ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.Економiчний. Курс 1.

.
ЕК-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_14.30
Вступ до спецiальностiлекцiяЕМПдоц.Ступнiкер Г.Л.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00ч
Iсторiя та культура Українив101практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
~П`ятниця
_9.30
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
.
ЛОГ-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_14.30
Вступ до спецiальностiлекцiяЕМПдоц.Шапа Н.М.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_8.00
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00
Математика для економiстiв353практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мови.в.Михайлова Л.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_11.00ч
Iсторiя та культура Українив106практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикаIноземн.мовив.Михайлова
.
МАГ-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_14.30
Вступ до спецiальностiлекцiяДН ФОМ
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_11.00
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
_13.00
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
~Четвер
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30ч
Iсторiя та культура Українив105практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
.
МБ-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_8.00
Вступ до спецiальностiлекцiяЕТ та МЕВас.Плотка Л.В.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00ч
Iсторiя та культура Українив101практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
~П`ятниця
_9.30
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
.
МЕН-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_14.30
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_14.30
Вступ до спецiальностiлекцiяЕМПдоц.Шапа Н.М.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Четвер
_8.00
Математика для економiстiв353практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Михайлова
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_11.00ч
Iсторiя та культура Українив106практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикаIноземн.мови.в.Михайлова
.
МТ-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_8.00
Вступ до спецiальностiлекцiяЕТ та МЕВас.Плотка Л.В.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00ч
Iсторiя та культура Українив101практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
~П`ятниця
_9.30
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
.
МТI-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_8.00
Вступ до спецiальностiлекцiяЕТ та МЕВас.Плотка Л.В.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00ч
Iсторiя та культура Українив101практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
~П`ятниця
_9.30
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
.
ОО-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_14.30
Роль бухгалтера в бiзнес- лекцiяДН ФОМ
середовищi
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00ч
Iсторiя та культура Українив101практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
~П`ятниця
_9.30
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
.
ПД-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_14.30
Вступ до спецiальностiлекцiяЕМПдоц.Ступнiкер Г.Л.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00ч
Iсторiя та культура Українив101практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
~П`ятниця
_9.30
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
.
ПУА-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_11.00
Вступ до спецiальностiлекцiяПУта Пдоц.Корнiєвський С.В.
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_14.30
ПолiтологiялекцiяФiлософiї
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
~Середа
_8.00
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
~Четвер
_8.00
Математика для економiстiв353практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мови.в.Михайлова
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
ПолiтологiяпрактикаФiлософiї
~П`ятниця
_11.00ч
Iсторiя та культура Українив106практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикаIноземн.мови.в.Михайлова
.
ФIН-23
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
IнформатикалекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_11.00ч
Цифрова грамотнiсть в бiзнесiлекцiяДН ФОМ
_13.00
Математика для економiстiвлекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Основи архiтектурилекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_13.00
Iсторiя та культура УкраїнилекцiяУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_16.00
Полiтична економiялекцiяЕТ та МЕВдоц.Шевцова С.А.
~Середа
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_11.00
IнформатикапрактикаКН, IТ та ПМас.Лукашук Г.О.
_13.00
Математика для економiстiв352практикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
~Четвер
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30ч
Iсторiя та культура Українив105практикаУкр. док. та IДдоц.Волкова С.П.
_14.30з
Цифрова грамотнiсть в бiзнесiв107практикаДН ФОМ
копія 22.09.2023