Наукові спрямування

Дослідження повсякденності українського села у післявоєнний час. Психологія особистості: аналіз змісту основних підходів, теоретичних концепцій щодо сутності і структури особистості; • виявлення умов становлення, функціонування і розвитку особистості.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент

Марченко
Валентина
Олексіївна

Дисципліни

Психологія та педагогіка

Психологія

Політологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В708 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-69, вн. 4-69

E-mail

marchenko.valentyna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Закінчила Дніпропетровський національний університет у 1999 р. Отримала диплом спеціаліста за спеціальністю історика. На кафедрі філософії та політології ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» працює з 2010 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук у 2015 р за темою «Повсякденне життя повоєнного села Наддніпрянської України (1944 – початок 1950-х рр.)». Опубліковано за останні 5 років: понад 20 наукових і методичних робіт , у тому числі у співавторстві зі студентами.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2000 р. працювала вчителем історії в СШ №67 м. Дніпропетровська. З 2010 р. працює на кафедрі філософії та політології ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» спочатку на посаді асистента, з 2015 року на посаді доцента.

Публікації

1. Жилищные условия крестьян Поднепровья: реальность послевоенной повседневности / Марченко В. А. // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. № 9 (18): сборник статей по материалам XVIII международной заочной научно-практической конференции. – М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 22 – 28.

2. TO THE PROBLEM OF EXPLORATION OF POST-WAR EVERYDAY LIFE OF UKRAINIAN PEASANTS (1944 – early 1950s) IN THE MODERN HISTORIOGRAPHY // Nauka i studia. Pedagogiczne nauki. Historia. Filozofia.» (№ 34 (102) за 2013р Ст.82-89

3. Сільська початкова школа Наддніпрянщини у вимірі післявоєнного повсякденного життя дітей (1945 – початок 1950-х рр.) / Марченко В. О. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр.. – Д.: Ліра, 2014. – Вип. 2. – С.257-263

4. Комунально-побутова сфера життя у післявоєнній повсякденності селян Наддніпрянщини (1945 – початок 1950-х рр.) / Марченко В. О. // Український селянин: Зб. Наук. праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип.14. – С.212 – 214

5. «Усна історія» у дослідженні повоєнного села Наддніпрянської України / Марченко В. О. // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2015» (30.12.2015 – 03.01.2016) – Warszawa, 2015  –  St. 9-10

6. Вікові особливості при актуалізації творчого процесу / Колосова А.Р., Марченко В. О. // «Сучасна психологія: теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, 06-07 травня 2016 р.). — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2016.

7. Возраст в зеркале физиогномики / Третяк Ю.Ю. Марченко В.А. // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць – Монреаль: СРМ «ASF», 2017. – с.134-135 . -0.2

8. Чи є злом націоналізм? / Чуб-Швець М.В., Марченко В.О. // Государство и право. Современные фундаментальне и прикладне исследования./ Państwo i Prawo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane. 29.04.2017 – 30.04.2017 Сопот/ Sopot. – С.5-6. – 0.2

9. Психологічне формування релігійності в людині / Дмитрієва С.М. Марченко В.О. // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць – Монреаль: СРМ «ASF», 2017. – с.120-122 – 0.25

10. Молодь у політиці України: бути чи не бути / Барбуль Є. С., Ротко А. О., Марченко В. О. // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина V): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 6-7 грудня 2017 року. – Київ.: МЦНД, 2017. – с. 6-8

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх