапа Н.М.
~Вiвторок
_9.30
РеiнжинiринглекцiяЕМПпроф.Поповиченко I.В.
_11.00
Митне та страхове забес.логiстич. лекцiяЕМПас.Кiрнос О.В.
дiяльн.
_13.00
Антикризовий менеджментлекцiяЕМПдоц.Климчук О.О.
~Четвер
_8.00ч
Управлiнськi рiшення в логiстицiп210практикаЕМПдоц.Шапа Н.М.
_9.30ч
Ощадлива логiстикап210практикаЕМПпроф.Божанова В.Ю.
_9.30з
Менеджмент якостiп108практикаЕМПпроф.Божанова В.Ю.
_11.00
Реiнжинiрингп108практикаЕМПпроф.Поповиченко I.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_9.30ч
Антикризовий менеджментп108практикаЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
_11.00
Митне та страхове забес.логiстич. п210практикаЕМПас.Кiрнос О.В.
дiяльн.
.
МАГ-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
CRM-системилекцiяДН ФОМст.в.Галушко О.I.
_11.00
КонтролiнглекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_13.00
Бiзнес-аналiзлекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
~Вiвторок
_9.30ч
Маркетинг в будiвництвiлекцiяДН ФОМдоц.Морозова Є.П.
_11.00
Маркетинг послуглекцiяДН ФОМас.Маргарян М.Л.
_13.00
Бюджетування в маркетингулекцiяДН ФОМдоц.Ползiкова Г.В.
~Четвер
_9.30з
Маркетинг послугп106практикаДН ФОМас.Маргарян М.Л.
_11.00ч
Бiзнес-аналiзп106практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Бюджетування в маркетингуп210практикаДН ФОМдоц.Ползiкова Г.В.
~П`ятниця
_11.00ч
Маркетинг в будiвництвiп107практикаДН ФОМдоц.Морозова Є.П.
_11.00з
CRM-системип107практикаДН ФОМст.в.Галушко О.I.
_13.00
Контролiнгп105практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
.
МЕН-20+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Менеджмент якостiлекцiяЕМПпроф.Божанова В.Ю.
_11.00ч
Дiловi комунiкацiї в менеджментiлекцiяЕМПдоц.Котуранова Т.В.
~Вiвторок
_9.30
РеiнжинiринглекцiяЕМПпроф.Поповиченко I.В.
_11.00
Клiєнт-менеджмент та управлiня лекцiяЕМПпроф.Вечеров В.Т.
продажами
_13.00
Антикризовий менеджментлекцiяЕМПдоц.Климчук О.О.
_14.30
Управлiння ресурс.потенц.пiдпр.лекцiяЕМПдоц.Климчук О.О.
~Четвер
_9.30ч
Дiловi комунiкацiї в менеджментiп108практикаЕМПас.Зозуля Н.В.
_9.30з
Менеджмент якостiп108практикаЕМПпроф.Божанова В.Ю.
_11.00
Реiнжинiрингп108практикаЕМПпроф.Поповиченко I.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Клiєнт-менеджмент та управлiня п108практикаЕМПпроф.Вечеров В.Т.
продажами
~П`ятниця
_9.30ч
Антикризовий менеджментп108практикаЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
_11.00ч
Управлiння ресурс.потенц.пiдпр.п108практикаЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
.
ОО-20+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Управлiнський облiк та бiзнес звiтн.лекцiяДН ФОМдоц.Свiчкар Н.М.
_11.00
КонтролiнглекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
~Вiвторок
_9.30
Iнформ. системи i технологiї в облiкулекцiяДН ФОМдоц.Онищенко В.Є.
_11.00ч
Аналiз бузнес -звiтностiлекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_13.00
Облiк у бюджетних установахлекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_14.30ч
Цiноутворення в будiвництвiлекцiяЕМПдоц.Герасимова О.Л.
~Четвер
_9.30ч
Управлiнський облiк та бiзнес звiтн.каф.практикаДН ФОМдоц.Свiчкар Н.М.
_11.00ч
Iнформ. системи i технологiї в облiкукаф.практикаДН ФОМдоц.Онищенко В.Є.
_11.00з
Цiноутворення в будiвництвiкаф.практикаЕМПдоц.Герасимова О.Л.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_11.00
Облiк у бюджетних установахкаф.практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_13.00
Контролiнгп105практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_14.30ч
Аналiз бузнес -звiтностiкаф.практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
.
ПУА-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Особливостi полiтики децентралiз. в лекцiяПУта Пдоц.Корнiєвський С.В.
Українi
_11.00
Комунiкац. та упр.конф. в лекцiяПУта Пдоц.Корнiєвський С.В.
публ.управл.
_13.00
Публiчне адмiнiстрування та лекцiяПУта Пдоц.Ричка Д.О.
рег.менедж.
~Вiвторок
_9.30ч
Публiчнi послугилекцiяПУта Пдоц.Корнiєвський С.В.
_11.00
Публiчнi фiнансилекцiяДН ФОМдоц.Грабовський I.С.
_13.00
Полiтика децентралiз. в країнаї ЄСлекцiяЕТ та МЕВас.Глущенко Г.В.
~Середа
_9.30ч
Публiчнi фiнанси225практикаДН ФОМдоц.Грабовський I.С.
_11.00
Публiчне адмiнiстрування та каф.практикаПУта Пдоц.Ричка Д.О.
рег.менедж.
_13.00ч
Публiчнi послугикаф.практикаПУта Пдоц.Корнiєвський С.В.
~Четвер
_11.00ч
Особливостi полiтики децентралiз. в каф.практикаПУта Пдоц.Корнiєвський С.В.
Українi
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30ч
Полiтика децентралiз. в країнаї ЄСкаф.практикаЕТ та МЕВас.Глущенко Г.В.
_14.30з
Комунiкац. та упр.конф. в каф.практикаПУта Пдоц.Корнiєвський С.В.
публ.управл.
.
ФIН-20
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Фiнансова безпека пiдприємствалекцiяДН ФОМдоц.Загорельська Т.Ю.
_11.00
КонтролiнглекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_13.00
Бiзнес-аналiзлекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
~Вiвторок
_8.00ч
Фiнансовий облiклекцiяДН ФОМдоц.Онищенко В.Є.
_9.30
Iнформ. системи в фiнансахлекцiяДН ФОМст.в.Галушко О.I.
_11.00з
Проєктне фiнансуваннялекцiяДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
~Четвер
_11.00ч
Бiзнес-аналiзп106практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_11.00з
Проєктне фiнансуванняп106практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Фiнансова безпека пiдприємствап106практикаДН ФОМдоц.Загорельська Т.Ю.
~П`ятниця
_9.30з
Iнформ. системи в фiнансахп106практикаДН ФОМст.в.Галушко О.I.
_11.00ч
Фiнансовий облiкп106практикаДН ФОМдоц.Онищенко В.Є.
_13.00
Контролiнгп105практикаДН ФОМдоц.Олiнiченко I.В.
копія 22.04.2024