Наукові спрямування

Управління будівельними організаціями.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мова вільно

Англійська мова рівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Протасова
Єлізавета
Володимирівна

Дисципліни

Організація будівництва

Інженерно-економічні дослідження по підготовці, плануванню і організації будівництва і інвестиційне проектування наукових рішень

Організаційне забезпечення житлово-комунального господарства

Планування діяльності будівельних організацій

Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
protasova.yelizaveta@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2005 по 2008 рік навчалась в очній аспірантури ПДАБА. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування, оцінка та управління експлуатаційною вартістю підприємства». Отримала сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2003 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародна економіка» та одержала диплом спеціаліста з відзнакою. Після закінчення навчання в академії почала працювати асистентом кафедри «Планування і організації виробництва» ПДАБА, де і працює по теперішній час. З 2015 року працює на посаді доцента.

Публікації

1. Протасова Є.В. Формування експлуатаційної вартості підприємства / Є.В. Протасова // Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції : IV міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 лист. 2012 р. : тези доп. – Харків, 2012. – Ч. 2. – С. 124–125.

2. Протасова Є.В. Вартісна модель розвитку соціально-орієнтованої економіки підприємства / Є.В. Протасова // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, 29 бер. 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 1. – С. 232–233.

3. Протасова Є.В. Удосконалення методики інтегральної оцінки економічного стану підприємств / О.М. Вакульчик, А.М. Петросян, Є.В. Протасова // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа : міжнар. наук.-практ. конф. молодихучених, 26 бер. 2014 р. : тези доп. – Дніпропетровськ. – 2014. – С. 339–340. 

4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація будівництва» за темою «Сітьове моделювання» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізацій «Сільськогосподарське будівництво» і «Металеві конструкції» денної форми навчання. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.

5. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх