?>

В межах партнерських відносинах дане підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Надає студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для  виконання  програми практики.

Поширення професійних знань з питань бухгалтерського обліку та аудиту. Сприяння в наданні якісних освітніх послуг студентам, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Сприяння у   проведенні   конкурсів,   олімпіад   серед   студентів,   які   навчаються   за спеціальністю «Облік і аудит». Підтримка престижності професії бухгалтера, економіста, аудитора

За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти проводити спільні заходи: семінари, тренінги, рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва. Сторони докладають зусилля щодо гармонічного розвитку бухгалтерської професії в Україні на принципах УАСБА, дотримання кодексу професійної етики МФБ та міжнародних стандартів освіти МФБ для забезпечення надання майбутніми бухгалтерами – випускниками магістратуру зі спеціальності «Облік і оподаткування» ДВНЗ ПДАБА послуг високої якості в інтересах суспільства. УАСБА зобов’язується надавати інформацію про вакансії бухгалтерів, аудиторів та спеціалістів фінансово-економічного напряму на ринку праці. Викладачі кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ ПДАБА зобов’язуються якісно та професійно навчати студентів у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування.

?>
вверх