ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 1.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~БЦI-20-1
Вища математикадоц.Долгова I.М.11.05.20218.0035212.05.202110.00352
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.15.05.20218.0040717.05.202110.00407
Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О20.05.20218.0042321.05.202110.00423
Iнженерна геодезiядоц.Фененко В.I.24.05.20218.0041825.05.202110.00418
Iноземна мова (за проф.спрям.)доц.Ляпiчева О.Л.28.05.20218.0040529.05.202110.00405
Iноземна мова (за проф.спрям.)доц.Тютюнник В.Ю.28.05.20218.0040629.05.202110.00406
~БЦI-20-2
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.11.05.20218.0040712.05.202110.00407
Теоретична механiкапроф.Слободянюк С.О15.05.20218.0042317.05.202110.00423
Iнженерна геодезiядоц.Фененко В.I.20.05.20218.0041821.05.202110.00418
Вища математикадоц.Долгова I.М.24.05.20218.0035225.05.202110.00352
Iноземна мова (за проф.спрям.)в.Щетинникова О.О.28.05.20218.0051329.05.202110.00513
Iноземна мова (за проф.спрям.)доц.Суворова С.А.28.05.20218.0051529.05.202110.00515
~БЦI-20-3
Iнженерна геодезiядоц.Фененко В.I.11.05.20218.0041812.05.202110.00418
Фiзикапроф.Дiкарев Б.М.15.05.20218.0041217.05.202110.00412
Вища математикадоц.Чумак Л.О.20.05.20218.0035221.05.202110.00352
Iноземна мова (за проф.спрям.)в.Щетинникова О.О.24.05.20218.0051325.05.202110.00513
Iноземна мова (за проф.спрям.)доц.Тютюнник В.Ю.24.05.20218.0051525.05.202110.00515
Теоретична механiкадоц.Панченко С.П.28.05.20218.00в10529.05.202110.00в105
~БЦI-20-4п
Теоретична механiкадоц.Панченко С.П.11.05.20218.00в10512.05.202110.00в105
Iнженерна геодезiядоц.Фененко В.I.15.05.20218.0041817.05.202110.00418
Фiзикапроф.Дiкарев Б.М.20.05.20218.0041221.05.202110.00412
Iноземна мова (за проф.спрям.)доц.Коваль Н.Б.24.05.20218.0045225.05.202110.00452
Вища математикадоц.Чумак Л.О.28.05.20218.0035229.05.202110.00352
~БЦI-20-5
Iнженерна геодезiядоц.Бєгiчев С.В.11.05.20218.0041912.05.202110.00419
Фiзикадоц.Соколовський С.О.15.05.20218.0041417.05.202110.00414
Iноземна мовадоц.Ляпiчева О.Л.20.05.20218.0045221.05.202110.00452
Теоретична механiкадоц.Погасiй О.А.24.05.20218.00в10725.05.202110.00в107
Вища математикадоц.Осипчук М.М.28.05.20218.0035329.05.202110.00353
копія 21.04.2021