Наукові спрямування

Використання відходів промисловості у технології бетону

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

ПАВЛЕНКО
ТЕТЯНА
МИХАЙЛІВНА

Дисципліни

Основи теорії та методології багатопараметричного складу бетонів

Інтелектуальні системи управління виготовленням бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій

Особливості використання місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 257 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 2-25; міськ. (0562) 46-93-45

E-mail

pavlenko.tetiana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У березні 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: "Вібровакуумовані дрібнозернисті золошлакові бетони", науковий керівник – доктор технічних наук, професор Сторожук Микола Андрійович.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (Будівельно-технологічний факультет) вступила до аспірантури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2002 р. працювала асистентом кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. З 2008 р. працює доцентом кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. 2015-2018 – докторант кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Публікації

1. Сторожук Н.А., Павленко Т.М. Вибровакуумная технология золошлаковых бетонов // Будівельні конструкції: Міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. пр. (будівництво). – Вип. 72. – Київ, ДП НДІБК, 2009. – С. 302-308.

2. Prikhodko A., Pavlenko T., Abbasova A. Vibrovacuumized slag-and-ash concrete and ash concrete // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №65.– Дн-вск, ПГАСА, 2012. – С. 492-498.

3. Савицкий Н.В., Павленко Т.М., Аббасова А.Р. Рациональное использование золошлаковых смесей, зол и шлаков ТЭС в технологии бетонов // Бетон и железобетон. – 2014. – № 3. – С. 28-31.

4. Savitskyi N., Pavlenko T., Аbbasova A. Properties of Thermal Power plants Ash and Concretes made on its basis // Theoretical Foundations of Civil Engineering (Polish-Ukrainian Transactions). – Vol. 22. – Dnepropetrovsk, 2014. – Р. 33-38.

5. Савицкий Н.В., Павленко Т.М., Аббасова А.Р. Свойства вибровакуумированных золобетонов // Известия высших учебных заведений. Строительство. – №6. – Новосибирск, НГАСУ, 2014. – С. 31-35.

6. Савицкий Н.В., Павленко Т.М., Аббасова А.Р. Вакуумзолобетон – особый вид бетона // Бетон и железобетон. – 2016. – № 2. – С. 21-25.

7. Павленко Т.М. Новая технология золошлаковых бетонов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 3 – Дніпро, 2017. – С. 96-100.

8. Сторожук Н.А., Павленко Т.М., Аббасова А.Р. Особенности золы тепловых электростанций как заполнителя для бетонов // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Вип. № 5(71) – Дніпро, 2017. – с. 149-157.

9. Сторожук Н.А., Павленко Т.М., Аббасова А.Р. Незаслуженно забытый способ уплотнения бетонных смесей // Технологии бетонов. – 2018. – № 1-2. – С. 27-31.

10. Сторожук Н.А., Павленко Т.М., Аббасова А.Р. Вибровакуумированный дорожный золопесчаный бетон на мелком песке // Технологии бетонов. – 2019. – № 1-2. – С. 10-13.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх