Наукові спрямування

Аналіз впливу процесу управління на рівень організаційно-технологічної надійності організаційних та виробничих процесів у будівельній галузі. Адаптація організаційних структур управління до змін зовнішнього ринкового середовища на базі моделей еволюційного розвитку функціональних систем. Дослідження організації як системи, якій притаманні ознаки штучного інтелекту. Динамічні характеристики процесів організаційного управління. Економічні особливості реалізації інвестиційних і інноваційних проектів і розрахунок показників їх ефективності. Планування показників ефективності реалізації проектів із заданим рівнем надійності

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Польська моварівень A1

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Млодецький
Віктор
Ростиславович

Дисципліни

Основи менеджменту

Методологія управління проектами

Методи прийняття управлінських рішень

Конкурентоспроможність у будівельній галузі

Основи бізнесу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В509 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-88; міс. (056) 756-33-93

E-mail

mlodetski.viktor@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Диплом доктора технічних наук ДД № 005024 від 11 травня 2006р., рішення президії Вищої атестаційної комісії України. Тема дисертації «Організаційно-технологічна та управлінська надійність організаційної системи будівельної організації». Напрямок дослідження – «організаційні структури, форми та методи управління». Під кролівництвом захищено п'ять дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата техніних наук. Приймає участь у роботі спеціалізованих вчених рад по присудженню наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Член Спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Член спеціалізованої вченої ради Д. 41.085.03 Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 11/09/2017


Країна: ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. м. Дніпро, Україна

Назва події:

«Розрахунок економічної ефективності інноваційних та інноваційних нововведень на підприємстві», «Адаптація організаційних структур управління у відповідності до стратегії розвитку»


foto_qualification

Дата проходження: 22/10/2018


Країна: ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Управлінська реалізованість будівельних проектів


Трудова діяльність

1970-1979 молодший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки Академії наук України. 1980-1981 рр. - асистент кафедри організації планування та управління у будівництві Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 1981- 1991рр. - доцент кафедри організації планування та управління у будівництві Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 1991– 2005 рр. – доцент кафедри менеджменту і маркетингу економічного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2005 р. по теперішній час - професор кафедри менеджменту управління проектами і логістики Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Млодецький В.Р. Інформаційні потоки в організаційних структурах. Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії  будівництва та архітектури» №7-8, 2015 с. 111-122.

2. Млодецький В.Р., Ценацеввич Т.О. Обгрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах. Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії  будівництва та архітектури» №9, 2015 с. 47-55.

3. Млодецький В.Р., Ценацеввич Т.О. Аналіз операційних відмов у роботі будівельної бригади. Teoretikal Foundation of Civil Enginiring Polish – Ukranion Transaktions Vol. 23, pp 81-88. Dnepropetrovsk 2015.

4. Млодецький В.Р., студ. Андрющенко О.М., Кобенець Я.Я., Спектор Ю.В. Аналітично-науковий огляд системи програм і проектів їз реалізації стратегії перетворень. Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії  будівництва та архітектури» №9, 2017 с. 70-80.

5. Млодецький В.Р. Учет вероятности при определении продолжительности работ календарного плана / Т.В. Ткач, В.Р. А.А. Мартиш // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – Вып. 94. – С. 168–173.

6. Млодецький В.Р. Параметричні відмови у процесі виконання окремої роботи /Є.І. Заяць, Т.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2017. – Вып. 101. –        С. 165–171.

7. Млодецький В.Р. Метод «дерева відмов» в оцінці реалізованості календарного плану / Т.В. Ткач, О.В. Кірнос // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – № 6. – С. 47–52. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

8. Млодецький В.Р. Визначення різноманітності станів роботи в процесі її виконання / [Т.В. Ткач, Є.І. Заяць, О.О. Мартиш] // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2018. – № 1. – С. 22–27.

9. Патент на корисну модель №115149. «Засіб для евакуації людей з висотних будівель у надзвичайних ситуаціях» Млодецький В.Р., Шатов С.В., Большаков В.І. та ін.. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.04. 2017.

10. Патент на корисну модель №115150 «Пристрій для евакуації дюдей з вистоних будівель» Млодецький В.Р., Шатов С.В., Большаков В.І. та ін.. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.04. 2017.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх