Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання іноземних мов, переклад, культурологія, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

Володіння мовами

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французька моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Викладач

Мочайло
Світлана
Олексіївна

Дисципліни

Французька мова

Ділова французька мова

Спеціалізована французька мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

mochaylo.svetlana@ pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Допомога у організації олімпіад, організації внутрішніх семінарів з обміну досвідом. Допомога студентам у складані резюме дипломної роботи, їх підготовка до захисту роботи на французькій мові. Підготовка студентів до Студентської науково-практичної конференції з іноземних мов «Будівництво, архітектура та економіка у міжнародному контексті», допомога у написанні тез. Виконувала обов’язки секретаря на секції архітектури, економіки, промислового та цивільного будівництва. Підготовка у організації творчих проектів зі студентами проектних груп.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1996 року працюєу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на посаді викладача французької мови (з 1996 по 2010 – на кафедрі іноземних мов, з вересня 2010 – на кафедрі інтенсивного навчання іноземним мовам).

Публікації

1. MochailoSvetlana, GuertsmanElisaveta: « L’harmoniecoloréedelavillecommeunproblèmedel’urbanisme ( à l’exemplecentre-villedeDnipropetrovsk)» / Колористична гармонія міста, як проблема містобудування (на прикладі центру міста Дніпропетровська) // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2014. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами.  вип. 4/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2014. – с. 22-24.

2. MochailoSvetlana, TimtchenkoKateryna, ChepelSerguiї: «Calculdesdallesmulticouches» / Розрахунок шаруватих плит // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2014. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами.  вип. 4/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2014. – с.87-88.

3. MochailoSvetlana, GetsadzeYuliya: «L’utilisationdetufvolcaniquedanslaconstructionmoderne» / Використання вулканічного туфу у сучасному будівництві // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2015. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами.  вип. 5/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2015. – с. 12-13.

4. MochailoSvetlana, BelkinaMarta: «Eclairagearchitectural» / Архітектурне освітлення // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2017. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами. вип. 7/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2017. – с. 8-10.

5. MochailoSvetlana, TchernovaNatalia: «L’architecturedurable: laconceptionetlesexemples» / Стійка архітектура: поняття і приклади // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2017. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами.  вип. 7/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2017. – с. 28-30.

6. Методичні вказівки для студентів, які вивчають французьку мову за темою: «Будівельні матеріали». Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2005. – 30 с.

7. Методичні вказівки «Для підготовки до складання державного іспиту з французької мови» для студентів економічного факультету. Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2008. – 21 с.

8. Методичні вказівки до вивчення російської мови як іноземної. «Словник технічної лексиці по будівництву» (на англійської, французької, російської та української  мовах). Ч.ІІ. Д.:ДВНЗПДАБА, 2015. –  20 с.

9. Методичні вказівки до вивчення французької мови. “Réaliserunemaquetted’architecture” за професійним спрямуванням для студентів 1 та 5 курсів Архітектурного факультету. Д.: ДВНЗПДАБА, 2016. – 11 с.

10. Методичні вказівки до вивчення французької мови. “Réaliserunemaquetted’architecture” (PartieII – Associationdesmatériaux. Préparation des aspects techniques).Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 16 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх