ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.08.2022

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2022/2023 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 6.

.
ВВ-21м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Науковi дослiдження в гал.ВВ388лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
_11.00
Науковi дослiдження в гал.ВВ388практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
_13.00
Сучаснi прилади для 388практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
експер.дослiджень
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiти270лекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_11.00
Очистка стiчних вод малiх об`єктiв 388лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
ВВ
_13.00
Очистка стiчних вод малiх об`єктiв 388практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
ВВ
_14.30з
Моделювання та прогнозування 012лаб.роботаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
стану мереж
~Середа
_11.00
Моделювання та прогнозування 012лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
стану мереж
_13.00
Моделювання та прогнозування 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
стану мереж
_14.30з
Сучаснi прилади для 012лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
експер.дослiджень
.
ЕКО-21м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Вiвторок
_8.00ч
Бiопозитивне будiвництвов209практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтикаф.лекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
~Середа
_9.30
Бiометрiяв107лекцiяЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
_11.00
Бiометрiяв107практикаЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
~Четвер
_8.00
Пiдвищення екологiчноi безпеки урб.в205лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_9.30
Пiдвищення екологiчноi безпеки урб.в205практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_11.00з
Методологiя та органiзацiя в209лаб.роботаЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
наук.досл.
_11.00
Методологiя та органiзацiя в209лекцiяЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
наук.досл.
~П`ятниця
_8.00
Планування наукового в107лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Ткач Н.О.
експерименту
_9.30
Бiопозитивне будiвництвов107лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
.
ТГПВ-21м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтикаф.лекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_11.00
Альтернативне теплове обладнанняв201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
_13.00
Альтернативне теплове обладнанняв201практикаЕкологiї та ОНСст.в.Прокофьєв I.Б.
~Середа
_8.00
Теоретичнi.наукови 169алекцiяОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
експер.дослiдження
_9.30
Теоретичнi.наукови 169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
експер.дослiдження
_11.00
Аналiз та фiзико-математичне в201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Солод Л.В.
моделювання
_13.00
Аналiз та фiзико-математичне в201пр/лаб.робОВ,К та ТГПдоц.Солод Л.В.
моделювання
~Четвер
_11.00
Удосконалення систем ТГПВв201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Колесник I.О.
_13.00
Удосконалення систем ТГПВв201практикаОВ,К та ТГП
копія 17.08.2022