Наукові спрямування

Фундаменти машин з динамічними навантаженнями. Стійкість крутих схилів. Обстеження конструкцій будівель і споруд та їх основ.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Левченко
Григорій
Миколайович

Дисципліни

Інженерна геологія

Інженерно-геологічна навчальна практика

Основи і фундаменти

Основи механіки грунтів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В902 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-43, міськ: (056) 756-33-43

E-mail

oif@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1983 році захистив дисертаційну роботу та отримав ступінь кандидата технічних наук, у 1984 році присвоєно вчене звання доцента кафедри основ і фундаментів.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1965 по 1969 рік навчався в Дніпропетровському будівельному технікумі де отримав кваліфікацію «технік-будівельник». Після закінчення ДБТ півтора місяця працював в місті Нікополь на посаді майстра треста «НікопольМеталургБуд» на будівництві фундаментів заводу Феросплавів. З 1969 по 1971 рік служба в лавах радянської армії. З 1971 по 1976 рік навчався в Дніпропетровському будівельному інституті за по завершенню отримав диплом з відзнакою та отримав кваліфікацію «інженер будівельник». З 1976 по 1980 рік працював молодшим науковим співробітником в лабораторії «ЛАМІДОТ», та навчався в заочній аспірантурі яку закінчив в 1983 році. З 1980 по 1984 рік асистент, кафедри основ та фундаментів ДВНЗ ПДАБА. З 1984 року по теперішній час доцент кафедри основ та фундаментів ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Левченко Г. Н. / Использование огнезащитных средств для снижения горю чести древесины. Беликов А. С., Капленко Г. Г., Пушнин Л. П., Денисюк Я. // Сб. Научн. тр. Строительство, Материаловедение, машиностроение. Днепропетровск, ГВУЗ ПГАСА. Вып. 71, том 2, С. 20-23.2013.

2. Левченко Г. Н. / Особливості деформації фундаменту турбоагрегату ТГ-3 Краматорської ТЕЦ унаслідок підтоплення основи Капленко Г. Г., Седин В. Л. // Зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобудування. Будівництво. ВИП. 3(38). Том 2. С. 131-137. Полтава. 2013.

3. Левченко Г. Н. / О некоторых причинах деформирования фундамента турбоагрегата №3 Краматорской ТЕЦ. Седин В. Л., Капленко Г. Г., Бикус К. М. / Сб. научных трудов и программ международной конференции.1-4 июля 2014 г. Санкт-Петербург / под. ред. проф. А. М. Уздина и Т. А. Белаш.-СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения. С. 24-25, 2014.

4. Левченко Г. Н. / К вопросу использования огнезащитных средств для древесины // Беликов А. С., Капленко Г. Г., Корж Е. Н. / Сб. научн. трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып. 84. ГВУЗ «Приднепровская государственная академія строительства и архитектуры» под. общей редакцией В. И. Большакова-Днепропетровск, 2015.-С. 6-11.

5. Левченко Г. М. / До питання оцінки та підвищення безпеки ТЕС України. Бєліков А. С., Капленко Г. Г., Кірнос К. А., Шаранова Ю. Г. / Сб. научн. Трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение-серия: Безопасность жизнедеятельности. Вип. 93. ГВУЗ ПДАБА:-под общей редакцией В. И. Большакова-Днепр, 2016. С. 267-272.

6. Методичні вказівки до навчальної інженерно-геологічної практики для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання. Дніпропетровськ. / Укладачі: Левченко Г. М., Грабовець О. М., Горлач С. М., Бабіч П. В., Головко С. І., Ульянов В. Ю., Бікус К. М. – Дніпропетровськ. ДВНЗ ПДАБА, 2014. -40 с.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інженерна геологія (ч.3. Екзогенні процеси) напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Шевченко Г. М., Горлач С. М., Грабовець О. М., Гайдабас І. М. -Дніпропетровськ. ДВНЗ ПДАБА, 2014.-40 с.

8. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Інженерна геологія» (Частина 1. Загальна геологія) для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Левченко Г. М. – Дніпро. ДВНЗ ПДАБА, 2017. -48 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх