Наукові спрямування

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень C1

Іспанська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Лаптєєва
Юлія
Олегівна

Дисципліни

Українська мова як іноземна

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606 (шостий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 756-34-02

E-mail

laptieieva.yuliia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2015 році закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету за спеціальністю «Українська мова та література» (магістр), 2016 року кваліфікацію «Магістр з мови і літератури (англійської)». Протягом 2016 − 2020 років навчалася в аспірантурі Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.01.02 − українська мова.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2014 − 2019: КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій» при Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара, викладачка української мови й літератури. З 2021 року – асистентка кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Протягом 2013 – 2018 років викладала в межах всеукраїнської ініціативи «Безкоштовні курси української мови» у м. Дніпро.

Публікації

1. Лаптєєва Ю.О. Хронотоп дороги в романах С. Жадана «Інтернат» і Н. Геймана «Небудь-де»: порівняльний аналіз // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип.43 – 44, 2018. С. 146–154

2. Лаптєєва Ю.О. Інтерпретація ініціаційного міфу в романах Ніла Геймана «Небудь-де» й Сергія Жадана «Інтернат» // Держава та регіони. Гуманітарні науки. Вип.1, 2019. С. 3-9

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх