?>

Організація і планування будівництва та реконструкції

Науковий керівник:

Кравчуновська Тетяна Сергіївна

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, член-кореспондент Міжнародної інженерної Академії, завідувач кафедри планування і організації виробництва ДВНЗ ПДАБА.

Опубліковано:

 • 8 монографій
 • 43 підручника та навчальних посібника
 • більше 430 наукових статей

Розроблено:

 • 7 нормативних документів

Отримано:

Підготовлено:

 • 3 доктора наук
 • 24 кандидата наук

Напрям досліджень:

Фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
- організаційно - технічна підготовка будівництва та реконструкції    будівель і споруд;
- управління інвестиційно-будівельними проектами.

Наукові досігнення:

 • створено методологію визначення тривалості і вартості  реконструкції та будівництва промислових і цивільних будівель, а також об’єктів транспортного призначення на різних стадіях інвестиційного процесу;
 • запропоновано інтегровані системи планування і контролю реалізації будівельних проектів із урахуванням якості та кількості ресурсів, технології виробництва робіт, організаційно-технологічних схем виконання робіт, часу та вартості;
 • розроблено метод оцінки можливості реалізації будівельних проектів в умовах заданих обмежень;
 • розроблено метод обґрунтування доцільності використання техногенних відходів у будівництві на передінвестиційній стадії управління проектами;
 • вдосконалено метод формування, вибору та обґрунтування проектних рішень енергоефективної комплексної реконструкції житлової забудови.

position
position
position
position
?>
?>
вверх