Наукові спрямування

Наукові інтереси відносяться до області інформаційних технологій у маркшейдерії, земельному кадастрі й у високоточній промисловій інженерній геодезії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Могильний
Сергій
Георгійович

Дисципліни

Теорія математичної обробки вимірів

Фотограмметрія і дистанційне зондування

ГИС і бази даних

Супутникова геодезія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (056) 756-93-27

E-mail

mogilnyy.sg@gmail.com
mogilnyy.serhii@pgasa.dp.ua
mogilnyy.serhii@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Однієї з головних заслуг С.Г. Могильного є створення їм сучасної геодезичної школи в Донецькому регіоні. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських і 3 докторські дисертації. Він є членом спеціалізованих учених рад по захисту докторських дисертацій. Особливо значимі його роботи в області аналітичної і цифрової фотограмметрії, їм на світовому рівні розроблені програмні комплекси аналітичної фототріангуляції, обробки й зрівнювання маркшейдерських і геодезичних мереж, цифрового моделювання відкритих розробок, що впроваджені в промисловість і успішно використовуються на підприємствах і навчальних закладах України і Росії.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 30/01/2017


Країна: Україна, м. Дніпро, ДП «Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Назва події:

«Геодезична та картографічна основа інвентаризації земель в Україні», «Удосконалення навчального процесу з дисциплін пов’язаних з організацією науково-дослідної роботи, методики наукових досліджень, теорії опрацювання геодезичних вимірів».


Трудова діяльність

Могильний Сергій Георгійович народився 15 грудня 1939 року в м. Красний Лиман Донецької обл. у родині вчителів. Закінчивши з відмінністю в 1962 році Донецький політехнічний інститут за фахом "Маркшейдерська справа", був залишений в аспірантурі у проф. Д.Н. Оглобліна. У 1963 році переведений в аспірантуру до проф. Здановича В.Г. на кафедру геодезії Ленінградського гірничого інституту, де в 1965 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Методи аналізу точності результатів наближених способів зрівнювання маркшейдерсько-геодезичних вимірів". У 1983 році в Ленінградському гірничому інституті (м. Ленінград) їм захищена докторська дисертація на тему "Теоретичні основи автоматизованої системи рішення задач маркшейдерського забезпечення при розробці родовищ відкритим способом", виконана на стику фотограмметрії, дистанційного зондування і маркшейдерської справи. Стажувався у 1978-1979 р. у Штутгартському університеті (ФРН) и у 1985 р. у Гановерському університеті (ФРН). З 1965 р. до 2014р. працював в Донецькому національному технічному університеті, з 1981 до 2013 р. завідувач кафедри Геоінформатики і геодезії. З 2014 р. професор Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. За заслуги в справі підготовки фахівців нагороджений ззнаком "За відмінні успіхи в роботі" в області вищої освіти, знаком "Шахтарська Слава" третього ступеня, знаком "Відмінник освіти України" і почесним знаком "Петра Могили".

Публікації

Має 221 наукових праць, з яких 147 друкованих, у тому числі 3 монографії і 5 підручників, 2 авторські посвідчення на винахід.

1. Могильный С.Г., Шоломицкий А.А., Фролов И.С. Геодезический мониторинг и выверка металлургического оборудования. Материалы международной конференции  «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия», Новосибирск., СГГА, 2013., Том.1 –С. 43-53

2. Могильный С.Г. Шоломицкий А.А. Лунев А.А.Сотников А.Л.Фролов И.С Кинематические локационные измерения вращающихся агрегатов. Наукові праці донецького національного технічного університету, Серія: «Гірничо-геологічна» випуск № 1(18), Донецьк, -2013, -С.3-14

3. Mogilny S., A. Sholomitskyi, V. Seredovich, A. Seredovich, A. Ivanov The Analysis of Methods for Determining the Geometric Parameters of Rotating Machines. 2nd International Workshop on “Integration Point- and Area-wise Geodetic Monitoring for Structures and Natural Objects”, March 23-24. 2015. Stuttgart, Germany, S. 119–130

4. Могильный С.Г., Шоломицкий А.А., Середович А.В. Принципы построения и уравнивания подземных маркшейдерских сетей. «Маркшейдерия и Недропользование» -№ 6 (80), ноябрь-декабрь 2015 г. 51–56c.

5. Могильный С.Г., Шоломицкий А.А., Середович А.В., Лунев А.А. Precision analysis of geometric parameters for rotating machines during cold alignment Материалы международной научной конференции «Современные технологии и развитие политехнического образования», г. Владивосток, 14–18 сентября 2015 г.,Научное электронное издание ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2015, isbn 978-5-7444-3608-7 –с. 245-249

6. Могильный С.Г., Шоломицкий А.А. Модели технологий высокоточных геодезических измерений при монтаже и мониторинге промышленных установок. Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры, от идеи до внедрения. Сборник материалов международной научно-практической конференции. С.–Петербург, 1-13 ноября 2015 г. 55_57 с., Изд. Политехника

7. Могильный С.Г., Шоломицкий А.А. Кинематические локационные измерения вращающихся печей. «Маркшейдерия и Недропользование» – № 3 (83), май –июнь 2016 г. 47–53c.

8. Могильный С.Г., Шоломицкий А.А., Середович В.А., Середович А.В. Кинематические локационные измерения вращающихся печей. Современные технологии и развитие политехнического образования [электронный ресурс] международная научная конференция, г. Владивосток, 19-23 сентября 2016 г. С. 231–236 Дальневост. фелерал. ун-т: отв. ред.: А.Т. Беккер, В.И. ПЕТузоы. – Электрон. дан.– Владивосток: Дальневост. фелерал. ун-т. 2016. – Режим доступа: https://www.dvfu.ru/science/publishing-activities/catalogue-of-books-fefu/

9. Mogilny S., A. Sholomitskii Precision Analysis of Geometric Parameters for Rotating Mashines during Cold Alignment. Prosedia Engineering 206 (2017) 1709-1715

10. С.Г. Могильный, А.А. Шоломицкий, С.М. Афанасьева Гироскопия – прошлое и будущее подземных опорных маркшейдерских сетей. «Маркшейдерия и Недропользование»№ 1 (93), январь-февраль 2018 г c. 36-41 http://geomar.ru/issues-journal/journal-2018/552-contens- journal-2018-1.html

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх