ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад сесiї. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 1.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_ВВ -18_
Iноземна мовав.Божок О.I.10.06.20198.00516а11.06.201910.00516а
Теоретична механiкадоц.Дьомiн Г.К.14.06.20198.0052115.06.201910.00521
Вища математикадоц.Левкович О.О.18.06.20198.0051919.06.201910.00519
Iнженерна геодезiядоц.Трегуб О.В.22.06.20198.0042224.06.201910.00422
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.26.06.20198.0041227.06.201910.00412
_ЕКО-18_
Iноземна мовав.Божок О.I.10.06.20198.00516а11.06.201910.00516а
Iнформатика та системологiяпроф.Корхiн А. С.14.06.20198.0035315.06.201910.00353
Бiологiяпроф.Шматков Г.Г.18.06.20198.00в20919.06.201910.00в209
Хiмiя з основами бiогеохiмiiдоц.Амiруллоєва Н.В.22.06.20198.0021724.06.201910.00217
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.26.06.20198.0035227.06.201910.00352
_ТБК-18_
Iноземна мовав.Божок О.I.10.06.20198.00516а11.06.201910.00516а
Теоретична механiкадоц.Дьомiн Г.К.14.06.20198.0052115.06.201910.00521
Вища математикадоц.Левкович О.О.18.06.20198.0051919.06.201910.00519
Iнженерна геодезiядоц.Трегуб О.В.22.06.20198.0042224.06.201910.00422
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.26.06.20198.0041227.06.201910.00412
_ТГПВ-18_
Iноземна мовав.Щетинникова О.О.10.06.20198.0052511.06.201910.00525
Теоретична механiкадоц.Дьомiн Г.К.14.06.20198.0052115.06.201910.00521
Вища математикадоц.Левкович О.О.18.06.20198.0051919.06.201910.00519
Iнженерна геодезiядоц.Трегуб О.В.22.06.20198.0042224.06.201910.00422
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.26.06.20198.0041227.06.201910.00412