Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк. ф.Економiчний. Курс 3.

.
ЕП-18-2+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30з
Економiка пiдприємствав1001практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_11.00ч
Економiка пiдприємствав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав501лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_11.00
Управлiння витратамив1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
~Середа
_8.00ч
Управлiння витратамив1005практикаЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_8.00з
Iсторiя економiки та економiчної в401практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
думки
_9.30з
Бiржова дiяльнiстьв1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00
Iсторiя економiки та економiчної в601лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
думки
~Четвер
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв1001лекцiяФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_9.30з
Бiржова дiяльнiстьв1001апрактикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_11.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001апрактикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_11.00з
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав601практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_13.00ч
Бухгалтерський облiкв400практикаФО та Мдоц.Кононова О.Є.
.
МАГ-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001практикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав501лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_11.00
Продакт-плейсментв801лекцiяФО та Мст.в.Тiверiадська Л.В.
_13.00
Управлiння ризиками в маркетингув400лекцiяФО та Мдоц.Морозова Є.П.
_14.30ч
Управлiння ризиками в маркетингув400практикаФО та Мдоц.Морозова Є.П.
~Середа
_9.30з
Бiржова дiяльнiстьв1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00
Iсторiя економiки та економiчної в601лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
думки
_13.00
Економiка пiдприємствав1001апрактикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_14.30ч
Бухгалтерський облiкв400практикаФО та Мдоц.Кононова О.Є.
~Четвер
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв1001лекцiяФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_9.30з
Бухгалтерський облiкв1001практикаФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_11.00ч
Продакт-плейсментв703практикаФО та Мст.в.Тiверiадська Л.В.
_11.00з
Iсторiя економiки та економiчної в401практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
думки
_13.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001апрактикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_13.00з
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав601практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
.
МБ-18-1п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Iноземна мова (цiл.)410практикаIноземн.мовидоц.Токарєва А.В.
_9.30ч
Економiка пiдприємствав1005практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_9.30з
Економiка пiдприємствав1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001практикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв1005лекцiяФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_11.00
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав505лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_13.00ч
Бухгалтерський облiкв701практикаФО та Мст.в.Мiрошниченко О.А.
_13.00з
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав505практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
~Середа
_8.00ч
Мiжнародна економiкав504практикаМЕ та ПУАст.в.Варламова О.А.
_9.30ч
Мiжнародна економiкав504практикаМЕ та ПУАст.в.Варламова О.А.
_9.30з
Бiржова дiяльнiстьв1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00
Iсторiя економiки та економiчної в601лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
думки
_13.00ч
Iсторiя економiки та економiчної в302практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
думки
~Четвер
_8.00
Мiжнародна економiкав503лекцiяМЕ та ПУАст.в.Варламова О.А.
_9.30
Iноземна мова (цiл.)410практикаIноземн.мовидоц.Токарєва А.В.
_11.00
Дiлова iноземна мова410практикаIноземн.мовидоц.Токарєва А.В.
_13.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001апрактикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
.
МБ-18-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Економiка пiдприємствав1005практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_9.30з
Економiка пiдприємствав1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001практикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв1005лекцiяФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_11.00
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав505лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_13.00ч
Бухгалтерський облiкв701практикаФО та Мст.в.Мiрошниченко О.А.
_13.00з
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав505практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
~Середа
_8.00
Мiжнародна економiкав505лекцiяМЕ та ПУАдоц.Кахович О.А.
_9.30ч
Мiжнародна економiкав505практикаМЕ та ПУАдоц.Кахович О.А.
_9.30з
Бiржова дiяльнiстьв1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00
Iсторiя економiки та економiчної в601лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
думки
_13.00ч
Iсторiя економiки та економiчної в302практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
думки
~Четвер
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикаIноземн.мовив.Iльєва К.А.
_11.00
Дiлова iноземна мова452апрактикаIноземн.мовив.Iльєва К.А.
_13.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001апрактикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_13.00з
Мiжнародна економiкав503практикаМЕ та ПУАдоц.Кахович О.А.
.
МЕН-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Iноземна мова (цiл.)410практикаIноземн.мовидоц.Токарєва А.В.
_9.30ч
Економiка пiдприємствав1005практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_9.30з
Економiка пiдприємствав1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв1005лекцiяФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_11.00
Економетрiкав505лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_13.00ч
Бухгалтерський облiкв701практикаФО та Мст.в.Мiрошниченко О.А.
_13.00з
Економетрiкав505практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
~Четвер
_8.00ч
Оподаткування пiдприємствв400лекцiяФО та Мдоц.Загорельська Т.Ю.
_8.00з
Оподаткування пiдприємствв400практикаФО та Мдоц.Загорельська Т.Ю.
_9.30ч
Самоменеджментв504лекцiяМУП i Лдоц.Шапа Н.М.
_9.30з
Самоменеджментв504практикаМУП i Лдоц.Шапа Н.М.
_11.00ч
Оподаткування пiдприємствв400практикаФО та Мдоц.Загорельська Т.Ю.
_11.00з
Управлiння iнновацiямив504практикаМУП i Лдоц.Котуранова Т.В.
_13.00ч
Трудове правов401лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
_13.00з
Самоменеджментв501лекцiяМУП i Лдоц.Шапа Н.М.
_14.30з
Трудове правов401практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
~П`ятниця
_9.30ч
Управлiння iнновацiямив501лекцiяМУП i Лдоц.Котуранова Т.В.
_11.00
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть в505лекцiяМЕ та ПУАас.Морозова С.А.
пiдпр.
_13.00з
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть в505практикаМЕ та ПУАас.Морозова С.А.
пiдпр.
.
МТ-18-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Економiка пiдприємствав1005практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_9.30з
Економiка пiдприємствав1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001практикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв1005лекцiяФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_11.00
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав505лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_13.00ч
Бухгалтерський облiкв701практикаФО та Мст.в.Мiрошниченко О.А.
_13.00з
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав505практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
~Середа
_8.00
Мiжнародна економiкав505лекцiяМЕ та ПУАдоц.Кахович О.А.
_9.30ч
Мiжнародна економiкав505практикаМЕ та ПУАдоц.Кахович О.А.
_9.30з
Бiржова дiяльнiстьв1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00
Iсторiя економiки та економiчної в601лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
думки
_13.00ч
Iсторiя економiки та економiчної в302практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
думки
~Четвер
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикаIноземн.мовив.Iльєва К.А.
_11.00
Дiлова iноземна мова452апрактикаIноземн.мовив.Iльєва К.А.
_13.00ч
Бiржова дiяльнiстьв1001апрактикаЕконом.та пiдпр.доц.Стенiчева I.Б.
_13.00з
Мiжнародна економiкав503практикаМЕ та ПУАдоц.Кахович О.А.
.
ОО-18-2+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00з
Бухгалтерський облiкв400практикаФО та Мдоц.Макарова Г.С.
_9.30з
Економiка пiдприємствав1001практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_11.00ч
Економiка пiдприємствав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав501лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_11.00
Управлiння витратамив1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
~Середа
_8.00ч
Управлiння витратамив1005практикаЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_11.00
Iсторiя економiки та економiчної в601лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
думки
_13.00ч
Iсторiя економiки та економiчної в302практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
думки
~Четвер
_8.00ч
Оподаткування пiдприємствв400лекцiяФО та Мдоц.Загорельська Т.Ю.
_8.00з
Оподаткування пiдприємствв400практикаФО та Мдоц.Загорельська Т.Ю.
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв302лекцiяФО та Мдоц.Макарова Г.С.
_11.00ч
Оподаткування пiдприємствв400практикаФО та Мдоц.Загорельська Т.Ю.
_11.00з
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав601практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
~П`ятниця
_13.00
Звiтнiсть пiдприємствв804лекцiяФО та Мдоц.Бойко Т.Ю.
_14.30
Звiтнiсть пiдприємствв804практикаФО та Мдоц.Бойко Т.Ю.
.
ПУА-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Основи регiональної економiчної в503практикаМЕ та ПУАст.в.Вертелецька О.М.
полiтики
_9.30
Фiнансив400лекцiяФО та Мдоц.Макарова Г.С.
_11.00ч
Адмiнiстративний менеджментв501лекцiяМУП i Лпроф.Божанова В.Ю.
_11.00з
Адмiнiстративний менеджментв501практикаМУП i Лпроф.Божанова В.Ю.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_8.00ч
Трудове правов106практикаЕк.теор.,правадоц.Лаухiна Л.М.
_8.00з
Трудове правов106лекцiяЕк.теор.,правадоц.Лаухiна Л.М.
_9.30ч
Основи регiональної економiчної в505лекцiяМЕ та ПУАст.в.Вертелецька О.М.
полiтики
_9.30з
Основи регiональної економiчної в505практикаМЕ та ПУАст.в.Вертелецька О.М.
полiтики
_11.00
Менеджмент публiчних установ i в504лекцiяМЕ та ПУАдоц.Кахович О.А.
органiцацiй
~Четвер
_9.30ч
Самоменеджментв504лекцiяМУП i Лдоц.Шапа Н.М.
_9.30з
Самоменеджментв504практикаМУП i Лдоц.Шапа Н.М.
_11.00ч
Фiнансив801практикаФО та Мас.Якименко А.М.
_11.00з
Управлiння iнновацiямив504практикаМУП i Лдоц.Котуранова Т.В.
_13.00ч
Фiнансив801практикаФО та Мас.Якименко А.М.
_13.00з
Самоменеджментв501лекцiяМУП i Лдоц.Шапа Н.М.
~П`ятниця
_8.00ч
Менеджмент публiчних установ i в503практикаМЕ та ПУАдоц.Ползiкова Г.В.
органiцацiй
_9.30ч
Управлiння iнновацiямив501лекцiяМУП i Лдоц.Котуранова Т.В.
_11.00
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть в505лекцiяМЕ та ПУАас.Морозова С.А.
пiдпр.
_13.00з
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть в505практикаМЕ та ПУАас.Морозова С.А.
пiдпр.
.
ФIН-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Проектне фiнансуванняв804лекцiяФО та Мст.в.Тiверiадська Л.В.
_9.30з
Проектне фiнансуванняв804практикаФО та Мст.в.Тiверiадська Л.В.
_11.00з
Економiка пiдприємствав1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Ступнiкер Г.Л.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~Вiвторок
_9.30
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав501лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
_11.00
Податкова системав703лекцiяФО та Мдоц.Бойко Т.Ю.
_13.00
Податкова системав703практикаФО та Мдоц.Бойко Т.Ю.
~Середа
_8.00
Фiнансив801практикаФО та Мдоц.Чимшит С.I.
_9.30
Фiнансив801лекцiяФО та Мдоц.Чимшит С.I.
_11.00
Iсторiя економiки та економiчної в601лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
думки
_13.00
Економiка пiдприємствав1001апрактикаЕконом.та пiдпр.ас.Зозуля Н.В.
_14.30ч
Бухгалтерський облiкв400практикаФО та Мдоц.Кононова О.Є.
~Четвер
_9.30ч
Бухгалтерський облiкв1001лекцiяФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_9.30з
Бухгалтерський облiкв1001практикаФО та Мдоц.Кононова О.Є.
_11.00з
Iсторiя економiки та економiчної в401практикаЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
думки
_13.00ч
Проектне фiнансуванняв804практикаФО та Мст.в.Тiверiадська Л.В.
_13.00з
Екон.мат. методи i мод. Економетрiкав601практикаМУП i Лдоц.Лантух О.В.
копія 21.04.2021