Наукові спрямування

Механіка, біомеханіка, стійкість оболонкових конструкцій, скінченно-елементне моделювання.

Володіння мовами

Анлійська моварівень С1

Французська моварівень С1

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Лихачова
Ольга
Вячеславівна

Дисципліни

Будівельна механіка

Опір матеріалів

Теорія пружності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В104(перший поверх висотного корпусу)

Телефон:

мыськ. (056) 756-34-22, вн. 4-22

E-mail

lykhachova.olga@gmail.com

Наукова діяльність

Науковою діяльністю Лихачова О.В. почала займатися ще студенткою третього курсу. Першу вагому нагороду – стипендію програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука – одержала за роботу з біомеханіки опорно-рухового апарату людини (2009-2010), що була виконана під керівництвом професора Красовського В.Л. Подальші її дослідження з механіки тонкостінних об’єктів були відзначені наступними нагородами: обласною стипендією ім. О.М. Макарова, що призначається за вирішення актуальних питань проектування космічних літальних апаратів (2015); ювілейною медаллю з нагоди 100-літньої річниці вищої будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську 1916-2016, ПДАБА (2016); а також найвищою державною нагородою для молодих вчених – Премію Президента України (указ №509/2016 від 17.11.2016) за роботу в рамках кандидатської дисертації. Захист кандидатською дисертації за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка на тему «Нелінійне деформування і випучування циліндричних оболонок з розрізами при поздовжньому стисканні» відбувся в 2014 р (ПДАБА). Звання доцента Лихачова О.В. отримала у 2017 р. Під час навчання в аспірантурі (2009-2012) вона приймала участь у виконанні держбюджетних тем: «Оцінка застосовності програмних комплексів до розрахунку пологих оболонок і розв’язання на їх основі прикладних задач» (ДР№ 0107U001036, 2007-2009); «Напружено-деформований стан, стійкість і коливання стержневих систем, однорідних та неоднорідних пластин та оболонок з урахуванням реальних властивостей матеріалів» (ДР№ 0106U005339, 2008-2014); «Міцність, жорсткість, стійкість і коливання однорідних і неоднорідних стержнів, пластин, оболонок та композиційних конструкцій, включаючи об’єкти біологічного походження» (ДР№ 0111U606484, 2015-2018); низки госпдоговорів (2010, 2014); а також у проекті міжнародної співпраці «Theoretical and numerical investigation of thin-walled shells under quasistatic and dynamic loading. Stress-strain state and buckling analysis of cylindrical and conical shells with non-homogeneities» з Рейнсько-Вестфальським технічним університетом м. Аахен (Німеччина) в рамках гранту Фонду А. Гумбольдта № 3.4 – Fokoop – UKR/1070297 (2008-2012). Неодноразово проходила стажування за кордоном: в Інституті прикладних наук м. Ліон (Франція, 2005), Варшавській (2011), Гданській (2013, 2015, 2017) і Лодзькій (2015, 2016, 2018) Політехніках, університеті Абериствiту (Уельс, 2018) та технічних університетах мiст Аахен (2011, 2012, 2013), Кайзерслаутерн (2019) та Котбус-Зенфтенберг (Бранденбурзький ТУ, 2020).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Вищу освіту отримала в ПДАБА. Закінчила Франкомовний проект факультету промислового і цивільного будівництва і одержала ступінь магістра будівництва (2009). Протягом 2008-2010 – вільний слухач низки курсів механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара. Обіймала наступні посади на кафедрі будівельної механіки та опору матеріалів ПДАБА: лаборант (2008-2009), асистент (2009-2014), доцент (з 2014). З 2014 року по теперішній час виконує обов’язки наукового секретаря міжвузівського семінару «Проблеми нелінійної механіки» при кафедрі будівельної механіки та опору матеріалів ПДАБА. З 01-01-2019 по 31-12-2020, тема досліджень "Багатомасштабні моделі оболонок з композиційних матеріалів", постдок відділу моделювання потоків та матеріалів Інститутy промислової математики ім.Фраунгофера, Кайзерслаутерн, Німеччина (Fraunhofer ITWM) посилання

Публікації

Monograph chapters

1. Krasovsky V.L., Lykhachova O.V. Deformation and buckling of axially compressed cylindrical shells with transversal cut in numerical and physical experiments. In Z.Kolakowski, R.J.Mania (eds.), Statics, Dynamics and Stability of Structures: Selected problems of continuum mechanics. A series of Monographs, 5, 7, 174–193, Lodz, Lodz University of Technology, 2016.

Publications in international scientific journals

2. Evkin, A., Kolesnikov M., Lykhachova, O. Buckling load prediction of externally pressurized thin spherical shell with localized imperfections. Accepted in Mathematics and Mechanics of Solids. IF 2.953.

3. Evkin A.Yu., Lykhachova O.V. Energy barrier as a criterion for stability estimation of spherical shell under uniform external pressure, International Journal of Solids and Structures, 118–119, 14–23, 2017. IF 2.760.

Publications in local and national peer-reviewed scientific journals

4. Lykhachova O.V., Kolakowski Influence of the transverse inhomogeneity on the nonlinear postbuckling path of compressed FG cylindrical panels, Engineering Transactions, 563‑577, 65, 4, 2017.

5. Lykhachova O.V. Numerical simulation of axially compressed cylindrical shells with circular cut-outs. Mechanics and Mechanical Engineering, 20, 2, 311–320,

6. Lykhachova O.V., Kolakowski Comparison of numerical results with known solutions of buckling problem of pressured shallow spherical shells. Mechanics and Mechanical Engineering, 20, 2, 185–190, 2016.

7. Lykhachova O.V. Influence of force loading conditions on buckling of axially compressed elastic cylindrical shell with one transversal cut. Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and mathematical Sciences. Mathematical modelling and applied mechanics, 3, 168–174, Zaporizhzhya, ZNU, 2015. (In Russian)

Publications in peer-reviewed conference proceedings

8. Krasovsky V, Lykhachova O, Bessmertnyi Y. Deformation and stability of thin-walled shallow shells in the case of periodically non-uniform stress-strain state, Shell Structures: Theory and Applications – Proc. of the 11th SSTA 2017 Conference, 4, 251–254, and Francis – Balkema, London, 2018.

9. Lykhachova O.V., Schmidt R. Deformation and buckling of axially compressed elastic cylindrical shells with transversal cut in experiments and numerical simulations. Shell Structures: Theory and Applications – Proc. of the 10th SSTA 2013 Conference, 3, 219–222, Taylor and Francis – Balkema, London, 2014.

Publications in conference materials

10. Lykhachova O.V., Evkin A.Yu. Design buckling pressure for elastic shallow clamped spherical shells. Stability of Structures – Proc. of the XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 2018.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх