Наукові спрямування

Оцінка безпеки, управління надійністю та оптимізація будівельних конструкцій;

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Семенець
Сергій
Миколайович

Дисципліни

Дискретна математика

Теорія алгоритмів

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера

Вища математика

Інформатика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10

E-mail

semenec.serhii@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2009-2010 – магістратура ДНУ ім.. О. Гончара, спеціальність – інформатика; 2010-2013 – аспірантура ДВНЗ УДХТУ; кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи); Конференції KSITESM 2015, KSITESM 2017, Проблеми математичного моделювання (2016), Інформатика та системні науки (2012, 2014, 2015), Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (2015), Dynamical system modelling and stability investigation (2011), Обчислювальна та прикладна математика (2011, 2014), Математичне та імітаційне моделювання систем (2012) та інші. Член жюрі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Веб-технології та веб-дизайну» 28-30 березня 2018 р.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1983р. кандидат технічних наук, 1988р. доцент кафедри прикладної математики. Конференція KSITESM 2015

Публікації

1. Семенец С.С., Насонова С.С. Основы дискретной математики. Учеб. пособие – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 114 с.

2. Теория алгоритмов. Глава 1. Учеб. пособие «Информатика» Кн.2. Алгоритмизация и программирование / Под ред. Н.М. Ершовой. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – С. 5-34.

3. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера Розділ 1. Навч. пособник «Комп’ютерні і інформаційні технології» / Под ред. Н.М. Єршової. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – С. 5-50.

4. Семенец С.Н., Насонова С.С. Управление эксплуатационным состоянием нефтяных резервуаров по экономическим критериям. //Матеріали науково-практичного семінару «Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні». – Дніпропетровськ: «Свідлер А. Л.», 2012. – с. 184 -187

5. Элементы теории алгоритмов. – Раздел 1 учебного пособия «Информатика. Алгоритмизация и программирование», кн.2. – Днепропетровск, ПГАСА, 2015, с.5-35, ISBN 978-966-323-138-9.

6. Елементи комп’ютерної схемотехніки. – Глава 1 навчального посібника «Комп’ютерні інформаційні технології» . – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2015, с. 4-40, ISBN 978-966-323-136-5.

7. Семенець С.М., Ільєв І.М. Інформатика. Дистанційний курс для студентів за напрямом підготовки «Економіка» заочної форми навчання. − Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014.

8. Семенец С.Н., Насонова С.С., Власенко Ю.Е., Кривенкова Л.Ю. Оптимизация структуры системы при «холодном» резервировании / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 6. – С..

9. Семенец С.Н., Насонова С.С., Власенко Ю.Е., Кривенкова Л.Ю. Расчетные модели надежности нефтяных резервуаров / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. – № 1. – С.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх