Наукові спрямування

відсутні

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Овчинникова
Наталя
Петрівна

Дисципліни

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика.

Основи системного аналізу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

TkachukNatasha@yandex.ru

Наукова діяльність

Методична робота по викладанню математики.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2002 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Математика та основи економіки". З 2002 року працюю на посаді асистента кафедри вищої математики ПДАБА.

Публікації

1. Методична розробка “Лінійна алгебра”: Дн-ск, 2003, ПДАБтаА, каф. вищої математики .- 24 стор.

2. Методична розробка “Рівняння математичної фізики”: Дн-ск, 2003, ПДАБтаА, каф. вищої математики.- 20 стор.

3. Методичні вказівки до проведення практичних занять та поточного модульного контролю для студентів будівельного факультету. Частина 2 / Укладачі: Чумак Л.О., Овчинникова Н.П., – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2007. -40с.

4. Долгова І. М., Овчинникова Н. П., Тичинін В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Елементи математичної статистики») для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 20 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх