Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
26.08.2021

Розклад занять. 1 семестр 2 половина. 2021/2022 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 4.

.
АДА-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
_11.00
Кураторська година427аКуратори
~Вiвторок
_13.00ч
Проектування транспортних 418лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
розв*язок
_13.00з
Проектування транспортних 418практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
розв*язок
~Середа
_9.30ч
Технологiя будiвництва дорiг.аер.309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
_9.30з
Проектування оптимальних мереж 412практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
а/д
_11.00ч
Технологiя будiвництва дорiг.аер.319практикаТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
_11.00з
Економiка будiвництвав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_13.00ч
Проектування оптимальних мереж 418практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
а/д
_13.00з
Мiськi вулицi та дороги418лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
~Четвер
_9.30ч
Проектування оптимальних мереж 419лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
а/д
_11.00ч
Пiдземнi штучнi споруди на в906лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковальов В.В.
автодорогах
_11.00з
Органiзацiя будiвництвав1001алекцiяОУБдоц.Ткач Т.В.
_13.00ч
Пiдземнi штучнi споруди на в905практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковальов В.В.
автодорогах
_13.00з
Пiдземнi штучнi споруди на в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковальов В.В.
автодорогах
~П`ятниця
_8.00ч
Основи охорони працiв1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
Основи охорони працiв1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
_8.00з
Економiка будiвництвав1004лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30ч
Економiка будiвництвав1004лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30з
Мiськi вулицi та дороги418практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
_11.00з
Органiзацiя будiвництвав1001апрактикаОУБдоц.Ткач Т.В.
.
МКГ-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
_11.00
Кураторська година427аКуратори
~Вiвторок
_9.30ч
Безпека експлуатацii б/св1303практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_9.30з
Безпека експлуатацii б/св1303лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00ч
Зведення i монтаж будiвель i споруд309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Огданський I.Ф
_11.00з
Зведення i монтаж будiвель i споруд309апрактикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
~Середа
_9.30
Конструкцii будiвель i спорудв1103лекцiяМДПКас.Журба I.П.
_11.00ч
Конструкцii будiвель i спорудв1103практикаМДПКас.Журба I.П.
_11.00з
Економiка будiвництвав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_13.00ч
Основи енергоефект.в будiвництвiв306алекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
~Четвер
_9.30ч
Будiвництво та експлуатацiя в1206лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Ветвицький I.Л
iнжен.мереж
_9.30з
Будiвництво та експлуатацiя в1206практикаОВ,К та ТГПдоц.Ветвицький I.Л
iнжен.мереж
_11.00з
Органiзацiя будiвництвав1001алекцiяОУБдоц.Ткач Т.В.
~П`ятниця
_8.00ч
Основи охорони працiв1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
Основи охорони працiв1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
_8.00з
Економiка будiвництвав1004лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30ч
Економiка будiвництвав1004лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_11.00з
Органiзацiя будiвництвав1001апрактикаОУБдоц.Ткач Т.В.
.
ПЦБ-18-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_11.00
Кураторська година309аКуратори
_13.00
Основи охорони працi та в1305лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
цивiльного захисту
~Вiвторок
_8.00ч
Економiка будiвництвав1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30
Основи i фундаменти358лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
_11.00з
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробнича база буд.
~Середа
_9.30ч
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
спор.в особ.умов.
_9.30з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
_9.30
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901лекцiя/ прак.Iнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801алекцiя/ прак.ОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302лекцiя/ прак.ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105лекцiя/ прак.МДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
_11.00ч
Металевi конструкцiїв1104практикаМДПКас.Коцюба Т.В.
_11.00з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801апрактикаОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302практикаЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
~Четвер
_9.30ч
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв306апрактикаЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_9.30з
Органiзацiя будiвництвав801алекцiяОУБдоц.Дадiверiна Л.М.
_11.00ч
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
цивiльного захисту
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
цивiльного захисту
_11.00з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв306алекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
~П`ятниця
_8.00
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковальов В.В.
_9.30ч
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Дадiверiна Л.М.
_9.30з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв301практикаЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_11.00ч
Економiка будiвництвав1002практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_11.00з
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Дадiверiна Л.М.
.
ПЦБ-18-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Металевi конструкцiїв1103практикаМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_8.00з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв302практикаЗБКас.Мислицька А.О.
_9.30
Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_11.00
Кураторська годинав1206Куратори
_13.00
Основи охорони працi та в1305лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
цивiльного захисту
~Вiвторок
_8.00ч
Економiка будiвництвав1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_8.00з
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковальов В.В.
_9.30
Основи i фундаменти358лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
_11.00ч
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковальов В.В.
_11.00з
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробнича база буд.
~Середа
_8.00з
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
_9.30ч
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
спор.в особ.умов.
_9.30з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
_9.30
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901лекцiя/ прак.Iнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801алекцiя/ прак.ОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302лекцiя/ прак.ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105лекцiя/ прак.МДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
_11.00ч
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
_11.00з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801апрактикаОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302практикаЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
~Четвер
_8.00ч
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв301практикаЗБКас.Мислицька А.О.
_8.00з
Економiка будiвництвав1002практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_9.30ч
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
цивiльного захисту
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
цивiльного захисту
_9.30з
Органiзацiя будiвництвав801алекцiяОУБдоц.Дадiверiна Л.М.
_11.00з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв306алекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
.
ПЦБ-18-3
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Основи охорони працi та в1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
цивiльного захисту
_11.00
Кураторська годинав905Куратори
_13.00
Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДПКдоц.Горбачова Т.А.
~Вiвторок
_9.30з
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробнича база буд.
_11.00
Основи i фундаментив1005лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
~Середа
_9.30ч
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
спор.в особ.умов.
_9.30з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
_9.30
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901лекцiя/ прак.Iнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801алекцiя/ прак.ОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302лекцiя/ прак.ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105лекцiя/ прак.МДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
_11.00з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801апрактикаОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302практикаЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
~Четвер
_9.30ч
Економiка будiвництвав1002практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_9.30з
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
цивiльного захисту
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
цивiльного захисту
_11.00ч
Металевi конструкцiїв1104практикаМДПКас.Коцюба Т.В.
_11.00з
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_13.00ч
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
~П`ятниця
_8.00ч
Економiка будiвництвав1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_8.00з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв302практикаЗБКдоц.Гуслиста Г.Е.
_9.30ч
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв306апрактикаЗБКдоц.Гуслиста Г.Е.
_9.30з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiї353лекцiяЗБКдоц.Гуслиста Г.Е.
_11.00ч
Органiзацiя будiвництвав901апрактикаОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
_11.00з
Органiзацiя будiвництвав801алекцiяОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
_13.00ч
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
.
ПЦБ-18-4п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Основи охорони працi та в1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
цивiльного захисту
_11.00
Кураторська година405Куратори
_13.00
Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДПКдоц.Горбачова Т.А.
~Вiвторок
_8.00
Українська мова як iноземнав608практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
_9.30з
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробнича база буд.
_11.00
Основи i фундаментив1005лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
~Середа
_8.00ч
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
_8.00з
Українська мова як iноземнав601практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
_9.30ч
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
спор.в особ.умов.
_9.30з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
_9.30
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901лекцiя/ прак.Iнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801алекцiя/ прак.ОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302лекцiя/ прак.ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105лекцiя/ прак.МДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
_11.00ч
Українська мова як iноземнав603практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
_11.00з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801апрактикаОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302практикаЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Українська мова як iноземнав608практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
~Четвер
_8.00ч
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_9.30ч
Металевi конструкцiїв1104практикаМДПКдоц.Горбачова Т.А.
_9.30з
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_11.00ч
Економiка будiвництвав1002практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_11.00з
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
цивiльного захисту
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
цивiльного захисту
_13.00
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв306апрактикаЗБКдоц.Зезюков Д.М.
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв306апрактикаЗБКдоц.Шляхов К.В.
~П`ятниця
_8.00ч
Економiка будiвництвав1005лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiї353лекцiяЗБКдоц.Гуслиста Г.Е.
_11.00з
Органiзацiя будiвництвав801алекцiяОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
_13.00з
Органiзацiя будiвництвав801апрактикаОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
.
ПЦБ-19ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_11.00
Кураторська годинав1002Куратори
_13.00
Основи охорони працi та в1305лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
цивiльного захисту
~Вiвторок
_8.00ч
Економiка будiвництвав1001лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30
Основи i фундаменти358лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
_11.00з
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробнича база буд.
~Середа
_9.30ч
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
спор.в особ.умов.
_9.30з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
_9.30
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901лекцiя/ прак.Iнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801алекцiя/ прак.ОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302лекцiя/ прак.ЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105лекцiя/ прак.МДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
_11.00з
Проектув.монтаж i рекон. буд. i 319практикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в801апрактикаОУБдоц.Нечепуренко Д.С.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в302практикаЗБКдоц.Сопiльняк А.М.
спор.в особ.умов.
Проектув.монтаж i рекон. буд. i в1105практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.в особ.умов.
~Четвер
_8.00ч
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
цивiльного захисту
Основи охорони працi та в1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
цивiльного захисту
_9.30ч
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
_9.30з
Органiзацiя будiвництвав801алекцiяОУБдоц.Дадiверiна Л.М.
_11.00ч
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв301практикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
_11.00з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв306алекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
~П`ятниця
_8.00ч
Економiка будiвництвав1002практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_9.30ч
Металевi конструкцiїв1103практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
_9.30з
Основи i фундаментив901практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
_11.00ч
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
_11.00з
Залiзобетоннi та кам`янi конструкцiїв301практикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
_13.00з
Органiзацiя будiвництвав805практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
.
ТБК-18+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
_11.00
Кураторська година162Куратори
~Вiвторок
_9.30ч
Теплотехнiка та теплотехнiчне обл.163лаб.роботаТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
_9.30з
Теплотехнiка та теплотехнiчне обл.163практикаТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
_11.00ч
Теплотехнiка та теплотехнiчне обл.163лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
~Середа
_11.00з
Економiка будiвництвав1004практикаЕконом.та пiдпр.ас.Кiрнос О.В.
_13.00ч
Бетони та будiвельнi розчини253лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Дехта Т.М.
_13.00з
Бетони та будiвельнi розчини253лаб.роботаТБМ,вир.та консдоц.Дехта Т.М.
~Четвер
_9.30
Арматура для ЗБ виробiв171лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
_13.00
Технологiчнi стадii будiвельного 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
виробництва
~П`ятниця
_8.00ч
Основи охорони працiв1302практикаБЖДас.Крекнiн К.А.
Основи охорони працiв1302практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
_8.00з
Економiка будiвництвав1004лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30ч
Економiка будiвництвав1004лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Спiрiдонова К.О.
_9.30з
Технологiчнi стадii будiвельного 309апрактикаТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
виробництва
_11.00ч
Механiчне обладнання 283лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
пiдп.б/iндустрii
_11.00з
Механiчне обладнання 283практикаБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
пiдп.б/iндустрii
копія 17.11.2021