ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад сесiї. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 2.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_ВВ-17_
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.10.06.20198.00в60211.06.201910.00в602
Планування мiстст.в.Трошин М.Ю.14.06.20198.00427в15.06.201910.00427в
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.19.06.20198.0016220.06.201910.00162
Опiр матерiалiвдоц.Зеленський А.Г25.06.20198.00в10226.06.201910.00в102
_ВВ-18ст_
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.10.06.20198.00в60211.06.201910.00в602
Планування мiстст.в.Трошин М.Ю.14.06.20198.00427в15.06.201910.00427в
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.19.06.20198.0016220.06.201910.00162
Опiр матерiалiвдоц.Зеленський А.Г25.06.20198.00в10226.06.201910.00в102
_ЕКО-17_
Ландшафтна екологiядоц.Саньков П.М.10.06.20198.00427в11.06.201910.00427в
Українська мова (за проф.спрям.)доц. Рощина14.06.20198.00в60315.06.201910.00в603
Грунтознавстводоц.Щербак О.С.18.06.20198.00в10119.06.201910.00в101
Фiтомелiорацiядоц.Щербак О.С.22.06.20198.00в20924.06.201910.00в209
Аналiтична хiмiя та санiтарно-хiмiч.аналiздоц.Амiруллоєва Н.В.26.06.20198.0021727.06.201910.00217
_ТБК-17_
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.10.06.20198.00в60211.06.201910.00в602
Планування мiстст.в.Трошин М.Ю.14.06.20198.00427в15.06.201910.00427в
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.19.06.20198.0016220.06.201910.00162
Опiр матерiалiвдоц.Зеленський А.Г25.06.20198.00в10226.06.201910.00в102
_ТБК-18ст_
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.10.06.20198.00в60211.06.201910.00в602
Планування мiстст.в.Трошин М.Ю.14.06.20198.00427в15.06.201910.00427в
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.19.06.20198.0016220.06.201910.00162
Опiр матерiалiвдоц.Зеленський А.Г25.06.20198.00в10226.06.201910.00в102
_ТГПВ-17_
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.11.06.20198.00в60212.06.201910.00в602
Планування мiст i транспортст.в.Трошин М.Ю.15.06.20198.00427в18.06.201910.00427в
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.20.06.20198.0016221.06.201910.00162
Опiр матерiалiвдоц.Зеленський А.Г26.06.20198.00в10227.06.201910.00в102
_ТГПВ-18ст_
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.11.06.20198.00в60212.06.201910.00в602
Планування мiст i транспортст.в.Трошин М.Ю.15.06.20198.00427в18.06.201910.00427в
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.20.06.20198.0016221.06.201910.00162
Опiр матерiалiвдоц.Зеленський А.Г26.06.20198.00в10227.06.201910.00в102