ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 2.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~ВВ-19
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Ткач О.В.12.05.20218.00в60213.05.202110.00в602
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.18.05.20218.0016219.05.202110.00162
Опiр матерiалiвдоц.Варяничко М.О.22.05.20218.00в10524.05.202110.00в105
Теорiя опрац.геодез.вимiрiвдоц.Нечитайло М.П.27.05.20218.0001228.05.202110.00012
~ЕКО-19
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Ткач О.В.12.05.20218.00в60213.05.202110.00в602
Фштомелiорацiядоц.Корабльова А.I.15.05.20218.00в10617.05.202110.00в106
Аналiтична хiмiя та санiтарно-хiмiч.аналiздоц.Амiруллоєва Н.В.20.05.20218.0021721.05.202110.00217
Грунтознавствопроф.Яковишина Т.Ф.24.05.20218.00в10625.05.202110.00в106
Ландшафтна архiтектурадоц.Саньков П.М.28.05.20218.00427а29.05.202110.00427а
~ЗУК-19+ст
Теорiя опрац.геод.вимiрiвпроф.Могильний С.Г.11.05.20218.0042212.05.202110.00422
Земельне правоас.Скачедуб С.А.15.05.20218.00в40117.05.202110.00в401
Геодезiядоц.Iшутiна Г.С.20.05.20218.0042221.05.202110.00422
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Ткач О.В.21.05.20218.00в60825.05.202110.00в608
Основи монiторингу прогр.доц.Фененко В.I.28.05.20218.0041829.05.202110.00418
~ТГПВ-19
Термодинамiкаст.в.Березюк Г.Г.13.05.20218.00в20214.05.202110.00в202
Опiр матерiалiвдоц.Варяничко М.О.18.05.20218.00в10519.05.202110.00в105
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Ткач О.В.22.05.20218.00в60824.05.202110.00в608
Будiвельне матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.27.05.20218.0016528.05.202110.00165
~ЦБ-19
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Ткач О.В.12.05.20218.00в60213.05.202110.00в602
Технiчна механiкапроф.Слободянюк С.О17.05.20218.00каф.18.05.202110.00каф.
Культура безпекидоц.Налисько М.М.24.05.20218.00каф.25.05.202110.00каф.
Виробнича санiтарiядоц.Чередниченко Л.А.26.05.20218.00каф.27.05.202110.00каф.
копія 21.04.2021