Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
26.08.2021

Розклад занять. 1 семестр 2 половина. 2021/2022 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 3.

.
АДА-19
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Кураторська година253Куратори
~Вiвторок
_8.00
Дисцiплина вищого навчального в301лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
закладу
_11.00ч
Будiвельна механiкав102практикаБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
_11.00з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_13.00
Будiвельна механiка351лекцiяБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
~Середа
_9.30
Технологiя буд.вироб-ва i каф.лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
виробнича база буд.
_11.00
Технологiя буд.вироб-ва i каф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
виробнича база буд.
_13.00ч
Планування дiяльностi в805лекцiяОУБдоц.Мартиш.О.О.
буд.органiзацiй
_13.00з
Планування дiяльностi в805практикаОУБдоц.Протасова Є.В.
буд.органiзацiй
~Четвер
_9.30ч
Буд.матер. для дорож.одягу253лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_11.00ч
Буд.матер. для дорож.одягу253практикаТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_11.00з
Планування дiяльностi в805лекцiяОУБдоц.Мартиш.О.О.
буд.органiзацiй
_13.00з
Iнженернi вишукування та 419практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
проектування дорiг
~П`ятниця
_9.30ч
Метали i зварювання в будiвництвi552практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
_11.00
Iнженернi вишукування та 418лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
проектування дорiг
_13.00ч
Iнженернi вишукування та 418практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
проектування дорiг
.
МКГ-19
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Кураторська година253Куратори
~Вiвторок
_8.00
Дисцiплина вищого навчального в301лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
закладу
_11.00ч
Будiвельна механiкав102практикаБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
_11.00з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_13.00
Будiвельна механiка351лекцiяБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
~Середа
_9.30ч
ЗБКв301лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
_9.30з
ЗБКв301лаб.роботаЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
_11.00ч
Механiка грунтiвв901алекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_11.00з
Механiка грунтiвв901алаб.роботаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_13.00ч
Планування дiяльностi в805лекцiяОУБдоц.Мартиш.О.О.
буд.органiзацiй
_13.00з
Планування дiяльностi в805практикаОУБдоц.Протасова Є.В.
буд.органiзацiй
~Четвер
_9.30ч
Гiдравлiка012лекцiяВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_11.00ч
Гiдравлiка012практикаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_11.00з
Планування дiяльностi в805лекцiяОУБдоц.Мартиш.О.О.
буд.органiзацiй
~П`ятниця
_9.30ч
Метали i зварювання в будiвництвi552практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
_11.00
Технологiя буд.вироб-ва i 309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
виробнича база буд.
_13.00ч
Технологiя буд.вироб-ва i 309апрактикаТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
виробнича база буд.
.
ПЦБ-19-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30з
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1202практикаОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
кондицiюв.буд.
_11.00
Кураторська годинав105Куратори
_13.00ч
Метали i зварювання в будiвництвi181практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
_13.00з
Архiтектура будiвель та споруд427бпрактикаАрхiтектуриас.Кiстол А.Д.
~Вiвторок
_8.00
Економiчна теорiяв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
Нацiональна економiкав401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
Основи ринкових вiдносинв504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
Правознавствов603лекцiяЕк.теор.,правадоц.Лаухiна Л.М.
_9.30з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_11.00
Технологiя буд.вироб-ва i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробнича база буд.
_13.00
ДЗВО Start up354лекцiяЗБКас.Бордун М.В.
~Середа
_9.30ч
Основи теорiї пружностi та 354лекцiяБТМ та ОМдоц.Кожемякiна I.Ф
пластичностi
_9.30з
Технологiя буд.вироб-ва i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробнича база буд.
_11.00
Будiвельна механiка354лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
~Четвер
_9.30ч
Технологiя буд.вироб-ва i 319практикаТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
виробнича база буд.
_9.30з
Архiтектура будiвель та споруд427апрактикаАрхiтектуриас.Кiстол А.Д.
_11.00з
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00
Будiвельна механiкав107практикаБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
_14.30
Основи теорiї пружностi та в105практикаБТМ та ОМдоц.Кожемякiна I.Ф
пластичностi
~П`ятниця
_8.00з
Архiтектура будiвель та споруд353лекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_9.30ч
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
кондицiюв.буд.
_11.00ч
Технiчна механiка рiдини та газу217лекцiяВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
_14.30з
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
.
ПЦБ-19-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Технологiя буд.вироб-ва i 319практикаТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
виробнича база буд.
_9.30з
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_11.00
Кураторська годинав107Куратори
_13.00ч
Архiтектура будiвель та споруд427бпрактикаАрхiтектуриас.Кiстол А.Д.
~Вiвторок
_8.00
Економiчна теорiяв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
Нацiональна економiкав401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
Основи ринкових вiдносинв504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
Правознавствов603лекцiяЕк.теор.,правадоц.Лаухiна Л.М.
_9.30з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_11.00
Технологiя буд.вироб-ва i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробнича база буд.
_13.00
ДЗВО Start up354лекцiяЗБКас.Бордун М.В.
~Середа
_9.30ч
Основи теорiї пружностi та 354лекцiяБТМ та ОМдоц.Кожемякiна I.Ф
пластичностi
_9.30з
Технологiя буд.вироб-ва i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробнича база буд.
_11.00
Будiвельна механiка354лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
~Четвер
_8.00з
Архiтектура будiвель та споруд427апрактикаАрхiтектуриас.Кiстол А.Д.
_9.30з
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1202практикаОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
кондицiюв.буд.
_11.00
Будiвельна механiкав107практикаБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
_13.00
Основи теорiї пружностi та в105практикаБТМ та ОМдоц.Кожемякiна I.Ф
пластичностi
_14.30ч
Метали i зварювання в будiвництвi181практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
~П`ятниця
_8.00з
Архiтектура будiвель та споруд353лекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_9.30ч
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
кондицiюв.буд.
_11.00ч
Технiчна механiка рiдини та газу217лекцiяВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
_14.30з
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
.
ПЦБ-19-3
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_9.30з
Архiтектура будiвель та споруд352лекцiяАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
_11.00
Кураторська годинав1105Куратори
~Вiвторок
_8.00
Економiчна теорiяв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
Нацiональна економiкав401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
Основи ринкових вiдносинв504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
Правознавствов603лекцiяЕк.теор.,правадоц.Лаухiна Л.М.
_9.30ч
Метали i зварювання в будiвництвi181практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
_9.30з
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1202практикаОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
кондицiюв.буд.
_11.00
Архiтектура будiвель та споруд427апрактикаАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
_13.00
ДЗВО Start up354лекцiяЗБКас.Бордун М.В.
~Середа
_8.00ч
Основи теорiї пружностi та 354лекцiяБТМ та ОМдоц.Зеленський А.Г
пластичностi
_9.30
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
виробнича база буд.
_13.00
Основи теорiї пружностi та в102практикаБТМ та ОМдоц.Зеленський А.Г
пластичностi
~Четвер
_9.30
Будiвельна механiка354лекцiяБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
_11.00ч
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
кондицiюв.буд.
_11.00з
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
виробнича база буд.
_13.00ч
Технiчна механiка рiдини та газу388лекцiяВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
~П`ятниця
_9.30
Будiвельна механiкав107практикаБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
_11.00ч
Технологiя буд.вироб-ва i 319практикаТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
виробнича база буд.
_11.00з
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
_14.30з
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
.
ПЦБ-19-4п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_9.30ч
Метали i зварювання в будiвництвi181практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
_9.30з
Архiтектура будiвель та споруд352лекцiяАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
_11.00
Кураторська година406Куратори
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Солонець Ю.Л.
Українська мова як iноземнав608практикаУкр. док. та IДас.Протасова А.М.
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Солонець Ю.Л.
Українська мова як iноземнав608практикаУкр. док. та IДас.Протасова А.М.
~Вiвторок
_8.00
Економiчна теорiяв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
Нацiональна економiкав401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
Основи ринкових вiдносинв504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
Правознавствов603лекцiяЕк.теор.,правадоц.Лаухiна Л.М.
_9.30
Архiтектура будiвель та споруд427апрактикаАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикаIноземн.мовив.Солонець Ю.Л.
Українська мова як iноземнав608практикаУкр. док. та IДст.в.Ткач О.В.
_13.00
ДЗВО Start up354лекцiяЗБКас.Бордун М.В.
~Середа
_8.00ч
Основи теорiї пружностi та 354лекцiяБТМ та ОМдоц.Зеленський А.Г
пластичностi
_9.30
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
виробнича база буд.
_11.00
Основи теорiї пружностi та в102практикаБТМ та ОМдоц.Зеленський А.Г
пластичностi
_13.00
Росiйська мова для iноземцiв515практикаIноземн.мовист.в.Гуркiна Т.Ю.
~Четвер
_9.30
Будiвельна механiка354лекцiяБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
_11.00ч
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
кондицiюв.буд.
_11.00з
Технологiя буд.вироб-ва i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
виробнича база буд.
_13.00ч
Технiчна механiка рiдини та газу388лекцiяВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00з
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1207практикаОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
кондицiюв.буд.
~П`ятниця
_9.30ч
Технологiя буд.вироб-ва i 319практикаТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробнича база буд.
_9.30з
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_11.00
Будiвельна механiкав107практикаБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
_13.00
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
_14.30з
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
.
ПЦБ-20ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Технологiя буд.вироб-ва i 319практикаТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
виробнича база буд.
_9.30
Будiвельна механiкав105практикаБТМ та ОМдоц.Нагорний Д.В.
_11.00
Кураторська годинав1001аКуратори
_13.00
Основи теорiї пружностi та в105практикаБТМ та ОМдоц.Кожемякiна I.Ф
пластичностi
~Вiвторок
_8.00
Економiчна теорiяв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
Нацiональна економiкав401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
Основи ринкових вiдносинв504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
Правознавствов603лекцiяЕк.теор.,правадоц.Лаухiна Л.М.
_9.30з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_11.00
Технологiя буд.вироб-ва i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробнича база буд.
_13.00
ДЗВО Start up354лекцiяЗБКас.Бордун М.В.
~Середа
_9.30ч
Основи теорiї пружностi та 354лекцiяБТМ та ОМдоц.Кожемякiна I.Ф
пластичностi
_9.30з
Технологiя буд.вироб-ва i 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробнича база буд.
_11.00
Будiвельна механiка354лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
~Четвер
_8.00з
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1202практикаОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
кондицiюв.буд.
_9.30ч
Архiтектура будiвель та споруд427апрактикаАрхiтектуриас.Кiстол А.Д.
_9.30з
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_11.00з
Архiтектура будiвель та споруд427апрактикаАрхiтектуриас.Кiстол А.Д.
_13.00ч
Метали i зварювання в будiвництвi181практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
~П`ятниця
_8.00з
Архiтектура будiвель та споруд353лекцiяАрхiтектурипроф.Захаров Ю.I.
_9.30ч
Теплогазопостачання, вентиляц.i в1201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
кондицiюв.буд.
_11.00ч
Технiчна механiка рiдини та газу217лекцiяВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
_14.30з
ДЗВО Start up354практикаЗБКас.Бордун М.В.
.
ТБК-19+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Кураторська година253Куратори
~Вiвторок
_8.00
Дисцiплина вищого навчального в301лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в504лекцiяЕк.теор.,правадоц.Кiрiєнко О.М.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
закладу
Дисцiплина вищого навчального в401лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Хоменко В.М.
закладу
_9.30ч
Процеси i апарати в технологii б/м253лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_9.30з
Процеси i апарати в технологii б/м253практикаТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_11.00ч
Будiвельна механiкав102практикаБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
_11.00з
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_13.00
Будiвельна механiка351лекцiяБТМ та ОМдоц.Варяничко М.О.
~Середа
_9.30ч
Виробнича база будiвництва253практикаТБМ,вир.та консас.Василенко С.В.
_9.30з
Виробнича база будiвництва253лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Дехта Т.М.
_11.00ч
Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лаб.роботаФ i ПДдоц.Амiруллоєва Н.В.
_11.00з
Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лекцiяФ i ПДдоц.Амiруллоєва Н.В.
_13.00ч
Органiчна хiмiя219лекцiяФ i ПДдоц.Амiруллоєва Н.В.
_13.00з
Органiчна хiмiя219практикаФ i ПДдоц.Амiруллоєва Н.В.
~П`ятниця
_9.30ч
Метали i зварювання в будiвництвi552практикаМатер.обр.мат.ст.в.Грузiн Н.В.
_11.00ч
Термодинамiка253лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_11.00з
Термодинамiка253лаб.роботаТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
копія 17.11.2021