Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад занять. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 4.

АДА-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чЕкономiка будiвництва е/ав1004практикаОЕ i УПП
9.30зЕкономiка будiвництва е/ав1004лекцiяОЕ i УППдоц.Щеглова О.Ю.
11.00Проектування автомобiльних 419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Балашова Ю.Б.
дорiг та аеродр.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00чЕксплуатацiя дорiг та аеродр.319практикаТехн.будiв.вир.
9.30Реконструкцiя дорiг аерод.422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Балашова Ю.Б.
11.00зРеконструкцiя дорiг аерод.419практикаЗемлевп.,буд.д
_Середа_
9.30Технологiя будiвництва дорiг 322блекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
аеродр.
11.00Будiвництво та експлуатацiя 512лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
iнж.мереж
13.00чТехнологiя будiвництва дорiг 310практикаТехн.будiв.вир.
аеродр.
13.00зБудiвництво та експлуатацiя 419практикаЗемлевп.,буд.д
iнж.мереж
_Четвер_
9.30Експлуатацiя дорiг та аеродр.310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
11.00чОрганiзацiя i планування в1001апрактикаПОВ
дорожних виробництв
11.00зПроектування автомобiльних 418практикаЗемлевп.,буд.д
дорiг та аерод.
13.00Органiзацiя i планування в1002лекцiяПОВдоц.Чашин Д.Ю.
дорожних виробництв
_П`ятниця_
9.30Штучнi споруди на шляхахв1105лекцiяМДКдоц.Ярошенко Д.С.
11.00Штучнi споруди на шляхахв1105практикаЗБК
БП-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чЕкономiка будiвництвав1002лекцiяОЕ i УППст.в.Галич Є.Г.
9.30зIнженернi вишукуванняв901апрактикаО та Ф
11.00Органiзацiя будiвництвав805лекцiяПОВас.Ткач Т.В.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Виробнича санiтарiяв1303лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
11.00Пожежна безпекав1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
13.00Дерев*янi конструкцiiв1105лекцiяМДКдоц.Кузенко Ю.В.
_Середа_
9.30зТехнологiя зведення будiвель i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
споруд
11.00чIнженернi вишукуванняв901лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
11.00зЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
13.00чЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
13.00зТехнологiя зведення будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
споруд
_Четвер_
9.30Охорона працi в будiвництвiв1302лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
11.00Пожежна безпекав1302практикаБЖД
13.00чТехнологiя зведення будiвель i 324лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
споруд
_П`ятниця_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
11.00чВиробнича санiтарiяв1302практикаБЖД
11.00зОхорона працi в будiвництвiв1302практикаБЖД
13.00зДерев*янi конструкцiiв1104практикаМДК
ЗУК-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чТериторiальний землеустрiй422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
9.30зТериторiальний землеустрiй422практикаЗемлевп.,буд.д
11.00Оцiнка та управлiння 418лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Кiрiчек Ю.О.
нерухомiстю
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
11.00Сучаснi технологii орг. 422практикаЗемлевп.,буд.д
виробн.т/п робiт
13.00Сучаснi технологii орг. 422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
виробн.т/п робiт
_Середа_
11.00Оцiнка та управлiння 422практикаЗемлевп.,буд.д
нерухомiстю
13.00чМетролог. стандартиз. сертифiк.422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Ландо Є.О.
13.00зМетролог. стандартиз. сертифiк.422практикаЗемлевп.,буд.д
14.30Органiзацiя та управлiння в801алекцiяПОВдоц.Чашин Д.Ю.
виробництвом
_Четвер_
9.30Органiзацiя та управлiння в1001апрактикаПОВ
виробництвом
11.00Планування та розвиток 404лекцiяАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
територiй
13.00Планування та розвиток 427бпрактикаАрхiтектури
територiй
_П`ятниця_
8.00 Основи управлiння земельними 419лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
ресурсами
9.30 Основи управлiння земельними 419практикаЕк.теор.,права
ресурсами
КН-15+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Сучасна теорiя управлiння327лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
11.00Сучасна теорiя управлiння116практикаПрикл.математ.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Аналiз вимог до програмного 327лекцiяПрикл.математ.доц.Запорожець О.В.
забезпечення
11.00Проектування iнформацiйних 327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
систем
13.00Технологii розподiлених систем 327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
п/о
_Середа_
8.00чТехнологii розподiлених систем 502практикаПрикл.математ.
п/о
8.00зПроектування iнформацiйних 1006практикаПрикл.математ.
систем
9.30Проектування iнформацiйних 217лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
систем
_Четвер_
8.00Технологii розподiлених систем 502практикаПрикл.математ.
п/о
9.30Сучасна теорiя управлiння351лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
11.00Проектування iнформацiйних 351практикаПрикл.математ.
систем
_П`ятниця_
8.00Архiтектура i проектування 324лекцiяПрикл.математ.доц.Семенець С.М.
пр.заб.
9.30чАрхiтектура i проектування 1007практикаПрикл.математ.
пр.заб.
9.30зАналiз вимог до програмного 502практикаПрикл.математ.
забезпечення
ЛIБ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чЕкономiка будiвництвав1002лекцiяОЕ i УППст.в.Галич Є.Г.
9.30зIнженернi вишукуванняв901апрактикаО та Ф
11.00Органiзацiя будiвництвав805лекцiяПОВас.Ткач Т.В.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Металевi конструкцiї а/кв1105лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00чТехнологiя 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
зведеннярекрек.будiвель i
споруд
11.00зМеталевi конструкцiї а/кв1105практикаМДК
13.00Технологiя зведення 309практикаТехн.будiв.вир.
рек.будiвель i споруд
_Середа_
9.30зТехнологiя зведення будiвель i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
споруд
11.00чIнженернi вишукуванняв901лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
11.00зЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
13.00чЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
13.00зТехнологiя зведення будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
споруд
_Четвер_
9.30Технологiя зведення 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
рек.будiвель i споруд
11.00Дерев*янi конструкцiiв1103лекцiяМДКдоц.Марченко В.А.
13.00чТехнологiя зведення будiвель i 324лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
споруд
13.00зДерев*янi конструкцiiв1104практикаМДК
_П`ятниця_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
11.00Проектування будiвн. енергоеф. в302лекцiяЗБКдоц.Коваль О.О.
будiвель
13.00зПроектування будiвн. енергоеф. в301практикаЗБК
будiвель
ОП-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Iнженерний захист населення та в1202лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
тер.
11.00Iнженерний захист населення та в1303практикаБЖД
тер.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Безпека експлуатацii iнж.систем в1301лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
ком.
9.30Iнженерний захист населення та в1206лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
тер.
11.00Експертиза i охорона працiв1304лекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_Середа_
9.30Безпека експлуатацii iнж.систем в1302лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
ком.
11.00Безпека експлуатацii iнж.систем в1302практикаБЖД
ком.
_Четвер_
9.30Експертиза i охорона працiв1304лекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
11.00Експертиза i охорона працiв1304практикаБЖД
13.00Захист у надзвичайних ситуацiях в1304лекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
та орг.а/р роб.
_П`ятниця_
8.00Захист у надзвичайних ситуацiях в1304лекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
та орг.а/р роб.
9.30Захист у надзвичайних ситуацiях в1304практикаБЖД
та орг.а/р роб.