Наукові спрямування

Проблеми підвищення енергозбереження на регіональному рівні, «зелене будівництво» в ЄС та Україні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Мащенко
Світлана
Олегівна

Дисципліни

Європейська політика підтримки зелених інвестицій

Глобальна економіка та сучасні проблеми МЕВ

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародні ринки криптовалют

Принципи та методи економічних наук

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

mashchenko.svitlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема кандидатської дисертації - «Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження в Україні». Керівник кандидатської дисертації – к.е.н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету Дугінець Г.В. З 2016 р. працювала доцентом кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА», а з 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. Є відповідальною за підготовку пакету документів щодо проходження кафедрою міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування акредитації, підготовку ліцензійної справи тощо. Приймає активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Постіндустріальні детермінанти сталого розвитку світової та національної економіки». (2021-2023 рр.) Була учасником проекту молодих вчених МОН України за темою: «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» Мащенко С.О. опубліковано понад 40 наукових робіт, з них: 2 монографії та 1 навчальний посібник.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2011 р. закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародна економіка» і отримала кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. З 2012 по 2015 рр. навчалась в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2015 р. працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, з 2016 р. - доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА». З 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адмінінстрування. Проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни.

Публікації

1. Орловска Ю.В., Мащенко С.О. Трансформація методів економічних досліджень у постіндустріальну епоху // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №173- 2021.

2. Гончарова К.В., Мащенко С.О., Гребенніков В.Р. Розміщення продуктивних сил як один з інструментів сприяння політики сталого розвитку регіонів. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2021  №166. C. 85-89.

3. Гончарова К.В., Мащенко С.О., Гребенніков В.Р. Економічний аналіз регіональної політики як основа методології регіонального менеджменту// Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021 – №167.

4. Мащенко С.О., Тіверіадська Л.В., Видай Д.В. Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського ринку України за рахунок експорту трюфелів до країн ЄС //Економічний простір: Збірник наукових праць. –№161. – Дніпро, ПДАБА, 2020. –С.9-14.

5. Svetlana Mashchenko, Elena Kakhovych, Veronika Chala, Kristina Dryhola. Selection of indicators for the assessment of national bioeconomies in the EU countries. procedia Environmental Science, Engineering and Management 6 (2019) (4) 599-606. (Scopus)

6. Вовк М.С., Мащенко С.О. Інтегральний показник старопромислової орієнтації економіки регіонів України // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №118- 2017. – С. 222-235.2

7. Мащенко С.О. Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності міжнародного менеджменту. Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №135- 2018. – С.15-25.

8. Вовк М.С., Мащенко С.О. Інтегральний показник старопромислової орієнтації економіки регіонів України // Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №118- 2017. – С. 222-235.

9. Чала В.С., Мащенко С.О., Гончарова К.В. Принципи побудови веб-ресурсу інформаційно-аналітичного забезпечення вибору та фінансування програм зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України // Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №121- 2017. – С.213 – 233.

10. Орловська Ю.В., Гончарова К.В., Мащенко С.О., Дригола К.В. Обґрунтування системи індикаторів для оцінки реалізації програм зеленого будівництва в старопромислових регіонах та їхнього впливу на суспільний добробут // Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №123- 2017. – С.212 – 230.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх