Наукові спрямування

Проблеми підвищення енергозбереження на регіональному рівні, «зелене будівництво» в ЄС та Україні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовасертифікат В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Мащенко
Світлана
Олегівна

Дисципліни

Європейська політика підтримки зелених інвестицій

Глобальна економіка та сучасні проблеми МЕВ

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародні ринки криптовалют

Принципи та методи економічних наук

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

mashchenko.svitlana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема кандидатської дисертації - «Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження в Україні». Керівник кандидатської дисертації – к.е.н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету Дугінець Г.В. З 2016 р. працювала доцентом кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА», а з 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. Є відповідальною за підготовку пакету документів щодо проходження кафедрою міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування акредитації, підготовку ліцензійної справи тощо. Приймає активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Постіндустріальні детермінанти сталого розвитку світової та національної економіки». (2021-2023 рр.) Була учасником проекту молодих вчених МОН України за темою: «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» Мащенко С.О. опубліковано понад 40 наукових робіт, з них: 2 монографії та 1 навчальний посібник.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2011 р. закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародна економіка» і отримала кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. З 2012 по 2015 рр. навчалась в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2015 р. працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, з 2016 р. - доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА». З 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адмінінстрування. Проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни.

Публікації

1. Гончарова К.В., Мащенко С.О., Гребенніков В.Р. Економічний аналіз регіональної політики як основа методології регіонального менеджменту// Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021 – №167.

2. Гончарова К.В., Мащенко С.О., Гребенніков В.Р. Розміщення продуктивних сил як один з інструментів сприяння політики сталого розвитку регіонів// Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021 – №166.

3. Мащенко С.О., Лешик Е.С. Регіональні аспекти економічного розвитку та державного управління / С.О. Мащенко, Е.С. Лешик // Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Сучасні виклики розвитку бізнесу та публічного управління й адміністрування» (Дніпро, 15 грудня 2020 р.). –Дніпро: ПДАБА, 2020. – 37-39 с.

4. Мащенко С.О., Капітан А.Ю. Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку країн в умовах євроінтеграції/ С.О. Мащенко, А.Ю. Капітан // Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Сучасні виклики розвитку бізнесу та публічного управління й адміністрування» (Дніпро, 15 грудня 2020 р.). –Дніпро: ПДАБА, 2020. – 69-72 с.

5. Мащенко С.О., Алієв Р.А., Вертелецька О.М. Світовий досвід залучення прямих іноземних інвестицій в «зелені технології» досвід для України/ С.О. Мащенко, Р.А. Алієв О.М. Вертелецька // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень» ( Львів, 28 квітня 2020 р.). –Львів: ЛТЕУ, 2020. – 63-65 с.

6. Мащенко С.О., Тіверіадська Л.В., Видай Д.В. Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського ринку України за рахунок експорту трюфелів до країн ЄС //Економічний простір: Збірник наукових праць. –№161. – Дніпро, ПДАБА, 2020. –С.9-14.

7. Svetlana Mashchenko, Elena Kakhovych, Veronika Chala, Kristina Dryhola. Selection of indicators for the assessment of national bioeconomies in the EU countries. procedia Environmental Science, Engineering and Management 6 (2019) (4) 599-606. (Scopus)

8. Мащенко С.О. Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності міжнародного менеджменту. Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №135- 2018. – С.15-25.

9. Чалая В., Мащенко С., Дрыгола К. Зелёное жилищное строительство: региональная политика развития: монографія. Саарбрюхен (Німеччина): Lambert Academic Publishing, 2018. 213 c.

10. Maschenko S., Chala V. Ефективні інструменти політики енергозбереження та екологічної безпеки будівництва в країнах ЄС та України / The Effective Instruments of energy conservation policy and invironmently safety of construction in EU and Ukraine (November, 24, 2017 – Morrisville, USA

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх