Наукові спрямування

Принципи формування особового простору в архітектурі житлового середовища. Визначення соціально-економічних і архітектурно-будівельних передумов формоутворення і функціонування житлового середовища з позиції особистого простору

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Aсистент

Масленніков
Іван
Ігорович

Дисципліни

Архітектурна композиція

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 5001 (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

maslennikoffs@gmail.com

Наукова діяльність

Із 2009 року на викладацькій роботі на посаді асистента кафедри «Основ Архітектури» архітектурного факультету Придніпровської академії будівництва та архітектури Проводжу практичні заняття на 1 та 2 курсах із студентами архітектурного факультету з дисциплін «Архітектурне проектування», «Об'ємно-просторова композиція», «Архітектурна графіка», «Теорія архітектурного формоутворення», «Архітектурна композіція», із студентами 3 курсу практичні заняття з дисципліни «Малюнок»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2009 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд», а також у цьому році вступив до аспірантури ПДАБА, яку закінчив у 2012. З 2009 працює за сумісництвом асистентом кафедри основ архітектури.

Публікації

1. I.I. MaslennikovPersonalspaceinarchitecturalenvironmentНаука i технiка перспективи 21столiтя межвузiвська науково-практична кофернецiя молодих вчених зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 3. – С. 38 – 40.11 березня 2010

2. Масленников И.И, Челноков А.В. Проблемы антропоморфных каркасов Дизайн архiтектурного середовища. Проблеми i преспективи розвитку //Матеріали Всеукраїнської науково-прктичної конфернеції (Полтава, 12-13 травня 2011р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2011- 164с. С.98-101

3. Масленников И.И. Теоретические предпосылки формирования концепции «личного пространства» в архитектуре жилой среды. // Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». – Дніпро, 2011. – №2. – С. 68-77.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх