Наукові спрямування

механіка, біомеханіка, скінчено-елементне моделювання

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Анлійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Панченко
Сергій
Павлович

Дисципліни

Теорія пружності

Опір матеріалів

Будівельна механіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 104 (перший поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-22, міськ. 756-34-22

E-mail

stmeh@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2015 доцент кафедри будівельної механіки та опору матеріалів, ПДАБА 2011 кандидат технічних наук зі спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка, тема дисертаційної роботи «Просторово-розрахункові моделі напружено-деформовного стану та міцність системи «кістка фіксатор» остеосинтезу суглобних кінців кісток гомілки», ПДАБА 2006 магістр механіки, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2013-2014 Варшавський технологічний університет, наукове стажування з 2012 доцент кафедри БМтаОМ, ПДАБА 2009-2012 асистент кафедри БМтаОМ, ПДАБА 2006-2009 аспірант кафедри БМтаОМ, ПДАБА

Публікації

1. Панченко С. Биомеханическое обоснование остеосинтеза высокого перелома наружной лодыжки / С. Панченко, О. Лоскутов, В. Красовский // Теоретичні основи будівництва. – Варшава: Технічний університет «Політехніка Варшавська». – 2010. – Т.18. – С. 251-258.

2. Панченко С. Оценка влияния ортотропии механических свойств кортикальной ткани на прочность остеосинтеза малоберцовой кости / С. Панченко, В. Красовский // Теоретичні основи будівництва. – Варшава: Технічний університет «Політехніка Варшавська». – 2011. – Т.19. – С. 203-210.

3. Панченко С. Сравнение прочности фиксации остеосинтеза малоберцовой кости при использовании различных пластин-фиксаторов / С. Панченко // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ – 2009: міжнародна науково-технічна конференція, 2009 р.: тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2009. – Т.1. – С. 122.

4. Panchenko S. Comparison of different fixation methods in osteosynthesis for bridging fibula fractures / S. Panchenko, V. Krasovsky, O. Loskutov, M. Stoffel, D. Weihert // 81st annual meeting of the international association of applied mathematics and mechanics (GAMM), 22-26 March 2010: proceedings of conf. – Karlsruhe (Germany),

5. Головаха М.Л. Изучение влияния сагиттального наклона тибиального плато при высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости на перераспределение контактной нагрузки / М.Л. Головаха, В.Л. Красовский, С.П. Панченко // Актуальні питання артрології та спортивної травми: науково-практична конференція з міжнародною участю, 24-26 червня 2010 р.: збірник тез. – Запоріжжя, 2010. – С. 57-61.

6. Лоскутов О.А. Напряженно-деформированное состояние системы «кость-фиксатор» при остеосинтезе переломов наружной лодыжки / О.А. Лоскутов, С.П. Панченко, В.Л. Красовский // XV съезд ортопедов-травматологов Украины, 16-18 сентября 2010 г.: сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2010. – С. 11.

7. Панченко С.П. Влияние ортотропии механических свойств кортикальной ткани на напряженное состояние и прочность элементов системы «кость-фиксатор» / Панченко С.П. // Збірник наукових праць: галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ. – 2012. – Вип. 2(32). – Т.2. – С. 31-37.

8. Панченко С. Биомеханическое обоснование модификаций пластин-фиксаторов для остеосинтеза поперечного перелома наружной лодыжки / С. Панченко, О. Лоскутов, В. Красовский, М. Штоффель // Теоретичні основи будівництва. – Варшава: Технічний університет «Політехніка Варшавська». – – Т.20. – С. 257-268.

9. Корж Н.А. Исследование напряженно-деформированного состояния моделей остеосинтеза большеберцовой кости после высокой вальгизирующей остеотомии / Н.А. Корж, В.Л. Красовский, М.Л. Головаха, С.П. Панченко, М. Штоффель // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2012. – №3. – С. 5-9.

10. Панченко С. Численное исследование осесимметричной задачи о вдавливании индентора в упругий цилиндр с упруго-пластическим поверхностным слоем / С. Панченко // Теоретичні основи будівництва. – Варшава: Технічний університет «Політехніка Варшавська». – 2013. – Т.21. – С.283-290.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх