ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
15.11.2021

Розклад сесiї. 1 семестр. 2021/2022 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 2.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~ВВ-20
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.14.12.20218.00427б15.12.202110.00427б
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.18.12.20218.0001220.12.202110.00012
Водна iнженерiя та воднi технологiiдоц.Нагорна О.К.23.12.20218.0001224.12.202110.00012
Фiлософiядоц.Марченко В.О.24.12.20218.00в70328.12.202110.00в703
Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.30.12.20218.00в901а31.12.202110.00в901а
~ГiЗ-20
Землевпоряднi вишукуваннядоц.Кульбака О.М.13.12.20218.0041914.12.202110.00419
Геодезiядоц.Iшутiна Г.С.17.12.20218.0041818.12.202110.00418
Вища математикадоц.Осипчук М.М.21.12.20218.0035122.12.202110.00351
Фiлософiядоц.Марченко В.О.24.12.20218.00в70328.12.202110.00в703
~ЕКО-20
Органiчна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.15.12.20218.0021716.12.202110.00217
Метрологiя i клiматологiядоц.Гiльов В.В.18.12.20218.00в20920.12.202110.00в209
Фiлософiядоц.Марченко В.О.23.12.20218.00в70324.12.202110.00в703
Загальна екологiя та неоекологiяпроф.Яковишина Т.Ф.28.12.20218.00в20929.12.202110.00в209
~ТГПВ-20
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.13.12.20218.00427б14.12.202110.00427б
Основи гiдравлiки та ВВдоц.Нестерова О.В.17.12.20218.0001218.12.202110.00012
Фiлософiядоц.Марченко В.О.22.12.20218.00в70323.12.202110.00в703
Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.24.12.20218.00в901а28.12.202110.00в901а
Технiчна термодинамiкаст.в.Березюк Г.Г.30.12.20218.00в20231.12.202110.00в202
~ЦБ-20
Технiчна механiкадоц.Погасiй О.А.14.12.20218.00в10215.12.202110.00в102
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.18.12.20218.0001220.12.202110.00012
Фiлософiядоц.Марченко В.О.23.12.20218.00в70324.12.202110.00в703
Електробезпекапроф.Бєлiков А.С.28.12.20218.00в130129.12.202110.00в1301
копія 17.11.2021