ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 6.

.
ВВ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Моделювання прогноз.стану мереж лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
ВВ
_13.00
Оптимiзацiя та надiйнiсть системлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Вiвторок
_11.00ч
Сучаснi прилади для лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
експер.дослiджень
_13.00
Ноуковi дослiдження в галузi ВП ВВлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Четвер
_11.00
Сучаснi прилади для 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
експер.дослiджень
_13.00
Ноуковi дослiдження в галузi ВП ВВ012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
~П`ятниця
_8.00ч
Моделювання прогноз.стану мереж 388лаб.роботаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
ВВ
_9.30
Моделювання прогноз.стану мереж 388практикаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
ВВ
_11.00
Оптимiзацiя та надiйнiсть систем388практикаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
.
ГIЗ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Монiторинг та охорона земельлекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Гряник В.О.
_13.00
Монiторинг та охорона земельлекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Гряник В.О.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Вiвторок
_8.00
Теорiя науки та методологiя н/длекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
_9.30
Органiзацiя науково-досл.роб.маг.лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
_13.00ч
Програмно-апаратне забезп.геод.та лекцiяАвт.дор,геод.зем.проф.Боклаг В.А.
землеустр.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Середа
_8.00
Монiторинг та охорона земель421апрактикаАвт.дор,геод.зем.доц.Гряник В.О.
_9.30
Iноземна мова516практикаIноземн.мовидоц.Шашкiна Н.I.
~Четвер
_11.00
Органiзацiя науково-досл.роб.маг.422апрактикаАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
_13.00ч
Програмно-апаратне забезп.геод.та 422апрактикаАвт.дор,геод.зем.проф.Боклаг В.А.
землеустр.
.
ЕКО-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Планування наукового лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Ткач Н.О.
експерименту
_13.00
Методологiя та органiзацiя наукових лекцiяЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
дослiджень
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Вiвторок
_9.30
Пiдвищення екологiчноi безпеки лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
урбоек.
_11.00
БiометрологiялекцiяЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
_13.00
Системний аналiз якостi лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
навкол.середовища
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Середа
_9.30
Пiдвищення екологiчноi безпеки в209практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
урбоек.
_11.00
Бiометрологiяв209практикаЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
_13.00ч
Системний аналiз якостi 169бпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
навкол.середовища
_13.00з
Методологiя та органiзацiя наукових в205лаб.роботаЕкологiї та ОНСпроф.Яковишина Т.Ф.
дослiджень
.
ТГПВ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Удосканалення системТГПВ i лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Колесник I.О.
вентиляц.
_13.00
Теоретичнi.науковi лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
експер.дослiдження
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Вiвторок
_9.30
Альтернативне теплове обл.систем лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
цив.iнженерii
_11.00
Аналiз та фiзико-математичне лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Солод Л.В.
моделювання
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Середа
_9.30
Альтернативне теплове обл.систем 169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
цив.iнженерii
_11.00
Аналiз та фiзико-математичне 169апр/лаб.ОВ,К та ТГПдоц.Солод Л.В.
моделювання
~П`ятниця
_8.00
Удосканалення системТГПВ i 169бпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Колесник I.О.
вентиляц.
_9.30
Теоретичнi.науковi 169бпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
експер.дослiдження
.
ЦБ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Експертиза з охорони працi з урах. лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
т/ф
_11.00
Психологiя безпеки в лекцiяБЖДдоц.Крекнiн К.А.
надзв.ситуацiях
_13.00
Безпека працi при виконання лекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
роб.пiдв.небезп.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Вiвторок
_8.00
Вплив стану середовища на умови лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
працi
_9.30
Економiчнi аспекти охорони працiлекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00
Науковава-досллiдна робота в лекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
галузи безп.
_13.00
Промислова безпекалекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Середа
_11.00з
Економiчнi аспекти охорони працi163практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_13.00з
Науковава-досллiдна робота в 309апрактикаБЖДдоц.Берлов О.В.
галузи безп.
копія 29.09.2023