?>

Наукові спрямування

Проблеми підвищення енергозбереження на регіональному рівні, «зелене будівництво» в ЄС та Україні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Мащенко
Світлана
Олегівна

Дисципліни

Регіональна економіка переглянути

Глобальна економікапереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Міжнародний маркетингпереглянути

Глобалізація та регіоналізаціяпереглянути

Управління міжнародним бізнесомпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

sveta.maschenko89@gmail.com

Наукова діяльність

В 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема кандидатської дисертації - «Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження в Україні». Керівник кандидатської дисертації – к.е.н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету Дугінець Г.В. З 2016 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА». Є відповідальною за підготовку пакету документів щодо проходження кафедрою міжнародної економіки акредитації, підготовку ліцензійної справи тощо. Приймає активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Трансформація національних та регіональних соціо-економічних та еколого-економічних систем в умовах економічної глобалізації та Європейської інтеграції України (2016-2020 рр.) Є учасником проекту молодих вчених МОН України за темою: «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» Мащенко С.О. опубліковано понад 40 наукових робіт, з них: 2 монографії.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

У 2011 р. закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародна економіка» і отримала кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. З 2012 по 2015 рр. навчалась в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2015 р. працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, а з 2016 р. - доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА». Куратор групи МЕ-16-1п. Проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни.

Публікації

1. Орловська Ю.В., Вовк М.С., Чала В.С., Мащенко С.О. Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва: Монографія – Дніпро, 2017. – 148 с.

2. Соціальна відповідальність: Навч. посібник  [Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, О.О. Квактун, В.С. Чала, С.О. Мащенко]; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. Ю.В. Орловської. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – 264 с.

3. Мащенко С.О. Енергозбереження як каталізатор реконструкції українського житлового фонду / С.О. Мащенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип.1, Т.1. – С.171–174.

4. Мащенко С.О. Теоретичні аспекти дослідження енергозбереження як економічної категорії / С.О. Мащенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2014. – Вип.1(10), Т.1. – С.280–284.

5. Мащенко С.О. Методи оцінки енергоефективності як основного аспекту енергозбереження в економіці / С.О. Мащенко // Економічний простір. – 2014. – № 88. – С. 257–266.

6. Мащенко С.О. Сучасний стан енергозбереження та перспективи впровадження відновлювальних джерел енергії в регіонах України /
С.О. Мащенко // Економіка і право. – 2015. – Вип. 1. – С. 240–245.

7. Мащенко С.О. Формування системи заходів та інструментів регулювання енергозбереження в регіонах України / С.О. Мащенко // Економічний простір. – 2015. – № 97. – С.92–100.

8. Мащенко С.О. Аналіз заходів у сфері енергозбереження на регіональному рівні / С.О. Мащенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2015. – Вип.29. – С.350–357.

9. Мащенко С.О., Гончарова К.В., Дугінець Г.В. Трансформації регіонального менеджменту в сучасних теоріях регіональної економіки // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №114. – C. 77-90.

10. Вовк М.С., Мащенко С.О. Інтегральний показник старопромислової орієнтації економіки регіонів України //  Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №118- 2017. – С. 222-235.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх