Наукові спрямування

Методика викладання іноземних мов, лінгвістика та парадигматика, термінологія та термінознавство, порівняльна лінгвістика, мовні картини світу, використання новітніх технологій

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Викладач

Месінгер
Світлана
Миколаївна

Дисципліни

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Ділова англійська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

interproject@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 2009 по 2011 рр працювала провідним інженером навчально-наукового Європейського центру Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві. З 2009 р. працює викладачем кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила з відзнакою у 2007 році Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара за спеціальністю «Українська мова i література та мова і література (англійська)», кваліфікація магістра .У 2011 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Публікації

1. Karenin A., Petrenko V., Mesinger S. Improving energy efficiency of heat supply systems through the use of wind power plants (WPP) // «Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 84-86.

2. Arinushkina D., Petrenko V., Mesinger S. Consideration of the reflector shape and reflectivity of material in the reflectors of infrared gas tubular heaters  //«Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 79-81.

3. Diadkin I., Petrenko V., Mesinger S. Design of biogas plants // «Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 94-96.

4. Kudenko D., Petrenko V., Mesinger S. The development of heating systems using waste heat of domestic sewage // «Будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.3. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – C. 99-100.

5. Gnatchenko E, Chala V, Kuznetsova E., Mesinger S. The problem of brain drain in the context  of globalization // «Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. іноз. мовами. Вип.7. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2017.

6. Методичні вказівки з англійської мови до вивчення розділу «Gerund and Infinitive” (Герундій та інфінітив). Середня складність.

7. Методичні вказівки з англійської мови «Civil Engineering» (“Цивільне будівництво») для студентів 1-2 курсу англо-українського проекту.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх