Наукові спрямування

Теоретична фізика, теорія нерівноважних процесів, фізика твердого тіла:
- кінетика електронів та фононів твердого тіла з урахуванням релаксаційних ступенів свободи; - кінетика системи, поміщеної в середовище.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Cоколовский
Сергій
Олександрович

Дисципліни

Загальна фізика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 411 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-82

E-mail

fizik@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2002-05 аспірант кафедри радіоелектроніки Дніпропетровського національного університету 2001-03 науковий співробітник Проект INTAS 00-57700-577 2004-06 науковий співробітник Проект Державного фонду фундаменталь-них досліджень України "Вплив макроскопічних флуктуацій на нерівноважні процеси". № державної реєстрації 0104U010369 2007-09 науковий співробітник Проект Державного фонду фундаменталь-них досліджень України "Вплив макроскопічних флуктуацій на нерівноважні процеси". № державної реєстрації 0108U009103 2016 здобувач Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико математичних наук за темою "Кінетика електронів і фононів твердого тіла з урахуванням релаксаційних ступенів свободи".

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2000-01 лаборант кафедри квантової макрофізики Дніпропетровського національного університету 2006-07 інженер ПКФ ООО "Курс" 2006-16 асистент кафедри фізики Придніпровської державної академії будівництва і архітектури 2016-т.ч. доцент кафедри фізики Придніпровської державної академії будівництва і архітектури

Публікації

1. SokolovskyA. Hydrodynamic states of phonons in insulators // Condensed Matter Physics. – 2012. – Vol. 15, N. 4. – P.43007–1-9.

2. Соколовский С.А. К гидродинамике поляронного газа в сильном электрическом поле // XV міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і Космос” (м. Дніпропетровськ,  10-12 квітня  2013), DVD конференції, ISSN 2221-4550, Збірник тез. – С.69.

3. Sokolovsky A.I., Dikarev B.N., Hydrodynamic phenomena in polar subsystem of dielectrics and the Bogolyubov generalization of the Chapman-Enskog method // VI Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics” (Kyiv, November 25-27 2014). Program & Proceedings. – 44.

4. Соколовский С.А., Дикарев Б.Н., К определению массы полярона // XVІI міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і Космос” (м. Дніпропетровськ, 8-10 квітня 2015), DVD конференції, ISSN 2221-4550, Збірник тез. – С.40.

5. Lyagushyn S.F., Sokolovsky A.I., Sokolovsky S.A., Yarlik V.V. To kinetics of quantum systems in a medium // Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Fìzika, radìoelektronika. – 2016. – Вип.23. – С.17-29.

6. Sokolovsky A. On theory nonlinear relaxation in polyaron subsystem of polar semiconductors // XXIInd International Seminar/Workshop on direct and inverse probems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) (September 25–28, 2017, Dnipro, Ukraine). – Proceedings, ISBN:978-1-5090-0605-2. – P. 242-247.

7. Lyagushyn S.F., Sokolovsky А.І., Sokolovsky A., Yarlik V.V. Basic ideas of quantum mechanics of open systems and application to electron and optic processes // The IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2017) (May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine). – Proceedings, ISBN:978-1-5090-3006-4 – P. 726-731.

8. Sokolovsky S.A., Dikarev B.N. On phonon hydrodynamics of dielectrics // III International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (October, 17– 20, 2017, Lviv, Ukraine). – Book of Papers, ISBN: 978-1-5386-2994-9. – P. 183 – 186.

9. Sokolovsky S.A., Dikarev B.N. On phonon hydrodynamics of dieleсtrics // Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Fìzika, radìoelektronika. – 2017. – V. 26, Issue 26. – P. 29-36.

10. Sokolovsky S.A., Dikarev B.N. To phonon hydrodynamics of dieleсtrics at moderately low temperatures // VIII International Conference for Professionals and Young Scientists “Low temperature physics” (Kharkiv, May 29 – June 2, 2017, Ukraine). – Book of Abstracts – P.195.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх