Наукові спрямування

Поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток технічної (галузь «Автомобільний транспорт») та соціально-економічної сфер життя українського суспільства

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Сакно
Ольга
Петрівна

Дисципліни

Комп’ютерно-інформаційні технології керування автотранспортними засобами

Триботехніка

Технічна експлуатація автомобілів

Експлуатація та обслуговування машин

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 523а (5 поверх старого корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-68

E-mail

sakno.olha@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Магістр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціалізації «Автомобільний транспорт». Кандидат технічних наук спеціальності 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту. Автор та співавтор понад 150 науково-методичних робіт, шістьох навчальних посібників («Інтелектуальна власність», «Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів», «Автомобілі»), у тому числі три підручника з грифом МОНУ, та трьох свідоцтв про реєстрацію авторського права. Статті опубліковані у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних категоріях «A», «B» (CiteFactor, Electronic Journals Library, Science Index, Index Copernicus, E-Library, DOAJ, National Library of Ukraine Vernadsky, Google Scholar, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, OAJI, ASFIS, CrossRef) та «C» (Scopus).
Дипломи:
• Business and Technology Education Council (BTEC)
• Training from Pearson UK
Учать студентів у щорічних Всеукраїнській студентській олімпіади з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Щорічна участь у міжнародних конгресах, конференціях та науково-практичних заходах, що присвячені питанням транспорту, зокрема, питанням ефективної експлуатації автомобільного транспорту.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 02/06/2015


Країна: Україна м. Одеса

Назва події:

Актуальні проблеми педагогіки, психології, організації навчально-виховного процесу методичної роботи та наукової і науково-технічної діяльності вищої школи. Педагогічна майстерність викладача вищої школи


Трудова діяльність

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин.
Нагороди за професійні досягнення:
• Почесна грамота за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків. Розпорядження начальника Військової академії (2014 рік)
• Грамота з нагоди 23 річниці Збройних Сил України

Публікації

1. Sakno O., Moisia D., Kolesnikova T., Ollo V. Mathematical simulation of stability of steady-state conditions for a road train. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 614 (2019) 012001. pp. 1-11, ISSN: 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/614/1/012001. Scopus

2. Kravchenko A., Sakno O., Lukichov A. Research of dynamics of tire wear of trucks and prognostication of their service life. Transport Problems. 2012. Vol. 7, issue 4. P. 85-94. ISSN 1896-0596. Scopus

3. Kravchenko A., Sakno O., Lukichov A. Trucks Tires Resource Controlling By Control Of Process Of Their Wearing-Out. Transport Problems. 2014. Vol. 9, issue 1. P. 83-94. ISSN 1896-0596. Режим доступу: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2014/zeszyt1/2014t9z1_00.pdf Scopus

4. Kolesnikova, T., Mischenko, N., Sakno, O., Suprun, V., Filipova, G.A., Nikitchenko, I. Gorpyniuk, A., Nazarenko, M. Theoretical research response time of the mechanism for compression ratio changing of the conrod-free engine. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2019, 104, 69-83. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.104.7. Web of Science

5. Zarenbin, V., Kolesnikova, T., Sakno, O., Ollo, V., Klimenko, V. Impact evaluation of piston rings mobility on a gas passage in an internal combustion engine (ICE). Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2019, 104, 187-201. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.104.17. Web of Science

6. Sakno, O., Kolesnikova, T., Mischenko, N., Nikitchenko, I. et al., “Theoretical Research of the Mechanism for Compression Ratio Changing of the Conrod-Free Engine,” SAE Technical Paper 2019-01-5011, 2019, ISSN 0148-7191. doi:10.4271/2019-01-5011. Scopus

7. Sakno, O., Moisia, D., Kolesnikova, T., Mischenko, N. et al., “Determination of the Stability of Steady-State Conditions for a Model of Road Train,” SAE Technical Paper 2018-01-6002, 2018. ISSN 0148-7191. doi:10.4271/2018-01-6002. Scopus

8. Sakno, O., Moysya, D.L., Kolesnikova, T. Dynamic stability of a model of a tractor-lorry trailer combination. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018. Vol. 99. 163-175. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2018.99.15. Web of Science

9. Kolesnikova T. N.,  Sakno O. P. , Lysyi O. V. , Velmagina N. O.  Mathematical modeling of the operating process of the engine and means of increasing service life of vehicles. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2018. Vol. 3. ISSN 2071-2227. DOI: 29202/nvngu/2018-3/7. Режим доступу: http://www.nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2018/03/NVNGU03_2018_Kolesnikova.pdf. Scopus

10. Kolesnikova T., Sakno O., Velmagina N., Lysyi O. Thermodynamic analysis of the conrod-free engine. Transport Problems. 2018. Vol. 13, issue 3. – Silesian University of Technology Publishing House, Gliwice. – P. 29-39. ISSN 1896-0596. DOI: 10.20858/tp.2018.13.3.3. Режим доступу: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2018/zeszyt3/2018t13z3_03.pdf. Scopus

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх