ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.08.2022

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2022/2023 навч.рiк. ф.Архiтектурний. Курс 1.

.
АРХ-22-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектури
_8.00з
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_9.30
Iсторiя мистецтв521лекцiяОсн. архiтектури
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30
Українська мова як iноземнакаф.практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
~Вiвторок
_8.00ч
Рисунок5005практикаОсн. архiтектури
_8.00з
Прикладна математика324практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
_9.30
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_11.00
Архiтектурна композицiя358лекцiяОсн. архiтектури
_13.00
Iсторiя мистецтв521лекцiяОсн. архiтектури
_14.30
Нарисна геометрiя328алекцiяНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
~Середа
_8.00
Архiтектурне проектування519практикаОсн. архiтектури
_9.30
Рисунок5003практикаОсн. архiтектури
_11.00
Українська мова як iноземнакаф.практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
_13.00
Українська мова як iноземнакаф.практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30ч
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_14.30з
Iсторiя мистецтв521лекцiяОсн. архiтектури
~Четвер
_8.00ч
Архiтектурна композицiя519практикаОсн. архiтектури
_8.00з
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
_9.30ч
Прикладна математика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_9.30з
Нарисна геометрiя328алекцiяНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикаIноземн.мовив.Левицька С.I.
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_13.00
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектури
_14.30
Українська мова як iноземнакаф.практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
~П`ятниця
_8.00
Архiтектурне проектування519практикаОсн. архiтектури
_9.30
Архiтектурне проектування519практикаОсн. архiтектури
_11.00
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
_13.00
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
.
АРХ-22-4п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектури
Архiтектурне проектування519практикаОсн. архiтектури
_8.00з
Рисунок5003практикаОсн. архiтектури
_9.30
Iсторiя мистецтв512лекцiяОсн. архiтектури
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
~Вiвторок
_8.00з
Нарисна геометрiя328апрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
Нарисна геометрiя328апрактикаНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
_9.30
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_11.00
Архiтектурна композицiя358лекцiяОсн. архiтектури
_13.00
Iсторiя мистецтв512лекцiяОсн. архiтектури
_14.30
Нарисна геометрiя328алекцiяНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
~Середа
_8.00
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектури
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектури
_9.30
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
_11.00
Рисунок5003практикаОсн. архiтектури
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30ч
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_14.30з
Iсторiя мистецтв512лекцiяОсн. архiтектури
~Четвер
_9.30ч
Прикладна математика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_9.30з
Нарисна геометрiя328алекцiяНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
_13.00
Архiтектурне проектування519практикаОсн. архiтектури
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектури
_14.30
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
~П`ятниця
_8.00
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектури
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектури
_9.30
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектури
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектури
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
_14.30з
Архiтектурна композицiя519практикаОсн. архiтектури
.
ДС-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Композицiя481лекцiяДизайну та РАСст.в.Малиновська Т.С.
_9.30
Рисунок5003практикаОсн. архiтектури
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
~Вiвторок
_8.00
Нарисна геометрiя307лекцiяНар.геом.та граф.доц.Янковська
_9.30
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_13.00ч
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_13.00з
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_14.30
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
~Середа
_8.00
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСв.Янковська
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
_9.30
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСв.Янковська
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
_11.00
Iсторiя i теорiя мистецтва512лекцiяОсн. архiтектури
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30ч
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_14.30з
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Янковська
~Четвер
_8.00
Живопис5005практикаОсн. архiтектури
_9.30ч
Прикладна математика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_9.30з
Композицiя491практикаДизайну та РАСв.Янковська
_11.00
Iноземна мова403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_13.00
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСв.Янковська
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
_14.30ч
Iсторiя i теорiя мистецтва512лекцiяОсн. архiтектури
_14.30з
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСв.Янковська
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
~П`ятниця
_8.00
Дизайн-проектування482практикаДизайну та РАСв.Янковська
Дизайн-проектування482практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Дизайн-проектування482практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
_9.30
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Янковська
_11.00
Iноземна мова403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_13.00
Iноземна мова403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_14.30
Живопис5005практикаОсн. архiтектури
.
ОМ-22
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Академiчний рисуноккаф.практикаОсн. архiтектури
_9.30
Композицiя522лекцiяОсн. архiтектури
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
~Вiвторок
_8.00
Нарисна геометрiя307лекцiяНар.геом.та граф.доц.Янковська
_9.30
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_11.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_13.00ч
Академiчна скульптура172практикаОсн. архiтектури
_13.00з
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_14.30
Академiчний живопис5005практикаОсн. архiтектури
~Середа
_8.00
Академiчний рисунок5003практикаОсн. архiтектури
_9.30
Iсторiя i теорiя мистецтва та 512лекцiяОсн. архiтектури
архiтектури
_11.00
Композицiя521лекцiя/ пракОсн. архiтектури
_13.00
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_14.30ч
Iсторiя та культура України354лекцiяУкр. док. та IДдоц.Перетокiн А.Г.
_14.30з
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Янковська
~Четвер
_8.00
Академiчна скульптура172практикаОсн. архiтектури
_9.30
Академiчна скульптура172практикаОсн. архiтектури
_11.00
Iноземна мова403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_13.00
Iсторiя i теорiя мистецтва та 512лекцiяОсн. архiтектури
архiтектури
_14.30ч
Академiчний живопис5005практикаОсн. архiтектури
_14.30з
Iсторiя i теорiя мистецтва та 512лекцiяОсн. архiтектури
архiтектури
_16.00ч
Академiчний живопис5005практикаОсн. архiтектури
~П`ятниця
_8.00
Академiчний рисунок5003практикаОсн. архiтектури
_9.30
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Янковська
_11.00
Iноземна мова403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_13.00
Iноземна мова403практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_14.30
Композицiя522практикаОсн. архiтектури
копія 17.08.2022