ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 1.

.
БЦI-20-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Фiзика412лекцiяФ i ПДст.в.Волнянська I.П.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00ч
Iнформатика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Вiвторок
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикаIноземн.мовидоц.Тютюнник В.Ю.
_11.00
Вища математика352практикаФ i ПДдоц.Долгова I.М.
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
~Середа
_9.30ч
Фiзика414практикаФ i ПДст.в.Волнянська I.П.
_11.00
Теоретична механiка423практикаБуд.мех.та ОМдоц.Буратинський А.П.
_14.30
Iнформатика1006практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Четвер
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Теоретична механiка354лекцiяБуд.мех.та ОМпроф.Слободянюк С.О
_13.00ч
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Долгова I.М.
_13.00з
Iнженерна геодезiя422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Фененко В.I.
_14.30
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Долгова I.М.
~П`ятниця
_9.30
Вища математика328бпрактикаФ i ПДдоц.Долгова I.М.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикаIноземн.мовидоц.Тютюнник В.Ю.
.
БЦI-20-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Фiзика412лекцiяФ i ПДст.в.Волнянська I.П.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00ч
Iнформатика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Вiвторок
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
~Середа
_8.00ч
Фiзика414практикаФ i ПДдоц.Соколовський С.О.
_9.30
Теоретична механiка423практикаБуд.мех.та ОМдоц.Буратинський А.П.
_11.00
Вища математикав101практикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_13.00
Iнформатика1006практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Четвер
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Теоретична механiка354лекцiяБуд.мех.та ОМпроф.Слободянюк С.О
_13.00ч
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Долгова I.М.
_13.00з
Iнженерна геодезiя422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Фененко В.I.
_14.30
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Долгова I.М.
~П`ятниця
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_13.00
Вища математика328бпрактикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
.
БЦI-20-3
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Iнформатика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00ч
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00з
Iнженерна геодезiя422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
_14.30
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
~Вiвторок
_9.30
Iнформатика116практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
Iноземна мова (за проф.спрям.)425апрактикаIноземн.мовидоц.Тютюнник В.Ю.
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
~Середа
_9.30
Вища математика328апрактикаФ i ПДас.Овчинникова Н. П.
_11.00
Теоретична механiкав107практикаБуд.мех.та ОМдоц.Панченко С.П.
_14.30з
Фiзика414практикаФ i ПДдоц.Соколовський С.О.
~Четвер
_8.00
Теоретична механiка354лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Панченко С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Фiзика412лекцiяФ i ПДпроф.Дiкарев Б.М.
~П`ятниця
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
Iноземна мова (за проф.спрям.)425апрактикаIноземн.мовидоц.Тютюнник В.Ю.
_11.00
Вища математика328бпрактикаФ i ПДас.Овчинникова Н. П.
.
БЦI-20-4п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Iнформатика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00ч
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_13.00з
Iнженерна геодезiя422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
_14.30
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
~Вiвторок
_8.00
Iноземна мова405практикаIноземн.мовидоц.Коваль Н.Б.
_9.30
Вища математика322бпрактикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_11.00
Iноземна мова (цiл.)355практикаIноземн.мовив.Стехна П.М.
Українська мова для iноземцiвв302практикаУкр. док. та IДст.в.Ткач О.В.
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30
Iнформатика1006практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Середа
_8.00
Вища математика328апрактикаФ i ПДдоц.Чумак Л.О.
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)355практикаIноземн.мовив.Стехна П.М.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)355практикаIноземн.мовив.Стехна П.М.
_13.00
Теоретична механiкав107практикаБуд.мех.та ОМдоц.Панченко С.П.
_14.30ч
Фiзика414практикаФ i ПДпроф.Дiкарев Б.М.
~Четвер
_8.00
Теоретична механiка354лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Панченко С.П.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Фiзика412лекцiяФ i ПДпроф.Дiкарев Б.М.
_13.00
Iноземна мова (цiл.)355практикаIноземн.мовив.Стехна П.М.
Українська мова для iноземцiвв602практикаУкр. док. та IДст.в.Ткач О.В.
~П`ятниця
_9.30
Iноземна мова405практикаIноземн.мовидоц.Коваль Н.Б.
_11.00
Iноземна мова405практикаIноземн.мовидоц.Коваль Н.Б.
.
БЦI-20-5
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Iнформатика351лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_9.30з
Iнформатика1006практикаКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00з
Фiзика414практикаФ i ПДпроф.Дiкарев Б.М.
~Вiвторок
_11.00
Теоретична механiка353лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Погасiй О.А.
_13.00
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_14.30ч
Iнженерна геодезiя422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
~Середа
_8.00
Вища математика352практикаФ i ПДас.Задорожня Т.Є.
_11.00
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Осипчук М.М.
_14.30ч
Вища математика352практикаФ i ПДас.Овчинникова Н. П.
_14.30з
Теоретична механiкав105практикаБуд.мех.та ОМдоц.Погасiй О.А.
~Четвер
_8.00
Iноземна мова452апрактикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
_9.30
Фiзичне вихованняФiзвиховання
_11.00ч
Нарисна геометрiя, iнженерна i 1007практикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
комп.графiка
_13.00ч
Теоретична механiкав105практикаБуд.мех.та ОМдоц.Погасiй О.А.
_13.00з
Вища математика352лекцiяФ i ПДдоц.Осипчук М.М.
~П`ятниця
_8.00
Фiзика412лекцiяФ i ПДдоц.Соколовський С.О.
_9.30
Iноземна мова452практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
_13.00ч
Iнженерна геодезiя419практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Андреєва I.Г.
копія 21.04.2021