ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
17.01.2024

Розклад для викладача ( Архiтектурний ф-т ). 2 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Арх.проект.та мiст. Архiтектури Дизайну та РАС Нар.геом.та граф. Осн. архiтектури Укр. док. та IД

.
Арх.проект.та мiст.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Понедiлок
14.30зАрхiтектурне проєктуваннялекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
~ас.Денисенко О.В.
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-4п
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-4п
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування451практика
АРХ-22-4п
9.30Архiтектурне проєктування451практика
АРХ-22-4п
~ас.Самойленко Є.В.
_Понедiлок
13.00Архiтектура внутрiшн. простору буд.i комплексiвлекцiя
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-5п
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-5п
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування451практика
АРХ-22-5п
9.30Архiтектурне проєктування451практика
АРХ-22-5п
~ас.Шестакова О.М.
_Вiвторок
13.00Iнж. пiдготовка територiй. Iнж.благ.тер.i тран.лекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування451практика
АРХ-20-1
9.30Архiтектурне проєктування451практика
АРХ-20-1
11.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-5п
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-5п
_Четвер
8.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
11.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-20-1
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-20-1
11.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-5п
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-5п
~доц.Воробйов В.В.
_Понедiлок
9.30Науковi дослiдження i експеримент. проєкт.лекцiя
АРХ-23-2мн
11.00Основи мiстобудуваннялекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
~доц.Невгомонний Г.У.
_Вiвторок
11.00Енергоефективнi технологiї в архiтектурiлекцiя
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
~доц.Цимбалова Т.А.
_Вiвторок
13.00Теоретичнi основи сучасної архiтектурилекцiя
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
_Середа
11.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
_П`ятниця
11.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
~ст.в.Болдирєва О.Г.
_Понедiлок
9.30Теорiя архiтектурного проєктуваннялекцiя
АРХ-22-1
АРХ-22-2
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-1
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-1
11.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
_Четвер
8.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
11.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-1
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-1
11.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-4п
~ст.в.Подолинний С.I.
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування451практика
АРХ-20-4п
9.30Архiтектурне проєктування451практика
АРХ-20-4п
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-20-4п
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-20-4п
~ст.в.Речиц О.А.
_Понедiлок
9.30Арх.конструкцiї будiвель i споруд (скл.конс.)лекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-2
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-2
11.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-2
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-2
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-2
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-22-2
11.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-2
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-2
~ст.в.Швець I.А.
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування451практика
АРХ-20-5п
9.30Архiтектурне проєктування451практика
АРХ-20-5п
11.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-1
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-1
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-20-5п
9.30Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-20-5п
11.00чАрхiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-1
13.00Архiтектурне проєктування455практика
АРХ-21-1
~ст.в.Шило О.С.
_Понедiлок
13.00Теорiя архiтектурного проєктуваннялекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п

.
Архiтектури
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Дьяченко О.С.
_Середа
9.30чАрхiтектура будiвель та споруд427апрактика
ТБК-22
11.00чАрхiтектура будiвель та споруд428бпрактика
ПЦБ-23ст
13.00Архiтектурна фiзика (клiмат.)427впрактика/ лаб.
АРХ-20-5п
14.30Архiтектурна фiзика (клiмат.)427впрактика/ лаб.
АРХ-20-4п
~доц.Маковецький Б.I.
_Вiвторок
8.00Архiтектурна фiзика (клiмат.)лекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
9.30чПланування та розвиток територiйлекцiя
ГIЗ-20
11.00Iнженерний благоустрiй мiської забудовилекцiя
ДН-23-2мн
14.30чIнженерна пiдгот.мiск.територiйлекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_Середа
9.30чIнженерний благоустрiй мiської забудови427впрактика
ДН-23-2мн
9.30зПланування та розвиток територiй427апрактика
ГIЗ-20
11.00Архiтектурна фiзика (клiмат.)427впрактика/ лаб.
АРХ-20-1
13.00чIнженерна пiдгот.мiск.територiй427апрактика
ВВ-22-1
13.00зIнженерна пiдгот.мiск.територiй108практика
ТГПВ-22-2
14.30чIнженерна пiдгот.мiск.територiй108практика
ТГПВ-22-1
14.30зIнженерна пiдгот.мiск.територiй427апрактика
ВВ-22-2
~проф.Разумова О.В.
_Понедiлок
13.00зЛандшафтна архiтектуралекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_Вiвторок
11.00Мiст.осн. рекон. та звед.сучас.мiськ.заб.буд.i сп.лекцiя
ДН-23-1мн
_Середа
11.00зЛандшафтна архiтектура427апрактика
ВВ-22-2
13.00зЛандшафтна архiтектура427апрактика
ТГПВ-22-1
14.30зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактика
АДА-22
АДА-22-2
_Четвер
8.00зЛандшафтна архiтектура427апрактика
ВВ-22-1
9.30зЛандшафтна архiтектура427апрактика
ТГПВ-22-2
11.00зМiст.осн. рекон. та звед.сучас.мiськ.заб.буд.i сп.406практика
ДН-23-1мн
~проф.Саньков П.М.
_Понедiлок
11.00чАрхiтектура будiвель та спорудлекцiя
ЦБ-22-1
ЦБ-22-2
14.30Ландшафтна архiтектуралекцiя
ЕКО-22
_Середа
9.30чАрхiтектура будiвель та споруд427Бпрактика
ЦБ-22-2
11.00чАрхiтектура будiвель та споруд427апрактика
ЦБ-22-1
~ст.в.Литвин О.Є.
_Середа
13.00чАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактика
ПЦБ-22-1
13.00зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактика
ПЦБ-22-2
14.30чАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактика
ПЦБ-22-4п
~ст.в.Палагiна Л.П.
_Понедiлок
11.00чАрхiтектура будiвель та спорудлекцiя
ЦБ-22-1
ЦБ-22-2
11.00Арх.конструкцiї будiвель i споруд (пром.)лекцiя
АРХ-22-1
АРХ-22-2
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
~ст.в.Тимошенко Л.О.
_Понедiлок
9.30Екологiчний аналiз проектiв в буд-вiлекцiя
ЕКО-23м
_Вiвторок
9.30Архiтектура будiвель та спорудлекцiя
АДА-22
АДА-22-2
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
ТБК-22
_Середа
11.00зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактика
ПЦБ-22-3
_Четвер
9.30зЕкологiчний аналiз проектiв в буд-вi412практика
ЕКО-23м

.
Дизайну та РАС
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Заболотня Т.О.
_Вiвторок
9.30Комп`ютерне моделюванняпрактика
ДС-22
13.00Комп`ютерне моделюванняпрактика
ДС-21
14.30зКомп`ютерне моделюванняпрактика
ДС-21
~ас.Полюшкiн С.С.
_Середа
8.00Дизайн-проєктування481практика
ДС-23-1
ДС-23-2
11.00Архiтектурне проєктування481практика
АРХ-21-5п
11.00Дизайн-проєктування482практика
ДС-21
13.00Архiтектурне проєктування481практика
АРХ-21-5п
13.00Дизайн-проєктування482практика
ДС-21
_Четвер
9.30Дизайн-проєктування481практика
ДС-21
11.00Дизайн-проєктування381практика
ДС-21
_П`ятниця
8.00Дизайн-проєктування481практика
ДС-23-1
ДС-23-2
9.30Дизайн-проєктування481практика
ДС-23-1
ДС-23-2
11.00чАрхiтектурне проєктування491практика
АРХ-21-5п
13.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-21-5п
~ас.Суворова Т.О.
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-1
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-1
11.00Архiтектурне проєктування481практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
13.00Архiтектурне проєктування481практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
_Четвер
8.00зДизайн-проєктування482практика
ДС-22
9.30Дизайн-проєктування482практика
ДС-22
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-1
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-1
9.30Дизайн-проєктування482практика
ДС-22
11.00чАрхiтектурне проєктування491практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
11.00Дизайн-проєктування482практика
ДС-22
13.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
~доц.Грiманов А.О.
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-5п
8.00чНатурнi обстеження (предм.)482практика
ДС-22
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-5п
11.00Архiтектурне проєктування481практика
АРХ-21-4п
13.00Архiтектурне проєктування481практика
АРХ-21-4п
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-5п
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-5п
11.00чАрхiтектурне проєктування491практика
АРХ-21-4п
13.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-21-4п
~доц.Ковальчук О.П.
_Вiвторок
8.00Методологiя проєктування арх. середовищалекцiя
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
_Четвер
8.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
11.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
~доц.Славiнська О.О.
_Середа
8.00Дизайн-проєктування481практика
ДС-23-1
ДС-23-2
_П`ятниця
8.00Дизайн-проєктування481практика
ДС-23-1
ДС-23-2
9.30Дизайн-проєктування481практика
ДС-23-1
ДС-23-2
~доц.Товстик Т.М.
_Понедiлок
13.00Дизайн архiтектурного середовищалекцiя
КН-23м
_Четвер
8.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
11.00чДизайн архiтектурного середовища107практика
КН-23м
11.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
~доц.Харлан О.В.
_Понедiлок
9.30зIсторiя архiтектури та мiстобудуваннялекцiя
КН-21+ст
11.00Iсторiя i теорiя архiтектурилекцiя
ДС-21
_Четвер
11.00зIсторiя архiтектури та мiстобудування522практика
КН-21+ст
~доц.Харченко К.С.
_Понедiлок
9.30чОснови колористикилекцiя
ДС-23-1
ДС-23-2
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-4п
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-4п
13.00Композицiя491практика
ДС-23-2
_Четвер
8.00Композицiя381практика
ДС-23-1
9.30Основи колористики381практика
ДС-23-1
11.00Основи колористики481практика
ДС-23-2
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-4п
9.30Архiтектурне проєктування491практика
АРХ-20-4п
~доц.Черкасова
_Понедiлок
14.30Натурнi обстеження i моделюван. арх.серед.лекцiя
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
~доц.Янковська Л.Є.
_Понедiлок
9.30Iсторiя i теорiя дизайнулекцiя
ДС-22
11.00Iсторiя i теорiя дизайнулекцiя
ДС-23-1
ДС-23-2
_Вiвторок
11.00Методологiя дизайну (пром.диз.)лекцiя
ДС-21
_Четвер
8.00зМетодологiя дизайну (пром.диз.)481практика
ДС-21
11.00Формоутворення i худож. конструювання482практика
ДС-22
~ст.в.Куницька Я.С.
_Середа
11.00Дизайн-проєктування482практика
ДС-21
13.00Дизайн-проєктування482практика
ДС-21
_Четвер
9.30Дизайн-проєктування481практика
ДС-21
11.00Дизайн-проєктування381практика
ДС-21
~ст.в.Малиновська Т.С.
_Понедiлок
9.30Ландшафтний дизайн, дендрологiялекцiя
ДС-21
11.00Натурнi обстеження (предм.)лекцiя
ДС-22
13.00чКомпозицiялекцiя
ДС-23-1
ДС-23-2

.
Нар.геом.та граф.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Сiренок К.О.
_Середа
14.30Нарисна геометрiя ВIМ технологiii1006практика
ТГПВ-23
~доц.Сопiльняк А.М.
_Середа
11.00Нарисна геометрiя ВIМ технологii1006практика
ЦБ-23
13.00Проектув.життєвого циклу будза крит.стiйкого роз.307практика
ВIМ-23м
_Четвер
9.30Комп`ютерна графiка в середовище AutoCAD1007практика
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
11.00Комп'ютерн.графiка в серед.Auto CAD1007практика
АДА-23
ТБК-23
11.00Основи ВIМ технологii1006практика
АДА-23
ТБК-23
_П`ятниця
9.30Комп`ютерна графiка в середовище AutoCAD1007практика
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
~доц.Титюк А.А.
_Четвер
9.30Основи Bim- технологiї (Revit)1006практика
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
_П`ятниця
9.30Основи Bim- технологiї (Revit)1006практика
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
~доц.Янковська Л.Є.
_Середа
11.00чНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-2
11.00зНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-4п
_Четвер
8.00чНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-1
9.30чНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-5п
~доц.Ярова Т.П.
_Середа
11.00чНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-2
11.00зНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-4п
_Четвер
8.00чНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-1
9.30чНарисна геометрiя307практика
АРХ-23-5п
11.00Креслення i нарисна геометрiя307практика
ОМ-23
~ст.в.Середа С.Ю.
_Вiвторок
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна комп. графiкалекцiя
АТ-23
БМО-23
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна комп. графiкалекцiя
БМО-23д
_Середа
9.30Нарисна геометрiя та iнженерна комп. графiка1007практика
АТ-23
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна комп. графiка1007практика
БМО-23
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна комп. графiка1007практика
БМО-23д
13.00Нарисна геометрiя ВIМ технологii1006практика
ВВ-23-2
_Четвер
9.30Основи Bim- технологiї (Revit)454практика
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
11.00Комп'ютерн.графiка в серед.Auto CAD1007практика
АДА-23
ТБК-23
11.00Основи ВIМ технологii1006практика
АДА-23
ТБК-23
14.30Нарисна геометрiя ВIМ технологii1006практика
ВВ-23-1
_П`ятниця
9.30Основи Bim- технологiї (Revit)454практика
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4

.
Осн. архiтектури
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Вiвторок
8.00Рисунок. Живопис i теор.кольорулекцiя
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
_Середа
9.30Рисунок i живопис5005практика
ДС-21
_П`ятниця
9.30Рисунок i живопис5006практика
ДС-21
~ас.Захарчук Н.В.
_Середа
8.00зЖивопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-23-5п
11.00чЖивопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-23-4п
_Четвер
8.00Рисунок5003практика
АРХ-23-4п
11.00Рисунок5003практика
АРХ-23-5п
14.30Рисунок5003практика
АРХ-22-5п
_П`ятниця
11.00Живопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-22-4п
13.00Рисунок5003практика
АРХ-22-4п
14.30Живопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-22-5п
~ас.Зобенко Ю.О.
_Вiвторок
8.00зАкадемiчна скульптура172практика
ОМ-23
9.30Академiчна скульптура172практика
ОМ-23
_Середа
14.30Скульптура172практика
ДС-23-1
_Четвер
9.30Скульптура172практика
ДС-23-2
_П`ятниця
8.00Художня керамiка172практика
ОМ-22
9.30Художня керамiка172практика
ОМ-22
~ас.Коц О.С.
_Середа
8.00Рисунок5003практика
АРХ-23-2
11.00зЖивопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-23-2
13.00Архiтектурне проєктування512практика
АРХ-23-2
14.30чАрхiтектурне проєктування512практика
АРХ-23-2
14.30Живопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-22-2
_Четвер
9.30чАрхiтектурна композицiя520практика
АРХ-22-2
_П`ятниця
9.30чАрхiтектурна композицiя512практика
АРХ-23-2
11.00Архiтектурне проєктування519практика
АРХ-23-2
13.00Архiтектурне проєктування519практика
АРХ-23-2
14.30Рисунок5003практика
АРХ-22-2
~ас.Просвєтова Ю.В.
_Середа
9.30Рисунок i живопис5003практика
ДС-22
11.00Рисунок i живопис5003практика
ДС-23-2
13.00Рисунок i живопис5003практика
ДС-23-1
_П`ятниця
11.00чРисунок i живопис5003практика
ДС-23-2
11.00зРисунок i живопис5003практика
ДС-23-1
13.00Рисунок i живопис5005практика
ДС-22
~ас.Руденко
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-5п
9.30Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-5п
13.00Архiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
14.30чАрхiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
_Четвер
9.30чАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-22-4п
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-5п
9.30чАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-23-4п
9.30Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-5п
11.00Архiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
13.00Архiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
~ас.Стоянова Г.О.
_Середа
11.00чАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-22-5п
13.00Архiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
14.30чАрхiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
_Четвер
9.30чАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-22-4п
_П`ятниця
9.30чАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-23-4п
9.30зАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-23-5п
11.00Архiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
13.00Архiтектурне проєктування521практика
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
~ас.Тимошенко В.М.
_Вiвторок
9.30чТехнологiя декоратив. мистецтвалекцiя
ОМ-22
_Середа
11.00Технологiя декоратив. мистецтва522практика
ОМ-22
_Четвер
9.30чАкадемiчний живопис5005практика
ОМ-22
9.30зТехнологiя декоратив. мистецтва521практика
ОМ-22
11.00Академiчний живопис5005практика
ОМ-22
_П`ятниця
11.00Академiчний рисунок5006практика
ОМ-22
13.00зАкадемiчний рисунок5006практика
ОМ-22
~доц.Гаврилов О.I.
_Середа
11.00зАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-22-1
13.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
14.30чАрхiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
14.30Рисунок5003практика
АРХ-22-1
_Четвер
8.00Живопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-22-1
9.30Рисунок5003практика
АРХ-23-1
11.00чАрхiтектурна композицiя522практика
АРХ-23-1
_П`ятниця
9.30чЖивопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-23-1
11.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
13.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
~доц.Мосендз О.О.
_Понедiлок
8.00Теорiя архiтектурного проєктуваннялекцiя
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
11.00Iсторiя мистецтва та арх. Українилекцiя
ОМ-22
~доц.Никицький В.В.
_Середа
11.00зАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-22-1
13.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
14.30чАрхiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
14.30Рисунок5003практика
АРХ-22-1
_Четвер
8.00Живопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-22-1
9.30Рисунок5003практика
АРХ-23-1
11.00чАрхiтектурна композицiя522практика
АРХ-23-1
_П`ятниця
9.30чЖивопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-23-1
11.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
13.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-23-1
~доц.Половна-Васильєва
_Понедiлок
9.30чКомпозицiя, матер.i тех. вик.худож.роб.лекцiя
ОМ-23
9.30зКольрознавство, полiхр. творiв мистец.лекцiя
ОМ-23
_Вiвторок
11.00Кольрознавство, полiхр. творiв мистец.512практика
ОМ-23
14.30чКольрознавство, полiхр. творiв мистец.512практика
ОМ-23
_Середа
13.00Академiчний живопис5006практика
ОМ-23
14.30Академiчний живопис5006практика
ОМ-23
_П`ятниця
8.00Академiчний рисунок5003практика
ОМ-23
9.30чАкадемiчний рисунок5003практика
ОМ-23
9.30зКомпозицiя, матер.i тех. вик.худож.роб.512практика
ОМ-23
11.00Композицiя, матер.i тех. вик.худож.роб.512практика
ОМ-23
~доц.Ревський I.С.
_Понедiлок
9.30Iсторiя регiональної архiтектурилекцiя
КЕР-23
11.00Iсторiя i теорiя мистецтва та архiтектурилекцiя
ОМ-23
_Вiвторок
9.30Основи реконструкцiї iсторич. арх. серед.лекцiя
АРХ-23-1мп
АРХ-23-2мн
11.00Сучасне архiтектурне формоутвореннялекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
~доц.Успенський М.С.
_Вiвторок
9.30Архiтектурна композицiялекцiя
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
11.00Сучасне архiтектурне формоутвореннялекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
_Середа
13.00Архiтектурне проєктування512практика
АРХ-23-2
14.30чАрхiтектурне проєктування512практика
АРХ-23-2
_Четвер
9.30зСучасне архiтектурне формоутворення522практика
АРХ-21-5п
11.00чСучасне архiтектурне формоутворення521практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
11.00зСучасне архiтектурне формоутворення521практика
АРХ-21-4п
_П`ятниця
9.30чАрхiтектурна композицiя512практика
АРХ-23-2
11.00Архiтектурне проєктування519практика
АРХ-23-2
13.00Архiтектурне проєктування519практика
АРХ-23-2
~проф.Ревський С.Б.
_Вiвторок
9.30Iсторiя архiтектури та мiстобудуваннялекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
~ст.в.Кулiченко Н.В.
_Вiвторок
11.00Iсторiя архiтектури i мiстобудуваннялекцiя
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
13.00Iсторiя архiтектури та мiстобудуваннялекцiя
АРХ-22-1
АРХ-22-2
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування520практика
АРХ-22-1
АРХ-22-2
9.30Архiтектурне проєктування520практика
АРХ-22-1
АРХ-22-2
_Четвер
9.30чАрхiтектурна композицiя520практика
АРХ-22-2
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування520практика
АРХ-22-1
АРХ-22-2
9.30Архiтектурне проєктування520практика
АРХ-22-1
АРХ-22-2
~ст.в.Славiнська Г.М.
_Вiвторок
9.30Архiтектурна композицiялекцiя
АРХ-22-1
АРХ-22-2
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
_Середа
8.00чАрхiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-4п
9.30Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-4п
11.00чАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-22-5п
13.00Архiтектурне проєктування522практика
АРХ-23-5п
14.30чАрхiтектурне проєктування522практика
АРХ-23-5п
_Четвер
14.30Рисунок5003практика
АРХ-22-5п
_П`ятниця
8.00Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-4п
9.30зАрхiтектурна композицiя521практика
АРХ-23-5п
9.30Архiтектурне проєктування517практика
АРХ-22-4п
11.00Архiтектурне проєктування522практика
АРХ-23-5п
13.00Архiтектурне проєктування522практика
АРХ-23-5п
14.30Живопис i теорiя кольору5005практика
АРХ-22-5п

.
Укр. док. та IД
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Протасова А.М.
_Середа
8.00Українська мова (за проф.спрям.)310практика
КН-22-2
9.30Українська мова (за проф.спрям.)271практика
ЕКО-22
11.00Українська мова (за проф.спрям.)310практика
КН-22-1+ст
13.00Українська мова (за проф.спрям.)310практика
ЦБ-22-2
~доц.Бабенко В.А.
_Вiвторок
9.30Iсторiя античної цивiлiзацiїлекцiя
КЕР-23
_Середа
11.00чIсторiя античної цивiлiзацiї279практика
КЕР-23
~доц.Баранник О.Ю.
_Понедiлок
14.30чОснови академiчного пiсьмалекцiя
УМЛ-23
_Середа
8.00Українська мова (за проф.спрям.)279практика
АДА-22
9.30Українська мова (за проф.спрям.)270практика
ГiЗ-22
11.00Українська мова (за проф.спрям.)270практика
ВВ-22-1
_Четвер
8.00Українська мова (за проф.спрям.)279практика
АДА-22-2
9.30Українська мова (за проф.спрям.)171практика
ВВ-22-2
~доц.Богуславська Л.Г.
_Понедiлок
9.30Iсторiя української лiтературилекцiя
УМЛ-23
_Середа
8.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)328апрактика
АРХ-22-2
14.30Українська мова (за проф.спрям.)328апрактика
АРХ-22-4п
_Четвер
8.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)328апрактика
АРХ-22-2
8.00зIсторiя української лiтератури309апрактика
УМЛ-23
9.30Українська мова (за проф.спрям.)217практика
АРХ-22-1
11.00Українська мова (за проф.спрям.)217практика
АРХ-22-5п
14.30Українська мова (за проф.спрям.)354практика
ДС-22
~доц.Лисенко Г.I.
_Середа
11.00зДавня iсторiя України279практика
КЕР-23
~доц.Мамчич I.П.
_Понедiлок
13.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)лекцiя
КЕР-23
14.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)лекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23
_Середа
9.30Українська мова (за проф.спрям.)328бпрактика
ПЦБ-23ст
11.00Українська мова (за проф.спрям.)328бпрактика
ПЦБ-22-1
13.00Українська мова (за проф.спрям.)328бпрактика
ПЦБ-22-3
14.30чСучасна українська лiтературна мова270практика
УМЛ-23
_Четвер
8.00Українська мова (за проф.спрям.)328бпрактика
ПЦБ-22-2
9.30Українська мова (за проф.спрям.)328бпрактика
ПЦБ-22-4п
~доц.Рощина Ю.М.
_Середа
9.30Українська мова (за проф.спрям.)328апрактика
ОМ-22
11.00Українська мова (за проф.спрям.)351практика
АУТП 22-2
КМiДМ-22+с
13.00Українська мова (за проф.спрям.)217практика
АУТП-22-1+
14.30зОснови академiчного пiсьма270практика
УМЛ-23
_Четвер
9.30Українська мова (за проф.спрям.)214практика
АТ-22-1+ст
11.00Українська мова (за проф.спрям.)214практика
АТ-22-2
БМО-22 +ст
14.30Українська мова (за проф.спрям.)270практика
ТГПВ-22-2
~доц.Старiк О.В.
_Понедiлок
11.00Археологiя та археологiчна дiяльнiстьлекцiя
КЕР-23
_Четвер
9.30зАрхеологiя та археологiчна дiяльнiсть273практика
КЕР-23
~проф.Євсєєва Г.П.
_Вiвторок
9.30Сучасна українська лiтературна мовалекцiя
УМЛ-23
~ст.в.Волкова С.П.
_Понедiлок
8.00Давня iсторiя Українилекцiя
КЕР-23
~ст.в.Стадник Н.В.
_Середа
8.00Українська мова (за проф.спрям.)271практика
ТБК-22
9.30Українська мова (за проф.спрям.)271практика
ЦБ-22-1
11.00Українська мова (за проф.спрям.)271практика
ТГПВ-22-1
14.30чУкраїнська мова (за проф.спрям.)217практика
ЛОГ-23
МЕН-23
ПУА-23
14.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)279практика
КЕР-23
_Четвер
11.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)322апрактика
МБ-23
МТ-23
МТI-23
_П`ятниця
9.30чУкраїнська мова (за проф.спрям.)п210практика
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
9.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)п107практика
МАГ-23
ФIН-23
копія 26.02.2024