Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання іноземних мов, переклад, культурологія, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

Володіння мовами

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французька моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Викладач

Мочайло
Світлана
Олексіївна

Дисципліни

Французька мова

Ділова французька мова

Спеціалізована французька мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

mochaylo.svetlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Допомога у організації олімпіад, організації внутрішніх семінарів з обміну досвідом. Допомога студентам у складані резюме дипломної роботи, їх підготовка до захисту роботи на французькій мові. Підготовка студентів до Студентської науково-практичної конференції з іноземних мов «Будівництво, архітектура та економіка у міжнародному контексті», допомога у написанні тез. Виконувала обов’язки секретаря на секції архітектури, економіки, промислового та цивільного будівництва. Підготовка у організації творчих проектів зі студентами проектних груп.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 08/06/2021


Країна: Онлайн

Назва події:

Всеукраїнський методичний освітній курс: «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби».


foto_qualification

Дата проходження: 08/06/2021


Країна: Онлайн

Назва події:

Академічна доброчесність. American Councils for International Education. Лектори: Т. Тимочко, С. Горбачов, О. Демська, В. Галущак, Є. Стадний.


foto_qualification

Дата проходження: 18/04/2021


Країна: Онлайн

Назва події:

Методичний освітній курс: «З учнями про освіту та кар’єру». ТОВ «Едюкейшнал Ера»


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2021


Країна: Онлайн

Назва події:

Методичний освітній курс: «Дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників закладів ПТО про дістанційне навчання». Тренінговий центр студії онлайн освіти EDERA спільно з проектом DECIDE та МОН України. Автор: О. Петюр.


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2021


Країна: Онлайн

Назва події:

Методичний освітній курс: « Ключові уміння 21-го століття" (якісне учіння, критичне мислення, спілкування та співпраця, цифрова грамотність у навчальному процесі)». Тренінговий центр студії онлайн освіти EDERA спільно з Британською Радою у рамках програми «Future English». Автори: К. Худик, А. Вербовий.


foto_qualification

Дата проходження: 20/10/2020


Країна: Онлайн

Назва події:

Вебінар: «Як зацікавити та мотивувати учнів у вивченні іноземної мови за напрямами «Іноземна мова», «ІКТ», «Практичні прийоми». Освітній проект «На Урок». Автор вебінару: А. Сліпенко.


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2020


Країна: Онлайн

Назва події:

Вебінар: « La grammaire en approche communicative et actionnelle. »o Тренінговий центр MMPublications Ukraine спільно з МОН України та Clé International, на основі програми « Рамки безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов ». Автор: Ю. Танцюра.


Трудова діяльність

З 1996 року працюєу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на посаді викладача французької мови (з 1996 по 2010 – на кафедрі іноземних мов, з вересня 2010 – на кафедрі інтенсивного навчання іноземним мовам).

Публікації

Публiкацiї

1. Zaїchenko V., Troshin M. Y., Mochailo S. « Technologie de construction des maisons en brique.» / «Технологія будівництва будинків з цегли.» //Збірник тез доповідей. – «Будівництво архітектура та економіка-2021». Проблеми та перспективи. Сучасний контекст. Тези доповідей / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького.– Д.: ДВНЗ ПДАБА, Дніпро,   –  с.59-62.

2. Zaichenko Victoriia, Lytvyn Elena, Mochailo Svetlana: «Construction de maison passive» / Будівництво пасивного дому. // «Будівництво, Архітектура та Економіка – 2020». Міжнародний контекст – Студентський науково-практичний круглий стіл іноземними мовами. Збірник тез доповідей. (під редакцією проф. Савицького М. В.), Випуск 10 – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2020. – с. 62-64.

3. Minchuk Anna, Lytvyn Elena, Mochailo Svetlana: «L’absence de l’utilisation de la graphique 3D en architecture en Ukraine» / Відсутність використання 3D графики в архітектурі в Україні. // «Будівництво, Архітектура та Економіка – 2020». Міжнародний контекст – Студентський науково-практичний круглий стіл іноземними мовами. Збірник тез доповідей. (під редакцією проф. Савицького М. В.), Випуск 10 – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2020. – с. 34-36.

4. Svyrydenko Oleksandra, Sankov P., Mochailo Svetlana: «Le concept de la construction d’une maison écologique, confortable et économique» / Принцип створення екологічного, комфортного і економічного будинку. // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2018. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами.  вип. 8/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2018. – с. 29-31.

5. Belkina Marta, Khartchenko K.S., Mochailo Svetlana: «Toitures végétales » / Зелені дахи. // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2018. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами. вип. 8/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2018. – с. 31-33.

6. Tchernova Natalia, Mochailo Svetlana: «L’architecture durable: la conception et les exemples» / Стійка архітектура: поняття і приклади // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2017. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами.  вип. 7/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2017. – с. 28-30.

7. Belkina Marta, Mochailo Svetlana: «Eclairage architectural» / Архітектурне освітлення // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2017. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами. вип. 7/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2017. – с. 8-10.

8. Getsadze Yuliya, Mochailo Svetlana: «L’utilisation de tuf volcanique dans la construction moderne» / Використання вулканічного туфу у сучасному будівництві // Збірник тез доповідей. – Будівництво, Архітектура та Економіка – 2015. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами.  вип. 5/ під ред. В.І. Большакова. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2015. – с. 12-13.

Методичні вказівки

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» (тема «Архітектурні стилі») для студентів ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Частина 2. «Glossaire pour le thème: Ordres de l’architecture». Д.: ДВНЗ  ПДАБА, 2020. –  27 с.

2. Методичні вказівки до вивчення французької мови. «Le vocabulaire thérminologique pour les architectes» . Д.: ДВНЗ  ПДАБА, 2019. –  30 с.

3. Методичні вказівки до вивчення французької мови. “Réaliser une maquette d’architecture” (Partie II – Association des matériaux. Préparation des aspects techniques). Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 16 с.

4. Методичні вказівки до вивчення французької мови. “Réaliser une maquette d’architecture” за професійним спрямуванням для студентів 1 та 5 курсів Архітектурного факультету. Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 11 с.

5. Методичні вказівки до вивчення російської мови як іноземної. «Словник технічної лексиці по будівництву» (на англійської, французької, російської та української  мовах). Ч.ІІ. Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2015. –  20 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх