ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад сесiї. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 1.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_АДА-18_
Iноземна моваст.в.Гальченко I.О.11.06.20198.0051312.06.201910.00513
Вища математикадоц.Левкович О.О.14.06.20198.0051918.06.201910.00519
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.22.06.20198.0040724.06.201910.00407
Теоретична механiкадоц.Дьомiн Г.К.26.06.20198.0042327.06.201910.00423
_ЗУК-18_
Фiзикадоц.Веселова С.I.10.06.20198.0040711.06.201910.00407
Топографiядоц.Бєгiчев С.В.13.06.20198.0042214.06.201910.00422
Геологiя геоморфологiядоц.Грабовець О.М.18.06.20198.00в90519.06.201910.00в905
Iноземна мовав.Чижикова I.В.22.06.20198.0051624.06.201910.00516
_КН-18_
Комп`ютерна графiкадоц.Iльєв I.М.10.06.20198.0032411.06.201910.00324
Алгоритмiзацiя i програмуваннядоц.Шибко О.М.14.06.20198.0032415.06.201910.00324
Iноземна мовав.Левицька С.I.19.06.20198.0051320.06.201910.00513
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.22.06.20198.0040724.06.201910.00407
Математичний аналiзст.в.Кривенкова Л.Ю.26.06.20198.0035327.06.201910.00353
_МБГ-18_
Iноземна моваст.в.Гальченко I.О.11.06.20198.0051312.06.201910.00513
Вища математикадоц.Левкович О.О.14.06.20198.0051918.06.201910.00519
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.22.06.20198.0040724.06.201910.00407
Теоретична механiкадоц.Дьомiн Г.К.26.06.20198.0042327.06.201910.00423
_ЦБ-18_
Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.10.06.20198.0032711.06.201910.00327
Вища математикадоц.Левкович О.О.14.06.20198.0051915.06.201910.00519
Фiзикадоц.Соколовський С.О.19.06.20198.0040720.06.201910.00407
Iноземна мовав.Сонник Н.С.22.06.20198.0051324.06.201910.00513
Безпека життєдiяльностi о/єдоц.Берлов О.В.26.06.20198.00в130127.06.201910.00в1301