?>

Розробка наукових основ комп’ютерних систем просторової орієнтації рухливих об’єктів в процесі буріння, у будівництві, у будівельній техніці

Науковий керівник:

Ковшов Геннадій Миколайович

доктор технічних наук, професор завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ДВНЗ ПДАБА

Опубліковано:

  • 2 монографії
  • понад 400 наукових статей

Розроблено:

Отримано:

  • понад 200 авторських свідоцтв та патентів на винаходи

Підготовлено:

Напрям досліджень:

Фундаментальні та прикладні дослідження в галузі аналізу та синтезу первинних перетворювачів та систем контролю просторової орієнтації надземних, підземних та підводних об’єктів.

Наукові досігнення:

  • розроблено основи теорії і проектування інклінометрів з маятниками, карданними рамками та нерухомими первинними перетворювачами;
  • створено основи загальної теорії гравімагнітних інклінометричних перетворювачів;
  • розроблено низку інклінометричних перетворювачів з високими технічними характеристиками міцності, вібро- та ударостійкості;
  • розроблено комп’ютерні системи просторової орієнтації рухливих об’єктів.

position
position
position
position
?>
?>
вверх