Наукові спрямування

Регулювання цивільно – правової діяльності суб’єктів господарювання в Україні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська, Французька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Лаухіна
Людмила
Миколаївна

Дисципліни

Екологічне право

Страхування

Правознавство

Трудове право

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

laukhina.ludmyla@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

1987 року вступила до ДДУ на фізико-технічний факультет, закінчила 1993 року. Цього ж року вступила до Харьківського юридичного інституту на факультет правознавства, закінчила у 1997 році. У1997 році поступила до аспірантури ПДАБА, закінчила 2000 року. Кандидатську дисертацію захистила 2003 року.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 20/02/2017


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Вивчення досвіду викладання курсу «Цивільного та господарське право та Трудове право» та методичної роботи кафедри»


Трудова діяльність

На кафедрі економічної теорії та права працюю з 1997 року асистентом, а з 2003 року доцентом кафедри.

Публікації

1. Лаухіна Л.М. Учет транзитного движения автотранспорта по магистралям города с целью повышения экологической безопасности проживания населения /Стародубовские чтения-2017

2. Лаухіна Л.М. Правові проблеми аудиту/ Модернізація економіки та фінансової системи країни; актуальні прблеми та перспективи.- Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.-м. Дніпро, 29-30 вересня 2017 р.-Ч. 1 –С. 12-16

3. Лаухіна Л.М., Рабіч Е.В. Моделирование процесса высокотемпературного излучения на основе энергетической освещенности. Стародубовские чтения 2015 г. № 80, ст. 279-285

4. Лаухіна Л.М., Сюрмакова Д.У., Лаухін В.Д. Теоретико-методологічні та правові засади модернізації економіки України. “Проблемы современного материаловедения”: Сб. Научн. трудов – Дніпропетровськ; ПДАБА – 2014. – вып.74. – С. 87 – 91.

5. Лаухіна Л.М., Беликов А.С., Рабіч Є.В. Оценка условий труда на рабочих местах операторов с избытычным теплоизлучением производственной среды.”Проблемы современного материаловедения”: Сб. Научн. трудов – Дніпропетровськ ; ПДАБА – 2014. – вып.74. – С. 201 – 205.

6. ЛаухінаЛ.М.,Є.В.Рябич,Л.А.Чумак,С.Ю. Рагимова,Лаухін В.Д. Анализ средств и методов защиты рабочих мест при нагревальном микроклимате. “Стародубовские чтения – 2013” Сб. научн. труд. – с. 203-208

7. Лаухіна Л.М., Сюрмакова Д.О., Лаухін В.Д. Теоретико-методологічні та правові засади модернізації економіки України. “Проблемы современного материаловедения”: Сб. Научн. трудов – Дніпропетровськ ; ПДАБА – 2013. – вып.67. – С. 378 – 382.

8. Лаухіна Л.М., Рабіч О., Чумак Л., Ситник С., Лаухін В. Аналіз стану та надійності систем життєзабезпечення. Theoretical Foundations of Civil Engineering. – Vol. 21.: Warsow, May. 2013.- c. 377-382

9. Лаухіна Л.М. Частота настання страхових ризиків і тяжкість їх наслідків. Електронний науково-практичний журнал “Східна Європа: економіка, бізнес та управління” ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. 2016 р. с.101-104

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх