Наукові спрямування

Теорія формотворення, оптимізація предметро-просторового середовища, дизайн штучний

Володіння мовами

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор архітектури, професор, Член-кореспондент Української Академії архітектури, член спілки архітектури України

Мироненко
Віктор
Павлович

Дисципліни

Сучасне архітектурне формоутворення

Контакти

Місцезнаходження

Телефон:

E-mail

Наукова діяльність

Доктор архітектури, професор В.П. Мироненко – відомий науковий фахівець. Він роз¬винув новий напрямок ергономічних до¬сліджень в архітектурі – теорію оптимізації архітектурного середовища. Заслу¬говують уваги запропоновані ним методологічні засади ергономічного забезпе¬чен¬ня архітектурного проектування. Глибокі теоретичні розробки професор Мироненко В.П. поєднує з втіленням в практику результатів досліджень. Цикл досліджень (2000-2012) по підвищенню комфорт¬ності архітектурних об’єктів, комплексів та житлових забудов міст України втілені в архі-тектурно-бу¬дівельний комплекс і дали значний соціально-економічний ефект.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1991 року декан архітектурного факультету Харківського національного університету будівництва та архітектури. Керівник багатьох госпдоговірих і наудово-дослідних робіт протягом усіх років наукової діяльності.

Публікації

Має у своєму активі 5 монографії, 3 підручника, 1 навчальний посібник у вигляді Термінологічного словника-довідника і понад 383 наукових праць.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх