Наукові спрямування

Методи і технології комп’ютерної обробки та аналізу економічної інформації для прийняття рішень в управлінні. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків у системах та розробка їх моделей. Прогнозування динаміки економічних показників в умовах динамічного і стохастичного середовища. Планування потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) для забезпечення діяльності організації. Системний аналіз, планування та прогнозування ефективності діяльності будівельної організації (підрозділу). Інформаційні системи управління організацією та проектного менеджменту

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Лантух
Олена
Володимирівна

Дисципліни

Економетрика

Інформаційні системи управління в логістиці

Основи менеджменту

Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В508 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

lantukh.olena@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Управління змінами в діяльності підприємства”. Зараз - працює над докторською дисертацією на тему “Управління організацією на перехідному етапі”.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 18/09/2017


Країна: ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Впровадження інформаційних технологій у викладання дисциплін. Форми та методи науково-дослідницької роботи зі студентами


Трудова діяльність

У 1971 році закінчила Новосибірський технічний університет за спеціальністю “Машинна обробка економічної інформації ”. З 1971 по 1977 рр. працювала програмістом у обчислювальному центрі, потім у відділі автоматизованих систем управління крупного металургійного підприємства. З 1981 р. – молодший науковий співробітник лабораторії кафедри «Організації та управління будівництвом». У 1987-92 р.р працювала на посаді асистента та ст. викладача кафедри «Прикладна математика». З 1994 по 1996 роки працювала на посаді доцента кафедри «Менеджменту і маркетингу». В 1996 році отримала вчене звання доцента кафедри «Фінанси та кредит». У зв’язку з реорганізацією економічного факультету з 2003 року працювала на кафедри міжнародної економіки і з 2013 року працює на кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, Лантух О.В. постійно підвищує свій професійний рівень через участь у науково-дослідних роботах і конференціях. В 1999 – 2001 роках брала участь у роботі Літного Інституту СЕUME. Працювала у Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів при ПДАБА. За час роботи в Академії була нагороджена
- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;
- Подякою Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська;
- Подякою Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»;
- Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради;
- Ювілейною медаллю «85 років Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

Публікації

1. Лантух О.В., Павлюк О. Инновационные проекты транснационального бизнеса в энергетическом секторе. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми міжнародної економіки».- Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 11.05.2011. – С.98-101.

2. Лантух О.В., Цабій О.В.Моделювання впливу виробничих та фінансових факторів на показники ефективності діяльності підприємства. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології», 4 том: Математичні методи в дослідженні та маркетингу. – Дніпропетровськ:  Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара , 24-25 листопада, 2011. – С.61-63.

3. Лантух Е.В., Леонов М.О. Дослідження економічного потенціалу національного ринку авіаперевезень України  // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми міжнародної економіки».- Дніпропетровськ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 11.05.2011. – С.56-58.

4. Лантух О.В., Цабій О.В. Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні. Матеріали науково-практичного семінару. 13.01.2012. ПДАБА , с 160-164.

5. Международная научно-практическая конференция «Анализ современных экономических процессов и информационные технологии» (Днепропетровск 24-25 ноября 2011 года) секция: Информационные системы и технологии в экономике. Тезисы: к.т.н., доцент Лантух О.В., ас. Цабій О.В. “Моделювання впливу виробничих та фінансових факторів на показники ефективності діяльності підприємства”

6. Теза “Розвиток індустрії інформатики як фактор інтеграції України в систему міжнародного бізнесу” Лантух Олена Володимирівна, к.т.н. доц., Цабій Орина Валеріївна, асистент . Інформаційні технології в освіті, науці та управлінню / Матеріали науково-практичного семінару: Дніпропетровськ, 13 січня 2012 р. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2014. – С. 153-157.

7. Ключові переваги розробки та використання інформаційно-логістичної системи малим  підприємством. Лантух О.В,/ Матеріали науково-практичного семінару: Дніпропетровськ, 13 січня 2012 р. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2015. – с. 117-123

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх