ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк. ф.Архiтектурний. Курс 1.

.
АРХ-20-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикаIноземн.мовив.Iльєва К.А.
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикаIноземн.мовив.Плахтiй А.О.
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикаIноземн.мовив.Iльєва К.А.
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикаIноземн.мовив.Плахтiй А.О.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуридоц.Никицький В.В.
_14.30з
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуридоц.Никицький В.В.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00з
Iнженерна пiдготовка територiй 419практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Кочан С.М.
(осн. геодез.)
~Середа
_9.30
Нарисна геометрiя328бпрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
_11.00
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
_13.00
Архiтектурне проектування521практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування521практикаОсн. архiтектуридоц.Никицький В.В.
_14.30
Архiтектурне проектування521практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування521практикаОсн. архiтектуридоц.Никицький В.В.
~Четвер
_8.00ч
Теорiя архiтектурного проектування521лекцiяОсн. архiтектуридоц.Зєрова А.О.
_9.30
Iсторiя мистецтв. Iсторiя арх. i 512лекцiяОсн. архiтектуридоц.Ревський I.С.
мiстобуд.
_11.00ч
Прикладна математика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00з
Iнженерна пiдготовка територiй 422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Iшутiна Г.С.
(осн. геодез.)
~П`ятниця
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Рисунок5006практикаОсн. архiтектуриас.Прокопенко Л.В.
_13.00ч
Архiтектурна композицiя521практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурна композицiя521практикаОсн. архiтектуридоц.Никицький В.В.
_14.30
Живопис i теорiя кольору5006практикаОсн. архiтектуриас.Прокопенко Л.В.
.
АРХ-20-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Українська мова для iноземцiвв603практикаУкр. док. та IДст.в.Броцька-Ляховецька
О.М.
_9.30
Українська мова для iноземцiвв603практикаУкр. док. та IДст.в.Броцька-Ляховецька
О.М.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Рисунок5005практикаОсн. архiтектуриас.Прокопенко Л.В.
Рисунок5003практикаОсн. архiтектурист.в.Дробиш В.В.
Рисунок517практикаОсн. архiтектурист.в.Никицька Л.В.
_14.30
Живопис i теорiя кольору5005практикаОсн. архiтектуриас.Прокопенко Л.В.
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектурист.в.Дробиш В.В.
Живопис i теорiя кольору517практикаОсн. архiтектурист.в.Никицька Л.В.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя мистецтв. Iсторiя арх. i 521лекцiяОсн. архiтектурипроф.Ревський С.Б.
мiстобуд.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_13.00
Українська мова для iноземцiвв603практикаУкр. док. та IДст.в.Броцька-Ляховецька
О.М.
_14.30
Українська мова для iноземцiвв603практикаУкр. док. та IДст.в.Броцька-Ляховецька
О.М.
~Середа
_9.30ч
Теорiя архiтектурного проектування521лекцiяОсн. архiтектуридоц.Зєрова А.О.
_11.00ч
Прикладна математика504лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00з
Iнженерна пiдготовка територiй 504лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Iшутiна Г.С.
(осн. геодез.)
_13.00
Нарисна геометрiя328бпрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
Нарисна геометрiя328гпрактикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
_14.30з
Iнженерна пiдготовка територiй 419практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Кочан С.М.
(осн. геодез.)
~Четвер
_9.30
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Дербiн С.В.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Коц О.С.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Успенський М.С.
_11.00
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Дербiн С.В.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Коц О.С.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Успенський М.С.
_13.00ч
Архiтектурна композицiя522практикаОсн. архiтектуриас.Коц О.С.
Архiтектурна композицiя522практикаОсн. архiтектуриас.Успенський М.С.
_14.30
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
~П`ятниця
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Дербiн С.В.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Коц О.С.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Успенський М.С.
_13.00з
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Дербiн С.В.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Коц О.С.
Архiтектурне проектування522практикаОсн. архiтектуриас.Успенський М.С.
.
АРХ-20-3
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Українська мова для iноземцiвв602практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
_9.30
Українська мова для iноземцiвв602практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Рисунок5005практикаОсн. архiтектуриас.Прокопенко Л.В.
Рисунок5003практикаОсн. архiтектурист.в.Дробиш В.В.
Рисунок517практикаОсн. архiтектурист.в.Никицька Л.В.
_14.30
Живопис i теорiя кольору5005практикаОсн. архiтектуриас.Прокопенко Л.В.
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектурист.в.Дробиш В.В.
Живопис i теорiя кольору517практикаОсн. архiтектурист.в.Никицька Л.В.
~Вiвторок
_8.00
Iсторiя мистецтв. Iсторiя арх. i 521лекцiяОсн. архiтектурипроф.Ревський С.Б.
мiстобуд.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
_13.00
Українська мова для iноземцiвв602практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
_14.30
Українська мова для iноземцiвв602практикаУкр. док. та IДдоц.Богуславська Л.Г.
~Середа
_9.30ч
Теорiя архiтектурного проектування521лекцiяОсн. архiтектуридоц.Зєрова А.О.
_11.00ч
Прикладна математика504лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00з
Iнженерна пiдготовка територiй 504лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Iшутiна Г.С.
(осн. геодез.)
_13.00
Нарисна геометрiя328бпрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
_14.30ч
Iнженерна пiдготовка територiй 419практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Кочан С.М.
(осн. геодез.)
~Четвер
_9.30
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуриас.Масленнiков I.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектурист.в.Кулiченко Н.В.
_11.00
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуриас.Масленнiков I.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектурист.в.Кулiченко Н.В.
_13.00ч
Архiтектурна композицiя520практикаОсн. архiтектуриас.Масленнiков I.I.
Архiтектурна композицiя520практикаОсн. архiтектурист.в.Кулiченко Н.В.
~П`ятниця
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуриас.Масленнiков I.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектурист.в.Кулiченко Н.В.
_13.00з
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуриас.Масленнiков I.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектуридоц.Гаврилов О.I.
Архiтектурне проектування520практикаОсн. архiтектурист.в.Кулiченко Н.В.
.
АРХ-20-4п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикаIноземн.мовив.Солонець Ю.Л.
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Тимченко К.О.
~Вiвторок
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00ч
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектуриас.Милостюк В.В.
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектуриас.Чорнобрива Т.
_13.00ч
Iнженерна пiдготовка територiй 419практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Кочан С.М.
(осн. геодез.)
_14.30
Друга iноземна мова405практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
Друга iноземна мова452апрактикаIноземн.мовидоц.Тютюнник В.Ю.
~Середа
_8.00
Нарисна геометрiя328бпрактикаНар.геом.та граф.ас.Середа С.Ю.
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
_9.30ч
Архiтектурна композицiя517практикаОсн. архiтектуриас.Милостюк В.В.
Архiтектурна композицiя517апрактикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
_9.30з
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектуриас.Милостюк В.В.
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектуриас.Чорнобрива Т.
_11.00
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектуриас.Оганесян Х.
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектурист.в.Славiнська Г.М.
_13.00
Рисунок5003практикаОсн. архiтектуриас.Милостюк В.В.
Рисунок5003практикаОсн. архiтектуриас.Чорнобрива Т.
_14.30
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектуриас.Оганесян Х.
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектурист.в.Славiнська Г.М.
~Четвер
_8.00ч
Теорiя архiтектурного проектування521лекцiяОсн. архiтектуридоц.Зєрова А.О.
_9.30
Iсторiя мистецтв. Iсторiя арх. i 512лекцiяОсн. архiтектуридоц.Ревський I.С.
мiстобуд.
_11.00ч
Прикладна математика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00з
Iнженерна пiдготовка територiй 422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Iшутiна Г.С.
(осн. геодез.)
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикаIноземн.мовив.Солонець Ю.Л.
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Тимченко К.О.
_14.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикаIноземн.мовив.Солонець Ю.Л.
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовив.Тимченко К.О.
~П`ятниця
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектуриас.Оганесян Х.
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектурист.в.Славiнська Г.М.
_13.00з
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектуриас.Оганесян Х.
Архiтектурне проектування517практикаОсн. архiтектурист.в.Славiнська Г.М.
.
АРХ-20-5п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
_9.30
Iноземна мова (за проф.спрям.)406практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
_11.00
Кураторська годинаКуратори
_13.00
Прикладна математика327практикаКН, IТ та ПМас.Новицька Т.О.
~Вiвторок
_8.00
Iноземна мова (цiл.)525практикаIноземн.мовив.Iльєва К.А.
Iноземна мова (цiл.)507практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00ч
Живопис i теорiя кольору5005практикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектуриас.Чорнобрива Т.
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)504практикаIноземн.мовидоц.Коваль Н.Б.
_14.30ч
Iнженерна пiдготовка територiй 419практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Кочан С.М.
(осн. геодез.)
~Середа
_8.00
Нарисна геометрiя307практикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
Нарисна геометрiя328бвпрактикаНар.геом.та граф.доц.Ярова Т.П.
_9.30ч
Архiтектурна композицiя517апрактикаОсн. архiтектуриас.Сандркiна О.Л.
Архiтектурна композицiя517апрактикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
_9.30з
Живопис i теорiя кольору5005практикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
Живопис i теорiя кольору5003практикаОсн. архiтектуриас.Чорнобрива Т.
_11.00
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Сандркiна О.Л.
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
_13.00
Рисунок5005практикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
Рисунок5003практикаОсн. архiтектуриас.Чорнобрива Т.
_14.30
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Сандркiна О.Л.
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
~Четвер
_8.00ч
Теорiя архiтектурного проектування521лекцiяОсн. архiтектуридоц.Зєрова А.О.
_9.30
Iсторiя мистецтв. Iсторiя арх. i 512лекцiяОсн. архiтектуридоц.Ревський I.С.
мiстобуд.
_11.00ч
Прикладна математика324лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Вельмагiна Н.О.
_11.00з
Iнженерна пiдготовка територiй 422лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Iшутiна Г.С.
(осн. геодез.)
_13.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практикаIноземн.мовидоц.Коваль Н.Б.
~П`ятниця
_8.00
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикаIноземн.мовидоц.Коваль Н.Б.
Iноземна мова (цiл.)515практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
_9.30
Фiзичне вихованняпрактикаФiзвиховання
_11.00
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Сандркiна О.Л.
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
_13.00з
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Сандркiна О.Л.
Архiтектурне проектування517апрактикаОсн. архiтектуриас.Стоянова Г.О.
копія 21.04.2021