?>

Економіка та управління діяльністю підприємства, функціонування соціально-економічних систем на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях

Науковий керівник:

Верхоглядова Наталя Ігорівна

доктор економічних наук, професор доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ ПДАБА, дійсний член Академії будівництва України, Академії економічних наук, Міжнародної інженерної Академії.

Опубліковано:

  • 16 монографій
  • 10 підручників та навчальних посібників, в т.ч. 7 підручників з грифом МОН
  • 170 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

Підготовлено:

  • 3 доктори наук
  • 19 кандидатів наук

Напрям досліджень:

фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- дослідження в галузі економіки та управління діяльністю підприємства;
- конкурентоспроможність, ризики, управління персоналом;
- формування фінансово-економічного потенціалу;
- державне регулювання механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.

Наукові досігнення:

  • розроблено методичний і практичний інструментарій щодо економічного обґрунтування надійності інвестування на будівельних підприємствах в умовах невизначеності зовнішнього середовища;
  • розроблено теоретико-методологічні науково-практичні основи формування ефективних механізмів податкового менеджменту промислових підприємств;
  • розроблено і впроваджено організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств;
  • розроблено та обґрунтовано критерії економічної оцінки екологічної безпеки функціонування підприємства.

?>
?>
вверх