Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
17.01.2024

Розклад занять. 2 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.Архiтектурний. Курс 5.

.
АРХ-23-1мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi та цивiльний захистлекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
_11.00
Пiдприєм.дiяльн. та бiзнес-планув. в лекцiяЕМПпроф.Поповиченко I.В.
арх.i мiст.
_13.00
Архiтектура внутрiшн. простору лекцiяАрх.проект.та мiст.ас.Самойленко Є.В.
буд.i комплексiв
_14.30
Натурнi обстеження i моделюван. лекцiяДизайну та РАСдоц.Черкасова
арх.серед.
~Вiвторок
_8.00
Методологiя проєктування арх. лекцiяДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
середовища
_9.30
Основи реконструкцiї iсторич. арх. лекцiяОсн. архiтектуридоц.Ревський I.С.
серед.
_11.00
Енергоефективнi технологiї в лекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Невгомонний Г.У.
архiтектурi
_13.00
Теоретичнi основи сучасної лекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
архiтектури
~Четвер
_8.00
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
_9.30
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
_11.00
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
.
АРХ-23-2мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Науковi дослiдження i експеримент. лекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Воробйов В.В.
проєкт.
_11.00
Пiдприєм.дiяльн. та бiзнес-планув. в лекцiяЕМПпроф.Поповиченко I.В.
арх.i мiст.
_13.00
Архiтектура внутрiшн. простору лекцiяАрх.проект.та мiст.ас.Самойленко Є.В.
буд.i комплексiв
_14.30
Натурнi обстеження i моделюван. лекцiяДизайну та РАСдоц.Черкасова
арх.серед.
~Вiвторок
_8.00
Методологiя проєктування арх. лекцiяДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
середовища
_9.30
Основи реконструкцiї iсторич. арх. лекцiяОсн. архiтектуридоц.Ревський I.С.
серед.
_11.00
Енергоефективнi технологiї в лекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Невгомонний Г.У.
архiтектурi
_13.00
Теоретичнi основи сучасної лекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
архiтектури
~Четвер
_8.00
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
_9.30
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
_11.00
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Ковальчук О.П.
Архiтектурне проєктування491практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
Архiтектурне проєктування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
копія 26.02.2024