Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання іноземних мов, інноваційні технології у викладанні іноземних мов, переклад.

Володіння мовами

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французька моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Викладач

Тимченко
Катерина
Олександрiвна

Дисципліни

Основна французька мова

Ділова французька мова

Науково-технічна французька мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

tymchenko.kateryna@ pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Підготовка студентів до Студентської науково-практичної конференції з іноземних мов «Будівництво, архітектура та економіка у міжнародному контексті», допомога у написанні тез. Виконувала обов’язки голови секції промислового та цивільного будівництва.Підготовка у організації творчих проектів зі студентами проектних груп.Виконувала обов’язки одного з організаторів концертiв та вистав кафедри.Виконує обов’язки відповідальної за виховну роботу кафедри з 2012 р. Протягом своєї професійної діяльності викладач Тимченко Катерина Олександрівна постійно підвищує свій професійний рівень: стажування у Міжнародному Інституті французької мови, м. Страсбург (2007 , 2012). Підвищення кваліфікації також здійснювалось на науково-практичних семінарах для викладачів вищої школи (посольство Франції спільно з видавництвом DIDIER),на методичному семінарі «Maîtrisedesoutilsderechercheetd’accès à ladocumentationscientifique» (ПДАБА, 2010); на методичному семінарі «Exploitationdutableaublancinteractif» (Університетське АгенствоФранкофонії та ПДАБА, 2011); на методичному семінарі «Approchesactuellesetdidactiquedufrançais» (ПДАБА, 2014); на методичному семінарі для викладачів французької мови «Використання українського компоненту до курсу Adosphère у соціо-культурному аспекті викладання французької мови» (LBC, 2014); на методичному семінарі «Використання комунікативних ігор на занятті французької мови» (ПДАБА, 2015); на методичному семінарі «Approchesinnovantesdansl'enseignementdufrançais», викладачJean-PaulMeyer (ПДАБА, 2016); на науково-практичному семінарі «Методики викладання французької мови»,викладач Marie-OdileVergne, з викладачами іноземних мов з усієї України, (ПДАБА, Центр Університетського Розвитку , червень 2017). Допомога студентам 5 курсу у складанні резюме дипломної роботи, їх підготовка до захисту роботи на французькій мові. Допомога у організації олімпіад, організації внутрішніх семінарів з обміну досвідом.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997р. Тимченко Катерина Олександрівна закінчила Дніпропетровський Національний Університет, має диплом за спеціальністю «Французька мова та література» та кваліфікацію «Філолог, викладач французької мови та літератури». З 2005 починає працювати викладачем кафедри Інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архітектури.

Публікації

1. Tovstonoh Olha, V. Chala, K. Timchenko “ Les consequences economiques d’un accord d’association avec l’UE”, – «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019. – 101 с.

2. Bezrodna M., E.Morozova, K. Timchenko ” Developpement d’instrument pratique et approvisionnement organisationnelle du processus de mise en oeuvre de l ‘externalisation innovante” , – «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019. – 59 с.

3. Romanenko N., Kovalenko-Marchenkova Y., K. Timchenko « L’impact de la robotization sur l’economie moderne », – «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019. – 90 с.

4. Тези Shyroian L., Tymchenko К. “ Site de présentation du complexe de construction PDABA ”//Будівництво, архітектура та економіка – 2021. Міжнародний контекст. Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021 р.- с.42

5. Тези Hoholiuk L., Tymchenko К. “PRINCIPES DE BASE DE L’ARCHITECTURE DE TEMPLE DU XXIe SIÈCLE ”//Будівництво, архітектура та економіка – 2021. Міжнародний контекст. Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021 р.- с.44

6. Тези Marina Kosyuga., Tymchenko К. «Influence de l’activité architecturale et urbanistique du maître sur les qualités compositionnelles spatiales de l’intercité»//Будівництво, архітектура та економіка – 2021. Міжнародний контекст. Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021 р.- c.16

7. Наукова стаття Гуркіна Т.Ю., Ляпічева О.Л., Тимченко К.О., «РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ЯК СПОСІБ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ» // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 32 (71) № 1, 2021.- с.245

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх