Наукові спрямування

Методика викладання іноземних мов, лінгвістика та парадигматика, термінологія та термінознавство, порівняльна лінгвістика, мовні картини світу, використання новітніх технологій

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень C1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Викладач

Месінгер
Світлана
Миколаївна

Дисципліни

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Ділова англійська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

svitlana.mesinger@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара за спеціальністю «Українська мова i література та мова і література (англійська)», кваліфікація магістра .У 2011 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2009 по 2011 рр працювала провідним інженером навчально-наукового Європейського центру Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві. З 2009 р. працює викладачем кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам.

Публікації

1. Karenin A., Petrenko V., Mesinger S. Improving energy efficiency of heat supply systems through the use of wind power plants (WPP) // «Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 84-86.

2. Arinushkina D., Petrenko V., Mesinger S. Consideration of the reflector shape and reflectivity of material in the reflectors of infrared gas tubular heaters  //«Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 79-81.

3. Diadkin I., Petrenko V., Mesinger S. Design of biogas plants // «Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 94-96.

4. Kudenko D., Petrenko V., Mesinger S. The development of heating systems using waste heat of domestic sewage // «Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 99-100.

5. Gnatchenko E, Chala V, Kuznetsova E., Mesinger S. The problem of brain drain in the context  of globalization // «Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.7. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2017.

6. Методичні вказівки з англійської мови до вивчення розділу «Gerund and Infinitive” (Герундій та інфінітив). Середня складність.

7. Методичні вказівки з англійської мови «Civil Engineering» (“Цивільне будівництво») для студентів 1-2 курсу англо-українського проекту.

8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Укладачі: Дегтярьова Ю. В., Горчіліна Г. О., Месінгер С. М. – Дніпро: ПДАБА, 2018 – 24 с.

9. Методичні вказівки «Improve Your Grammar: Reported Speech. The Passive» до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей. /Укладачі: Тютюнник В. Ю., Ільєва К. А., Месінгер С.М.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 21с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх