Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання іноземних мов, інноваційні технології у викладанні іноземних мов, переклад.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень С2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Солонець
Юлія
Леонідівна

Дисципліни

Іноземна мова (французька)

Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова (французька)

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

solonets.iuliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Відповідальна за мовне керівництво у написанні тез до студентської науково-практичної конференції «Будівництво, архітектура та економіка. Міжнародний контекст». За результатами роботи опубліковано тези. Відповідальна за роботи підсекцій конференцій. Опубліковані наукові статті, які висвітлюють актуальні питання методики викладання іноземних мов і мовні проблеми. Опубліковані методичні розробки, які використовуються для навчання студентів у проектних групах. Опубліковані статті, пов’язані з діяльністю франко-українського проекту. Активна участь у підготовці та проведенні Різдвяних вечорів і фестивалів міні-спектаклів французькою мовою „Fleur de printemps” у ПДАБА. Мовна та організаційна підтримка студентської театральної трупи „Flèche”.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 09/08/2021


Країна: France, Vichy

Назва події:

Formation "Les outils numériques au service de l’apprentissage et de l’enseignement du français"


foto_qualification

Дата проходження: 11/06/2021


Країна: France, Paris

Назва події:

Webinaire "Le fait culturel en classe de FLE"


foto_qualification

Дата проходження: 25/09/2020


Країна: France, Paris

Назва події:

Formation «Tout un Art»


foto_qualification

Дата проходження: 12/02/2020


Країна: Франція, Париж

Назва події:

Exploiter la bande-dessinée en classe de français


foto_qualification

Дата проходження: 13/06/2019


Країна: Україна

Назва події:

Дні французької мови для фахівців освітньої сфери в Україні


Трудова діяльність

Працює на кафедрі інтенсивного навчання іноземним мовам ПДАБА з 2003 р. Завідуюча секцією французької мови на кафедрі у 2006-2008 рр. Координатор Ради з питань міжнародної діяльності вузів Придніпровського регіону у 2004-2008 рр. (при Міжнародному відділі ПДАБА). Мовне керівництво у написанні тез до науково-практичної конференції «Будівництво, архітектура та економіка. Міжнародний контекст». За результатами роботи опубліковано тези. Відповідальна за роботу підсекцій конференцій. Проведення відкритого заняття на I курсі ПЦБ у присутності посла Франції пана Алена Ремі в Centre de réussite universitaire (Центрі університетського розвитку ПДАБА) (2014 р.). Методичні розробки використовуються для навчання студентів у проектних групах. Екзаменатор-коректор DELF-DALF з 2011 року. Відповідальний координатор міжнародного конкурсу з ділової французької мови «Le Mot d’Or de la Francophonie 2019» (організатори: Всесвітня організація франкофонії (OIF); Асоціація APFA (Actions pour promouvoir le français des affaires); кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам ПДАБА). Входить до Асоціації викладачів французької мови в Україні (APFU) та Alliance Française de Dnipro.

Публікації

1. Solonets I. Théâtre dans l’enseignement de FLE (expérience de la PAEGCA) // IVe Colloque international francophone en Ukraine Langues, Sciences et Pratiques. – Львів, ЛНУ, 2021.

2. Stenicheva I., Yanchenko V., Solonets I. Analyse par clusters dans la création du profil innovant des régions de l’Ukraine. // IVe Colloque international francophone en Ukraine Langues, Sciences et Pratiques. – Львів, ЛНУ, 2021.

3. Halanytska A., Solonets I. Métaphores en architecture. // «Будівництво, архітектура та економіка – 2021. Проблеми та перспективи. Сучасний контекст» / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 168 с.

4. Holubieva V., Solonets I. Îles artificielles. Aspects de la conception et de la construction des îles artificielles. // «Будівництво, архітектура та економіка – 2021. Проблеми та перспективи. Сучасний контекст» / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 168 с.

5. Lyapicheva, Solonets I. Problèmes irrésolus du champ. // IIIe Colloque international francophone en Ukraine Langues, Sciences et Pratiques. – Одеса: ОНУ, 2019.

6. Solonets Usage du TBI pour le parcours du FOS. // IIe Colloque international francophone en Ukraine Langues, Sciences et Pratiques. – Дніпро: ПДАБА, 2018.

7. Bezghodkova K., Chala, Solonets I. Le développement des sociétés transnationales françaises en Ukraine. // «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019.

8. Lyskonoh Y., Chala V., Solonets I.Paradoxe économique de ”l’effet de Veblen”. // «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019.

9. Holovchenko Y., Morozova Y., Solonets I.La taxe sur la valeur ajoutée en France, comparaison de la TVA française avec la TVA ukrainienne. // «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019.

10. Kovalova A., Stupniker H., Solonets I. La recherche des facteurs de l’impact sur la formation de la responsabilité sociale des entreprises : l’expérience de l’Ukraine et de la France. // «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх