Наукові спрямування

Чисельно-аналітичне моделювання процесів спряженого тепломасообміну у елементах конструкцій

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Левкович
Ольга
Олексіївна

Дисципліни

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика.

Теорія функції комплексної змінної

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

levkovych.olga@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1990 році вступила до аспірантури ІТМ, яку закінчила у 1993 р. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію й отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила Дніпропетровський національний університет з відзнакою, механіко-математичний факультет зі спеціальності математика, викладач математики. З 1999 року по теперішній час працюю доцентом на кафедрі вищої математики Придніпровської державної академії будівництва і архітектури.

Публікації

1. Левкович О.А. Приближенные математические модели и пространственное распределение параметров плазменных струй газа, истекающих в вакуум/О.А.Левкович/ Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. -Д: ПГАСА,2013,-№10- С.40-45.

2. Левкович О.О. Пространственно-временное распределение параметров струй импульсной плазмы, расширяющейся в вакуум / Перспективные направления отечественной науки : 28-я Международная научно-практическая конференция, декабрь 15г. – Запорожье: 2015.,с 45-49.

3. Левкович О.О Структура струй, генерируемых плазменными ускорителями/ Польско-Украинская конференция т.12, 2013 С.42-46.

4. Левкович О.О ,Черноморец Г.Я., Иродов В.Ф.Математическое моделирование воздушно-водянной системы автономного теплоснабжения/ Строительство, материаловедение, машиностроение,2017г. ,вып. 101 С.146-152.

5. Богомол Д.Е., Иродов В.Ф., Левкович О.А , Чернойван А.А.Алгоритмы эволюционного поиска в задачах идентификации параметров водяных систем отопления/ Строительство, материаловедение, машиностроение,2017г. ,вып. 101 С.54-60.

6. Письменный Н., Цокур А., Кулагин С., Носиков С., Резниченко Н., Кучугурный Ю., Левкович О. Физическое моделирование ионного распыления конструкционных материалов под воздействием плазменной струи электронного двигателя// Польско-Украинская конференция т.24, 2017 С.51-54.

7. Левкович О.О., Прудько О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика» (розділ «Криволінійні інтеграли першого та другого роду») для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013, – 17 с.

8. Левкович О.О., Баєв С.В. , Овчиннікова Н.П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика», «Двовимірна випадкова величина та її властивості» для студентів бакалавра АУТП та МІТ з елементами використання маткаду.,2018.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх