Наукові спрямування

Політичний копірайтинг, виборчі технології, етнополітологія

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Старший викладач

Синицин
Антон
Олександрович

Дисципліни

Політологія

Психологія

Соціологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В706 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562) 47-16-77, вн. 4-47

E-mail

sinicyn.anton@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

До сфери наукових інтересів Синицина А.О. належать виборчі технології, політичний копірайтинг (конструювання та використання політичних слоганів), етнополітика, а також процеси соціалізації та маргіналізації в сучасному українському суспільстві.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчив у 2007 році магістратуру Дніпропетровського національного університету за фахом “Політологія”. З 2007 року працює на посаді асистента кафедри філософії та політології ПДАБА.

Публікації

1. Методичні вказівки до теми “Етапи розвитку політичної думки” для студентів денної та заочної форм навчання / Укладач: А.О. Синицин. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА. – 2009. – 20 с.2.

2. Методичні вказівки до теми “Вибори і виборчі системи” для студентів денної та  заочної форм навчання / Укладач: А.О. Синицин. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА. – 2010. – 30 с.

3. Синицин А.О. Політичний слоган // Науково-теоретичний і громадсько-політич-ний альманах “Грані”. – Дніпропетроовськ: Вид-во ДНУ, Вип. 1 (93), 2013. – С. 104-109

4. Синицин А.О. Савош Г.П. Соціалізація маргінальних особистостей у системі закладів вищої освіти України на фоні трансформаційних процесів у суспільстві // Науково-теоретичний і громадсько-політич-ний альманах “Грані”. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ. – Вип. 11 (103). – 2014. – С. 80-87

5. Синицин А.О. Маргінальне суспільство як середовище виховання “покоління змін” // Зб. наук. праць “Філософсько-гуманітар-ні читання”. – Дніпропетровськ.- ДЗ ДМА. – 2014. – С. 164-168

6. Синицин А.О. Система заходів запобігання девіантної поведінки молоді у ВНЗ Дніпропетровської області як елемент протидії маргіналізації українського суспільства // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав –  Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск “Вища освіта України  у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору”. – К.:Gnosis, 2015. – С. 177-189

7. Синицин А.О. Методичні вказівки до вивчення курсу “Чинники успішного працевлаштування за фахом” для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” та “Магістр” спеціальностей напряму підготовки “Архітектура” денної форми навчання // Дніпропетровськ, ДВНЗ ПДАБА. – 2014. – 30 с

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх