Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання іноземних мов, інноваційні технології у викладанні іноземних мов, переклад.

Володіння мовами

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французька моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Викладач

Тимченко
Катерина
Олександрiвна

Дисципліни

Основна французька мова

Ділова французька мова

Науково-технічна французька мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

tymchenko.kateryna@ pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Підготовка студентів до Студентської науково-практичної конференції з іноземних мов «Будівництво, архітектура та економіка у міжнародному контексті», допомога у написанні тез. Виконувала обов’язки голови секції промислового та цивільного будівництва.Підготовка у організації творчих проектів зі студентами проектних груп.Виконувала обов’язки одного з організаторів концертiв та вистав кафедри.Виконує обов’язки відповідальної за виховну роботу кафедри з 2012 р. Протягом своєї професійної діяльності викладач Тимченко Катерина Олександрівна постійно підвищує свій професійний рівень: стажування у Міжнародному Інституті французької мови, м. Страсбург (2007 , 2012). Підвищення кваліфікації також здійснювалось на науково-практичних семінарах для викладачів вищої школи (посольство Франції спільно з видавництвом DIDIER),на методичному семінарі «Maîtrisedesoutilsderechercheetd’accès à ladocumentationscientifique» (ПДАБА, 2010); на методичному семінарі «Exploitationdutableaublancinteractif» (Університетське АгенствоФранкофонії та ПДАБА, 2011); на методичному семінарі «Approchesactuellesetdidactiquedufrançais» (ПДАБА, 2014); на методичному семінарі для викладачів французької мови «Використання українського компоненту до курсу Adosphère у соціо-культурному аспекті викладання французької мови» (LBC, 2014); на методичному семінарі «Використання комунікативних ігор на занятті французької мови» (ПДАБА, 2015); на методичному семінарі «Approchesinnovantesdansl'enseignementdufrançais», викладачJean-PaulMeyer (ПДАБА, 2016); на науково-практичному семінарі «Методики викладання французької мови»,викладач Marie-OdileVergne, з викладачами іноземних мов з усієї України, (ПДАБА, Центр Університетського Розвитку , червень 2017). Допомога студентам 5 курсу у складанні резюме дипломної роботи, їх підготовка до захисту роботи на французькій мові. Допомога у організації олімпіад, організації внутрішніх семінарів з обміну досвідом.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997р. Тимченко Катерина Олександрівна закінчила Дніпропетровський Національний Університет, має диплом за спеціальністю «Французька мова та література» та кваліфікацію «Філолог, викладач французької мови та літератури». З 2005 починає працювати викладачем кафедри Інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архітектури.

Публікації

1. «Проблеми высшего профессионального образования экономистов» в збірнику «Матеріали міжнародних конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» 24-25 листопада 2011, Том 5.

2. «Информационные технологии как средство опережающего развития образования» стр. 100-104, в сборнике «Інформаційні техології в освіті, науці та управлінні», науково-практичний семінар, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 13 січня, 2012р

3. Давиденко Ю.Є., Тимченко К. О. «Les activites ludiques en classe de langue» // Матеріали доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов», 15-16 травня 2014.15-16 травня2014,ТНЕУ – Тернопіль :Крок, 2014 – С.75 – 77

4. Давиденко Ю., Тютюник В.,Тимченко К. «Учебная ситуация как основа ситуативно-коммуникативного обучения». Матеріали 5 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики, ДНУ ім. О Гончара, 4-5 грудня 2014 р. – с. 38-40 2016 р.

5. ChashynD.,NechepurenkoD., Kholiavchenko O.,Tymchenko К. «Les direction principales de l’adaptation des modeles cimaux conditions de la construction et de la reconstruction des batiments” Матеріали Міжнародної наукової інтернет- конференції « Інформаційне суспільство : технологічні , економічні та технічні аспекти становлення » ( випуск 18 ) / Збірник тез доповідей:випуск 18 ( м. Тернопіль, 11 квітня 2017 р.). – Тернопіль. – 2017. – с. 48-51

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх