ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 1.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~ВВ -20
Iноземна мовадоц.Суворова С.А.13.05.20218.0051514.05.202110.00515
Фiзикадоц.Соколовський С.О.17.05.20218.0040718.05.202110.00407
Iнженерна геодезiядоц.Ландо Є.О.21.05.20218.0042222.05.202110.00422
Теоретична механiкадоц.Погасiй О.А.27.05.20218.00в10728.05.202110.00в107
~ЕКО-20
Бiологiядоц.Тимошенко О.А.11.05.20218.00в20512.05.202110.00в205
Хiмiя з основами бiогеохiмiiдоц.Амiруллоєва Н.В.15.05.20218.0021717.05.202110.00217
Iноземна мовав.Плахтiй А.О.20.05.20218.0051321.05.202110.00513
Вища математикадоц.Осипчук М.М.24.05.20218.0035325.05.202110.00353
Iнформатика та системологiяпроф.Корхiн А. С.28.05.20218.0035129.05.202110.00351
~ЗУК-20
Iноземна мовав.Левицька С.I.12.05.20218.0051313.05.202110.00513
Фiзикадоц.Веселова С.I.17.05.20218.0041218.05.202110.00412
Геологiя та геоморфологiядоц.Грабовець О.М.21.05.20218.00в90522.05.202110.00в905
Топографiядоц.Iшутiна Г.С.26.05.20218.0041827.05.202110.00418
~ТГПВ-20
Iноземна мовав.Чижикова I.В.13.05.20218.0051314.05.202110.00513
Фiзикадоц.Соколовський С.О.17.05.20218.0040718.05.202110.00407
Iнженерна геодезiядоц.Ландо Є.О.21.05.20218.0042222.05.202110.00422
Теоретична механiкадоц.Погасiй О.А.27.05.20218.00в10728.05.202110.00в107
~ЦБ-20
Iноземна мовав.Задунай В.В.13.05.20218.0045214.05.202110.00452
Фiзикадоц.Веселова С.I.17.05.20218.0041218.05.202110.00412
Матерiалознавство та техн.мат-лiдоц.Бондаренко С.В.21.05.20218.0016222.05.202110.00162
Безпека життєдiял. i осн. екологiїдоц.Карасьов О.Г.26.05.20218.0040427.05.202110.00404
копія 21.04.2021