Наукові спрямування

Проблеми підвищення енергозбереження на регіональному рівні, «зелене будівництво» в ЄС та Україні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовасертифікат В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Мащенко
Світлана
Олегівна

Дисципліни

Регіональна економіка

Методологія регіонального менеджменту

Управління економічним розвитком регіонів

Регіональна політика енергозбереження

Соціальна відповідальність в регіональному менеджменті

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

mashchenko.svitlana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема кандидатської дисертації - «Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження в Україні». Керівник кандидатської дисертації – к.е.н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету Дугінець Г.В. З 2016 р. працювала доцентом кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА», а з 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. Є відповідальною за підготовку пакету документів щодо проходження кафедрою міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування акредитації, підготовку ліцензійної справи тощо. Приймає активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Постіндустріальні детермінанти сталого розвитку світової та національної економіки». (2021-2023 рр.) Була учасником проекту молодих вчених МОН України за темою: «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» Мащенко С.О. опубліковано понад 40 наукових робіт, з них: 2 монографії та 1 навчальний посібник.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2011 р. закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародна економіка» і отримала кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. З 2012 по 2015 рр. навчалась в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2015 р. працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, з 2016 р. - доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА». З 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адмінінстрування. Проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни.

Публікації

1. Гончарова К.В., Мащенко С.О., Гребенніков В.Р. Економічний аналіз регіональної політики як основа методології регіонального менеджменту// Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021 – №167.

2. Гончарова К.В., Мащенко С.О., Гребенніков В.Р. Розміщення продуктивних сил як один з інструментів сприяння політики сталого розвитку регіонів// Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021 – №166.

3. Мащенко С.О., Лешик Е.С. Регіональні аспекти економічного розвитку та державного управління / С.О. Мащенко, Е.С. Лешик // Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Сучасні виклики розвитку бізнесу та публічного управління й адміністрування» (Дніпро, 15 грудня 2020 р.). –Дніпро: ПДАБА, 2020. – 37-39 с.

4. Мащенко С.О., Капітан А.Ю. Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку країн в умовах євроінтеграції/ С.О. Мащенко, А.Ю. Капітан // Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Сучасні виклики розвитку бізнесу та публічного управління й адміністрування» (Дніпро, 15 грудня 2020 р.). –Дніпро: ПДАБА, 2020. – 69-72 с.

5. Мащенко С.О., Алієв Р.А., Вертелецька О.М. Світовий досвід залучення прямих іноземних інвестицій в «зелені технології» досвід для України/ С.О. Мащенко, Р.А. Алієв О.М. Вертелецька // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень» ( Львів, 28 квітня 2020 р.). –Львів: ЛТЕУ, 2020. – 63-65 с.

6. Мащенко С.О., Тіверіадська Л.В., Видай Д.В. Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського ринку України за рахунок експорту трюфелів до країн ЄС //Економічний простір: Збірник наукових праць. –№161. – Дніпро, ПДАБА, 2020. –С.9-14.

7. Svetlana Mashchenko, Elena Kakhovych, Veronika Chala, Kristina Dryhola. Selection of indicators for the assessment of national bioeconomies in the EU countries. procedia Environmental Science, Engineering and Management 6 (2019) (4) 599-606. (Scopus)

8. Мащенко С.О. Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності міжнародного менеджменту. Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №135- 2018. – С.15-25.

9. Чалая В., Мащенко С., Дрыгола К. Зелёное жилищное строительство: региональная политика развития: монографія. Саарбрюхен (Німеччина): Lambert Academic Publishing, 2018. 213 c.

10. Maschenko S., Chala V. Ефективні інструменти політики енергозбереження та екологічної безпеки будівництва в країнах ЄС та України / The Effective Instruments of energy conservation policy and invironmently safety of construction in EU and Ukraine (November, 24, 2017 – Morrisville, USA

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх