Наукові спрямування

Методика викладання дисциплін архітектурно-проектного напрямку. Архітектурне проектування будівель і споруд житлового та громадського призначення. Історія архітектури і містобудування.

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Французька моварівень В2

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Сандркіна
Олеся
Леонідівна

Дисципліни

Колористика

Об’ємно-просторова композиція

Архітектурне проєктування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 5001 (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

sandrkina.olesia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 2018 року на викладацькій роботі на посаді асистента кафедри «Основ Архітектури» архітектурного факультету Придніпровської академії будівництва та архітектури. Проводжу практичні заняття на 1 та 2 курсах із студентами архітектурного факультету з дисциплін «Архітектурне проєктування» та «Об’ємно-просторова композиція».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2013 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд». Працювала в архітектурній майстерні та дизайн-студіях. З 2018 р. -асистент кафедри Основ архітектури.

Публікації

1. Методичні вказівки до виконання завдання з архітектурно-пластичної практики для студентів проектних груп ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Укладачі: Зєрова А. О.,  Славінська Г. М., Сандркіна О. Л., Стоянова Г. О., Милостюк В. В. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2020 – 18с.

2. Методичні вказівки до виконання завдання з ознайомчої практики для студентів проєктних груп ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Укладачі: Бадюл М. Г., Козлова К. С., Славінська Г. М., Сандркіна О. Л., Стоянова Г. О., Милостюк В. В. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2020 – 18с.

3. Методичні вказівки до виконання завдання з архітектурно-пластичної практики для студентів проектних груп ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Укладачі: Стоянова Г. О., Славінська Г. М., Сандркіна О. Л. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2021 – 18с.

4. International scientific conference «INTERACTION OF CULTURE, SCIENCEAND ART IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT OF MODERN EUROPEAN SOCIETY». – Riga. Latvia. 2021 – 170c. «Принципи формотворення обьєктів ленд-арту». – Славинська Г. М., Стоянова Г. О., Сандркіна О. Л.

5. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Збірка наукових праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 56. ‒ 607 с.. «Вплив інформаційного забруднення на сприйняття міста». Стоянова Г. О., Сандркіна О. Л.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх