ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад для викладача ( ЦI та Е ф-т ). 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Iноземн.мови Авт.дор,геод.зем. БЖД ВВ i гiдравлiки Екологiї та ОНС ОВ,К та ТГП

.
Iноземн.мови
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Середа
8.00Iноземна мова452апрактика
АДА-23
АДА-23
9.30Iноземна мова452практика
ТБК-23
ТБК-23
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
ПЦБ-23-3
11.00Iноземна мова526практика
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
ПЦБ-23-1
_Четвер
8.00Iноземна мова452практика
АДА-23
АДА-23
11.00Iноземна мова513практика
КН-23
УМЛ-23
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-3
_П`ятниця
9.30Iноземна мова526практика
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
11.00Iноземна мова526практика
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
~.в.Михайлова
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
ПУА-23
_П`ятниця
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика
МЕН-23
ПУА-23
~.в.Михайлова Л.В.
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
ЛОГ-23
~в.Атрошенко I.I.
_Середа
9.30Iноземна мова405практика
КН-23
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
КЕР-23
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
ПЦБ-23-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
ПЦБ-23-4п
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)352практика
КЕР-23
11.00Iноземна мова515практика
КН-23
14.30Iноземна мова513практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
_П`ятниця
11.00Iноземна мова452апрактика
ДС-23
13.00Iноземна мова526практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
14.30Iноземна мова526практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
~в.Задунай В.В.
_Середа
8.00Iноземна мова525практика
АРХ-21-5п
ПЦБ-21-4п
9.30Наукова iноземна мова515практика
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
11.00чНаукова iноземна мова515практика
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
13.00Iноземна мова525практика
АРХ-23-4п
14.30Iноземна мова406практика
АРХ-23-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова525практика
ДС-23
ОМ-23
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
УМЛ-23
9.30Iноземна мова525практика
АРХ-21-5п
ПЦБ-21-4п
11.00Iноземна мова525практика
АРХ-21-5п
ПЦБ-21-4п
14.30Iноземна мова516практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ОМ-22
ПЦБ-22-4п
ТБК-22
_П`ятниця
8.00Iноземна мова406практика
ДС-23
ОМ-23
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
УМЛ-23
9.30Iноземна мова406практика
АРХ-23-4п
ДС-23
ОМ-23
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
УМЛ-23
13.00Iноземна мова516практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ОМ-22
ПЦБ-22-4п
ТБК-22
14.30Iноземна мова516практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ОМ-22
ПЦБ-22-4п
ТБК-22
~в.Левицька С.I.
_Середа
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
МАГ-23
ФIН-23
11.00Iноземна мова406практика
АУТП-23
КМiДМ-23
ПМ-23
13.00Iноземна мова403практика
ТГПВ-23
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
ПЦБ-23-2
_Четвер
9.30Iноземна мова328бпрактика
ГiЗ-23
ЕКО-23
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
МАГ-23
ПЦБ-23-2
ФIН-23
_П`ятниця
8.00Iноземна мова513практика
АРХ-23-2
9.30Iноземна мова515практика
АУТП-23
КМiДМ-23
ПМ-23
11.00Iноземна мова515практика
ГiЗ-23
ЕКО-23
~в.Михайлова
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
МЕН-23
_П`ятниця
11.00Iноземна мова515практика
ЦБ-23
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика
ЛОГ-23
~в.Щетинникова О.О.
_Середа
8.00Iноземна мова526практика
АРХ-21-5п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика
ПЦБ-23-1
_Четвер
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
ПЦБ-23-1
~в.Яковлєва I.С.
_Середа
8.00Iноземна мова515практика
АРХ-21-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова526практика
АРХ-23-5п
9.30Iноземна мова406практика
АРХ-21-4п
11.00Iноземна мова406практика
АРХ-21-4п
14.30Iноземна мова507практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
_П`ятниця
8.00Iноземна мова504практика
АРХ-23-5п
9.30Iноземна мова504практика
АРХ-23-5п
13.00Iноземна мова525практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
14.30Iноземна мова525практика
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
~доц.Дружинiна Л.В.
_Середа
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
ПЦБ-23-3
11.00Наукова iноземна мова507практика
АДА-23м
13.00Наукова iноземна мова507практика
ТГПВ-23м
14.30Наукова iноземна мова507практика
АТ-23м
_Четвер
9.30Наукова iноземна мова507практика
ЕКО-23м
11.00Iноземна мова507практика
ТГПВ-23
13.00Iноземна мова507практика
АУТП-23м
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
ПЦБ-23-3
_П`ятниця
9.30Iноземна мова403практика
ТГПВ-23
~доц.Ляпiчева О.Л.
_Середа
8.00Iноземна мова513практика
ПЦБ-21-4п
9.30Iноземна мова328практика
КН-23
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
МБ-22
МТ-22
МТI-22
13.00Iноземна мова516практика
БМО-23м
13.00Наукова iноземна мова516практика
ПМ-23м
_Четвер
9.30Iноземна мова513практика
ПЦБ-21-4п
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
МБ-22
МТ-22
МТI-22
11.00Iноземна мова513практика
ПЦБ-21-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
МБ-23
МТ-23
МТI-23
_П`ятниця
11.00Iноземна мова513практика
МКГ-23м
11.00Наукова iноземна мова513практика
ТБК-23м
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
МБ-23
МТ-23
МТI-23
~доц.Плахтiй А.О.
_Четвер
9.30Iноземна мова452апрактика
ТБК-23
~доц.Соколова К.В.
_Середа
11.00Iноземна мова405практика
УМЛ-23
_Четвер
9.30Наукова iноземна мова516практика
ЕМ-23м
11.00Наукова iноземна мовакаф.практика
ОО-23мп
14.30Кураторська година403
УМЛ-23
_П`ятниця
9.30Наукова iноземна мова513практика
ДН-23-1мн
МАГ-23мп
ПМен-23мп
11.00Iноземна мова405практика
ДН-23-2мн
13.00Наукова iноземна мова405практика
ЛОГ-23мп
МБ-23мп
МЕН-23мп
ПУА-23мп
~доц.Суворова С.А.
_Середа
9.30Наукова iноземна мова513практика
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
11.00чНаукова iноземна мова513практика
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
13.00Iноземна мова513практика
АТ-23
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
ПЦБ-23-2
_Четвер
8.00Iноземна мова516апрактика
БМО-23
БМО-23д
9.30Iноземна мова405практика
АРХ-23-1
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
ПЦБ-23-2
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
_П`ятниця
9.30Iноземна мова516апрактика
БМО-23
БМО-23д
11.00Iноземна мова516апрактика
АТ-23
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
~доц.Шашкiна Н.I.
_Середа
9.30Iноземна мова516практика
ГIЗ-22м
9.30Наукова iноземна мова516практика
ЦБ-23м
11.00Наукова iноземна мова516апрактика
ВВ-23м
13.00Iноземна мова515практика
ВВ-23
_Четвер
9.30Iноземна мова515практика
ВВ-23
ЦБ-23
11.00Iноземна мова412практика
ОМ-23

.
Авт.дор,геод.зем.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Андреєва I.Г.
_Середа
8.00чСталий розвиток i девелопмент нерух.418практика
ГIЗ-23м
9.30Вища геодезiя422практика
ГIЗ-21+ст
11.00чГеодезiя418практика
ГiЗ-22
11.00зГеоiнформацiйнi системи та бази даних421апрактика
ГIЗ-21+ст
13.00зIнженерна геодезiя422практика
ГIЗ-20
_Четвер
11.00зТопографiя422практика
ГiЗ-23
~ас.Кочан С.М.
_Середа
8.00зТопографо-геодезичне карт.забеспечення418практика
ГIЗ-23м
9.30Топографо-геодезичне карт.забеспечення421апрактика
ГIЗ-23м
11.00чАвтомобiльнi дороги422лекцiя
ГIЗ-20
11.00зГрунтознавство в землеустро418практика
ГiЗ-22
_Четвер
9.30зПроектування транспортних розв*язок418практика
АДА-20
11.00чТопографiя422лаб.робота
ГiЗ-23
14.30чТопографiя з основами картографiї418практика
ЕКО-23
14.30зГеодезiя418лаб.робота
ГiЗ-22
~доц.Iшутiна Г.С.
_Понедiлок
11.00Топографо-геодезичне карт.забеспеченнялекцiя
ГIЗ-23м
_Вiвторок
8.00Геодезiялекцiя
ГiЗ-22
9.30Фотограмметрiя та дистанцiйне зондуваннялекцiя
ГIЗ-21+ст
11.00Топографiялекцiя
ГiЗ-23
13.00Iнженерна геодезiялекцiя
ГIЗ-20
_Четвер
8.00чФотограмметрiя та дистанцiйне зондування418практика
ГIЗ-21+ст
~доц.Балашова Ю.Б.
_Понедiлок
9.30Проектування транспортних розв*язоклекцiя
АДА-20
11.00чМiстобудiвне планування у землеустроiлекцiя
ГIЗ-20
13.00Сталий розвиток i девелопмент нерух.лекцiя
ГIЗ-23м
14.30Спецкурс з проектування реконстр.авт.дорiг аер.лекцiя
АДА-23м
_Вiвторок
11.00Спецкурс з проект.реконстр.авт.дорiг аерод.лекцiя
АДА-22м
13.00Девелонмент нерузомостiлекцiя
АДА-22м
14.30зСталий розвиток i девелопмент нерух.лекцiя
ГIЗ-23м
_Середа
9.30Спецкурс з проект.реконстр.авт.дорiг аерод.419лек./пр.
АДА-22м
11.00Спецкурс з проект.реконстр.авт.дорiг аерод.419практика
АДА-22м
13.00Спецкурс з проектування реконстр.авт.дорiг аер.418практика
АДА-23м
14.30зМiстобудiвне планування у землеустроi442практика
ГIЗ-20
~доц.Бєгiчев С.В.
_Понедiлок
9.30Методологiя наукових дослiдженьлекцiя
АДА-22м
11.00Вища геодезiялекцiя
ГIЗ-21+ст
13.00чСупутникова геодезiя та сфер.астрономiялекцiя
ГIЗ-21+ст
_Вiвторок
8.00Теорiя науки та методологiя н/длекцiя
ГIЗ-22м
9.30Органiзацiя науково-досл.роб.маг.лекцiя
ГIЗ-22м
11.00Геоiнформацiйнi системи та бази данихлекцiя
ГIЗ-21+ст
14.30Геодезичне забеспечення при зв.б/слекцiя
ЦБ-22
_Середа
13.00чСупутникова геодезiя та сфер.астрономiя421апрактика
ГIЗ-21+ст
_Четвер
11.00Органiзацiя науково-досл.роб.маг.422апрактика
ГIЗ-22м
~доц.Гряник В.О.
_Понедiлок
11.00Монiторинг та охорона земельлекцiя
ГIЗ-22м
13.00Монiторинг та охорона земельлекцiя
ГIЗ-22м
_Вiвторок
13.00Мунiципальнi геоiнформацiйнi системилекцiя
ГIЗ-23м
_Середа
8.00Монiторинг та охорона земель421апрактика
ГIЗ-22м
~доц.Дем*яненко В.В.
_Понедiлок
8.00Транспортно-експлуат.костi авт.дорiглекцiя
АДА-20
13.00Органiзацiя та безпека руху на авт.дор.лекцiя
АДА-22м
14.30зГеодезичне забесп.буд.тр.спорудлекцiя
АДА-22
АДА-22-2
_Четвер
8.00чГеодезичне забесп.буд.тр.споруд418практика
АДА-22
9.30чТранспортно-експлуат.костi авт.дорiг418практика
АДА-20
14.30чГеодезичне забесп.буд.тр.споруд419практика
АДА-22-2
~доц.Кульбака В.М.
_Вiвторок
11.00Геодез. системи упр. земел.ресурсамилекцiя
ДН-22-2мн
_Середа
8.00зГеодез. системи упр. земел.ресурсамикаф.практика
ДН-22-2мн
~доц.Кульбака О.М.
_Понедiлок
9.30чЗемлевпорядне проектуваннялекцiя
ГIЗ-21+ст
9.30зЗемлеустрiйлекцiя
ГIЗ-21+ст
_Вiвторок
14.30чПравовi засади землекористуваннялекцiя
ГIЗ-20
_Середа
11.00чЗемлевпорядне проектування421апрактика
ГIЗ-21+ст
11.00зПравовi засади землекористування422практика
ГIЗ-20
13.00зЗемлеустрiй421апрактика
ГIЗ-21+ст
~доц.Ландо Є.О.
_Понедiлок
9.30Грунтознавство в землеустролекцiя
ГiЗ-22
13.00зТопографiя з основами картографiїлекцiя
ЕКО-23
~доц.Трегуб О.В.
_Понедiлок
9.30Автомобiльнi дорогилекцiя
ГIЗ-20
11.00Ресурсозберїгаючi методи проект.авт/длекцiя
АДА-22м
13.00Системи автоматизованного проект.авт/дор.лекцiя
АДА-21
_Вiвторок
8.00чIнженернi вишукування проект.а/длекцiя
АДА-21
9.30Iнженернi вишукування проект.а/длекцiя
АДА-21
13.00Мiськi вулицi та дорогилекцiя
АДА-20
_Четвер
11.00чIнженернi вишукування проект.а/д418практика
АДА-21
~доц.Фененко В.I.
_Вiвторок
11.00Землеуст. в буд. та цiвiл. iнженерiїлекцiя
ДН-22-1мн
_Четвер
9.30чЗемлеуст. в буд. та цiвiл. iнженерiїкаф.практика
ДН-22-1мн
~проф.Боклаг В.А.
_Вiвторок
9.30Державний земельний кадастрлекцiя
ГIЗ-20
11.00Мiстобудiвний кадастрлекцiя
ГIЗ-20
13.00чПрограмно-апаратне забезп.геод.та землеустр.лекцiя
ГIЗ-22м
_Четвер
9.30чДержавний земельний кадастр419практика
ГIЗ-20
11.00чМiстобудiвний кадастр419практика
ГIЗ-20
13.00чПрограмно-апаратне забезп.геод.та землеустр.422апрактика
ГIЗ-22м
~проф.Кiрiчек Ю.О.
_Понедiлок
13.00Оцiнка земельних дiляноклекцiя
ДН-22-1мн
ДН-22-2мн
_Вiвторок
9.30Механiка земляного полотна та дор.одягулекцiя
АДА-22м

.
БЖД
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Берлов О.В.
_Вiвторок
8.00Безпека життєдiял. та осн. екологiїлекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
11.00Науковава-досллiдна робота в галузи безп.лекцiя
ЦБ-22м
13.00Органiзацiя наглядовоi дiяльностi ох/пр.лекцiя
ЦБ-20+ст
_Середа
13.00зНауковава-досллiдна робота в галузи безп.309апрактика
ЦБ-22м
~доц.Клименко Г.О.
_Понедiлок
9.30Охорона працi в галузiлекцiя
АДА-23м
ВIМ-23м
ЕМ-23м
МКГ-23м
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
ТБК-23м
11.00Державне соцiальне страхування вид н/слекцiя
ЦБ-20+ст
13.00Безпека працi при виконання роб.пiдв.небезп.лекцiя
ЦБ-22м
_Вiвторок
13.00Промислова безпекалекцiя
ЦБ-22м
14.30Органiзацiя безпеки працi в буд-вiлекцiя
ЦБ-23м
~доц.Крекнiн К.А.
_Понедiлок
9.30зЕлектробезпекалекцiя
ЦБ-22
11.00Психологiя безпеки в надзв.ситуацiяхлекцiя
ЦБ-22м
_Вiвторок
9.30Псiхологiя працi та ii безпекалекцiя
ЦБ-20+ст
_Четвер
9.30чЕлектробезпека404практика
ЦБ-22
~доц.Мещерякова I.В.
_Понедiлок
8.00зТехногенна безпекалекцiя
ЦБ-22
9.30чТехногенна безпекалекцiя
ЦБ-22
13.00Охорона працi в галузiлекцiя
ВВ-23м
ТГПВ-23м
_Вiвторок
9.30зОснови охорони працiлекцiя
ЦБ-22
11.00Проф.виробн.травматизму та профзах.лекцiя
ЦБ-21+ст
_Середа
9.30чПроф.виробн.травматизму та профзах.165практика
ЦБ-21+ст
9.30зТехногенна безпека504практика
ЦБ-22
11.00чОснови охорони працi163практика
ЦБ-22
~доц.Налисько М.М.
_Понедiлок
8.00зСистема управлiння охороною працi в галузiлекцiя
ЦБ-23м
9.30чСистема управлiння охороною працi в галузiлекцiя
ЦБ-23м
11.00Пожежна безпека в буд. та осн. охор. працiлекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
13.00Управлiння цивiльною безпекаюлекцiя
ЦБ-20+ст
14.30Розслiд.облiк нещасних випадкiвлекцiя
ЦБ-20+ст
_Четвер
8.00зРозслiд.облiк нещасних випадкiв163практика
ЦБ-20+ст
~доц.Пилипенко О.В.
_Понедiлок
9.30Пожежна безпека виробництвлекцiя
ЦБ-20+ст
11.00Охорона працi в буд. галузiлекцiя
ЦБ-23м
13.00Аварiйно-рятувальна.iнжен.та протип.техн.лекцiя
ЦБ-21+ст
14.30Безпека.потенц.небезп.технол.виробн.лекцiя
ЦБ-21+ст
_Вiвторок
13.00Пожежна профiлактикалекцiя
ЦБ-23м
_Середа
11.00зПожежна профiлактика504практика
ЦБ-23м
_Четвер
9.30зБезпека.потенц.небезп.технол.виробн.404практика
ЦБ-21+ст
11.00чПожежна безпека виробництв427апрактика
ЦБ-20+ст
~доц.Рибалка К.А.
_Понедiлок
11.00чОхорона працi в галузiлекцiя
АТ-23м
АУТП-23м
БМО-23м
КН-23м
ПМ-23м
13.00Охорона працi в галузiлекцiя
ДН-23-1мн
ДН-23-2мн
_Вiвторок
9.30Економiчнi аспекти охорони працiлекцiя
ЦБ-22м
11.00Безпека експлуатацii буд./спорудлекцiя
ЦБ-20+ст
13.00Основи охорони працi та цивiльного захистулекцiя
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
БМО-20+ст
ПМ-21ст
_Середа
9.30зОхорона працi в галузi283практика
БМО-23м
ПМ-23м
11.00зЕкономiчнi аспекти охорони працi163практика
ЦБ-22м
13.00зОхорона працi в галузi283практика
АТ-23м
_Четвер
9.30Безпека експлуатацii буд./споруд163практика
ЦБ-20+ст
11.00чОхорона працi в галузi504практика
КН-23м
11.00зОхорона працi в галузi285практика
АУТП-23м
~доц.Шаломов В.А.
_Понедiлок
9.30чЕргономiкалекцiя
ЦБ-21+ст
9.30зЦивiльний захистлекцiя
ЦБ-23м
13.00Основи охорони працiлекцiя
ВВ-20+ст
ТГПВ-20+ст
13.00Основи охорони працi та цивiльного захистулекцiя
ГIЗ-20
14.30Охорона працi в галузiлекцiя
ГIЗ-23м
_Вiвторок
11.00Цивiльний захистлекцiя
ЦБ-23м
_Середа
8.00Цивiльний захист163практика
ЦБ-23м
9.30зЕргономiка165практика
ЦБ-21+ст
~проф.Бєлiков А.С.
_Понедiлок
11.00Основи охорони працi та цивiльного захистулекцiя
АДА-20
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
ТБК-20+ст

.
ВВ i гiдравлiки
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Нагорна О.К.
_Понедiлок
9.30Очистка промислових сточних водлекцiя
ВВ-23м
11.00Методика наукових дослiджень лiценз.лекцiя
ВВ-23м
_Вiвторок
9.30зВодна iнженерiя та воднi технологiiлекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
11.00Роздiлення рiдких систем в спорудах ВВлекцiя
ВВ-21
13.00ВВта пiдвищення якостi водилекцiя
ЕКО-20
_Четвер
9.30чВодна iнженерiя та воднi технологii012лаб.робота
ВВ-22-2
9.30зВодна iнженерiя та воднi технологii012лаб.робота
ВВ-22-1
11.00чОчистка промислових сточних вод353практика
ВВ-23м
11.00зРоздiлення рiдких систем в спорудах ВВ388практика
ВВ-21
~доц.Нестерова О.В.
_Понедiлок
9.30Системи ВВ населених мiстлекцiя
ВВ-21
13.00Гiдрологiя i гiдрометрiялекцiя
ВВ-21
_Вiвторок
9.30Гiдротехнiчнi спорудилекцiя
ВВ-21
11.00чСучаснi прилади для експер.дослiдженьлекцiя
ВВ-22м
13.00Ноуковi дослiдження в галузi ВП ВВлекцiя
ВВ-22м
_Середа
9.30чОснови гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.робота
ПЦБ-22-1
9.30зОснови гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.робота
ПЦБ-23ст
11.00чОснови гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.робота
ПЦБ-22-2
11.00зГiдротехнiчнi споруди012практика
ВВ-21
13.00зСистеми ВВ населених мiст012практика
ВВ-21
_Четвер
9.30Гiдрологiя i гiдрометрiя388практика
ВВ-21
11.00Сучаснi прилади для експер.дослiджень012практика
ВВ-22м
13.00Ноуковi дослiдження в галузi ВП ВВ012практика
ВВ-22м
~доц.Нечитайло М.П.
_Понедiлок
8.00Насоснi та повiтродувнi станцiiлекцiя
ВВ-20+ст
9.30Водопостачаннялекцiя
ВВ-20+ст
_Вiвторок
11.00Обробка води в системах зворотного ВВлекцiя
ВВ-23м
13.00зТехнологiчне регулювання системВВлекцiя
ВВ-23м
_Четвер
11.00зТехнологiчне регулювання системВВ012практика
ВВ-23м
13.00зОбробка води в системах зворотного ВВ012практика
ВВ-23м
~доц.Шарков В.В.
_Понедiлок
9.30Iнженерне обладнання будiвель (водопост.i лекцiя
водовiд.
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
11.00Моделювання прогноз.стану мереж ВВлекцiя
ВВ-22м
13.00Оптимiзацiя та надiйнiсть системлекцiя
ВВ-22м
_Вiвторок
13.00чМодернiзацiя реконструкцiя рем.вiдн.ботилекцiя
ВВ-23м
_Середа
9.30зМодернiзацiя реконструкцiя рем.вiдн.боти388практика
ВВ-23м
_П`ятниця
8.00чМоделювання прогноз.стану мереж ВВ388лаб.робота
ВВ-22м
9.30Моделювання прогноз.стану мереж ВВ388практика
ВВ-22м
11.00Оптимiзацiя та надiйнiсть систем388практика
ВВ-22м
~ст.в.Журавльова О.А.
_Понедiлок
9.30Технiчна механiка рiдини та газулекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
11.00Iнженерна гiдравлiкалекцiя
ВВ-21
_Вiвторок
9.30чТехнiчна механiка рiдини та газулекцiя
ЦБ-22
9.30зОснови гiдравлiки.ВП та ВВлекцiя
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
13.00Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведеннялекцiя
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
_Середа
9.30чТехнiчна механiка рiдини та газу012лаб.робота
ЦБ-22
9.30зОснови гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.робота
ПЦБ-22-4п
11.00зОснови гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.робота
ПЦБ-22-3
13.00чНасоснi та повiтродувнi станцii012практика
ВВ-20+ст
14.30чВодопостачання012практика
ВВ-20+ст
_Четвер
9.30чОснови гiдравлiки.ВП та ВВ012лаб.робота
ТГПВ-22-2
9.30зОснови гiдравлiки.ВП та ВВ012лаб.робота
ТГПВ-22-1
11.00чIнженерна гiдравлiка012практика
ВВ-21
11.00зНасоснi та повiтродувнi станцii012практика
ВВ-20+ст
14.30чТехнiчна механiка рiдини та газу012практика
ВВ-22-2
14.30зТехнiчна механiка рiдини та газу012практика
ВВ-22-1
_П`ятниця
9.30чТехнiчна механiка рiдини та газу012лаб.робота
ВВ-22-2
9.30зТехнiчна механiка рiдини та газу012лаб.робота
ВВ-22-1
11.00чТехнiчна механiка рiдини та газу012практика
ВВ-22-1
11.00зТехнiчна механiка рiдини та газу012практика
ВВ-22-2

.
Екологiї та ОНС
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Гiльов В.В.
_Понедiлок
8.00Експертиза з охорони працi з урах. т/флекцiя
ЦБ-22м
9.30Урбоекологiялекцiя
ЕКО-20
11.00зЯкiсть та безпека життєд.населениялекцiя
ЕКО-20
13.00чВступ до фахулекцiя
ЕКО-23
14.30чМетрологiя i клiматологiялекцiя
ЕКО-22
_Вiвторок
8.00Вплив стану середовища на умови працiлекцiя
ЦБ-22м
9.30Пiдвищення екологiчноi безпеки урбоек.лекцiя
ЕКО-22м
11.00чЕкологiя транспортулекцiя
АТ-23м
11.00зЕкологiчна стандартизацiя i сертифiкацiялекцiя
ЕКО-23м
_Середа
9.30Пiдвищення екологiчноi безпеки урбоек.в209практика
ЕКО-22м
13.00чЕкологiя транспортув102практика
АТ-23м
13.00зВступ до фахув209практика
ЕКО-23
_Четвер
9.30чМетрологiя i клiматологiяв205практика
ЕКО-22
9.30зЯкiсть та безпека життєд.населенияв209практика
ЕКО-20
11.00зУрбоекологiяв209практика
ЕКО-20
~доц.Полторацька В.М.
_Понедiлок
9.30Оптимiзацiя природокористуваннялекцiя
ЕКО-23м
13.00Зеленi технологii ств.урбоекосистемлекцiя
ЕКО-23м
_Вiвторок
9.30чОрганiзацiя управлiння в природоохор.лекцiя
ЕКО-21
11.00Економiка природокористуваннялекцiя
ЕКО-21
_Четвер
11.00чОрганiзацiя управлiння в природоохор.301практика
ЕКО-21
13.00чОптимiзацiя природокористуванняв207практика
ЕКО-23м
_П`ятниця
11.00чЗеленi технологii ств.урбоекосистемв207практика
ЕКО-23м
11.00зЕкономiка природокористуванняв209практика
ЕКО-21
~доц.Тимошенко О.А.
_Понедiлок
11.00Екологiчнiй менеджмент та аудитлекцiя
ЕКО-23м
_Вiвторок
11.00чГеоiнформацiйнi системи в екологiiлекцiя
ЕКО-23м
_Четвер
11.00чГеоiнформацiйнi системи в екологiiв207практика
ЕКО-23м
~доц.Ткач Н.О.
_Понедiлок
9.30Планування наукового експериментулекцiя
ЕКО-22м
11.00чЕкологiя людинилекцiя
ЕКО-21
11.00зСтратегiчна екологiчна оцiнкалекцiя
ЕКО-21
13.00чФiзика та хiмiя навколлишнього середовищалекцiя
ЕКО-21
13.00зОснови екологiчноi токсикологiiлекцiя
ЕКО-20
_Вiвторок
9.30Екологiчнi аспекти реконструкцii пидгот.лекцiя
ЕКО-20
11.00Нормування антропогенного навантаженнялекцiя
ЕКО-20
13.00Стратегiя сталого розвиткулекцiя
ЕКО-23м
_Середа
11.00чЕкологiчнi аспекти реконструкцii пидгот.в207практика
ЕКО-20
11.00зОснови екологiчноi токсикологiiв207практика
ЕКО-20
13.00Нормування антропогенного навантаженняв207практика
ЕКО-20
_П`ятниця
9.30чФiзика та хiмiя навколлишнього середовищав209практика
ЕКО-21
9.30зСтратегiчна екологiчна оцiнкав209практика
ЕКО-21
11.00чЕкологiя людинив209практика
ЕКО-21
13.00чСтратегiя сталого розвиткув207лекцiя
ЕКО-23м
~проф.Яковишина Т.Ф.
_Понедiлок
9.30Радiоекологiя i радiобiологiялекцiя
ЕКО-21
11.00чАдаптацiя ЄС до змiн клiмату та стiйкi урб.лекцiя
ЕКО-20
13.00Методологiя та органiзацiя наукових дослiдженьлекцiя
ЕКО-22м
_Вiвторок
9.30чБiотехнологii в екологiiлекцiя
ЕКО-22
9.30зЗагальна екологiя та неоекологiялекцiя
ЕКО-22
11.00Бiометрологiялекцiя
ЕКО-22м
_Середа
11.00Бiометрологiяв209практика
ЕКО-22м
13.00зМетодологiя та органiзацiя наукових дослiдженьв205лаб.робота
ЕКО-22м
_Четвер
9.30чРадiоекологiя i радiобiологiяв209практика
ЕКО-21
11.00чАдаптацiя ЄС до змiн клiмату та стiйкi урб.в209практика
ЕКО-20
_П`ятниця
9.30зЗагальна екологiя та неоекологiяв207практика
ЕКО-22
11.00зЗагальна екологiя та неоекологiяв207практика
ЕКО-22

.
ОВ,К та ТГП
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Волошко В.М.
_Четвер
8.00зIнженернi мережi169бпрактика
ТГПВ-21+ст
~доц.Адегов О.В.
_Понедiлок
11.00Енергетичний баланс будiвельлекцiя
ЕМ-23м
_Вiвторок
11.00Основи проектув.iнженерних системлекцiя
ЕЕБ-22м
_Четвер
9.30зОснови проектув.iнженерних систем168практика
ЕЕБ-22м
11.00зЕнергетичний баланс будiвель168практика
ЕМ-23м
~доц.Голякова I.В.
_Вiвторок
13.00Енергоресурсозбереження та енергоаудитлекцiя
ТГПВ-23м
14.30Теплогазопостачання та вентиляцiялекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
_Середа
14.30чЕнергоресурсозбереження та енергоаудит169апрактика
ТГПВ-23м
~доц.Каспiйцева В.Ю.
_Понедiлок
13.00Аеродинамiка вентиляцiiлекцiя
ТГПВ-21+ст
14.30Методи оцiнка та прог.стану пов./сер.лекцiя
ТГПВ-20+ст
_Четвер
8.00чАеродинамiка вентиляцii169бпрактика
ТГПВ-21+ст
~доц.Колесник I.О.
_Понедiлок
9.30Вентиляцiя промисл. спорудлекцiя
ТГПВ-23м
11.00Удосканалення системТГПВ i вентиляц.лекцiя
ТГПВ-22м
_Вiвторок
9.30Будiвельна теплофiзiкалекцiя
ТГПВ-21+ст
11.00Iнженернi мережiлекцiя
ТГПВ-21+ст
_Середа
14.30зВентиляцiя промисл. споруд169апрактика
ТГПВ-23м
_Четвер
9.30Будiвельна теплофiзiка169бпрактика
ТГПВ-21+ст
_П`ятниця
8.00Удосканалення системТГПВ i вентиляц.169бпрактика
ТГПВ-22м
~доц.Ляховецька М.М.
_Понедiлок
8.00ВIМ технологii поектув.iнжен.мережлекцiя
ВIМ-23м
11.00Нетрадиц.та поновл.джерела енергiiлекцiя
ТГПВ-21+ст
13.00Теоретичнi.науковi експер.дослiдженнялекцiя
ТГПВ-22м
_Четвер
9.30зВIМ технологii поектув.iнжен.мереж169апрактика
ВIМ-23м
11.00зНетрадиц.та поновл.джерела енергii169бпрактика
ТГПВ-21+ст
_П`ятниця
9.30Теоретичнi.науковi експер.дослiдження169бпрактика
ТГПВ-22м
~доц.Петренко А. О.
_Понедiлок
9.30Кондицiювання повiтрялекцiя
ТГПВ-20+ст
_Вiвторок
11.00чМодернiзацiя.реконструкцiя рем.вiдн.роботилекцiя
ТГПВ-23м
_Середа
9.30зКондицiювання повiтря168практика
ТГПВ-20+ст
11.00зМодернiзацiя.реконструкцiя рем.вiдн.роботи169бпрактика
ТГПВ-23м
_Четвер
11.00чКондицiювання повiтря169алаб.робота
ТГПВ-20+ст
~доц.Прокофьева Г.Я.
_Понедiлок
9.30Теплогенеруючи установкилекцiя
ТГПВ-21+ст
_Вiвторок
9.30Альтернативне теплове обл.систем цив.iнженерiiлекцiя
ТГПВ-22м
11.00зТехнiчне регулюваннялекцiя
ТГПВ-23м
13.00Системний аналiз якостi навкол.середовищалекцiя
ЕКО-22м
_Середа
9.30Альтернативне теплове обл.систем цив.iнженерii169апрактика
ТГПВ-22м
11.00чТехнiчне регулювання169бпрактика
ТГПВ-23м
13.00чСистемний аналiз якостi навкол.середовища169бпрактика
ЕКО-22м
_Четвер
11.00чТеплогенеруючи установки169бпрактика
ТГПВ-21+ст
~доц.Солод Л.В.
_Понедiлок
11.00чПромислове теплопостачаннялекцiя
ТГПВ-23м
_Вiвторок
11.00Аналiз та фiзико-математичне моделюваннялекцiя
ТГПВ-22м
_Середа
9.30чПромислове теплопостачання169бпрактика
ТГПВ-23м
11.00Аналiз та фiзико-математичне моделювання169апр/лаб.
ТГПВ-22м
~доц.Ткачова В.В.
_Вiвторок
13.00Газопостачаннялекцiя
ТГПВ-20+ст
_Четвер
11.00зГазопостачання169апрактика
ТГПВ-20+ст
_П`ятниця
9.30зТехнiчна термодинамiка169алаб.робота
ТГПВ-22-2
11.00чТехнiчна термодинамiка169алаб.робота
ТГПВ-22-1
~ст.в.Березюк Г.Г.
_Понедiлок
9.30Технiчна термодинамiкалекцiя
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_Вiвторок
13.00Газопостачаннялекцiя
ТГПВ-20+ст
_Четвер
11.00зГазопостачання166апрактика
ТГПВ-20+ст
_П`ятниця
9.30Технiчна термодинамiка168лекцiя
ТГПВ-22-1
11.00Технiчна термодинамiка168лекцiя
ТГПВ-22-2
копія 22.09.2023