ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
15.11.2021

Розклад сесiї. 1 семестр. 2021/2022 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 1.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АДА-21
Вища математикадоц.Чумак Л.О.14.12.20218.0035215.12.202110.00352
Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.18.12.20218.00в60320.12.202110.00в603
Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Ярова Т.П.23.12.20218.0030724.12.202110.00307
Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.28.12.20218.0021729.12.202110.00217
~МБГ-21
Вища математикадоц.Чумак Л.О.14.12.20218.0035215.12.202110.00352
Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.18.12.20218.00в60320.12.202110.00в603
Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Ярова Т.П.23.12.20218.0030724.12.202110.00307
Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.28.12.20218.0021729.12.202110.00217
~ПЦБ-21-1
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.13.12.20218.00в60314.12.202110.00в603
Вища математикадоц.Чумак Л.О.17.12.20218.0035218.12.202110.00352
Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.22.12.20218.0021723.12.202110.00217
Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.28.12.20218.00328а29.12.202110.00328а
~ПЦБ-21-2
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.14.12.20218.00в60315.12.202110.00в603
Вища математикадоц.Чумак Л.О.18.12.20218.0035220.12.202110.00352
Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.23.12.20218.0021724.12.202110.00217
Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Сопiльняк А.М.29.12.20218.00328а30.12.202110.00328а
~ПЦБ-21-3
Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.13.12.20218.0021714.12.202110.00217
Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Ярова Т.П.17.12.20218.0030718.12.202110.00307
Вища математикадоц.Чумак Л.О.21.12.20218.0035222.12.202110.00352
Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.28.12.20218.00в60329.12.202110.00в603
~ПЦБ-21-4п
Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.14.12.20218.0021715.12.202110.00217
Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Ярова Т.П.18.12.20218.0030720.12.202110.00307
Вища математикадоц.Чумак Л.О.23.12.20218.0035224.12.202110.00352
Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.29.12.20218.00в60330.12.202110.00в603
~ТБК-21
Вища математикадоц.Чумак Л.О.14.12.20218.0035215.12.202110.00352
Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.18.12.20218.00в60320.12.202110.00в603
Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiкадоц.Ярова Т.П.23.12.20218.0030724.12.202110.00307
Хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.28.12.20218.0021729.12.202110.00217
копія 17.11.2021