Наукові спрямування

Дослідження властивостей сталей і чавунів з метою підвищення їх експлуатаційних характеристик.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Татарчук
Олександр
Васильович

Дисципліни

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Технологічні основи машинобудування

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

Застосування комплексно-легованих чавунів для підвищення експлуатаційної стійкості деталей обладнання по виробництву будівельних матеріалів.

Підвищення якості конструкційних сталей для заготівель деталей автомобілів.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, лабораторія технології виробництва та ремонту машин, каб. 170
(перший поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-43; внутр. 4-43

E-mail

tatarchuk.oleksandr@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Доцент Татарчук Олександр Васильович у 1981 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук.Місце захисту- «Завод-Втуз при Московском автомобильном заводе им.И.А.Лихачева». Тема дисертації: «Исследование и совершенствование технологии призводства и повышение качества валков для пильгерных станов для сталей,модифицировенных РЗМ» (керівник – доцент Белай Г.Е..). У 1987р. отримав вчене звання ст.науковий співробітник.. Має більше 70 науково-методичних праць.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1969 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (ДМетІ), нині НМетАУ «Національна металургійна академія України» за спеціальністю “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”. Після закінчення ВУЗа за розподілом працював інженером у ДФ НІІТМе м.Діпропетровськ ,у1970р.пішов служити у РА в званні лейтенант-командиром танкового взводу (с.Гвардійське). Після арміі у 1972р.став на роботу інженером на кафедру ливарного виробництва ДметІ.У 1983р.перейшов на роботу у ДІСІ на посаду завідуючого галузевої науково- дослідної лабораторії. У 2001р.став на посаду доцента кафедри «Експлуатації та ремонту машин» ПДАБА.

Публікації

1. Татарчук А.В., Заренбин В.Г., Назарец В.С.Влияние РЗМ на не которые свойства стали 40 ГЛ,  приме­няемой при отливке валков. Металлургическая и горнорудная промышлен­ность, №3, 2002, с.32-35.

2. Татарчук А.В., Заренбин В.Г., Хрычиков В.Е. Исследование свойств стали 40ГЛ, модифицированной РЗМ. Металлургическая и горнорудная промышлен­ность, №6, 2003, с.28-30.

3. Татарчук А.В., Заренбин В.Г.Повышение трещиноустойчивости стали 40ГЛ. Металлургическая и горнорудная промышлен­ность, №4 2005, с.36-40.

4. Татарчук А.В.,З аренбин В.Г., Хрычиков В.Е. Комплексное модифицирование конструкционных сталей Металлургическая и горнорудная промышлен­ность.№4 2007, с.32-35.

5. Татарчук А.В., Заренбин В.Г., Хрычиков В.Е. Особенности кристаллизации модифицированных углеродистых сталей. Металургическая и горнорудная промышленность, №5 2008, с.35-40.

6. Яценко А.И.,Татарчук А.В.,.,Хрычиков В.Е Кристаллизация и первичная структура конструкционных сталей. Уч.пособие для ВУЗов.-Днепропетровск. :Жур фонд,2010,с.225

7. Яценко А.И.,Татарчук А.В.Низколегированные ферритные термоупрочняемые стали для машиностроения .ИЧМ-ПГАСА,Днепропетровск,2012, с.118.

8. Яценко А.И.,Большаков В.И.,Заренбин В.Г..Заяц Г.В.Татарчук А.В. Экономнолегированные стали повышенной прочности для автомобильной промышленности. Харьков,2016. с.118.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх