?>

Наукові спрямування

Проблеми оцінки, прогнозування і забезпечення заданого рівня надійності транспортних засобів та їх основних агрегатів в процесі експлуатації за технологічними критеріями.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Сакно
Ольга
Петрівна

Дисципліни

Комп’ютерно-інформаційні технології керування автотранспортними засобамибільше

Триботехніка більше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Технічна експлуатація автомобілівбільше

Надійність автомобілівбільше

Автомобілібільше

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 523а (5 поверх старого корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-68.

E-mail

sakno@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Магістр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціалізації «Автомобільний транспорт». Кандидат технічних наук спеціальності 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту. Автор та співавтор понад 150 науково-методичних робіт, шістьох навчальних посібників («Інтелектуальна власність», «Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів», «Автомобілі»), у тому числі три підручника з грифом МОНУ, та трьох свідоцтв про реєстрацію авторського права. Статті опубліковані у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних категоріях «A», «B» (CiteFactor, Electronic Journals Library, Science Index, Index Copernicus, E-Library, DOAJ, National Library of Ukraine Vernadsky, Google Scholar, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, OAJI, ASFIS, CrossRef) та «C» (Scopus).
Дипломи:
• Business and Technology Education Council (BTEC)
• Training from Pearson UK
Учать студентів у щорічних Всеукраїнській студентській олімпіади з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Щорічна участь у міжнародних конгресах, конференціях та науково-практичних заходах, що присвячені питанням транспорту, зокрема, питанням ефективної експлуатації автомобільного транспорту.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин.
Нагороди за професійні досягнення:
• Почесна грамота за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків. Розпорядження начальника Військової академії (2014 рік)
• Грамота з нагоди 23 річниці Збройних Сил України

Публікації

Автор та співавтор понад 150 науково-методичних робіт, шістьох навчальних посібників, у тому числі три підручника з грифом МОНУ.

1. Сахно В.П., Костенко А.В., Загороднов М.І., Сакно О.П. та інш. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. Частина 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів. Навчальний посібник. Вид-во «Ноулідж». 2014. 444 с. (гриф МОНУ).

2. Сахно В.П., Поляков В.М., Костенко А.В., Сакно О.П. та інш. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. Частина 2. Плавність ходу та прохідність автотранспортних засобів. Навчальний посібник. Вид-во «Ноулідж». 2014. 356 с. (гриф МОНУ).

3. Сахно В.П., Поляков В.М., Костенко А.В., Сакно О.П. та інш. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. Частина 3. Маневреність. Керованість. Стійкість. Навчальний посібник. ЛАНДОН-XXI. 2015. 400 с. (гриф МОНУ).

4. Сирота В.І., Сахно В.П., Ковальчук Г.О., Сакно О.П. та інш. Автомобілі. Основи конструкції, теорія. Навчальний посібник. Військова академія. 2016. 356 с.

5. Сахно В.П., Поляков В.М., Головань В.Г., Сакно О.П. та інш. Автомобілі. Теорія. Навчальний посібник. Військова академія. 2017. 453 с.

6. Kravchenko A., Sakno O., Lukichov A. Research of dynamics of tire wear of trucks and prognostication of their service life. Transport Problems. 2012. Vol. 7, issue 4. P. 85-94. ISSN 1896-0596.

7. Kravchenko A., Sakno O., Lukichov A. Trucks Tires Resource Controlling By Control Of Process Of Their Wearing-Out. Transport Problems. 2014. Vol. 9, issue 1. P. 83-94. ISSN 1896-0596. Режим доступу: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2014/zeszyt1/2014t9z1_00.pdf

8. Сахно В.П., Поляков В.М., Сакно О.П., Лисий О.В. Дослідження ресурсу основних частин автопоїздів та експертний аналіз причин зміни їх технічного стану. Вісник Національного транспортного університету. 2015. Вип. 2 (32). С. 234-242. ISSN 2308-6645. Режим доступу: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/32_2_econ_2015/234-242.pdf

9. Сакно О.П., Лисий О.В., Косарєв В.М. Моделювання управління технічним станом автопоїздів для автопідприємства на основі кваліметричної моделі. Академічний огляд. 2016. Вип. № 1 (45). Дніпро: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. С. 86-93. Режим доступу: http://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/files/2016-2/abstragts-2016-2/p13.pdf

10. Сахно В.П., Поляков В.М., Сакно О.П., Лисий О.В. Підвищення рівня технічного стану автопоїздів на основі кваліметричної моделі. Вісник ЖДТУ [Серія «Технічні науки»]. 2016. Вип. № 2 (77). Житомир: Житомирський ДТУ. С. 248-258. ISSN 1728-426. Режим доступу: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/80582

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх